23 found
Order:
Disambiguations
P. J. T. Koekemoer [12]P. J. Theo Koekemoer [11]
 1.  23
  Boekbespreking.A. J. Antonites, M. J. Du P. Beukes, D. J. A. G. Du Toit, Johannes Engelbrecht, J. H. Koekemoer, P. J. Theo Koekemoer, H. G. Van der Westhuizen & C. J. Viljoen - 1977 - HTS Theological Studies 33 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Boekbespreking.J. I. De Wet, P. J. T. Koekemoer, J. H. Koekemoer, M. J. Du P. Beukes, D. J. Smith, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Boekbespreking.P. S. Dreyer, J. A. Loader, P. J. Van der Merwe, P. J. Theo Koekemoer & J. P. Oberholzer - 1980 - HTS Theological Studies 36 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Boekbespreking.Joh Dreyer, A. S. Geyser, W. Mathlener, P. J. T. Koekemoer, D. F. Erasmus & B. Engelbrecht - 1951 - HTS Theological Studies 8 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Boekbespreking.P. J. Theo Koekemoer - 1967 - HTS Theological Studies 23 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Boekbespreking.P. J. T. Koekemoer, A. D. Pont, C. J. Viljoen & J. H. Koekemoer - 1972 - HTS Theological Studies 28 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Die dogmatiese kontrovers tussen Rooms-Katolisisme en Protestantisme ten opsigte van die Mariologiese dogma, skrif en tradisie.P. J. Theo Koekemoer - 1976 - HTS Theological Studies 32 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Die getuienis van die evangelie volgens Mattheus oor die maagdelike geboorte van Jesus Christus.P. J. Theo Koekemoer - 1972 - HTS Theological Studies 28 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Die ontkenning van die leer van die maagdelike geboorte van Christus deur Menno Simons, Emil Brunner en R. Bultmann.P. J. T. Koekemoer - 1975 - HTS Theological Studies 31 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Die Parthenogenesis in die Apostolicum en die Symbolum Nicenoconstantinopolitanum.P. J. Theo Koekemoer - 1973 - HTS Theological Studies 29 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Die Reformatoriese Dogmatiese bevestiging van die Parthenogenesis in enkele belangrike konfessies en leerboeke.P. J. T. Koekemoer - 1974 - HTS Theological Studies 30 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Die spigo-analise van sigmund freud-oorsig en kritiese opmerkings.P. J. Theo Koekemoer - 1977 - HTS Theological Studies 33 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  In memoriam: Prof. dr. S. F. H. J. Berkelbach v.d. Sprenkel.P. J. Theo Koekemoer - 1967 - HTS Theological Studies 23 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Karl Barth se beskouing ten opsigte van die leer van die parthenogenesis met 'n verwysing na die etiese ideaal van die ongehude lewensstaat.P. J. T. Koekemoer - 1966 - HTS Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Kritiek teen artikel drie van die apostolicum; Die ontkenning van die dogma van die parthenogenesis.P. J. Theo Koekemoer - 1970 - HTS Theological Studies 26 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Ou testament getuienis aangaande die maagdelike geboorte van die Messias.P. J. T. Koekemoer - 1965 - HTS Theological Studies 21 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Padveiligheid: Teologies-etiese opmerkings by enkele navorsingsprojekte in verband met die verkeersituasie in die RSA.P. J. T. Koekemoer - 1988 - HTS Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  8
  Pastoraat vir die ouetehuise.P. J. Theo Koekemoer - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  13
  Rudolph Bultmann: Nie saam met die kerk en soos die kerk nie.P. J. T. Koekemoer - 1965 - HTS Theological Studies 21 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  11
  Tekskritiek en die Sola Scriptura.P. J. Theo Koekemoer - 1972 - HTS Theological Studies 28 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Terreinverkenning Insake die Verhouding van Psigoterapie en Sielsorg.P. J. T. Koekemoer - 1965 - HTS Theological Studies 20 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 22.  5
  Wat leer Calvyn en Luther oor die maagdelike geboorte van Jesus Christus.P. J. T. Koekemoer - 1975 - HTS Theological Studies 31 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Rondom die Apostolaat van die Kerk.J. D. H. Smit, P. J. T. Koekemoer & C. S. Van Niekerk - 1964 - HTS Theological Studies 20 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark