Order:
 1.  40
  Boekbesprekingen.W. Beuken, L. Dequeker, Martin Parmentier, Th C. de Kruijf, P. C. Beentjes, Karin Lelyveld, Liobaklooster Egmond, H. van Cranenburgh, Marc Schneiders, P. Smulders, B. W. J. M. Banning, Peter Nissen, R. Boudens, F. J. Theunis, J. Y. H. Jacobs, Peter Raedts, Eugène Honée, J. -J. Suurmond, A. H. C. van Eijk, R. G. W. Huysmans, Marc Rotsaert, Cor Traets & G. Rouwhorst - 1987 - Bijdragen 48 (2):206-227.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Jerusalem AlS. Bild Des heiligen.Peter Raedts - 1989 - Bijdragen 50 (2):122-138.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  De last der geschiedenis: beeldvorming, leergezag en traditie binnen het historisch metier.Bert Roest & Peter Raedts (eds.) - 2013 - [Nijmegen]: Valkhof Pers.
  Geschiedwetenschap was lange tijd vooral geschiedschrijving. Historische verhalen werden gebruikt om heersende gebruiken en opvattingen in het heden te ondersteunen. In de 19de eeuw werd de geschiedbeoefening een echt academische wetenschap. Deze professionalisering heeft voor veel goeds gezorgd, maar kan soms ook een last blijken. Met name het ontstaan van elkaar al dan niet verketterende 'scholen' en 'richtingen' heeft ertoe geleid dat historici soms meer bezig waren met het bestrijden van elkaars opvattingen dan met het onderbouwen van hun eigen standpunten.0Een (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  39
  Boekbesprekingen.P. Smulders, S. De Smet, Marc Schneiders, Peter Raedts, P. Verdeijen, Jos E. Vercruysse, A. H. C. van Eijk, Jan Kerkhofs, H. J. Adriaanse, Hans Goddijn, H. Bleijendaal, M. Poorthuis, Eduard Kimman, A. van den Pavert, F. J. Theunis, Ulrich Hemel, J. Hahn & Johan G. Hahn - 1987 - Bijdragen 48 (4):465-482.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark