Results for 'Nazile Kalayc��'

5 found
Order:
 1.  15
  Mâtürîdî-Hanefî Aidiyetin Osmanlı’Daki İzdüşümleri = Projections of Māturīdite-Ḥanafite Identity on the Ottomans.Mehmet Kalaycı - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2):9-70.
  Māturīdism is an Ottoman identity and this identity was not limited, as is commonly believed, to the last period of the Empire. It maintained its formal existence throughout the Ottoman history. Nevertheless, the context in which the Māturīdism was located or with which it was associated changed in the course of time. In the early period when the eclectic way of thinking was dominant, Māturīdism as a creed was apparent mainly in the jurists whose ascetic identity was prominent and partly (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  M'türîdî-Hanefî Aidiyetin Osmanlı’Daki İzdüşümleri.Mehmet Kalaycı - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (24749):9-70.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Auditory Processing Differences Correlate With Autistic Traits in Males.Simge Aykan, Emre Gürses, Suna Tokgöz-Yılmaz & Canan Kalaycıoğlu - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
 4.  2
  تأملات في العلاقة بين المعاني والرسم العثماني.Mücahit Elhuut - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):971-1009.
  Kurallar ve hareke yönünden Arapçaya olan ilginin artmasında şüphesiz, Kur’ân-ı Kerîm’in nâzil olmasının çok büyük bir etkisi olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’in yazılışı, mushaf hâline getirilmesi ve sonrasında çoğaltılıp şehirlere dağıtılması, Arap Dilinin korunmasında derin bir etkiye sahip olmuştur. Fakat Kur’ân yazılışının takip edilip edilmeyeceği ve Kur’ân yazılışının anlam üzerinde ilişkisinin olup olmadığı meselesi daha sonra asırlar boyunca fakihler, tefsirciler ve dil âlimlerinin ilgi odağı olmuştur. Fakihler, Kur’ân’ın hükmü ve yazılışının tevkîfî olup olmadığını tespit etmeye çalıştılar. Müfessirler ise Kur’ân’ın yazılışının tarihi ve (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Kısa Sûreler Arasındaki Mün'sebet Üzerine Bir İnceleme: Tedrîcî Nüzûl Tevhîdî Mana.Fatih Tok & Enayatullah Azi̇mi̇ - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):171-200.
  Kur’an, yirmi üç yıllık bir zaman diliminde, tevhid inancına sahip bireylerin oluşturduğu bir toplum inşa etmek üzere nazil olmuştur. Bu süreçte peyderpey gelen her bir vahyin, söz konusu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rolü olmuştur. Bu sebeple farklı zaman ve mekânlarda nazil olan, farklı konularda farklı kitleleri muhatap alan her bir vahiy pasajı ya da her bir sure bir diğeri ile birçok yündKur’ân, yirmi üç yıllık bir zaman diliminde, tevhid inancına sahip birey-lerin oluşturduğu bir toplum inşa etmek üzere nazil olmuştur. Bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark