Results for 'Nuri Ad��g��zel'

1000+ found
Order:
 1.  27
  Meşşâî İslam Filozoflarında ‘Tabiat’ Kavramı.Nuri Adıgüzel - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):5-21.
  Bu çalışmada “tabiat” kavramının sözlük ve terim anlamı analiz edilmiş ve ona ilişkin bazı Meşşâî İslam filozoflarının görüşlerine yer verilmiştir. “Tabiat” sözcüğünü karşılamak üzere Türkçede kullanılan “tabiat” ve “doğa” sözcükleri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. “Tabiat”ın Meşşâî İslam filozofları tarafından isim olarak kullanıldığı varlık alanı hakkında bilgi verilmiş ve İbn Sina ile İbn Rüşd arasında cereyan eden tabiatın ispatının gerekip gerekmeyeceği tartışmasına değinilmiştir. Cisimlerde görülen hareket ve sükunun kaynağı olması bakımından “tabiat”ın nelere delalet ettiği hususunda İbn Sina’nın görüşleri Aristo ile mukayeseli (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Abbasilerin İran’daki Vasal Devlet Hükümdarlarına Verdikleri Payeler ve Siyasi Karşılıkları.Nuri KÖSE & Metin Yilmaz - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):661-678.
  Abbâsîler döneminde öncelikle yarı bağımsız daha sonra bağımsız olarak ortaya çıkan devletlerle hilafet arasındaki ilişkilerin düzeyi zaman ve şartlara göre farklılıklar arz etmiştir. Abbâsî devletinin siyasi gücü ile orantılı olarak bu devlet başkanlarına değişik payeler verilmiştir. Bu araştırmada Horasan ve Mâverâunnehir bölgesinde kurulan siyasi anlamda oldukça önemli faaliyeteler yürüten vasal devlet hükümdarlarına verilen unvanların arka planı ortaya konmaya çalışılacaktır. Türk tarihi açısından da oldukça önemli olan ve bölge ile hilafet merkezi Bağdat arasında köprü vazifesi gören Tâhiriler, Sâffâriler ve Sâmânilerin siyasi, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  12
  Şîa ve Ehl-i Sünnet’e Göre İm'met.Tehran Nuri̇yev - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):577-610.
  Öz: Son Peygamber Muhammed ’in hayatta iken yerine hiçbir kimseyi halife tayin etmemesi sebebiyle vefatından kısa bir müddet sonra imamet meselesi Müslümanlar arasında ihtilaf konusu olmuştur. Her ne kadar ilk üç halife devrinde bu mesele sulh yoluyla halledilmişse de halifenin kim olacağı mevzuu dördüncü halife Ali zamanında Müslümanlar arasında savaşa ve parçalanmalara neden olmuştur. O dönemde Müslümanlardan bir grup, Hz. Peygamberin kendisinden sonra yerine bir idareci bırakmadığı iddiasını kabul etmemiş, imametin Ali b. Ebî Tâlib’in ve onun evlatlarının hakkı olduğunu savunmuştur. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Bir Mûcize Örneği Olarak Hz. Peygamber’in İnsanları Dönüştürme Kabiliyeti.Osman Nuri Demi̇r - 2022 - Atebe 8:47-67.
  Kelâm âlimleri “mûcize” kavramını iki farklı şekilde tarif etmişlerdir. Bunlardan ilkinde mûcize “Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde, onun doğruluğunu kanıtlamak için meydana gelen hârikulâde olay” şeklinde tanımlanmıştır. İkinci tarife göre ise mûcize: “Peygamberlik iddia eden bir zâtın elinde, inkârcılara meydan okuduğu bir sırada, kendisini doğrular mâhiyette, başkalarının benzerini yapamadıkları, Allah tarafından yaratılan, olağanüstü olay”lara verilen addır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere “mûcize” kelimesiyle genel olarak “hissî mûcize”lere işaret edilmektedir. Zaten “mûcize” teriminin kelâmî metinlerde yer almaya başladığı IV. yy. dan itibaren (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. V. Cl. Gulielmi Camdeni, Et Illustrium Virorum Ad G. Camdenum Epistolæ Cum Appendice Varii Argumenti. Accesserunt Annalium Regni Regis Jacobi I. Apparatus, Et Commentarius de Antiquitate, Dignitate, & Officio Comitis Marescalli Angliæ Præittitur G. Camdeni Vita. Scriptore Thoma Smitho S.T.D. Ecclesiæanglicanæpresbytero. [REVIEW]William Camden, Robert White, Thomas Smith & Richard Chiswell - 1691 - Impensis Richardi Chiswelli Ad Insigne Rosæcoronatæin Cœeterio D. Pauli.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  28
  The Nasirean Ethics by Naṣīr Ad-Dīn ṬūsīThe Nasirean Ethics by Nasir Ad-Din Tusi.Michel M. Mazzaoui, G. M. Wickens, Naṣīr Ad-Dīn Ṭūsī & Nasir Ad-Din Tusi - 1967 - Journal of the American Oriental Society 87 (4):616.
 7. Land-tenure in Egypt in the first five centuries of Islamic rule (seventh-twelfth centuries AD).G. Frantz-Murphy - 1999 - In Agriculture in Egypt, From Pharaonic to Modern Times. pp. 237-266.
 8.  4
  Medya Okuryazarlığı Dersi Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci ve Yönetici Görüşleri.Mehmet Nuri Gömleksi̇z - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):265-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Fuhrken G.. Skolem-type normal forms for first-order languages with a generalized quantifier. Fundamenta mathematicae, vol. 54 , pp. 291–302.Vaught R. L.. The completeness of logic with the added quantifier “there are uncountably many.” Fundamenta mathematicae, vol. 54 , pp. 303–304. [REVIEW]Pawel Zbierski - 1968 - Journal of Symbolic Logic 33 (1):121-122.
 10.  30
  Adding involution to residuated structures.Nikolaos Galatos & James G. Raftery - 2004 - Studia Logica 77 (2):181 - 207.
  Two constructions for adding an involution operator to residuated ordered monoids are investigated. One preserves integrality and the mingle axiom x 2x but fails to preserve the contraction property xx 2. The other has the opposite preservation properties. Both constructions preserve commutativity as well as existent nonempty meets and joins and self-dual order properties. Used in conjunction with either construction, a result of R.T. Brady can be seen to show that the equational theory of commutative distributive residuated lattices (without involution) (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   24 citations  
 11. Regulae ad directionem ingenii.René Descartes & G. Le Roy - 1934 - Revue de Métaphysique et de Morale 41 (2):10-10.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 12. G. A. Roggerone, Da Kant ad Oggi. [REVIEW]K. Oedingen - 1971 - Kant Studien 62 (3):410.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. G. Reale/D. Antiseri, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. 2. Dall'Umanesimo a Kant.R. Malter - 1987 - Société Française de Philosophie, Bulletin 78 (3):338.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. G. Reale/D. Antiseri, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. 1. Antichitá e Medievo.R. Malter - 1987 - Kant Studien 78 (3):338.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. CELI G.- Nuovi elementi di filosofia specialmente ad uso dei licei.Adolfo Levi - 1919 - Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 11:I:44.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  35
  G. Cloke: This Female Man of God: Women and Spiritual Power in the Patristic Age, AD 350–450. Pp. xi + 243. London: Routledge, 1995. ISBN: 0-415-09469-0. [REVIEW]Mary Harlow - 1998 - The Classical Review 48 (1):215-216.
 17. An ad hoc save of a theory of adhocness? Exchanges with John Worrall.Deborah G. Mayo - 2010 - In Deborah G. Mayo & Aris Spanos (eds.), Error and Inference: Recent Exchanges on Experimental Reasoning, Reliability, and the Objectivity and Rationality of Science. Cambridge University Press.
 18.  13
  g) Pays Scandinaves. 6848 Danmarks riges historie. Af. J. Steenstrup, K. Erslev, A. Heise V. Mollerup, JA Fridericia, E. Holm, AD Jorgensen. T. V, fasc. 20-23. Copenhague, Nordiske Forlag. In-8. Le fasc. Kr. 0, 60. 6849 Trap. Beskrivelse af kongeriget Danmark. 3 «édit. Under medvirkning. [REVIEW]E. Scheider - 1903 - Revue D’Histoire Ecclésiastique 4:399.
 19. Filosofie als wetenschap : Encyclopedie der filosofische wetenschappen § § 1-37.G. W. F. Hegel & Ad Peperzak - 1992 - Tijdschrift Voor Filosofie 54 (4):724-725.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  13
  G. Conta: Asculum II. Il territorio di Asculum in eta romana. 2 vols. Pp. 650; 31 + 232 figures and two separate maps. Pisa: Giardini, 1982. Paper. - U. Laffi: Asculum II. Ricerche antiquarie e falsificazioni ad Ascoli Piceno nel secolo ottocento. Pp. 176; 13 figures. Pisa: Giardini, 1981. Paper. [REVIEW]T. W. Potter - 1985 - The Classical Review 35 (1):219-219.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  32
  G. Conta: Asculum II. Il territorio di Asculum in eta romana. 2 vols. Pp. 650; 31 + 232 figures and two separate maps. Pisa: Giardini, 1982. Paper. - U. Laffi: Asculum II. Ricerche antiquarie e falsificazioni ad Ascoli Piceno nel secolo ottocento. Pp. 176; 13 figures. Pisa: Giardini, 1981. Paper. [REVIEW]T. W. Potter - 1985 - The Classical Review 35 (01):219-.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  26
  Ad Marciam de consolatione / trostschrift für Marcia.H. G. Seneca - 2011 - In Schriften Zur Ethik: Die Kleinen Dialoge. Lateinisch - Deutsch. De Gruyter. pp. 310-387.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  25
  Ad helviam matrem de consolatione / trostschrift für mutter helvia.H. G. Seneca - 2011 - In Schriften Zur Ethik: Die Kleinen Dialoge. Lateinisch - Deutsch. De Gruyter. pp. 662-724.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  Ethics of organ procurement from the unrepresented patient population.Joseph A. Raho, Katherine Brown-Saltzman, Stanley G. Korenman, Fredda Weiss, David Orentlicher, James A. Lin, Elisa A. Moreno, Kikanza Nuri-Robins, Andrea Stein, Karen E. Schnell, Allison L. Diamant & Irwin K. Weiss - 2019 - Journal of Medical Ethics 45 (11):751-754.
  The shortage of organs for transplantation by its nature prompts ethical dilemmas. For example, although there is an imperative to save human life and reduce suffering by maximising the supply of vital organs, there is an equally important obligation to ensure that the process by which we increase the supply respects the rights of all stakeholders. In a relatively unexamined practice in the USA, organs are procured from unrepresented decedents without their express consent. Unrepresented decedents have no known healthcare wishes (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  11
  Ad polybium de consolatione / trostschrift für polybius.H. G. Seneca - 2011 - In Schriften Zur Ethik: Die Kleinen Dialoge. Lateinisch - Deutsch. De Gruyter. pp. 612-661.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Misiones franciscanas alcantarinas' ad gentes'.G. Suarez Soza & P. L. Pieraccioni - 1999 - Verdad y Vida 57 (226):571-576.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Philosophizing Ad Infinitum: Infinite Nature, Infinite Philosophy.Laurent Ledoux & Herman G. Bonne (eds.) - 2014 - State University of New York Press.
  _An original and insightful account of nature and our place in it from one of France's preeminent historians of philosophy._.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Philosophizing Ad Infinitum: Infinite Nature, Infinite Philosophy.Laurent Ledoux & Herman G. Bonne (eds.) - 2015 - State University of New York Press.
  _An original and insightful account of nature and our place in it from one of France's preeminent historians of philosophy._.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  11
  Ad Diognet Um V 7, Vi I0.G. J. De Vries - 1955 - Mnemosyne 8 (3):218-218.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  The effect of added titanium and aluminium on the magnetic behaviour of α ferric oxide.G. Haigh - 1957 - Philosophical Magazine 2 (16):505-520.
 31.  22
  Cicero, Ad Fam. I. 1, 2.L. G. Pocock - 1924 - The Classical Review 38 (7-8):170-171.
 32.  16
  On the Meaning of ad_ in _ad Opis and Similar Expressions.G. E. Marindin - 1897 - The Classical Review 11 (02):111-112.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  Epistulae ad caesarem Senem de re publica / politische briefe an caesar.H. G. Sallust - 2011 - In Werke / Opera: Lateinisch - Deutsch. De Gruyter. pp. 318-349.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. XXIII. Observationes criticae ad Aeschinis orationes.G. M. Sakorraphos - 1894 - Philologus: Zeitschrift für Antike Literatur Und Ihre Rezeption 52 (1-4):439-445.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  4
  Inscriptions ad tertium macedonicum bellum pertinentes / inschriften zum dritten makedonischen Krieg.H. G. Livius - 2011 - In Römische Geschichte, Römische Geschichte X/ Ab Urbe Condita X: Gesamtausgabe in 11 Bänden. Band 10: Buch 42-44. De Gruyter. pp. 326-339.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Thucydidis Historiae ad optimos codices denuo ab ipso collatos.B. L. G. & Carolus Hude - 1898 - American Journal of Philology 19 (2):217.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Problema Universaliĭ: Sovremennyĭ Vzgli͡ad.G. D. Levin - 1999 - Kanon+.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. I "Praecepta ad Filios" di Girolamo Cardano. [REVIEW]G. E. G. E. - 1956 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 10:578.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. 10. Adnotationes ad poetas elegiacos Graecos.G. G. A. Murray - 1889 - Philologus: Zeitschrift für Antike Literatur Und Ihre Rezeption 48 (1-4):363-365.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  Valediction to Lord Amulree: Adding life to years.G. R. Dunstan - 1984 - Journal of Medical Ethics 10 (4):209-210.
 41.  3
  Van Rensselaer Potter—Ad memoriam.G. M. Lower - 2001 - Global Bioethics 14 (4):31-32.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Social Complexity and the Development of Towns in Iberia, From the Copper Age to the Second Century AD.Zapatero G. Ruiz & Álvarez-Sanchís Jr - 1995
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  6
  Epistulae Morales Ad Lucilium / Briefe an Lucilius, Band Ii, Sammlung Tusculum.H. G. Seneca - 2011 - De Gruyter.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  55
  The Loeb Seneca Seneca ad Lucilium: Epistulae Morales. With an English translation by R. M. Gummere, Ph.D., Headmaster, William Penn Charter School, Philadelphia. Vol. III. Pp. vi + 464. Heinemann; G. P. Putnam's Sons, 1925. [REVIEW]Walter C. Summers - 1927 - The Classical Review 41 (02):79-82.
 45. Ethical judgments about wartime ads depicting combat.R. Tansey, M. R. Hyman & G. Brown - forthcoming - Journal of Advertising:57--74.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 46.  20
  Studia Critica in Scholia ad Aristophanis Aves. Scripsit M. G. F. Renkema. Pp. 96. Utrecht: Kemink, 1911.Herbert Richards - 1913 - The Classical Review 27 (08):279-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  5
  Atticus-Briefe / Epistulae Ad Atticum: Lateinisch - Deutsch.H. G. Cicero - 1980 - De Gruyter.
  Keinen Menschen der Antike kennen wir so gut wie Marcus Tullius Cicero. Wir verdanken dies dem Umstand, dass ein großer Teil seiner Korrespondenz überliefert ist, im ganzen etwa 780 Briefe, davon gut die Hälfte an seinen Freund Titus Pomponius Atticus gerichtet. Die Atticus-Briefe sind insofern eine historische Quelle außerordentlichen Ranges, als Cicero sich in ihnen unbefangen und vorbehaltlos äußert. So folgen wir in zahlreichen Krisen seines Lebens zuweilen Tag für Tag den wechselnden Stimmungen, erleben den Kampf um gesellschaftliche und politische (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  9
  An Seine Freunde / Epistulae Ad Familiares: Lateinisch - Deutsch.H. G. Cicero - 2011 - De Gruyter.
  An seine Freunde - wer da Zeugnisse dessen, was wir Freundschaft nennen, erwartet, wird sich ein wenig enttäuscht finden. Abgesehen von den Briefen an seine Gattin Terentia und seine Freigelassenen Tiro, die eine Sonderstellung einnehmen, gibt sich Cicero nur einigen wenigen Partnern gegenüber ganz so, wie er ist, und das ist doch das, was wir bei einem Freund voraussetzen: Unbefangenheit und Unverstelltheit. Die große Masse seiner Briefe ist zweckgebunden, trägt mehr oder weniger formellen Charakter. Da gilt es, das eigene politische (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  26
  Malatya, Elazığ, Adıyaman Ağızlarında 'Sınır Öncesi Bakış' Taşıyan Bir Yaklaşma.Selma Gülsevi̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):391-391.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  19
  Autobiographia iuvenulia. Ad centesimum quinquagesimum J. G. Mendel natalem. Gregorii Mendel, Josef Sajner.John R. Berg - 1973 - Isis 64 (1):134-134.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000