Results for 'Nurten Ki��ri���� Yilmaz'

1000+ found
Order:
 1.  2
  Ki̇tap tanitimi Immanuel, Kant, (2021), fakültelerin çatışması, (çev. Mevlüt albayrak), ankara: Fol yayınları.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 36:61-63.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  İnsan “kendini bil”melidir. Çünkü insanın kendini bilmemesi yani eksikliğinin, aldatılırlığının ya da yanılabilirliğinin farkında olmaması onun temelde kendi benliğini, toplumsal rollerini, ahlaki ve siyasal varlık oluşunu yitirmesine sebep olacaktır. İnsan aklıyla ayakları yere basan ama kibriyle başını arşa kaldıran bir varlıktır. Eğer aklı onun kibirli başını eğdirmeyi başaramazsa kaçınılmaz olarak kibirli söz ve üslup, kibirli bakış ve görüş ortaya çıkacaktır. Kibir ile ortaya konulmuş her düşünce en temelde ahlaki sorunlar ortaya çıkaracağı gibi bir de, eksikliklerini kabul etmeyen dogmatik bir tutum (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Pandemi̇ karşisinda ‘maske’ takan i̇nsan.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:35-52.
  Covid-19, yeni koronavirüs salgını, insanoğlunun karşısına birdenbire çıkmış ve insan bu felaket karşısında yaşamını devam ettirebilmek için belli birtakım kurallara bağlı olmak zorunda olduğunu görmüştür. Pandeminin getirdiği yeni kurallara bağlı olarak kullanmaya başladığımız maske de bu şartlardan biridir. Tarih boyunca somut olarak maske kullanımı insana uzak ya da yabancı bir durum değildir. Maskenin sözlük anlamlarına baktığımızda tozdan ya da kimyasallardan korunmak için kullanılan bir araç olduğunu gördüğümüz gibi, bir de soyut anlamda kendini ötekine farklı bir şekilde yansıtma veya aktarma durumu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Martin Buber’de Diyalog Felsefesi ve Ontolojik Etik Arasındaki İlişki.Muhammed Toprak & Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:37-47.
  Bu çalışmanın amacı Martin Buber etiğinin özgünlüğünü keşfetmek ve geliştirmektir. Buber varlığı ilişki temelinde ele alarak Ben-O ve Ben-Sen ilişkisi olarak ayırmıştır. Ben-O ilişkisi insanın varlıkla sıradan tecrübesine karşılık gelirken, Ben-Sen ilişkisi insanın ötekiyle diyalog kurduğu anda ortaya çıkan daha derin bir ilişkidir. Ötekiyle ilişki; tüm etik değerlendirmeleri içinde barındıran, yaşamın dinamizmine uygun, insanlık tarihinin mitolojik ve etik dinamiklerini de içeren bir ilişkinin temellerini içermektedir. Ben-Sen ilişkisi yalnızca insanın insanlarla kurduğu bir ilişkiyi değil insanın canlı, cansız ve manevi tüm varlıklarla (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Nietzsche’nin Zerdüşt’ünün Çınlayamadığı Kulaklar: Nietzsche 21. Yüzyıl İnsanına Ahlak Üzerine Ne Söyleyebilir?Engin Yurt & Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2018 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 (1):170-190.
  In this article, it has been aimed to examine Nietzsche’s main critique towards different understandings of morals in his era. With this criticism, it is aimed to integrally understand the opinions -which are articulated directly or metaphorically- towards morals which have been encountered. In here, while keeping in mind the difference between the concepts of immoralism and amoralism, Nietzsche’s views are interpreted. Being parallel to that aim mentioned above, it has been investigated if there is a thinking in Nietzsche which (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Ki̇şi̇li̇k özelli̇kleri̇ ve di̇ndarlik i̇li̇şki̇si̇ üzeri̇ne ampi̇ri̇k bi̇r araştirma.Ayşe Şentepe & Metin Güven - 2015 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (31):27-27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. Jamhūrīyat Qurʼān va Sunnat kī roshnī men̲ = Jamhooriat, quran-o-sunnat ki roshni main.Muḥsin Aḥmad - 2019 - Karācī: Farīd Pablisharz.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  Nakl olunur ki Sîmurg-ı Ank''nın bir teli Nig'rist'n-ı Çîn'dedir: Şerh, Sözlük-Şerh ve Sözlükler Üze.Fatma Büyükkarci Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):403-403.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Avrupa ve türk aydinlanmasi üzeri̇ne bi̇r değerlendi̇rme.Nurten Kiriş Yilmaz - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:59-70.
  Aydınlanma üzerine konuşmaya niyet eden birinin ilk kabulü, onun Avrupa‘da çıkmış olan bir ―durum‖ olduğu üzerine olacaktır. ―Durum‖ dedik çünkü Aydınlanma, hem ideolojik, hem siyasal, hem toplumsal, hem kültüreldir ve bu nedenle toplum içinde yaşayan bütün pratikleri etkilemiş ve etkilenmiştir. Yani Aydınlanma, yalnızca bunlardan biri değildir; o, hem düşünsel hem de eylemsel bir süreç olarak ele alınabilir. Bu eylemsel süreç bir şekilde Avrupa‘da başarıya ulaşmıştır. Ancak Türk Aydınlanması Avrupa odaklı hareket ettiği halde, kısmen başarılı olsa da genel olarak Osmanlı Devleti‘nin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Ki̇tab-I mukaddes’i̇n türkçeye çevi̇ri̇ süreci̇ ve ali̇ ufki̇ bey’i̇n çevi̇ri̇si̇ni̇n önemi̇.Salih Çi̇npolat - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Tārīkh-i falsafah-ʼi muʻāṣir-i gharb.Bahman Pāzūkī - 2020 - Tihrān: Muʼassasah-ʼi Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
  Philosophy Modern -- History- Philosophy European -- History.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Tarbiyat-i dīnī bar mabnā-yi rūykard-i hirminūtīk: bā takyah bar andīshahʹhā-yi hirminūtīkī-i Muḥammad Mujtahid Shabistarī va Naṣr Ḥāmid Abū Zayd.Bābak Shamshīrī - 2018 - Tihrān: Intishārāt-i Kavīr.
  Thoughts of Muḥammad Mujtahid Shabistarī and Naṣr Ḥāmid Abū Zayd about Quranic hermeneutics and philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Vujūd-i Bārī Taʻālá: maz̲hab, falsafah aur sāʼins kī raushnī men̲.Muḥammad Zubair - 2021 - Lāhaur: Kitāb Sarāʼe, Baitulḥikmat Lāhaur kā Ishāʻatī Idārah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Náttúrupælingar: um stöðu mannsins í ríki náttúrunnar.Páll Skúlason - 2014 - Reykjavík: Háskólaútgáfan.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. al-Injāb al-ṭibbī bayna al-ibāḥah wa-al-tajrīm: dirāsah muqāranah bayna al-tashrīʻ al-Miṣrī wa-al-Faransī wa-al-Injilīzī wa-al-Amrīkī wa-al-Īṭālī wa-al-Almānī.Muṣṭafá Saʻdāwī - 2020 - al-Shāriqah: Maktabat Kunūz al-Maʻrifah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Türk makam müzi̇ği̇ ekseni̇nde hati̇p zâki̇rî Hasan efendi̇’ni̇n i̇ki̇ i̇lâhîsi̇ üzeri̇ne makamsal ve bi̇çi̇msel bi̇r i̇nceleme.Emre Akgün - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):162-174.
  Türk makam müziği, kökeni Orta Asya’ya dayanan, Çin, Hint, Fars ve Ortadoğu kültürüyle yoğurulmuş, çok kültürlü yapısıyla oldukça zenginleşmiş bir müziktir. İslâmiyetin kabulüyle Orta çağ İslâm dünyasının en önemli kuramcılarından olan Kındî, Farâbî ve İbn-î Sînâ yapmış oldukları çalışmalarla Türk makam müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamışlardır. Türk mûsikîsi en büyük gelişimini Osmanlı devleti zamanında göstermiştir. Padişahların birçoğunun mevlevî tarikatına mensup olması bu bağlamda mûsikî ve edebiyata hâkim olmaları gelişimi sağlayan en önemli etkenlerdendir. Türk makam müziğinin gelişiminde Doğu coğrafyası ile olan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. T̤ālibān-i ʻulūm-i nubuvvat kā maqām aur un kī z̲immah dāriyān̲: muk̲h̲talif madāris va dīnī jāmiʻāt men̲ kī gaʼī taqrīraun̲ kā majmūʻah.Abulḥasan ʻAlī Nadvī - 2013 - Rāʼe Barelī: Sayyid Aḥmad Shahīd Akaiḍmī.
  Sermons, chiefly on the conduct of life for Islamic scholars and students.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Rawshanī-i fikr: guft va gūhāyī dar rawshanāyī: murūrī tārīkhī, falsafī va ʻilmī dīnī bā tākīd bar Islām.Shahrām Nahāniyān - 2019 - Kista, Sweden: Kitāb-i Arzān.
 19.  87
  Factors affecting ethical practice of public relations professionals within public relations firms.Eyun-Jung Ki, Junghyuk Lee & Hong-Lim Choi - 2012 - Asian Journal of Business Ethics 1 (2):123 - 141.
  Abstract This study was designed to investigate the factors affecting ethical practices of public relations professionals in public relations firms. In particular, the following organizational ethics factors were examined: (1) presence of ethics code, (2) top management support for ethical practice, (3) ethical climate, and (4) perception of the association between career success and ethical practice. Analysis revealed that the presence of an ethics code along with top management support and a non-egoistic ethical climate within public relations firms significantly influenced (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20.  30
  Aristoteles’in Dört Neden Kuramının Günümüz Biyolojisi Açısından Önemi.Özlem Yilmaz - 2013 - FLSF Felsefe Ve Sosyal Bilimler Dergisi 16 (16):221-230.
  Felsefe tarihinin hiç şüphesiz en önemli filozoflarından biri olan Aristoteles (M.Ö. 384-322), aynı zamanda bilim tarihinin de en önemli kişilerindendir. Yaşadığı dönemde henüz bilim ve felsefe ayrılmamıştır; bununla birlikte Aristoteles, bilimsel ve sistemli düşünmenin, örnekleme yapmanın, bilim insanının doğaya öğrenmek için yaklaşmasının ilkelerini, ilk kez bu derece düzenli şekilde ortaya koyan kişi olmuştur. Dört neden kuramı söz konusu ilkelerin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada günümüz biyolojisinin en kapsamlı tartışmalarından biri olan ‘fenotipin ne olduğu ve nasıl oluştuğu’ konusunun, Aristoteles’in dört neden kuramı (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ṣaḍdarśanasamuccaya meṃ pratipādita Vaiśeshika darśana.Rāja Kiśora Ārya - 2021 - Dillī: Īsṭarna Buka Liṅkarsa.
  Study on the fundamentals of Vaiśeṣika philosophy as discussed in Ṣaḍdarśanasamuccaya of Haribhadrasūri, 700-770.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Kur’ân’da “mesci̇d” kavrami ve türki̇ye’de cami̇ hi̇zmetleri̇ni̇n i̇yi̇leşti̇ri̇lmesi̇.Cahit Karaalp - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):64-90.
  Kur’ân’da mescid kavramı daha çok Mescid-i Haram bağlamında gündeme gelmekte ve yeryüzünde kurulan ilk evin/maʿbedin Ka’be olduğu ifade edilmektedir. Mescidler, Mescid-i Haram gibi güven, huzur, istikrar veren özgün yapılardır. Mescidler; terbiye, eğitim, irşâd, tefekkür, birlik ve beraberlik, dayanışma, yardımlaşma vurguları ile toplumun sosyal açıdan gelişmesini sağlar. İslâm tarihinde camilerin ifa ettiği vazifeler, İslâm dininin diğer muharref dinler gibi dinle dünya işlerinin arasını ayırmadığını, dini kalbe hapsetmediğini göstermektedir. Hz. Peygamber ve sahabeler döneminde mescidler çok amaçlı mekânlar olarak kullanılmaktaydı. Mescidlerin Hz. Peygamber (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Yi Ki-Dong Kyosu Ŭi Yuhak Och'ŏnnyŏn.Ki-Dong Yi - 2022
  v.1. Yuhak ŭi parwŏn kwa wansŏng -- v. 2. Chungguk Yuhak ŭi chŏn'gae -- v. 3. Han'guk ŭi Yuhak (sang) -- v. 4. Han'guk ŭi Yuhak (ha) -- v. 5. Ilbon kwa Pet'ŭnam ŭi Yuhak.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Śrī Ādi Śaṅkarācāryā śikavaṇa āṇi Daivajña Brāhmaṇa: I. Sa. 788-820.Digambara Śrīpāda Aṇavekara - 2018 - Kāṇakoṇa, Govā: Artha Prakāśana.
  On the life and teachings of Śaṅkarācārya; includes history of Daivadnya Brahmans, Hindu caste in coastal region of Maharashtra, Goa, Karnataka, and Kerala.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Diyardegerayî w r̄exney edebî: binçîne meʻrîfiyekanî mîtode r̄exneyiyekan: Bineçey sewsen wek biwarî kar.Yādkār Laṭīf Shahrazūrī - 2015 - Hewlêr [Kurdistan, Iraq]: Le Biławkirawekanî Kitêbxaney Fêrbûn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Natījat al-muhtam bi-tawḍīḥ al-Sullam wa-īḍāḥ al-mubham: Ḥāshiyah mustafādah min shurūḥ wa-ḥawāshī al-Sullam al-munawraq ka-Qaddūrah wa-al-Bannānī wa-al-Mullawī wa-al-Ṣabbān wa-al-Bājūrī ; wa-maʻahā fī ākhirihā Kashf al-lithām ʻan mukhaddarāt al-ifhām fī al.Aḥmad ibn ʻAbd al-Munʻim Damanhūrī - 2019 - al-Kuwayt: Dār al-Ḍiyāʼ lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  2
  Mukchŏm Ki Se-Ch'un Sŏnsaeng Kwa Hamkke Hanŭn Sirhak Sasang.Se-ch'un Ki - 2012 - Pai Puksŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Mukchŏm Ki Se-Ch'un Sŏnsaeng Kwa Hamkke Hanŭn Sŏngnihak Kaeron.Se-ch'un Ki - 2007 - Pai Puksŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Dirāsāt fī tārīkh ʻilm al-kalām: murājaʻāt naqdīyah li-tārīkh ʻilm al-kalām fī al-māḍī wa-al-ḥāḍir.Yūsuf Midrārī - 2021 - al-Qāhirah: Markaz Iḥyāʼ lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete: a 6. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai: 2017. február 25. [REVIEW]Imre Ungvári Zrínyi (ed.) - 2017 - Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. al-Naẓarīyah al-dustūrīyah fī arāʼ al-Fārābī wa-Ibn Taymīyah: al-judhūr wa-al-muʼaththirāt al-Yūnānīyah.Miftāḥ Mīlād Miftāḥ ʻAmmārī - 2016 - al-Qāhirah: Maktabat al-Thaqāfah al-Dīnīyah.
 32. Mīmāṃsā sūtra kī Hindī vyākhyā.Kiśoranātha Jhā - 2016 - Kāmeśvaranagara, Darabhañgā: Kāmeśvarasiṃha-Darabhañgā-Saṃskr̥taviśvavidyālaya.
  Hindi interpretation of Mīmāṃsāsūtra of Jaimini.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Lehetséges: Kis Jánosnak tanítványaitól.János Kis, Kriszta Kovács & Gábor Attila Tóth (eds.) - 2013 - Pozsony: Kalligram.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  11
  Interview with Janos Kis.J. Kis - 1995 - Constellations 2 (1):12-20.
 35. Mabānī-i falsafī-i manṭiq (bā rūykard-i tārīkhī).Mahdī Khabbāzī Kinārī - 2018 - Tihrān: Intishārāt-i Siyāhrūd.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  Studies of Converting That Didactic Prosaically Works in Classical Turkish Literature to Poetry and S'dıkî’s Example of Akaid-n'me Written in Verse.Ferdi Ki̇remi̇tçi̇ - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1501-1539.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  26
  Validity and Reliability of a Turkish Version of the Modified Moral Sensitivity Questionnaire for Student Nurses.Sibel Yilmaz Sahin, Emine Iyigun & Cengizhan Acikel - 2015 - Ethics and Behavior 25 (4):351-359.
  This study examined the validity and reliability of a Turkish version of the Modified Moral Sensitivity Questionnaire for Student Nurses. After obtaining permission to adapt the MMSQSN into Turkish, the translation/back-translation method was used with expert opinions to determine content validity. Factor analysis was conducted to examine the construct validity and test–retest was performed on the questionnaire to determine reliability. Cronbach’s alpha coefficients were calculated to assess for internal consistency. Participants included 272 baccalaureate degree student nurses who took ethics lessons (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 38.  9
  Fransızca Öğrenirken Tekerlemeler ve Saymacalar.Nurten Sarica - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 10):611-611.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Post-(humanist)-theories. A reconsideration of subjectivity? Lacan's response to posthumanism.Nurten Birlik - 2022 - In Zekiye Antakyalıoğlu (ed.), Post-Theories in Literary and Cultural Studies. Lexington Books.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Lacanian Implications of Departures in Zemeckis’s Beowulf from Beowulf, the Old English Epic.Nurten Birlik - 2021 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 11:178-185.
  Although Robert Zemeckis’s film Beowulf is a re-writing of the Old English epic Beowulf with a shifting of perspective, certain details in the film can only be understood by referring to the poem. That is, a better understanding of the film is tied closely to an awareness of certain narrative elements in the epic. The emphasis on Beowulf in the poem shifts to the Mother in the film. This shift obviously leads to a recontextualization of the narrative elements of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  30
  Identification of shareholder ethics and responsibilities in online reverse auctions for construction projects.Yilmaz Hatipkarasulu & James H. Gill - 2004 - Science and Engineering Ethics 10 (2):283-288.
  The increasing number of companies providing internet services and auction tools helped popularize the online reverse auction trend for purchasing commodities and services in the last decade. As a result, a number of owners, both public and private, accepted the online reverse auctions as the bidding technique for their construction projects. Owners, while trying to minimize their costs for construction projects, are also required to address their ethical responsibilities to the shareholders. In the case of online reverse auctions for construction (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Filiz Kılıç, On The Back Of Classic Turkish Literature, Grafiker Publication, Ankara 2011, 381 pages. [REVIEW]Kadri H. Yilmaz - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1115-1118.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  The Rosary in Divan Poetry.Kadri H. Yilmaz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2131-2144.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  6
  Keçeci-Z'de İzzet Molla'nın Mihnet-i Keş'n'ında Mek'n ve Psikoloji İlişkisi.Gökçehan Aysel Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):1237-1237.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  RI – A Drain on Company Resources or a Competitive Advantage?Doris Schroeder - 2020 - In Katharina Jarmai (ed.), Responsible Innovation : Business Opportunities and Strategies for Implementation. Springer Verlag. pp. 51-69.
  Responsible innovation is an approach to business that can both incur and save costs. Some company leaders are concerned that it is yet another administrative and financial burden on their commercial operations. Others can see its financial advantages, e.g. avoiding the development of products the market will not accept, or reducing costs through sustainability measures. Building on the corporate responsibility and management advice literature, this chapter indicates a number of areas where RI can create a competitive advantage for SMEs. Real (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  48
  An Essay on Islamic and Christian Personalism.Nurten Gökalp - 1997 - The Personalist Forum 13 (2):277-286.
 47.  19
  Sinirdilbilimsel Yaklaşım: Yaşayan Dillerin Öğretimi/Öğrenimi İçin Yeni Bir Mode.Nurten ÖZÇELİK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):293-293.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  16
  Kamer, Burçlar ve Menzillerle İlişkisi Hakkında İki Risale.Fatma Büyükkarci Yilmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):131-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  The Denial of the Idea of Personal Identity as a Result of Hume’s Skepticism.Nurten Öztanrikulu Özel - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 (2):505-519.
  The problem of personal problem in philosophy is mostly handled as an identity or a “self” problem. When handled with the identity problem, personal identity means the identification of a person in a certain time point with a person at another time point. When handled together with the “self” problem; however, personal identity is considered a part of a substantive and metaphysical investigation. Hume’s philosophy includes both aspects of the discussions of personal identity in an opposing manner. In the present (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  Nidayî el-Ankaravî’s Unknown Müb'has't-ı Mükeyyif't and Other Debates on the Same Subject as Cases of Rewriting.Fatma Büyükkarci Yilmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:681-704.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000