Results for 'Pavel Pudl��k'

1000+ found
Order:
 1.  10
  Fragments of bounded arithmetic and the lengths of proofs.Pavel Pudl'ak - 2008 - Journal of Symbolic Logic 73 (4):1389-1406.
  We consider the problem whether the $\forall \Sigma _{1}^{b}$ theorems of the fragments $T_{2}^{a}$ form a strictly increasing hierarchy. We shall show a link to some results about the lengths of proofs in predicate logic that supports the conjecture that the hierarchy is strictly increasing.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. K některým filosofickým aspektům Dantova díla.Pavel Floss - 2016 - Filosofie Dnes 7 (2):3-19.
  Článek se zaměřuje na některé aspekty Dantova spisu De monarchia, především na povahu Alighieriho realizace ideje celosvětové monarchie, jež je jedinou zárukou trvalého míru, který je představen jako nezbytný předpoklad plné realizace všech duchovních potencí lidského rodu jako takového. Ačkoliv Dantovy názory vykazují ovlivnění dobovým averroismem, opírá se ve filosofické argumentaci pro upřednostnění vlády jediného celosvětového vladaře o scholasticky interpretovanou aristotelskou metafyziku. Autor konfrontuje základní momenty Dantovy politické filosofie s názory Marsilia z Padovy a především s koncepcemi Tomáše Akvinského. Ačkoliv (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  K Sousedíkovým tézam o intencionálnych entitách.Pavel Cmorej - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (2):245-252.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 4.  17
  K pojmom existencie a ich rádu.Pavel Cmorej - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (1):84-95.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 5.  16
  K existencii intencionálnych objektov prof. Sousedíka.Pavel Cmorej - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (1):96-109.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6.  16
  W. K. C. Guthrie, Povijest grčke filozofije 1.Pavel Gregorić - 2007 - Prolegomena 6 (1):141-149.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  K Šebelovej kritike jednej kritiky antiesencializmu.Pavel Cmorej - 2007 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 14 (3):372-378.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. K Transparentnej Teórii Pojmov.Pavel Cmorej & Pavel Materna - 2000 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 7 (2):176-191.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  15
  Ještě k existenci jednotlivin.Pavel Materna - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (3):366-368.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  1
  K problémom metodológie empirických vied. Ku knihe L. Bielika Metodologické aspekty vedy.Pavel Cmorej - 2021 - Filozofia 75 (10).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  13
  K pojmom identifikácie.Pavel Cmorej - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (4):439-457.
  The aim of the paper is to analyse and explicate the meanings the word „identification“ has in common language, philosophy of language and in P. Tichý’s theory of constructions. The author distinguishes acts of identification performed by a man from identification carried out by some expressions. He tries to argue that in case of expressions identifying is the same as referring and in case of Tichý’s constructions identifying means constructing.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  K transparentnej teórii pojmov (II).Pavel Materna-Pavel Cmorej - 2000 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 7 (3):302-319.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  18
  Thucydides' Three Security Dilemmas in Post-Soviet Strife.Pavel K. Baev - 2006 - Journal of Military Ethics 5 (4):334-352.
  Attempting to apply the logic of conflict analysis developed by Thucydides to the chaotic spasms and clashes triggered by the collapse of the Soviet Union might appear inappropriate to many classical scholars, and entirely artificial to most Eurasian security experts. However, the two strategic landscapes, though separated by a period of some 2400 years, share a number of common features, and the ideas of the ancient strategic analyst may prove helpful for discovering structure in the chaotic violence of more recent (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Komentář k příspěvku J. Kroba.Pavel Materna - 2000 - Filosoficky Casopis 48:692.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. K Příspěvku D. Kamhala.Pavel Materna - 2001 - Filosoficky Casopis 49:357-358.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Poznámka k Peregrinově kritice Cmorejova pojetí jazykového výrazu.Pavel Materna - 2005 - Filosoficky Casopis 53:765-766.
  [A Note on Peregrin‘s Critique of Cmorej‘s Conception. of Linguistic Expression].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Poznámka k úvaze o relativismu.Pavel Materna - 2011 - Filosoficky Casopis 59:441-442.
  [A note on the consideration of relativism].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  K vývinu pojmov a genetickej väzbe medzi nimi.Pavel Cmorej - 1996 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 3 (1):78-86.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  7
  K povahe intencion á lnej referencie.Pavel Cmorej - 2005 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 12 (4):397-406.
  Speaker’s reference is an intentional act directed, via an expression, at an object – an intentional object. The author of the paper tries to find an answer to the following question: What does a speaker refer to when he does not know what a description or a proper name used refers to? He argues that, if the speaker uses such a description, his reference is not directed at the referent of the description but at its meaning. If the speaker uses (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. O Cem Mluvíme? Vybrané Stati K Logice a Sémantice.Pavel Tichý & Jaroslav Peregrin - 1996
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 21. K Jubileu Pavla Cmoreje.Marie Duží & Pavel Materna - 2007 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 14 (1):134-135.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  13
  Na okraj Sousedíkových poznámok k významu jednej vety.Pavel Cmorej - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (2):248-259.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  9
  Vývin pojmov-posledné pokračovanie K jednej koncepcii.Pavel Cmorej - 1998 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 5 (1):66-83.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Některé poznámky k článku V. Kolmana „K Fregově údajnému holismu“.Pavel Materna - 2002 - Filosoficky Casopis 50:1001-1004.
  [Some notes on V. Kolman's article “On Frege's alleged holism”].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  24
  Ontologie Vztahů Poznámka k Sousedíkově kritice soudobé ontologie zztahů: A Journal of Analytic Scholasticism.Pavel Materna - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (1):126-128.
 26.  6
  Multi-agent path finding with mutex propagation.Han Zhang, Jiaoyang Li, Pavel Surynek, T. K. Satish Kumar & Sven Koenig - 2022 - Artificial Intelligence 311 (C):103766.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 27.  25
  Aristotle on the Common Sense, by Pavel Gregoric.T. K. Johansen - 2009 - Mind 118 (472):1138-1141.
 28.  6
  L. Beklemishev. Another pathological well-ordering. Logic Colloquium '98, Proceedings of the annual European summer meeting of the Association for Symbolic Logic, held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture notes in logic, no. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, pp. 105–108. [REVIEW]G. Mints - 2001 - Bulletin of Symbolic Logic 7 (4):534-534.
 29.  14
  Michael Rathjen. The superjump in Martin-Löf type theory_. _Logic Colloquium '98, Proceedings of the annual European summer meeting of the Association for Symbolic Logic, held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture notes in logic, no. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, pp. 363–386. [REVIEW]Michael Möllerfeld - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (4):538-538.
 30.  1
  Jan Čížek, Komenský a Bacon: Dvě raně novověké cesty k obnově vědění, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2017, 214 s.Daniel Špelda - 2018 - Pro-Fil 19 (1):62-64.
  Jan Čížek, Komenský a Bacon: Dvě raně novověké cesty k obnově vědění, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2017, 214 s.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  48
  Wilfried Buchholz. Notation systems for infinitary derivations_. Archive for mathematical logic, vol. 30 no. 5–6 (1991), pp. 277–296. - Wilfried Buchholz. _Explaining Gentzen's consistency proof within infinitary proof theory_. Computational logic and proof theory, 5th Kurt Gödel colloquium, KGC '97, Vienna, Austria, August 25–29, 1997, Proceedings, edited by Georg Gottlob, Alexander Leitsch, and Daniele Mundici, Lecture notes in computer science, vol. 1289, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, etc., 1997, pp. 4–17. - Sergei Tupailo. _Finitary reductions for local predicativity, I: recursively regular ordinals. Logic Colloquium '98, Proceedings of the annual European summer meeting of the Association for Symbolic Logic, held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, edited by Samuel R. Buss, Petr Háajek, and Pavel Pudlák, Lecture notes in logic, no. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., etc., 2000, pp. 465–499. [REVIEW]Toshiyasu Arai - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (3):437-439.
 32.  9
  Thomas Strahm. Autonomous fixed point progressions and fixed point transfinite recursion. Logic Colloquium '98, Proceedings of the annual European summer meeting of the Association for Symbolic Logic, held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture notes in logic, no. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, pp. 449–464. [REVIEW]Andrea Cantini - 2001 - Bulletin of Symbolic Logic 7 (4):535-536.
 33.  15
  Jeremy Avigad. A realizability interpretation for classical arithmetic. Logic Colloquium '98, Proceedings of the annual European summer meeting of the Association for Symbolic Logic, held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudák, Lecture notes in logic, no. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, pp. 57–90. [REVIEW]Ulrich Berger - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (3):439-440.
 34.  22
  Alasdair Urquhart. The complexity of linear logic with weakening. Logic Colloquium '98, Proceedings of the annual European summer meeting of the Association for Symbolic Logic, held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture notes in logic, no. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, pp. 500–515. [REVIEW]Herman Ruge Jervell - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (1):100-101.
 35.  38
  Michael Rathjen. The superjump in Martin-Löf type theory_. _Logic Colloquium '98, Proceedings of the annual European summer meeting of the Association for Symbolic Logic, held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture notes in logic, no. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, pp. 363–386. [REVIEW]Michael Möllerfeld - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (4):538-538.
 36.  15
  On lengths of proofs in non-classical logics.Pavel Hrubeš - 2009 - Annals of Pure and Applied Logic 157 (2-3):194-205.
  We give proofs of the effective monotone interpolation property for the system of modal logic K, and others, and the system IL of intuitionistic propositional logic. Hence we obtain exponential lower bounds on the number of proof-lines in those systems. The main results have been given in [P. Hrubeš, Lower bounds for modal logics, Journal of Symbolic Logic 72 941–958; P. Hrubeš, A lower bound for intuitionistic logic, Annals of Pure and Applied Logic 146 72–90]; here, we give considerably simplified (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 37.  5
  Florenskii today: Three points of view: Father Johannes Schelhas's interviews about the life and spiritual heritage of Father Pavel Florenskii.Hegumen Andronik, Johannes Schelhas, R. A. Gal'tseva & N. K. Bonetskaia - 2002 - Russian Studies in Philosophy 40 (4):40-94.
  I was born on 7 November 1952 in Moscow. I studied at the Historical-Archival Institute, from which I graduated after writing a dissertation titled The Commission for the Preservation of the Monuments of Art and Antiquity of the Trinity-Sergius Lavra, 191 8-1 925. Survey of Materials [Komissiia PO okhrane pamiatnikov iskusstva i stariny Troitse-Sergievoi lavry. 1918-1925. Obzor materialov].
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  3
  Alasdair Urquhart. The complexity of linear logic with weakening. Logic Colloquium '98, Proceedings of the annual European summer meeting of the Association for Symbolic Logic, held in Prague, Czech Republic, August 9–15, 1998, edited by Samuel R. Buss, Petr Hájek, and Pavel Pudlák, Lecture notes in logic, no. 13, Association for Symbolic Logic, Urbana, and A K Peters, Natick, Mass., 2000, pp. 500–515. [REVIEW]Herman Ruge Jervell - 2002 - Bulletin of Symbolic Logic 8 (1):100-101.
 39. Černá Kočka, Aneb, Subjekt Znalce V Myšlení o Literatuře a Jeho Komunikační Strategie.Pavel Janoušek - 2012 - Academia.
  Cílem knižní studie je postihnout pravidla platící v agonálním prostoru, do něhož literární znalci svými promluvami a texty jako subjekty vstupují a v jehož rámci jsou vzájemně poměřováni, posuzováni a hodnoceni. Autor přitom vychází z předpokladu, že myšlení o literatuře spoluformuje nadosobní pamět' určitého kolektiva a současně je také prostorem pro individuální tvořivost znalců. Literární historiky, teoretiky, kritiky či učitele interpretuje jako aktivní účastníky řečových her, kteří musí své názory a koncepty formulovat a prosazovat v kooperaci a konkurenci s ostatními, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  31
  Pavel Materna: Concepts and objects. Acta philosophica fennica vol 63, societas philosophica fennica, helsinky 1998; 177 pp. [REVIEW]Jaroslav Peregrin - manuscript
  Pavel Materna je logikem a filosofem, na kterého se, domnívám se, mimořádně hodí anglický přívlastek single-minded, který bohužel nemá v češtině skutečný ekvivalent. Materna již dávno přijal za svůj ten pojmový rámec, který stojí v základě systému transparentní intenzionální logiky (TIL) vyvinuté Pavlem Tichým, a tento rámec se mu stal měřítkem všech věcí, jsoucích že jsou a nejsoucích že nejsou. Ani jeho poslední kniha Concepts and Objects, která vyšla v ediční řadě vydávané Filosofickou společností Finska, není v tomto směru (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Mistr Dialogu Milan Machovec: Sborník K Nedožitým Osmdesátinám Českého Filosofa.Milan Machovec, Kamila Jindrová, Pavel Tachecí & Pavel Žďárský (eds.) - 2006 - Akropolis.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Dopis Pavla Tichého Pavlu Maternovi.Pavel Tichý - 2010 - Pro-Fil 10 (2):8-12.
  Pár slov úvodem k dopisu, který poslal Pavel Tichý z University of Otago Pavlu Maternovi. K dataci dopisu: Shoduji se s odhadem Dr. Raclavského, že jde patrně o r. 1975. Ti, kdo neprožili normalizaci, si těžko představí situaci. To nebylo tak, že můj přítel Tichý momentálně působí na Novém Zélandě a píše mi z momentálního zahraničního pobytu. Tichý byl emigrant, což mj. znamenalo, že žádnou z jeho odborných statí nebylo možno u nás citovat, dále že dík faktu, o kterém (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Pojetí lidské přirozenosti u Adama Fergusona.Pavel Janda - 2010 - E-Logos 17 (1):1-18.
  Clem tto prce je ukzat Fergusonovy zkladn teze tkajc se pojet lidsk pirozenosti a zkoumat, jak z nich plynou zvry a jestli mohou tyto zvry neproblematicky koexistovat. V prvn sti prce se chci pokusit najt vnitn jednotu ve Fergusonov teorii lidsk pirozenosti a ukzat, e Fergusonovo pojet lovka je konklusivn. Zkoumn pirozenosti lovka je pro Fergusona velmi tsn spjato se zkoumn vztahu jedince a spolenosti. Prv v pojet tohoto vztahu vznik problmov situace, pokud budeme chtt podret Fergusonovu verzi a pidat (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Vliv filosofického myšlení na rozvoj společnosti ve starověku a středověku.Pavel Prochzka - 2014 - E-Logos 21 (1):1-20.
  Prce si klade za cl porovnat vliv filosofickho uen na pokrok spolenosti a hospodstv s ohledem na vliv nboenstv. Vliv filosofie je studovn na historickm vvoji spolenosti ve starovku a stedovku. Jde o obdob, kter bylo nejvc ovlivnno nboenskmi zmnami, kter vedly k rznmu spoleenskmu vvoji v zvislosti na volnosti v rozhodovn. Tato teze je postupn doloena na vvoji antickho ecka, starovk ny, arabskho svta a stedovk katolick Evropy. Tyto regiony prochzely obdobmi hospodskho vzestupu a padku podle toho, nakolik se (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  12
  The canonical pairs of bounded depth Frege systems.Pavel Pudlák - 2021 - Annals of Pure and Applied Logic 172 (2):102892.
  The canonical pair of a proof system P is the pair of disjoint NP sets where one set is the set of all satisfiable CNF formulas and the other is the set of CNF formulas that have P-proofs bounded by some polynomial. We give a combinatorial characterization of the canonical pairs of depth d Frege systems. Our characterization is based on certain games, introduced in this article, that are parametrized by a number k, also called the depth. We show that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  11
  Aleksander iz Afrodizijade o skupnem čutu.Pavel Gregorić - 2017 - Filozofski Vestnik 38 (1).
  Aristotel je vpeljal pojem skupnega čuta, zaznavno zmožnost višjega reda, ki združuje in nadzoruje posamezne čute. Osnovni namen prispevka je predstaviti, kako je skupni čut in njegove funkcije razumel Aristotelov najodličnejši antični komentator Aleksander iz Afrodizijade. Avtor je pri tem pozoren na Aleksandrovo ujemanje z Aristotelom ali odmikanje od njega, opozarja pa tudi na njegove prispevke k problematiki. Drugi cilj prispevka je obravnava enega posebnega odmika, ki je prevladoval v kasnejših razlagah Aristotelovega pojma skupnega čuta, tj. analogije med skupnim čutom (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  8
  Kreisel's Conjecture with minimality principle.Pavel Hrubeš - 2009 - Journal of Symbolic Logic 74 (3):976-988.
  We prove that Kreisel's Conjecture is true, if Peano arithmetic is axiomatised using minimality principle and axioms of identity (theory $PA_M $ )-The result is independent on the choice of language of $PA_M $ . We also show that if infinitely many instances of A(x) are provable in a bounded number of steps in $PA_M $ then there existe k ∈ ω s. t. $PA_M $ ┤ ∀x > k̄ A(x). The results imply that $PA_M $ does not prove scheme (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  25
  Lower Bounds for Modal Logics.Pavel Hrubeš - 2007 - Journal of Symbolic Logic 72 (3):941 - 958.
  We give an exponential lower bound on number of proof-lines in the proof system K of modal logic, i.e., we give an example of K-tautologies ψ₁, ψ₂,... s.t. every K-proof of ψi must have a number of proof-lines exponential in terms of the size of ψi. The result extends, for the same sequence of K-tautologies, to the systems K4, Gödel—Löb's logic, S and S4. We also determine some speed-up relations between different systems of modal logic on formulas of modal-depth one.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 49. Prolegomena k některým příštím teoriím pojmu. [REVIEW]Ivo Pezlar - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):134-138.
  Recenze: Pavel Materna. Hovory o pojmu. Praha: Academia, 2016, 158 stran.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  14
  Linear orders realized by C.e. Equivalence relations.Ekaterina Fokina, Bakhadyr Khoussainov, Pavel Semukhin & Daniel Turetsky - 2016 - Journal of Symbolic Logic 81 (2):463-482.
  LetEbe a computably enumerable equivalence relation on the setωof natural numbers. We say that the quotient set$\omega /E$realizesa linearly ordered set${\cal L}$if there exists a c.e. relation ⊴ respectingEsuch that the induced structure is isomorphic to${\cal L}$. Thus, one can consider the class of all linearly ordered sets that are realized by$\omega /E$; formally,${\cal K}\left = \left\{ {{\cal L}\,|\,{\rm{the}}\,{\rm{order}}\, - \,{\rm{type}}\,{\cal L}\,{\rm{is}}\,{\rm{realized}}\,{\rm{by}}\,E} \right\}$. In this paper we study the relationship between computability-theoretic properties ofEand algebraic properties of linearly ordered sets realized (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
1 — 50 / 1000