Results for 'Nurten G��kalp'

1000+ found
Order:
 1.  77
  Nietzsche’nin Zerdüşt’ünün Çınlayamadığı Kulaklar: Nietzsche 21. Yüzyıl İnsanına Ahlak Üzerine Ne Söyleyebilir?Engin Yurt & Nurten Kiriş Yılmaz - 2018 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 8 (1):170-190.
  In this article, it has been aimed to examine Nietzsche’s main critique towards different understandings of morals in his era. With this criticism, it is aimed to integrally understand the opinions -which are articulated directly or metaphorically- towards morals which have been encountered. In here, while keeping in mind the difference between the concepts of immoralism and amoralism, Nietzsche’s views are interpreted. Being parallel to that aim mentioned above, it has been investigated if there is a thinking in Nietzsche which (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Avrupa ve türk aydinlanmasi üzeri̇ne bi̇r değerlendi̇rme.Nurten Kiriş Yilmaz - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:59-70.
  Aydınlanma üzerine konuşmaya niyet eden birinin ilk kabulü, onun Avrupa‘da çıkmış olan bir ―durum‖ olduğu üzerine olacaktır. ―Durum‖ dedik çünkü Aydınlanma, hem ideolojik, hem siyasal, hem toplumsal, hem kültüreldir ve bu nedenle toplum içinde yaşayan bütün pratikleri etkilemiş ve etkilenmiştir. Yani Aydınlanma, yalnızca bunlardan biri değildir; o, hem düşünsel hem de eylemsel bir süreç olarak ele alınabilir. Bu eylemsel süreç bir şekilde Avrupa‘da başarıya ulaşmıştır. Ancak Türk Aydınlanması Avrupa odaklı hareket ettiği halde, kısmen başarılı olsa da genel olarak Osmanlı Devleti‘nin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  İnsan “kendini bil”melidir. Çünkü insanın kendini bilmemesi yani eksikliğinin, aldatılırlığının ya da yanılabilirliğinin farkında olmaması onun temelde kendi benliğini, toplumsal rollerini, ahlaki ve siyasal varlık oluşunu yitirmesine sebep olacaktır. İnsan aklıyla ayakları yere basan ama kibriyle başını arşa kaldıran bir varlıktır. Eğer aklı onun kibirli başını eğdirmeyi başaramazsa kaçınılmaz olarak kibirli söz ve üslup, kibirli bakış ve görüş ortaya çıkacaktır. Kibir ile ortaya konulmuş her düşünce en temelde ahlaki sorunlar ortaya çıkaracağı gibi bir de, eksikliklerini kabul etmeyen dogmatik bir tutum (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Pandemi̇ karşisinda ‘maske’ takan i̇nsan.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:35-52.
  Covid-19, yeni koronavirüs salgını, insanoğlunun karşısına birdenbire çıkmış ve insan bu felaket karşısında yaşamını devam ettirebilmek için belli birtakım kurallara bağlı olmak zorunda olduğunu görmüştür. Pandeminin getirdiği yeni kurallara bağlı olarak kullanmaya başladığımız maske de bu şartlardan biridir. Tarih boyunca somut olarak maske kullanımı insana uzak ya da yabancı bir durum değildir. Maskenin sözlük anlamlarına baktığımızda tozdan ya da kimyasallardan korunmak için kullanılan bir araç olduğunu gördüğümüz gibi, bir de soyut anlamda kendini ötekine farklı bir şekilde yansıtma veya aktarma durumu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Martin Buber’de Diyalog Felsefesi ve Ontolojik Etik Arasındaki İlişki.Muhammed Toprak & Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2022 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 38:37-47.
  Bu çalışmanın amacı Martin Buber etiğinin özgünlüğünü keşfetmek ve geliştirmektir. Buber varlığı ilişki temelinde ele alarak Ben-O ve Ben-Sen ilişkisi olarak ayırmıştır. Ben-O ilişkisi insanın varlıkla sıradan tecrübesine karşılık gelirken, Ben-Sen ilişkisi insanın ötekiyle diyalog kurduğu anda ortaya çıkan daha derin bir ilişkidir. Ötekiyle ilişki; tüm etik değerlendirmeleri içinde barındıran, yaşamın dinamizmine uygun, insanlık tarihinin mitolojik ve etik dinamiklerini de içeren bir ilişkinin temellerini içermektedir. Ben-Sen ilişkisi yalnızca insanın insanlarla kurduğu bir ilişkiyi değil insanın canlı, cansız ve manevi tüm varlıklarla (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  H'ris El-Muh'sibî’de Eğitimle İlgili Bazı Kavramlar.Ahmet Beken - forthcoming - Atebe.
  Din, eğitime anlamlı gaye ve hedefler sağlarken ahlâk, hem dinin hem de eğitimin önemli amaçlarından birini teşkil etmektedir. Ayrıca tam anlamıyla tahakkuk etmesi, olumlu ve dengeli bir kişilik oluşturması adına eğitimin dinî ve ahlâkî karakteri de önem arz etmektedir. Bu nedenle günümüzde eğitim, din eğitimi, değer ve ahlâk eğitimi şeklindeki adlandırmaların tarihsel süreçte hangi kavramlara karşılandığının ya da hangi kavramlarla ilişkili olduğunun ortaya konması büyük bir önemi haizdir. Ehl-i Sünnet kelâmının ve tasavvufun kurucu isimleri arasında yer alan Hâris el-Muhâsibî, insanın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  15
  G. Wöhrle: Telemachs Reise: Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt. (Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 124.) Pp. 170. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. Paper, DM 58. ISBN: 3-525-25221-8. [REVIEW]G. Zanker - 2000 - The Classical Review 50 (2):572-573.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  24
  G. Wöhrle: Telemachs Reise: Väter und Söhne in Ilias und Odyssee oder ein Beitrag zur Erforschung der Männlichkeitsideologie in der homerischen Welt . (Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 124.) Pp. 170. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. Paper, DM 58. ISBN: 3-525-25221-. [REVIEW]G. Zanker - 2000 - The Classical Review 50 (02):572-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Experimenting the Human: Art, Music, and the Contemporary Posthuman.G. Douglas Barrett - 2023 - Chicago: University of Chicago Press.
  In Experimenting the Human, G Douglas Barrett, himself an artist of experimental music, argues that a radical prefiguration of posthumanism can be found in the discourses and practices of postwar experimental music. Experimental music draws upon practices developed through exchanges between the US, Europe, and East Asia during the postwar era (along with influences from the pre-war avant-garde), including indeterminacy, open forms, and extended uses of music technology. Although not exclusively focused on technology, experimental music has played a critical role (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Armellini, G. - Trattato Di Astronomia Siderale. [REVIEW]G. Silva - 1931 - Scientia 25 (50):251.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. W. G. De Burgh, The Life of Reason. [REVIEW]G. H. Langley - 1948 - Hibbert Journal 47:405.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. W. G. De Burgh, Towards a Religious Philosophy. [REVIEW]G. H. Langley - 1936 - Hibbert Journal 35:632.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  75
  G.K. Chesterton et le curé d’Ars.G. K. Chesterton - 2010 - The Chesterton Review En Français 1 (1):17-22.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. G. MORETTI: "Carteggio di or fa mezzo secolo tra il rev. prevosto di Osio sotto, Antonio dott. Agliardi, e il dott. Andrea Moretti". [REVIEW]G. A. G. A. - 1917 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 9 (3):282.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. ZUCCANTE G. Socrate, Fonti, ambiente, vita, dottrina. [REVIEW]G. A. G. A. - 1909 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 1:III:506.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. TREDICI G. Breve Corso di Storia della Filosofia. [REVIEW]G. A. G. A. - 1909 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 1:IV:656.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. HEGEL, G. W. F. - Early Theological Writings. Trans. T. M. Knox. [REVIEW]G. C. Stead - 1950 - Mind 59:275.
 18. G. J. Romanes, Mental Evolution in Man. [REVIEW]G. F. Stout - 1889 - Mind 14:261.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Levi, G. - Trattato Di Istologia. [REVIEW]G. W. Harris - 1948 - Scientia 42 (83):231.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. LEVI, G. - Trattato di Istologia. [REVIEW]G. W. Harris - 1948 - Scientia 42 (83):231.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. G. FIGAL, Zu Heidegger, ISBN 978-3-465-04076-7.G. Haeffner - 2010 - Theologie Und Philosophie 85 (4):579.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Review: G. Kreisel, Note on Arithmetic Models for Consistent Formulae of the Predicate Calculus II. [REVIEW]G. Hasenjaeger - 1956 - Journal of Symbolic Logic 21 (4):403-404.
 23.  7
  Review: G. Kreisel, H. Wang, Hao Wang, Fundamenta Mathematicae. [REVIEW]G. Hasenjaeger & Steven Orey - 1965 - Journal of Symbolic Logic 30 (1):99-101.
 24. G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Erste Reihe: Politischer und historischer Briefwechsel. Band 6 herausgegeben von K. Müller und G. Scheel. [REVIEW]G. Martin - 1959 - Société Française de Philosophie, Bulletin 51:114.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Lichtenberg, G.C., Südelbücher. [REVIEW]G. Fuller - 1986 - Tijdschrift Voor Filosofie 48:637.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Dubrulle, G., Philosophie zwischen Tag und Nacht. [REVIEW]G. Fuller - 1987 - Tijdschrift Voor Filosofie 49:348.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Altner, G., Die grosse Kollision. Mensch und Natur. [REVIEW]G. Fuller - 1989 - Tijdschrift Voor Filosofie 51:723.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. G. Prauss, Kant Und Das Problem der Dinge an Sich. [REVIEW]G. Maluschke - 1976 - Kant Studien 67 (4):586.
 29. WYBURN, G. M., PICKFORD, R. W. And HIRST, R. J. - "Human Senses and Perception". [REVIEW]G. J. Warnock - 1967 - Mind 76:145.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. BARBOUR, G. F. -A Philosophical Study of Christian Ethics. [REVIEW]G. Galloway - 1913 - Mind 22:297.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. STRATTON, G. M. -Psychology of the Religious Life. [REVIEW]G. Galloway - 1913 - Mind 22:131.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. G. Simmel, Die Philosophie des Geldes. [REVIEW]G. Unwin - 1902 - Mind 11:103.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Vailati, G. Scritti. [REVIEW]G. Heymans - 1911 - Ancient Philosophy (Misc) 21:480.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. G. F. Stout, Mind and Matter. [REVIEW]G. Dawes Hicks - 1932 - Hibbert Journal 31:301.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. G. C. Field, Plato and His Contemporaries. A Study in Fourth-Century Life and Thought. [REVIEW]G. Dawes Hicks - 1929 - Hibbert Journal 28:572.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. D. G. Ritchie, Studies in Political and Social Ethics. [REVIEW]G. D. Hicks - 1902 - Hibbert Journal 1:394.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. G. Dumas. Nouveau Traité De Psychologie.G. Dwelshauvers - 1931 - Revue de Philosophie 2:547.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. ROVERELLI G., "Il pensiero spinoziano nell'Idealismo Moderno". [REVIEW]G. E. G. E. - 1950 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 4:118.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. L. G. BASTIDA, "Gli argomenti di Perelman: dalla neutralità dello scienziato all'imparzialità del giudice". [REVIEW]G. Hottois - 1977 - Revue Internationale de Philosophie 31 (3):479.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. C. G. Christians et J. M. Van Hook , "j. Ellul. Interpretative essays". [REVIEW]G. Hottois - 1987 - Revue Internationale de Philosophie 41 (2):307.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. G. Fracastoro. [REVIEW]G. E. G. E. - 1956 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 10:579.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. G. Fracastoro. [REVIEW]G. E. G. E. - 1955 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 9:556.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. SIMMEL, G. - Kant, Etc. [REVIEW]G. D. Hicks - 1905 - Mind 14:253.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. G. M. A. Carrara. [REVIEW]G. E. G. E. - 1954 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 8:587.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. G. Lukacs, Histoire et conscience de classe. [REVIEW]G. E. G. E. - 1960 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 14:571.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. G. BOOLOS "The Logic of Provability". [REVIEW]G. Helman - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):284.
 47.  64
  Pauly's Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Herausg. von G. Wissowa und W. Kroll. 16ter Halbband (Hestiaia—Hyagnis), and Supplement II. 2 vols. 8vo., cols. 1313–2628, and in Supplement, cols. 520. Stuttgart: Metzler, 1913. 16ter Halbband, M.15; Supplement, M.7. [REVIEW]F. H. G. - 1914 - The Classical Review 28 (05):177-178.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  28
  Pauly's Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung…Herausgegeben von G. Wissowa. Xllter Halbband, Euxantios—Fornaces ; XIliter Halbband, Fornax—Glykon . Stuttgart: Metzler, 1909, 1910. [REVIEW]F. H. G. - 1911 - The Classical Review 25 (7):228-228.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  75
  Pauly's Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung…herausgegeben von G. Wissowa. Xllter Halbband, Euxantios—Fornaces (cols. 1537–2876); XIliter Halbband, Fornax—Glykon (cols. 1–1472). Stuttgart: Metzler, 1909, 1910. [REVIEW]F. H. G. - 1911 - The Classical Review 25 (07):228-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  49
  Pauly's Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft. Herausg. Von G. Wissowa Und W. Kroll. 16ter Halbband , and Supplement II. 2 Vols. 8vo., Cols. 1313–2628, and in Supplement, Cols. 520. Stuttgart: Metzler, 1913. 16ter Halbband, M.15; Supplement, M.7. [REVIEW]F. H. G. - 1914 - The Classical Review 28 (5):177-178.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000