46 found
Order:
 1.  5
  Wat beteken 'kanon' vandag?P. M. Venter - 1998 - HTS Theological Studies 54 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 2.  11
  'N Kerklik-Akademiese Portret van B J van der Merwe : Deel Twee - Predikant En Dosent.P. M. Venter - 1999 - HTS Theological Studies 55 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  5
  Jesaja en die kanonvormingsproses vanaf die agste eeu voor Christus.P. M. Venter - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4. Die Bybelkundekernleerplan van Die Suider-Afrikaanse Bybelkundevereniging.P. M. Venter - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):278-300.
  The Core Syllabus of the Southern African Society for Biblical StudiesIn this evaluation of the Core Syllabus of the Southern African Biblical Studies Society, two factors are taken into account: the history of this society, and the trends in curriculum design which influenced the formulation of this syllabus.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Wysheidsliteratuur en bybelse teologie.P. M. Venter - 1982 - HTS Theological Studies 38 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  17
  Constitualised Space in Daniel 9.P. M. Venter - 2004 - HTS Theological Studies 60 (1/2).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  17
  ' N Kerklik-Akademiese Portret van B J van der Merwe : Deel Een - Student En Predikant.P. M. Venter - 1999 - HTS Theological Studies 55 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  16
  J P Oberholzen Professor in En Hoof van Die Departement Ou-Testamentiese Wetenskap , 1971-1992.P. M. Venter - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  The Dietary Regulations in Deuteronomy 14 Within its Literary Context.P. M. Venter - 2002 - HTS Theological Studies 58 (3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Birch, C & Vischer, L 1997 - Living with the Animals: The Community of God,s Creatures.P. M. Venter - 1999 - HTS Theological Studies 55 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Bybelse Teologie en skuldbelydenis.P. M. Venter - 1999 - HTS Theological Studies 55 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Montage, Von Rad En Belydenis.P. M. Venter - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Verbondsteologie – 'n Tendensstudie.P. M. Venter - 1984 - HTS Theological Studies 40 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Collins, John J 1997 - Jewish Wisdom in the Hellenistic Age.P. M. Venter - 1999 - HTS Theological Studies 55 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Rus vir die hele aarde.P. M. Venter - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  5
  Exclusivity and Variety: Pespectives on Multidimensional Exegesis.P. M. Venter - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Israelvisie: Destruksie of Dekonstruksie?P. M. Venter - 1988 - HTS Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  5
  In Verkenning van Postmodernisme En 'N Ekskurs Op Daniel 7-12.P. M. Venter - 1997 - HTS Theological Studies 53 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Sosio-politieke relativering van die bybel.P. M. Venter - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Geloofskommunikasie in ’N Pluriforme Wêreld.Yolanda Dreyer, P. M. Venter & T. F. J. Dreyer - 2002 - HTS Theological Studies 58 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Holisme En Totaliteit.P. M. Venter - 1991 - HTS Theological Studies 47 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Jews and Christians.P. M. Venter - 1997 - HTS Theological Studies 53 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  4
  Overcoming Fear.P. M. Venter - 1997 - HTS Theological Studies 53 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Studies in the Cult of Yahweh, I: Historical Method, Ancient Israel, Ancient Judaism.P. M. Venter - 1997 - HTS Theological Studies 53 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  The City in Ancient Israel.P. M. Venter - 1997 - HTS Theological Studies 53 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  Collins, A Y, 1996 - Cosmology and Eschatology in Jewish and Christian Apocalypticism.P. M. Venter - 1999 - HTS Theological Studies 55 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Die Aard van Die Geloofsgemeenskap in Nehemia 9.P. M. Venter - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Intertekstuele Aanduidings van Die Wêreld van Die Boek Jubileë.P. M. Venter - 2003 - HTS Theological Studies 59 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Magne Saebe 1998 - On the Way to Canon: Creative Tradiion History in the Old Testament.P. M. Venter - 2001 - HTS Theological Studies 57 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Reviewing History in Apocalyptic Literature as Ideological Strategy.P. M. Venter - 2004 - HTS Theological Studies 60 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  9
  Daniel and Enoch: Two Different Reactions.P. M. Venter - 1997 - HTS Theological Studies 53 (1/2).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  9
  Kanon in die kanon.P. M. Venter - 2001 - HTS Theological Studies 57 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  2
  Daniel 7-12 in Sosiaal-Wetenskaplike Perspektief.P. M. Venter - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Wat Doen Die Wysheid in Spreuke 8:30 En 31?P. M. Venter - 1985 - HTS Theological Studies 41 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  7
  Cok den Hertog 1996 - Het Zonderlinge Karakter van den Godsnaam. Literaire, Psychoanalytische En Tlieologische Aspecte van Het Roepingsverhaal van Moses.P. M. Venter - 1999 - HTS Theological Studies 55 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  7
  Die Kanonbegrip as Bybels-Teologiese Probleem.P. M. Venter - 1987 - HTS Theological Studies 43 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  6
  Ou-Testamentiese Teologie En Skrifbeskouing.P. M. Venter - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  5
  The Function of Poetic Speech in the Narrative in Daniel 2.P. M. Venter - 1993 - HTS Theological Studies 49 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  4
  Die Betrokkenheid van Die Nederduitsch Hervormde Kerk by Bybelkunde Aan Die Universiteit van Pretoria.J. J. Engelbrecht & P. M. Venter - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  4
  Die Teenwoordigheid van God in Die Rutverhaal.P. M. Venter - 1989 - HTS Theological Studies 45 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  1
  Boekbesprekings/Book Reviews.P. M. Venter - 2008 - HTS Theological Studies 64 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  Die Funksie van Ruimte in Die Reisverhale in 1 Henog 12-36.P. M. Venter - 2000 - HTS Theological Studies 56 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Die Funksie van Die Wondervertellings in Die Jonaverhaal.P. M. Venter - 1986 - HTS Theological Studies 42 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  1
  Die Makrososiale Ruimte van Die Boek van Die Wagte.P. M. Venter - 2002 - HTS Theological Studies 58 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  Die krisis van ongeloof in Numeri 13-14.P. M. Venter - 1993 - HTS Theological Studies 49 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  3
  Ou-Testamentiese Wetenskap in die Nederduitsch Hervormde Kerk.P. M. Venter - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation