Order:
 1.  13
  Adrianus van Selms as Reformatoriese Teoloog.Piet B. Boshoff - 2017 - HTS Theological Studies 73 (5):69-90.
  Adrianus van Selms as protestantse Teoloog. Van Selms het in 1938 vanaf Nederland na Suid-Afrika toe gekom om Semitiese Tale te doseer in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte aan die Universiteit van Pretoria. Hy het ook deeltyds in die Fakulteit Teologie doseer. Die Universiteit van Pretoria het hom as een van denkleiers van die 20ste eeu aan die universiteit erken. Hy het geslagte van teologiese studente beïnvloed tydens sy amptelike dienstydperk aan die universiteit, vanaf 1938 tot 1971. Meer as 300 (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Walter Schmithals: His Contribution to the Theological and Historical Interpretation of the New Testament.Piet B. Boshoff - 2011 - HTS Theological Studies 67 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Apokaliptiek en eskatologie: Die verband en onderskeid volgens WaIter Schmithals.Piet B. Boshoff - 2001 - HTS Theological Studies 57 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation