Results for 'Piotr ��aciak'

1000+ found
Order:
 1. Teoria gry źródłowej czy pojęciowej?Piotr Łaciak - Dekonstruktywizm - 1998 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  15
  Fenomenologia a problem „w sobie” przedmiotu.Piotr Łaciak - 2019 - Diametros 62 (62):18-32.
  Autor prezentuje własną interpretację fenomenologicznej zagadki „w sobie” przedmiotu rzeczywistego i samego świata. Rozwiązanie tej zagadki ma rozstrzygające znaczenie dla właściwego zrozumienia fenomenologii transcendentalnej. Według Husserla, rzecz transcendentna jest „w sobie” w odniesieniu do faktycznego doświadczenia, ponieważ jej esse nie rozpływa się w percipi i może istnieć nawet wtedy, gdy nie jest faktycznie doświadczana. „W sobie” przedmiotu realnego nie oznacza jednak jego istnienia poza wszelkim możliwym sposobem dania w świadomości, ale jest idealną jednością daną w nieskończonej wielości rzeczywistych i możliwych (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Husserlowski model aprioryzmu: ontologizacja, deformalizacja i relatywizacja a proiri.Piotr Łaciak - 2007 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Derrida a Problem Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2001 - Sztuka I Filozofia 20.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Husserl a Idea Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2000 - Principia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Jacquesa Derridy dehumanizacja fenomenologii.Piotr Łaciak - 1999 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kant I Husserl a Problem Materialnego a Priori.Piotr Łaciak - 2005 - Nowa Krytyka 18.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Miejsce i funkcja poznania istotnościowego w transcendentalnej fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2004 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 49.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Metoda sceptycka w filozofii Kanta i Husserla.Piotr Łaciak - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:5-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Pojęcie a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne'a.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia 17:254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pojęcie horyzontu w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2000 - Sztuka I Filozofia 18:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Pismo o idealność i transcendentność.Piotr Łaciak - 1999 - Sztuka I Filozofia 16:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Pojęcie \"oczywistości\" w fenomenologii Edmunda Husserla.Piotr Łaciak - 2007 - Fenomenologia 5:27-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Rozumienie języka w Badaniach logicznych E. Husserla.Piotr Łaciak - 1995 - Principia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Status podmiotowości w fenomenologii Husserla.Piotr Łaciak - 2009 - Fenomenologia 7:61-78.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  6
  Irracj onalność j ako argument przeciwko idealizmowi.Piotr Łaciak - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (1):33-49.
  Artykuł prezentuje filozofie Kanta i Husserla w odniesieniu do Hartmannowskiego rozumienia irracjonalności. W metafizyce poznania Hartmanna irracjonalność, która odpowiada częściowej niepoznawalności bytu, okazuje się argumentem przeciwko idealizmowi, który zakłada całkowitą racjonalność naszego poznania ijego przedmiotu. W artykule autor pokazuje, że można wskazać podobieństwa między Kanta ideą niepoznawalności przedmiotu transcendentalnego, Husserla koncepcją transcendentalnej konstytucji świata i Hartmanna pojęciem gnoseologicznej irracjonalności. W transcendentalizmie Kanta irracjonalność implikuje asymetria między warunkami możliwości doświadczenia i warunkami możliwości przedmiotów doświadczenia, jako że niepoznawalność przedmiotu transcendentalnego i rzeczy (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Wspomnienie - Piotr K. Stengert.Piotr Stengert - 2011 - Etyka 44:99-100.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  21
  The Letter From Piotr Jaroszewicz, Chairman of the Council of Ministers.Piotr Jaroszewicz - 1976 - Dialectics and Humanism 3 (2):5-5.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  40
  What Are the Limits of Mathematical Explanation? Interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk.David Charles McCarty & Piotr Urbańczyk - 2016 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 60:119-137.
  An interview with Charles McCarty by Piotr Urbańczyk concerning mathematical explanation.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  25
  Tadeusz Kotarbiński's Action Theory - Reinterpretive Studies.Piotr Tomasz Makowski - 2017 - New York, USA: Palgrave-Macmillan.
  The book introduces Tadeusz Kotarbiński’s philosophy of action into the mainstream of contemporary action-theoretical debates. Piotr Makowski shows that Kotarbiński–Alfred Tarski’s teacher and one of the most important philosophers of the renowned Lvov-Warsaw school—proposed a groundbreaking, original, and (in at least a few respects) still fresh perspective in action theorizing. The book examines and develops Kotarbiński’s ideas in the context of the most recent discussions in the philosophy of action. The main idea behind Kotarbiński’s action theory—and thus, behind this (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Paradoksy.Piotr Łukowski - 2006 - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 22. Between Language and Consciousness: Linguistic Qualia, Awareness, and Cognitive Models.Piotr Konderak - 2017 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 48 (1):285-302.
  The main goal of the paper is to present a putative role of consciousness in language capacity. The paper contrasts the two approaches characteristic for cognitive semiotics and cognitive science. Language is treated as a mental phenomenon and a cognitive faculty. The analysis of language activity is based on the Chalmers’ distinction between the two forms of consciousness: phenomenal and psychological. The approach is seen as an alternative to phenomenological analyses typical for cognitive semiotics. Further, a cognitive model of the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  80
  Unification by Fiat: Arrested Development of Predictive Processing.Piotr Litwin & Marcin Miłkowski - 2020 - Cognitive Science 44 (7).
  Predictive processing (PP) has been repeatedly presented as a unificatory account of perception, action, and cognition. In this paper, we argue that this is premature: As a unifying theory, PP fails to deliver general, simple, homogeneous, and systematic explanations. By examining its current trajectory of development, we conclude that PP remains only loosely connected both to its computational framework and to its hypothetical biological underpinnings, which makes its fundamentals unclear. Instead of offering explanations that refer to the same set of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 24.  85
  Ten Misconceptions From the History of Analysis and Their Debunking.Piotr Błaszczyk, Mikhail G. Katz & David Sherry - 2013 - Foundations of Science 18 (1):43-74.
  The widespread idea that infinitesimals were “eliminated” by the “great triumvirate” of Cantor, Dedekind, and Weierstrass is refuted by an uninterrupted chain of work on infinitesimal-enriched number systems. The elimination claim is an oversimplification created by triumvirate followers, who tend to view the history of analysis as a pre-ordained march toward the radiant future of Weierstrassian epsilontics. In the present text, we document distortions of the history of analysis stemming from the triumvirate ideology of ontological minimalism, which identified the continuum (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 25.  11
  Eye Movement Correlates of Expertise in Visual Arts.Piotr Francuz, Iwo Zaniewski, Paweł Augustynowicz, Natalia Kopiś & Tomasz Jankowski - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 26.  17
  Theories of Ideology and Ideology of Theories.Piotr Buczkowski & Andrzej Klawiter (eds.) - 1986 - Rodopi.
  Piotr Buczkowski/Poznari THE LEVELS OF CONSCIOUSNESS Some remarks on sociology of knowledge /. Introduction Sociology of knowledge is a subbranch of social ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Metaphysics or Ontology?Piotr Jaroszyński - 2018 - Brill | Rodopi.
  This volume treats the evolution of the object of metaphysics from being to the concept of being to, finally, the object. It examines metaphysics and ontology, and the history of these terms. It is relevant to scholars and philosophers.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28.  37
  Jaina Epistemology in Historical and Comparative Perspective: Critical Edition and English Translation of Logical-Epistemological Treatises: Nyāyâvatāra, Nyāyâvatāra-Vivr̥ti and Nyāyâvatâra-Ṭippana with Introduction and Notes.Piotr Balcerowicz - 2001 - Franz Steiner Verlag.
  Despite its importance, the work is rather secondary in the sense that it relies, for the most part, on the Buddhist logical legacy. The first extant commentary is the Nyayavatara-vivrti of Siddharsigani.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 29. Luck, Ignorance, and Moral Attitude.Piotr Machura - 2015 - Folia Philosophica 34:231--250.
  Public opinion has it that ethics should be concerned with studying and providing precise and reliable rules of conduct. This view is based in a long philosophical tradition which begins with the Stoics and continues at least to Kant; it is, however, a false view. There are good reasons to turn our attention to these aspects of moral thinking which refer to and emphasize the element of risk and uncertainty. In the article I briefly discuss two of such reasons: the (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  10
  Praxiology and the Reasons for Action.Piotr Makowski, Mateusz Bonecki & Krzysztof Nowak-Posadzy (eds.) - 2015 - Transaction Publishers.
  This volume explores two traditions in practical philosophy: action theory, which concerns the nature of motivation for human action, and praxiology, the study of human action. By bringing different perspectives together, the volume strives to contribute to the international debate on theories of reasons for action as a philosophy of action. The volume consists of three main parts. The first part, “Reasons for Action," bridges the gap between reasons for action theories and praxiology. The second part of the volume, titled (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  6
  The Reference of ‘God’: An Apophatic Perspective.Piotr Sikora - 2021 - Philosophia 50 (2):719-730.
  In this paper I examine Hugh Burling’s inspiring proposal that the reference of ‘God’ is determined by the description: ‘the being worthy of our worship’. I argue that a more detailed analysis of the notion of being worthy of our worship leads to the conclusion that the proposed description is paradoxical, and cannot fulfill the role Burling would like it to play in determining the reference of the term ‘God’. Subsequently, I provide several examples implying that being worthy of our (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  43
  Skrytość Boga i pobożna dekonstrukcja - czyli jak (nie) czytać Mikołaja z Kuzy.Piotr Sikora - 2019 - Diametros 59:61-72.
  In my paper I present a critique of Dorota Brylla’s interpretation of the dialogue by Nicholas of Cusa - De Deo abscondito, and a critique of her stance on apophatic theology. I consider Brylla’s position an exemplification of a more widespread philosophical point of view in terms of both the interpretation of Nicholas thought and the apophatic tradition as such. I also present an alternative reading of both his dialogue and apophatic theology. Finally, I point out some implications of adopting (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  56
  Analogical Understanding of Divine Causality in Thomas Aquinas.Piotr Roszak - 2017 - European Journal for Philosophy of Religion 9 (4):133-153.
  The article presents the question of understanding divine causality and its analogical character in the context of Thomas Aquinas’s teaching on Divine Providence. Analyzing Aquinas’s texts concerning the relation of God’s action towards nature and its activities it is necessary to emphasize the proper understanding of mutual relations between secondary causes and the primary cause which are not on the same level. Influenced by the reflection of M. Dodds and I Silva, the author of the article refers to Aquinas’s biblical (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 34. The Hedonic Marking of Processing Fluency: Implications for Evaluative Judgment.Piotr Winkielman, Norbert Schwarz, Tetra Fazendeiro & Rolf Reber - 2003 - In Jochen Musch & Karl C. Klauer (eds.), The Psychology of Evaluation: Affective Processes in Cognition and Emotion. Lawerence Erlbaum.
 35.  5
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  10
  Toward a History of Mathematics Focused on Procedures.Piotr Błaszczyk, Vladimir Kanovei, Karin U. Katz, Mikhail G. Katz, Semen S. Kutateladze & David Sherry - 2017 - Foundations of Science 22 (4):763-783.
  Abraham Robinson’s framework for modern infinitesimals was developed half a century ago. It enables a re-evaluation of the procedures of the pioneers of mathematical analysis. Their procedures have been often viewed through the lens of the success of the Weierstrassian foundations. We propose a view without passing through the lens, by means of proxies for such procedures in the modern theory of infinitesimals. The real accomplishments of calculus and analysis had been based primarily on the elaboration of novel techniques for (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 37.  57
  Levels of Analysis in Philosophy, Religion, and Science.Piotr Bylica - 2015 - Zygon 50 (2):304-328.
  This article introduces a model of levels of analysis applied to statements found in philosophical, scientific, and religious discourses in order to facilitate a more accurate description of the relation between science and religion. The empirical levels prove to be the most crucial for the relation between science and religion, because they include statements that are important parts of both scientific and religious discourse, whereas statements from metaphysical levels are only important in terms of religion and are neutral in relation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. World View and Theory in Indian Philosophy.Piotr Balcerowicz (ed.) - 2012 - Manohar.
 39.  7
  Approximation and Hardness of Shift-Bribery.Piotr Faliszewski, Pasin Manurangsi & Krzysztof Sornat - 2021 - Artificial Intelligence 298:103520.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Credibilidad e identidad. En torno a la Teología de la Fe en Santo Tomás de Aquino.Piotr Roszak - 2014 - Pamplona: Eunsa.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  81
  Unconscious Emotion.Piotr Winkielman & Kent C. Berridge - 2004 - Current Directions in Psychological Science 13 (3):120-123.
 42. Linguistic and Philosophical Investigations Into Proper Names.Piotr Stalmaszczyk & Luis Fernandez Moreno (eds.) - forthcoming - Peter Lang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Semantics and Beyond: Philosophical and Linguistic Inquiries.Piotr Stalmaszczyk (ed.) - 2014 - De Gruyter.
  This collection brings together contributions by linguists, philosophers, and logicians, offering interdisciplinary approaches to current research on semantics and meaning. Individual chapters concentrate on different issues and demonstrate that semantics and meaning have remained in the center of research carried out within contemporary linguistics and philosophy, especially the philosophy of language.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Paradoxes.Piotr Łukowski - 2011 - Dordrecht and New York: Springer.
  This book, provides a critical approach to all major logical paradoxes: from ancient to contemporary ones. There are four key aims of the book: 1. Providing systematic and historical survey of different approaches – solutions of the most prominent paradoxes discussed in the logical and philosophical literature. 2. Introducing original solutions of major paradoxes like: Liar paradox, Protagoras paradox, an unexpected examination paradox, stone paradox, crocodile, Newcomb paradox. 3. Explaining the far-reaching significance of paradoxes of vagueness and change for philosophy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. The Philosophical Issue in Machine Consciousness.Piotr Boltuc - 2009 - International Journal of Machine Consciousness 1 (1):155-176.
  The truly philosophical issue in machine conscioiusness is whether machines can have 'hard consciounsess'. Criteria for hard consciousness are higher than for phenomenal consciousness, since the latter incorporates first-person functional consciousness.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 46.  25
  Wiele twarzy konceptualizmu.Piotr Kozak - 2018 - Diametros 57:88-100.
 47. Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim: normatywność, działanie, praktyki.Piotr Machura - 2019 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Praca poświęcona jest naturze dobrego życia. Zastosowanie odnowionej w połowie XX wieku myśli Arystotelesa pozwala tu uchwycić i przezwyciężyć zarówno miałkość propozycji „przemysłu szczęścia”, jak i akademickiej filozofii. Autor interpretuje koncepcję starożytnego filozofa przy użyciu współczesnych narzędzi filozoficznych wskazując jak ich zastosowanie pozwala uchwycić węzłowe problemy życia (jak pytanie o szczęście i sens) oraz wskazać te metody myślenia, które umożliwiają krytyczny namysł nad rzeczywistością społeczną. Pytanie o dobro jest zatem zarówno o to, jak kształtować własne życie, ale też jak myśleć (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  Philosophical Approaches to Proper Names.Piotr Stalmaszczyk & Luis Fernandez Moreno (eds.) - 2016 - Peter Lang.
  The articles in this collection focus on philosophical approaches to proper names. The issues discussed include abstract names, empty names, naming and name-using practices, definite descriptions, individuals, reference, designation, sense and semantics. The contributions show the importance and lasting influence of theories proposed by John Stuart Mill, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Donald Davidson, and Saul Kripke. Individual chapters assess traditional analyses and modern controversies, and contribute to the debate on proper names in contemporary philosophy of language.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  14
  On the Development of the Social-Linguistic Nexus in Discourse Research : A Critical Review.Piotr Cap - 2021 - Pragmatics and Society 12 (2):309-333.
  This paper gives a critical overview of analytical approaches dominating the field of discourse studies in the last three decades, from the perspective of their philosophical and formative bases: social constructionism and linguistics. It explores different conceptions of the theoretical nexus between these two bases leading to the emergence of three distinct yet complementary strands of thought. The paper starts with poststructuralist views of discourse salient in Laclau and Mouffe’s Discourse Theory. Laclau and Mouffe’s assumption that no discourse is a (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  87
  Heidegger and the Problem of Idealism.Piotr Hoffman - 2000 - Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 43 (4):403 – 411.
  Was Heidegger a 'realist' or an 'idealist'? The issue has been and continues to be hotly debated in Heidegger scholarship. Here it is argued that the much more desirable realistic interpretation of Heidegger can be sustained, provided his theory of moods is given its due. Moods, I argue, are not only 'equiprimordial' with Dasein's understanding of being, but are also irreducible to the latter. It is often held - correctly, as it seems to the author - that Heidegger's idealism is (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
1 — 50 / 1000