26 found
Order:
 1.  11
  Paradigmas en progressie in die teologie: ’n Perspektief op die RGN-kongres van April 1988.P. J. Van der Merwe - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  26
  Ancestor worship - is it Biblical?Choon Sup Bae & P. J. Van der Merwe - 2008 - HTS Theological Studies 64 (3):1299-1325.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  17
  The contribution of the Netherdutch Reformed Church of Africa to theological training at the Transvaal University College.P. J. Van der Merwe - 2008 - HTS Theological Studies 64 (1).
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 4.  26
  Boekbespreking.S. J. Botha, P. J. Van der Merwe, D. J. C. Van Wyk, C. J. Viljoen, H. G. Van der Westhuizen, A. D. Pont, H. F. Stander, W. S. Vorster, J. J. Steenkamp, T. F. J. Dreyer, M. J. Schoeman & G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, J. A. Loader, P. J. Van der Merwe, P. J. Theo Koekemoer & J. P. Oberholzer - 1980 - HTS Theological Studies 36 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  43
  Van der leeuw en Noordmans oor Teologie: Abstract Godsdienswetenskaplike agtergronde van die gesprek.A. Geyser & P. J. Van der Merwe - 1997 - HTS Theological Studies 53 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Evangeliserende gemeente: n Leefwyse? n Besinning oor missionere gerigtheid as aspek van gemeentewees.P. C. Swanepoel & P. J. Van der Merwe - 1996 - HTS Theological Studies 52 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  17
  Enkele grondbeskouings van Johanna Brandt se denke.D. J. D. Taljard & P. J. Van der Merwe - 1993 - HTS Theological Studies 49 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Boekbespreking.P. J. Van der Merwe & A. J. Antonites - 1979 - HTS Theological Studies 35 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  14
  Boekbespreking.P. J. Van der Merwe, H. G. Van der Westhuizen, T. F. J. Dreyer, M. J. Du P. Beukes, Schalk Botha & P. S. Dreyer - 1980 - HTS Theological Studies 36 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Church and culture: A religio-theological perspective.P. J. Van der Merwe - 2005 - HTS Theological Studies 61 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  14
  Die Departement Godsdiens- en Sendingwetenskap , Universiteit van Pretoria, 1917-1978.P. J. Van der Merwe & D. Crafford - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  9
  Die godsdienswetenskaplike aspek van teologie.P. J. Van der Merwe - 1985 - HTS Theological Studies 41 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  16
  Die Nederduitsch Hervormde Kerk en sy bediening in ’n toekomstige Suid-Afrika: Die visie van ‘Kerk en wêreld 2000’.P. J. Van der Merwe - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  8
  Doop, sending en die opkoms van die juridiese kerkbegrip.P. J. Van der Merwe - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  11
  Die teologiese opleiding en kurrikulumondersoek.P. J. Van der Merwe - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  Die wonder en wonderverteiling gesien teen die agtergrond van mite en ontmitologisering.P. J. Van der Merwe - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):192-204.
  Miracle and miracle narrative against the background of myth and demythologizing.Religio-scientific perspectives on communication, language, reality conception, myth and the world of the sacred, as well as a different angle on demythologizing, are utilised in formulating a broad theological view of miracles, miracle experiences and miracle narratives.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  17
  Francois Jacobus van Zyl, hoogleraar 1960-1978.P. J. Van der Merwe & D. J. C. Van Wyk - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  10
  Inheemswording en inkulturasie: Implikasies vir teologie en kerk.P. J. Van der Merwe - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Kerk en kultuur - 'n godsdiens-teologiese perspektief.P. J. Van der Merwe - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  9
  Oor gode en mense: 'n Christeli'ke Godsdiensfilosofie.P. J. Van der Merwe - 1995 - HTS Theological Studies 51 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  Oorreding in evangelisasie.P. J. Van der Merwe - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Prof dr FJ van Zyl as mens, kerkman en godsdiensfilosoof.P. J. Van der Merwe - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  9
  Prof dr J H Koekemoer as kerkman en akademikus.P. J. Van der Merwe - 2000 - HTS Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  26
  Prof dr L J S Steenkamp: 'n Oorsig van sy lewe en werk.P. J. Van der Merwe - 1999 - HTS Theological Studies 55 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  6
  RGN-Verslag oor godsdiens, tussengroepverhoudinge en maatskaplike verandering in Suid-Afrika.P. J. Van der Merwe - 1986 - HTS Theological Studies 42 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark