Results for 'O��uz Serdar Kesi��ci��o��lu'

1000+ found
Order:
 1.  8
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Düzeyleri İle Problem Çözme, Empati Ve İletişim Becerile.Oğuz Serdar Kesi̇ci̇oğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1371-1371.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Eleştirel Düşünme Ve Ya.Oğuz Serdar Kesi̇ci̇oğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):651-651.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  Matematikten Başarılı Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Süreçlerinin İnc.Ahmet Kesi̇ci̇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):559-559.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  26
  Lise Öğrencilerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışları.Ayşe Eli̇tok Kesi̇ci̇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):467-467.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  21
  Professional Differences Between Dental and Nursing Students' Views on Conscience.FundaGulay Kadioglu, SibelÖner Yalçın & Kadıo™lu Selim - 2016 - Journal of Education and Ethics in Dentistry 6 (1):8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  8
  Characterization of Crystallized LiMn2O4thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition.S. B. Tang, M. O. Lai & L. Lu - 2007 - Philosophical Magazine 87 (22):3249-3258.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Obhajoba alegorického výkladu u novoplatonika Prokla.Radek Chlup - 2008 - Reflexe: Filosoficky Casopis 34:53-79.
  Alegorický výklad patří v dějinách evropského myšlení k nejstarším a nejvlivnějším interpretačním metodám. Jeho počátky sahají do 6. stol. př. Kr. a velkého rozkvětu dosáhl zejména v rukou stoiků a středoplatoniků i novoplatoniků, jejichž prostřednictvím posléze hluboce pronikl i do křes_anské a židovské filosofie. Z dnešního hlediska se nicméně na první pohled jedná o výkladovou metodu značně problematickou. Jejím základním předpokladem je, že básník chce svými obraznými vyjádřeními „říci něco jiného“ . Cílem interpretace je stanovit, jaký byl skutečný „skrytý úmysl“ (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Napomene uz" privrednikovu knjigu o privredi".Milan Mesi - forthcoming - Scientia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Lawrence Oates is giving up his life.Tomáš Ondráček - 2014 - Pro-Fil 15 (2):73-82.
  „Jdu na chvíli ven a možná se zdržím,“ měl říci kapitán Oates, opustit stan a nikdy se nevrátit. Měl mít vážně omrzlé nohy, měl ztrácet síly rychleji než ostatní. Údajně žádal, aby byl ponechán svému osudu. Ostatní to odmítli, a proto odešel sám. Scott napsal, že věděli, že jde Oates na smrt, že to byl skutečný anglický gentleman.V diskusích o eutanazii je zmiňován argument, že je-li smrt na požádání povolena, mohou lidé dojít k závěru, že mají nejen právo, ale dokonce (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Pitanje o istini u suvremenoj filozofiji i znanosti. Uz temu.Lino Veljak - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):401-401.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Fan Chou Ji: Bin Ci de Zong Lei.Mudi Lü - 2010 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. O niemoralno¶ ci aborcji. Koherencja przekonań, biologiczne człowieczeństwo i słuszne interesy.Mateusz Klinowski - 2008 - Diametros 16:10-40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. O Brotar da Cria Ao: Dificultades Epistemológicas Dum'olhar Din Mico Pela Ci Ncia, a Filosofia Ea Teologia': Dificultades Epistemológicas Dum'olhar Din Mico Pela Ci Ncia, a Filosofia Ea Teologia'.María Manuel Araujo Jorge - 1998 - Revista Portuguesa de Filosofia 54 (1):35-50.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. CI 428 17 April 2004 Philosophy of an English Education Wayne O'Neil, in the 1970 Harvard Educational Review States,“Being Able to Read. [REVIEW]James P. Coleman - forthcoming - Philosophy.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zhen Shi Zhi Lu: Ci Ji Nian Lun Yu Zong Men. Zhengyan - 2011 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ssssss-Sss^---S.O. Lu - 1991 - In William M. Kurtines & Jacob L. Gewirtz (eds.), Handbook of Moral Behavior and Development. L. Erlbaum. pp. 2--143.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. "Fa Yan" "Yang Xiong Ji" Ci Lei Yan Jiu =.Guang Lu - 2011 - Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ma-K o-Ssu Po Shih Lun Wen Te-Mo-K o-Li-T E Ti Tzu Jan Che Hsüeh Yü I-Pi-Chiu-Lu Ti Tzu Jan Che Hsüeh Ti Ch a Pieh.Karl Marx, Georg Mende & Ernst Günther Schmidt - 1961 - Jen Min Ch U Pan She Hsin Hua Shu Tien Fa Hsing.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Offloading Information to an External Store Increases False Recall.Xinyi Lu, Megan O. Kelly & Evan F. Risko - 2020 - Cognition 205 (C):104428.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  7
  Recrystallization and Grain Growth of Deformed Magnesium Alloy.C. W. Su, L. Lu & M. O. Lai - 2008 - Philosophical Magazine 88 (2):181-200.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Characterization of a LiCoO2thin Film Cathode Grown by Pulsed Laser Deposition.S. B. Tang, L. Lu * & M. O. Lai - 2005 - Philosophical Magazine 85 (24):2831-2842.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  Deformation Behaviour of Ultrafine and Nanosize-Grained Mg Alloy Synthesized Via Mechanical Alloying.B. W. Chua, L. Lu & M. O. Lai - 2006 - Philosophical Magazine 86 (19):2919-2939.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. “Europa” nu este o etichetă vetustă, ci pseudonimul unei speranţe orgoliose.Mircea Vasilescu - 2002 - Dilema 504:9.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  15
  A Logic LU for Understanding.L. I. Xiaowu & G. U. O. Xiangyang - 2010 - Frontiers of Philosophy in China 5 (1):142-153.
  Understanding a proposition for an intelligent agent is an important epistemic concept. We first discuss intuitively general logic characteristics of understanding, and give a language and a semantics containing understanding as a modal operator. Secondly, we develop the system LU for the operator, give some results of its proof theory, and then we prove the frame soundness and frame completeness of LU.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  24
  Catechol-O-Methyltransferase (COMT) Gene Modulates Private Self-Consciousness and Self-Flexibility.Bei Wang, Wenzhao Ru, Xing Yang, Lu Yang, Pengpeng Fang, Xu Zhu, Guomin Shen, Xiaocai Gao & Pingyuan Gong - 2016 - Consciousness and Cognition 44:186-192.
 26. Developing Business Ethics in China.Xiaohe Lu & Georges Enderle (eds.) - 2006 - Palgrave-Macmillan.
  Xiaohe Lu is Professor at the Institute of Philosophy and Executive Director of the Centre for Business Ethics, Shanghai Academy of Social Sciences. Georges Enderle is Arthur and Mary O’Neil Professor of International Business Ethics at the Mendoza College of Business, Univer­sity of Notre Dame.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 27.  1
  Jing Jie, Si Wei, Yu Yan: Wei Jin Xuan Li Yan Jiu.Guizhen Lu - 2010 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Wei Jin xuan xue jia de xuan lun, ru jin zhi zai zhi ben wen ju jian. Dan bing bu jing mo, na xie xuan lun zong shi dui du zhe zhan xian qi zi ji. Wei Jin zhi shi, xuan xiao rao rang, xuan si zhe huo sa tuo fang da, huo yi yu shen yin, ru he zai xian shi jian yi wei, shun ni shi Wei Jin xuan yin zhong zui shen ke de di yun. Zuo zhe (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  How to identify and evaluate the Slippery Slope Argument.Martina Juříková - 2015 - Pro-Fil 16 (1):44-61.
  Článek se věnuje argumentu kluzkého svahu a otázce, jak jej identifikovat a hodnotit. Argument kluzkého svahu je využíván v rámci praktického uvažování a v dialogu, svou strukturou odpovídá negativnímu argumentu z důsledku, má v zásadě defeasibilní povahu a je často účinný při snaze přenést důkazní břemeno na stranu oponenta. Hodnocení argumentu kluzkého svahu je založeno na kontextu dialogu spíše než na hodnocení jeho deduktivní či induktivní správnosti.V příspěvku jsou představeny čtyři typy argumentu. Zaprvé argument kluzkého svahu typu sorites, jehož označení (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  62
  Holistické Pojetí Jazyka.Jaroslav Peregrin - manuscript
  Zdá se, že není nic přirozenějšího, než se spolu s Russellem domnívat, že „máme-li smysluplně hovořit a ne pouze vydávat zvuky, musíme slovům, která užíváme, dávat nějaký význam; a významem, který svým slovům dáváme, musí být něco, s čím jsme přišli do styku“. Naše slova přece musí, aby byla skutečně smysluplná, něco představovat! Od toho se odvíjí běžná poučka, která nám říká, že slova jazyka jsou symboly, to jest (podle Encyklopedie Britannica), „prvky komunikace, které mají představovat osobu, předmět, skupinu, proces (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  53
  Lesk a Bída Platonistické Koncepce Sémantiky.Jaroslav Peregrin - manuscript
  Podíváme-li se na rané Platónovy dialogy, vidíme, že o co v nich jde především, je předvedení toho, že pojmy mají relativně jasné hranice, že zdánlivému chaosu užívání slov vládne jistý pevný řád, který si člověk dokáže i explicitně uvědomit, je-li k tomu vhodným způsobem veden. Snaha o zdůraznění a znázornění tohoto na první pohled neviditelného 'řádu v chaosu' pak podle mého názoru postupně vedla i ke konstituci Platónovy mytologie říše idejí, které, ač neviděny, hrají z hlediska viditelného světa klíčovou roli. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31.  78
  Wittgenstein a Pravidla Našich Jazykových Her.Jaroslav Peregrin - unknown
  Abstrakt. Když se řekne Ludwig Wittgenstein, vybaví se člověku, který to jméno už někdy slyšel, nejspíše termín jazyková hra. Tento termín si Wittgenstein vybral, aby se v rámci své pozdní filosofie distancoval od určitého druhu názorů na jazyk (druhu, kterého byly i jeho vlastní ranější filosofické názory). Chtěl jeho pomocí zdůraznit různorodost lidských aktivit, které se opírají o jazyk. Avšak ač to Wittgenstein úplně explicitně neříká, zdá se mi že je tu něco podstatného, co je podle něj pro jazykové hry (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  1
  Protective Predictors Associated With Posttraumatic Stress and Psychological Distress in Chinese Nurses During the Outbreak of COVID-19.Lu Xia, Yajun Yan & Daxing Wu - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Background: The novel coronavirus disease 2019 posed an unprecedented threat to Chinese healthcare professionals. Nevertheless, few studies notably focused on the mental health conditions of nurses and explored protective factors to prevent posttraumatic stress and psychological distress. This study aimed to explore the prevalence and the predictive factors especially defensive predictors associated with posttraumatic stress and psychological distress in nurses during the COVID-19 pandemic.Methods: In this online study, 1,728 nurses were included in the final analysis. Posttraumatic stress disorder checklist for (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  75
  Hume proti náboženství.Filip Tvrdý - 2017 - Filosoficky Casopis 2 (65):207-220.
  Žádnému tématu – s výjimkou historie Anglie – nevěnoval David Hume více pozornosti než náboženství. Jak už to ale s Humovým filosofickým odkazem bývá, i jeho teorie náboženství byla podrobena celé řadě mnohdy naprosto protikladných interpretací – a právě těm bude věnována první část mého článku. Došlo totiž k pokusům představit jej jako teistu, fideistu, deistu, agnostika nebo ateistu. Ve druhé části budu obhajovat hypotézu, podle níž je úsilí zařadit Huma do jediného údajně správného výkladu liché, protože každá taková snaha (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  13
  »Mit o Veneciji« u Sretnom gradu Frane Petrića?Suzana Glavaš & Matilde Tortora - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (3):375-384.
  Članak analizira temu o sreći građana u Sretnom gradu Frane Petrića, iz koje slijedi slika grada u kojemu statuti doprinose jačanju povjerenja i moralnosti. Ako je utopija po definiciji okrenuta budućnosti, Petrićeva se, naprotiv, čini okrenuta prošlosti, rekonstrukciji sretnog grada patrijarhalnog uzora, kakav je tek rijetko ostvaren u povijesti čovječanstva, kao npr. onaj Sezostrisov u drevnom Egiptu. Zbog spominjanja Verone, uz drevnu Atenu, vjerojatno se u talijanskoj kritici uvriježio »mit o Veneciji«, o gradu s tisuću »korisnih« djelatnosti, na koji je (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  26
  O Europskom Identitetu.Dragica Vujadinović - 2011 - Synthesis Philosophica 26 (1):117-132.
  Europski identitet se može razmatrati u svojoj objektivnoj dimenziji kao projekt odozgor i proces izgradnje izvornog oblika transnacionalne političke zajednice odozdol, a u svojoj subjektivnoj dimenziji vezanoj uz identifikaciju pojedinaca i grupa – Europljana – s ovom novom političkom zajednicom zajedno s već uspostavljenom identifikacijom s pojedinom nacijom-državom. Treća dimenzija, vezana uz relevantne interpretativne modele – etno-kulturni/euroskeptični pristup, europski ustavni patriotizam, pluralistički/multikulturalni pristup – također je bila važan čimbenik izgradnje europskog identiteta. Novi tip političke zajednice otvara nova pitanja – je (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  11
  Employee–Organization Pro-Environmental Values Fit and Pro-Environmental Behavior: The Role of Supervisors’ Personal Values.Hui Lu, Xia Liu, Hong Chen & Ruyin Long - 2019 - Science and Engineering Ethics 25 (2):519-557.
  This study examines the relationship among the employees–organization pro-environmental values fit, supervisors’ PEVs and employees’ pro-environmental behaviors. Informed by the PEB, organizational values and employee–organization fit literature, we propose and test hypotheses that under egoistic, altruistic and biosphere-value orientations, E–O PEVs fit versus non-fit have significant effects on employees’ private-sphere PEB and public-sphere PEB, identifying supervisors’ PEVs as a moderator. An empirical investigation indicates that the effect of E–O PEVs fit on employees’ private-sphere PEB and public-sphere PEB varies as the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  O masculinismo gore-ejaculatório e a ameaça rugosa.Rick Afonso-Rocha - 2021 - Hybris, Revista de Filosofí­A 12:301-334.
  I analyze the deimopolitical functioning of cisgender-straight-bolsonarist masculinity as a norm of recognition characterized not only by the fear of penetrating the anus, but essentially marked by the fear of having an anus. I seek to analyze the production of fear of the existence of the anus as an intrinsic element in the fabrication of supposed social threats in cisgender-straight-bolsonarism. Through a topographic metaphorization that locates/means the excluded as the anus of the social, the “enemy” appears as a mark of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  12
  Rasprava o knjizi "Utopija i inauguralni paradoks" Gordane Bosanac.Gordana Bosanac, Lino Veljak, Hrvoje Jurić & Marijan Krivak - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):137-149.
  Ova četiri teksta prilagođena su izlaganja o knjizi Gordane Bosanac "Utopija i inauguralni paradoks", održana prigodom njezina predstavljanja.Predstavljanje se, uz raspravu, odvijalo u Klubu sveučilišnih nastavnika u Zagebu 24. listopada 2005.These four contributions are adapted talks on Gordana Bosanac’s book Utopija i inauguralniparadoks , delivered on the occasion of its presentation.This presentation took place at the Croatian University Teachers’ Club in Zagreb on 24th October2005.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  10
  O Fenomenologiji Životnog Svijeta.Tomislav Zelić - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (2):413-426.
  Ovaj članak pokušava ne samo pojasniti višeznačnosti vezane uz fenomenološke pojmove ‘životni svijet’ i ‘a priori svijeta života’ , nego isto ocrtati fenomenologiju svijeta života u odnosu prema predznanstvenom životu i svakdanje percepcije, matematičkim i geometrijskim prirodoslovnim znanostima te eidetičkoj i fenomenološkoj redukciji čiste fenomenologije i fenomenološke filozofije.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. O Dialektice Ve Vědě a Sociologii.Miloslav Petrusek - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):387-414.
  Po pádu totalitárních systémů, jež spočívaly na marxistické ideologii, se sociální věda začala k dialektice chovat rezervovaně, případně ji zcela vyloučila z legitimního instrumentária vědy. Studie se na pozadí vývoje a proměn dialektiky v různých sociologických koncepcích snaží odpovědět tři otázky: a) nakolik je „dialektická sociologie“ možná, b) zda nejde o redundantní termín, c) ukázat elementární principy, jimiž se „dialektické zkoumání“ sociální reality může či má řídit. V závěru ukazuje rozdílnost principů tzv. lazarsfeldovského a radikálně kritického paradigmatu v empirickém výzkumu.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  98
  Bitva o absolutní: opomíjený kontext stále živého pragmatismu.Ondřej Vrabeľ - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):221-244.
  Příspěvek zprostředkovává základní vhled do bitvy o absolutní, jak bývá často označována polemika mezi Josiahem Roycem a Williamem Jamesem. Toto intelektuální zápolení, do něhož významně zasahovali Charles S. Peirce nebo John Dewey, je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících podobu názorů amerických pragmatiků. Příspěvek se soustřeďuje především na období mezi lety 1899 a 1902, kdy je bitva o absolutní nejvyostřenější a filosoficky nejplodnější. Představené závěry jsou důležité především ve vztahu k probíhající renesanci názorů pragmaticky smýšlejících autorů v současných kognitivních vědách či (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  20
  Nikola Vitov Gučetić: o ljepoti, ljubavi i ženama.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):613-627.
  Zamah neoplatonističkih koncepcija i oživljavanje ideala antike uz zdušnu potporu petrarkističke lirike, u humanizmu i renesansi uzvisuju ženu na način nepojmljiv za srednjovjekovlje. Dubrovačko zakonodavstvo, već od ranije pod prevladavajućim utjecajem Crkve, bilježi značajne promjene u pozicioniranju žene u društvu, dok nove misaone orijentacije snažno utječu i na kulturni život. Tako se u Dubrovniku pojavljuju i prve pjesnikinje, a konstruira se i prvi mit o ženi, onaj o Cvijeti Zuzorić. Upravo njen suvremenik i dragi prijatelj Nikola Vitov Gučetić, svojim radovima (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Comment on John O'Neill.Rudolf Schüßler - 1994 - Analyse & Kritik 16 (2):217-219.
  The comment focusses on O,Neills advocacy of Classical Institutionalism and the problems of the ideal-regarding approach to the construction of institutions. It maintains that CI shows no signs of progress which would justify a renewed exclusive interest in this paradigm and that the ideal-regarding approach needs some consequentialist balancing to avoid obvious risks of totalitarian denaturation.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Nikola Vitov Gučetić: o ljepoti, ljubavi i ženama: Nikola Vitov Gučetić: on Beauty, Love and Women.Ivana Zagorac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):613-627.
  Zamah neoplatonističkih koncepcija i oživljavanje ideala antike uz zdušnu potporu petrarkističke lirike, u humanizmu i renesansi uzvisuju ženu na način nepojmljiv za srednjovjekovlje. Dubrovačko zakonodavstvo, već od ranije pod prevladavajućim utjecajem Crkve, bilježi značajne promjene u pozicioniranju žene u društvu, dok nove misaone orijentacije snažno utječu i na kulturni život. Tako se u Dubrovniku pojavljuju i prve pjesnikinje, a konstruira se i prvi mit o ženi, onaj o Cvijeti Zuzorić. Upravo njen suvremenik i dragi prijatelj Nikola Vitov Gučetić, svojim radovima (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Profession théologien : retour sur plus de quarante ans de pratique.O. P. Geffré - 2006 - Laval Théologique et Philosophique 62 (1):7-21.
  Dans cet article, le théologien dominicain propose une sorte de biographie intellectuelle qui recoupe l’évolution de la théologie catholique durant les quarante dernières années. Héritier de la tradition intellectuelle dont Marie-Dominique Chenu fut l’initiateur dans son ouvrage, Une École de théologie: le Saulchoir, il explique comment, tout en restant fidèle à la posture théologique de Thomas d’Aquin, il a pris peu à peu ses distances vis-à-vis de la théologie thomiste en tant que théologie métaphysique. En charge à la suite d’Henri (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  20
  Le Dieu des philosophies et le Dieu des bonnes femmes.O. Reboul - 1977 - Canadian Journal of Philosophy 7 (1):41 - 45.
  L'article de M. Theau offre peu de prises au commentaire. II est lui-même un commentaire très dense et structuré de Ia philosophie religieuse d’ Alain. Oui, pour Alain l'anthropormorphisme est le vrai de Ia religion; celle-ci ne nous révèle que notre vérité humaine; mais notre vérité humaine a précisément besoin de nous être révélée. Et M. Theau de poser une question fort pertinente: comment l'imagination — cette imagination qui pour Alain est purement passionnelle et nullement créatrice — peut-elle Créer les (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  Stavovi Učenika I Učitelja o Vrednovanju I Ocjenjivanju U Nastavi Glazbene kultureAttitudes of Students and Teachers on Evaluation and Grading in the Teaching of Music Culture.Amir Begić, Jasna Šulentić Begić & Valentina Šmitpeter - 2020 - Metodicki Ogledi 26 (2):77-101.
  Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi Glazbene kulture važna je sastavnica odgojno-obrazovnog procesa koja sa sobom nosi razne poteškoće i subjektivnost. U nastavi Glazbene kulture realiziraju se različite glazbene aktivnosti i sadržaji, koji su više ili manje specifični te se navedeno odražava i na vrednovanje i ocjenjivanje. Navedene aktivnosti i sadržaji u okviru Kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije organizirane su u okviru tri domene/nastavna područja: Slušanje i upoznavanje glazbe, Izražavanje glazbom i uz glazbu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  36
  Rozpaky Nad Vopěnkovými Meditacemi o Základech Vědy.Jaroslav Peregrin - unknown
  V kontextu české filosofie, kde není nouze o vzdělané a chytré lidi, ale kde se to nijak nehemží skutečnými individualitami, představuje Petr Vopěnka zcela zvláštní případ. Je matematik nejenom vzděláním, ale v matematice i leccos dokázal. Jeho knihy o filosofii matematiky, zejména jeho tetralogie Rozprav s geometrií1, jsou velice vyhraněné: Vopěnka v nich předkládá svůj originální obraz a příliš se nestará o to, aby ho konfrontoval s tím, co si o tom myslí jiní. Jak sám připouští, i historické osoby, o (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Optimization for Due-Date Assignment Single-Machine Scheduling Under Group Technology.Li-Yan Wang, Mengqi Liu, Ji-Bo Wang, Yuan-Yuan Lu & Wei-Wei Liu - 2021 - Complexity 2021:1-9.
  In this paper, the single-machine scheduling problem is studied by simultaneously considering due-date assignment and group technology. The objective is to determine the optimal sequence of groups and jobs within groups and optimal due-date assignment to minimize the weighted sum of the absolute value in lateness and due-date assignment cost, where the weights are position dependent. For the common due-date assignment, slack due-date assignment, and different due-date assignment, an O n log n time algorithm is proposed, respectively, to solve the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. El ministerio petrino y/o papado en la Ut unum sint y desde la eclesiología sistemática.(II). Distinción entre'esencia'y'forma de ejercicio'del ministerio del Papa segun las coordenadas de método en la Ut unum sint y desde la eclesiología sistemática.A. Anton - 1998 - Gregorianum 79 (4):645-686.
  Comme le disent le titre et le sous-titre de l'article, l'auteur centre son attention sur la «proposition» faite par l'encyclique Ut Unum Sint aux responsables d'Eglises et aux théologiens, d'approfondir, en dialogue avec le successeur de Pierre, la distinction entre la «substance» du ministère de Pierre et les «formes d'exercice» qu'il pourrait prendre en fonction de la «nouvelle situation». L'article ne se propose pas de faire un commentaire, encore moins d'analyser en détails, le contenu doctrinal de l'encyclique; il se contente (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000