Results for 'Mustafa Y��ceer'

1000+ found
Order:
 1.  2
  Mughazy, Mustafa y Sabra, Adam (eds.), Kitāb Dustūr al-gharāʾib wa-maʿdan al-raghāʾib and Related Texts. The Correspondence (Inshāʾ) of Muḥammad ibn Abī al-Ḥasan al-Bakrī al-Ṣiddīqī (930-994/1524-1586), Bonn, V&R unipress-Bonn University Press, 2020. [REVIEW]Mohamed Meouak - 2022 - Al-Qantara 43 (1):06-06.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. McTaggart'ın Dine Ve Metafiziğe İlişkin Görüşleri Ve King'in Eleştirileri.Mustafa Yıldırım - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:3):1007-1026.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Bir Terimin Arkeolojisi: Antisemitizmin Teolojik ve Politik Tarihi.Mustafa Yılmaz - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1181-1216.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Bir Terimin Arkeolojisi: Antisemitizmin Teolojik ve Politik Tarihi.Mustafa Yılmaz - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1181-1216.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  20
  Ahit Geleneğindeki Mesih Kavramının Anlam Serüvenine Genel Bir Bakış.Mustafa Selim Yılmaz - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):85-101.
  Temel olarak Yahudilik ve Hıristiyanlıkta teşekkül ettirilen Mesih kavramı bu makalenin ana temasıdır. Daha ziyade insani kaygılarla çerçevesi çizilen bu kavrama birçok kültürde rastlanmakla birlikte bunun, yalnızca ahit geleneği diyebileceğimiz Yahudilikten başlayıp Müslümanlığa doğru kronolojik bir perspektifte ele alınması temel amaçtır. Bu süreçte, özellikle Yahudi ve Hıristiyan toplulukların karşılaştığı ciddi sorunlar neticesinde Mesih anlayışının ne tür bir evrimleşme geçirdiği, vahiy geleneğinin son halkası olan Kur’an-ı Kerim’in ise söz konusu serüvene ilişkin yaklaşımı ve nasıl bir tasavvuru salık verdiği anlaşılmaya gayret edilecektir. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  İlahiyat Eğitimi Dindarlığı Etkiliyor mu? İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Deneyimleri Çerçevesinde Fenomenolojik Bir Araştırma.A. Y. Mustafa Fatih - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):297-325.
  The main purpose of the article is to examine the experiences of students regarding the effect of theological education on their religiosity. The working group consisting of students continuing their education at Akdeniz University Theology Faculty was determined by using criterion sampling. The first criterion was determined as having studied the "Religious Education" course. The second criterion is that the participants were selected from the 3rd and 4th grade students, based on the assumption that they should have studied enough to (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  18
  Mustafa Kutlu'nun "Bu Böyledir" ve Yıldız Ramazanoğlu'nun "Mehtap" Adlı Hik'yeleri Üzerine Bir İncel.Adem Arslan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):123-123.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Din Görevlilerinde Mesleki Doyum ile Örgütsel Adalet Algısı İlişkisi.A. Y. Mustafa Fatih - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):231-254.
  Bu çalışmada din görevlilerinin mesleki doyumu ile örgütsel adalet algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çeşitli kurum çalışanları örnekleminde, yapılan çalışmalar örgütsel adalet ile mesleki doyum arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Fakat din görevlileri ile ilgili olarak örgütsel adalet ile mesleki doyum arasındaki bir ilişkiyi konu edinen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan işten memnuniyet duymak anlamına gelen mesleki doyum çalışanın iş verimini artırmaktadır. Bununla ilişkili olarak da çalışanın, kurumu tarafından çalışanlara adil davranıldığına ilişkin algısı mesleki doyumunu etkilemektedir. Bu çalışmada din görevlilerinin örgütsel adalet (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  1950 Ve 1960 Yılları Arasında Türkiye'de Süreli Yayınlara Yansıyan Eğitim Sorunları: Eğitim Dergisi.Mustafa GÜÇLÜ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):451-451.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Dik Temel Yazıyı Nasıl Öğrendiler? Nasıl Yazıyorlar?Mustafa Yildiz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2461-2461.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıyı Kullanma Düzeyleri.Mustafa Durmuşçelebi̇ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):601-601.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Botánica en al-Ándalus: Un Estudio Comparativo de Trabajos Ilustrados de Botánica en el Magreb y Máshreq.Mustafa Yavuz - 2017 - Awraq 1 (17):169-186.
  In this study, after a short introductory information on the etymology, origin, and transition of botanical knowledge in Medieval Islamic Civilisation, we made a comparison of illustrated botanical works in Maghreb and Masriq through two illustrated books. We studied on randomly selected illustrations from Kitab al- Hashaish at-Tibb li-Diskuridus al-Aynzarbi translated by Istefan ibn Basil & Hunayn ibn Ishaq from Dioscorides’ Materia Medica, and Kitab al-Adwiyat al-Mufradat of Abu Ja’far Ahmad al-Ghafiqi, the Andalusian physician, pharmacist, and herbalist. We made comparisons (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  10
  Anadolu Selçuklu Devletinin Yıkılmasında Kalenderi Grupların Rolü.Mustafa Akkuş - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):117-117.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  16
  Hollanda'nın İspanya'ya Karşı Bağımsızlık Savaşı'nda 12 Yıllık Ateşkes Dönemi Ve.Mustafa GÜLEÇ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):145-145.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Türkiye'de 1950 ve 1980 Yılları Arasında Süreli Yayınlara Yansıyan Mesleki ve Teknik Öğretimle İlgil.Mustafa GÜÇLÜ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):363-363.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  1
  Qualitative Analysis to Determine Decision-Makers’ Attitudes Towards E-Government Services in a De-Facto State.Tuğberk Kaya, Mustafa Sağsan, Tunç Medeni, Tolga Medeni & Mete Yıldız - 2020 - Journal of Information, Communication and Ethics in Society 18 (4):609-629.
  Purpose The manner in which people, businesses and governments perform is changing because of the spread of technology. Digitalization of governments can be considered a necessity as we are now entering the era of the Internet-of-Things. The advantages and disadvantages of electronic governments have been examined in several research studies. This study aims to examine the attitudes of decision-makers towards e-government. The research aims are as follows: to determine the problems related with e-government usage, to establish the factors which decrease (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Depression and Anxiety in Patients With Cancer: A Cross-Sectional Study.Abdallah Y. Naser, Anas Nawfal Hameed, Nour Mustafa, Hassan Alwafi, Eman Zmaily Dahmash, Hamad S. Alyami & Haya Khalil - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  ObjectivesDepression and anxiety persist in cancer patients, creating an additional burden during treatment and making it more challenging in terms of management and control. Studies on the prevalence of depression and anxiety among cancer patients in the Middle East are limited and include many limitations such as their small sample sizes and restriction to a specific type of cancer in specific clinical settings. This study aimed to describe the prevalence and risk factors of depression and anxiety among cancer patients in (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  1
  DWT-SVD Based Watermarking for High-Resolution Medical Holographic Images.Fahrettin Horasan, Muhammed Ali Pala, Ali Durdu, Akif Akgül, Ömer Faruk Akmeşe & Mustafa Zahid Yıldız - 2022 - Complexity 2022:1-21.
  Watermarking is one of the most common techniques used to protect data’s authenticity, integrity, and security. The obfuscation in the frequency domain used in the watermarking method makes the watermarking stronger than the obfuscation in the spatial domain. It occupies an important place in watermarking works in imperceptibility, capacity, and robustness. Finding the optimal location to hide the watermarking is one of the most challenging tasks in these methods and affects the method’s performance. In this article, sample identification information is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme.Mustafa Mücahi̇t - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):201-230.
  Bu çalışma, İlkokul 4. Sınıflarda okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 28.05.2018 tarih ve 78 kurul kararıyla 2018-2019 yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen Barış Pınarbaşı’nın yazdığı, Ankara-2019 baskılı Tutku yayıncılıkça yayınlanan kitabı ele almaktadır. Çalışmamız sözü edilen ders kitabını görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım ile eğitsel tasarımı oluşturan kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci açısından değerlendirmektedir. Bir inancın öğrenilmesi, benimsenmesi ve birey tarafından yaşama geçirilmesinde öncelik, inanmanın iknaya dayalı olmasına bağlıdır. Bu ise ancak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  Okul Müdürlerinin Yönetimle İlgili Görüş ve Uygulamalarının Yönetim Kuramları Bakımından Değerlendirilmesi.Mustafa Yavuz - 2009 - Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18):121-155.
  Alan yazında yer alan örgüt ve yönetim kuramları yöneticilerinin uygulamaları, görüşleri ve araştırmalar tarafından şekillendirilmiş, ortaya çıkan bu görüş ve uygulamalar da yeni yöneticilerin uygulama ve davranışlarında yol gösterici bir rol üstlenmişlerdir. Okul müdürlerinin yönetim uygulama ve görüşlerinin yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı, okul müdürlerinin yönetim uygulamalarının yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.Bu çalışmada veriler, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden birisi olan görüşme yöntemi içerisinde yer alan "yarı yapılandırılmış görüşme tekniği" ile toplanmış ve içerik (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  El principio del daño: El equilibrio del progreso social en la filosofía política de John Stuart Mill.Mustafa Yaylali - 2019 - Foro Interno. Anuario de Teoría Política 19:77-92.
  En este artículo sostengo que el principio del daño es un mecanismo que tiene como objetivo lograr un equilibrio entre el juicio individual y la estabilidad social. Argumentaré que no apoyo la afirmación de que el principio del daño puede interpretarse de una manera paternalista y, en cambio, sostengo que el propósito del principio de daño, según lo previsto por John Stuart Mill, es engendrar progreso social. Es por eso que el énfasis de Mill, a menudo, cambia de la libertad (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  9
  Classifying equivalence relations in the Ershov hierarchy.Nikolay Bazhenov, Manat Mustafa, Luca San Mauro, Andrea Sorbi & Mars Yamaleev - 2020 - Archive for Mathematical Logic 59 (7-8):835-864.
  Computably enumerable equivalence relations received a lot of attention in the literature. The standard tool to classify ceers is provided by the computable reducibility \. This gives rise to a rich degree structure. In this paper, we lift the study of c-degrees to the \ case. In doing so, we rely on the Ershov hierarchy. For any notation a for a non-zero computable ordinal, we prove several algebraic properties of the degree structure induced by \ on the \ equivalence relations. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  19
  El tratado de polémica contra el judaismo de Ahmad Mustafa Tashkubrizade (m. 968/1561).Sabine Schmidtke & Camilla Adang - 2008 - Al-Qantara 29 (1):79-113.
  Este artículo estudia un corto tratado de polémica en contra del judaísmo escrito por el conocido erudito otomano Aḥmad Muṣṭafā Ṭāšhkubrīzāde. El autor utiliza los mismos argumentos que conocemos de la polémica religiosa medieval, tales como que la Torah, abrogada por el Islam, contenía referencias al Profeta Muḥammad a pesar de que su texto fue corrompido por los judíos. Además de la Biblia, Ṭāšhkubrīzāde cita una serie de fuentes judías tardías que añaden una importante dimensión a este trabajo. Después de (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  8
  Ortaöğretim Öğrencilerinin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Metaforik Algıları.Hüseyin Kasım Koca & Mustafa Mücahi̇t - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Bu çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve öğretmenine yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desende tasarlanan araştırmada katılımcılar amaçlı örneklem yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Veriler 2021- 2022 eğitim öğretim yılında 4 farklı ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 262 öğrenciden toplanmıştır. Araştırma verileri katılımcıların kendilerine verilen formda belirtilen “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni … gibidir- benzer/ çünkü... ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi… gibidir-benzer/ çünkü …” cümlelerini tamamlamasıyla (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Muhammed B. Mustafa El-Al'î’Ye Nispet Edilen Şerḥu İr'de-I Cüzʾiyye’Nin Aidiyeti Hakkında Bir Değerkendirme.Mustafa Borsbuğa - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  21
  The Effect of Abdullah Cevdet on the Mustafa Kemal and Education and Culture of Early Republican Period.Mustafa GÜNDÜZ - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1067-1088.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Notas Y Comentarios.Recogidos Y. Alumbrados Nueva Vision Conjunta & Español Del Alumbradismo - 1974 - Salmanticensis 21:151.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  11
  Interculturalidad y Religión. Apuntes para una Interpretación Intercultural de la Crisis del Cristianismo en Europa.Raúl Fornet Y. Betancourt - 2011 - Revista Portuguesa de Filosofia 67 (4):663-678.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Riesgos Y beneficios en el consumo de plantas medicinales theoria, año/vol. 14, número 002 universidad Del bío-bío chillán, chile. [REVIEW]Riesgos Y. Beneficios En El Consumo, M. Arta A. Na C. Arballo, Cmc Ortada & Abg Adano - 2005 - Theoria 14 (2):95-108.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Análisis económico del Derecho y Derecho y Literatura: alternativas a los retos actuales de la Filosofía jurídica.Paloma Durán Y. Lalaguna & Teresa Arsuaga - 2022 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 56:155-179.
  La Filosofía del Derecho contemporánea plantea retos importantes, que según Carla Faralli se sistematizan en dos. Por una parte, la apertura a los hechos; y por otra a los valores políticos y éticos. La tradicional conversación del iusnaturalismo con positivismo y el realismo jurídico parece haber sido superada, especialmente después de la obra de Hart. Y en este periodo, lo cierto es que las consecuencias del realismo jurídico han derivado en modos de proponer el concepto, aplicación e interpretación del Derecho, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Cine y filosofIa.Nino Angelo RosanIa M. [Y.] Karen Cárdenas Almana - 2021 - In Raquel Gutiérrez Estupiñán, Jaime Villarreal & Miguel Sáenz (eds.), Encuadres del discurso cinematográfico. Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. La Civitas mexicana y nosotros los católicos, México.Jesús Guízar Y. Azevedo - forthcoming - Polis.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. In Y. Engeström, R. Miettinen, and R. Punamaki.Y. Engeström - 1999 - In Yrjö Engeström, Reijo Miettinen & Raija-Leena Punamäki-Gitai (eds.), Perspectives on Activity Theory. Cambridge University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 34.  17
  Ontología y nihilismo.Teresa Oñate Y. Zubía - 2000 - Endoxa 1 (12-2):723.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  18
  Gadamer y los Presocráticos. La Teología de la esperanza en el límite oculto de la Hermenéutica.Teresa Oñate Y. Zubía - 2005 - Endoxa 1 (20):795.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  90
  Teoría y experimento en Genética Mendeliana: una exposición en imágenes.Mario Casanueva Y. Diego Méndez - 2008 - Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 23 (3):285-306.
  En este artículo tratamos sobre los aspectos empíricos y conceptuales en la Genética Mendeliana y analizamos los vínculos entre ellos. Primero discutimos las ventajas de una representación gráfica de las teorías empíricas; luego pormenorizamos la estructura conceptual de la genécica; en seguida, esquematizamos su protocolo experimental, a continuación destacamos los engarces entre ambas representaciones y, por último, proporcionamos una caracterización holista de la práctica genética, donde el representar y el intervenir se encucntran entremezclados.In this article we deal with the conceptual (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Evolución cognitiva y conocimiento reflexivo. La teoría de los órdenes sociales de Emanuel Adler y la elección de la Convención Nacional Constituyente en Uruguay.Adolfo Garcé García Y. Santos - 2019 - Araucaria 21 (42).
  El 30 de julio de 1916 se eligieron los representantes para la Convención encargada de elaborar la segunda constitución uruguaya que fijó las reglas de la naciente democracia. En esta elección se utilizaron por primera vez el voto secreto y una versión inédita de representación proporcional. Para explicar por qué se usaron esas reglas y no otras, se utiliza la teoría de los órdenes sociales de Emanuel Adler. Las nuevas reglas recogen en el plano institucional la evolución cognitiva de caudillos (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  12
  Fundamentos del Postmodernismo y el no estar ni ahí de la Universidad en (y de) Chile.Carlos Y. Valenzuela - 2010 - Polis: Revista Latinoamericana 25.
  Se ha tratado de desprestigiar al postmodernismo y no se ha valorado su gran contribución a la cultura universal. El postmodernismo empieza a desarrollarse cuando el ser humano se da cuenta que no tan solo sus órganos de los sentidos pueden engañarlo, sino que también su intelecto, razón y sus facultades superiores más preciadas. Las caídas del positivismo y del racionalismo le abrieron la puerta, apoyado por la insuficiencia de la ciencia y la filosofía para entender el universo. La nomología (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  16
  Vico Y el constructivismo.Y. El Conocimiento Según la Ciencia - 2000 - Cuadernos Sobre Vico 11 (12):1999-2000.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Büyük felsefe lûgatı.Mustafa Namık Çankı - 2021 - İstanbul: İz Yayıncılık.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  57
  True Between Opinion and Knowledge: From Plato Up to a Postmodernism.Mustafa Isaevich Bilalov - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 53:7-14.
  In the report the parity of true and knowledge on the basis of reconsideration of communication of true opinion and knowledge, and also interpretation of the term "opinion" in Plato’s gnosiology is considered. Described Set of cognitive procedures of the subject of the knowledge in it, necessary for reception of knowledge from true, is comparable to functions and results of influence of criterion of true in cognitive process. The importance of these efforts of the subjectguarantees Plato and Aristotle theory of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Correspondencia: José Ortega y Gasset, Helene Weyl.José Ortega Y. Gasset & Helene Weyl - 2008 - Fundación José Ortega y Gasset.
  El filósofo español José Ortega y Gasset y su traductora al alemán Helene Weyl intercambiaron correspondencia entre los años 1923 y 1946. José Ortega y Gasset y Helene Weyl formaron parte de dos grandes comunidades de intelectuales europeos: Ortega, representante de la filosofía académica en España y Helene Weyl, representante de una intelectualidad vivida más allá de cualquier corsé academicista. Su correspondencia documenta el desarrollo de dos grandes espíritus europeos así como la singular intersección de estos dos mundos y culturas (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  El Dios de Ockham y la ética de la voluntad.Miquel Beltrán Y. Cesc Torvá & Antoni Garí - 2004 - Cuadernos Salmantinos de Filosofía 31:23-36.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Calidad y equidad desde una pedagogía ética. Un lenguaje distinto para la alteridad.Rodríguez I. Bosch & M. Jl Y. Lahoz - 2007 - Episteme 11.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Notas Y comentarios.Etica Y. Derecho Natural Metafisica - 1982 - Sapientia 143 (21):75.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  12
  Arabic Writings in Hebrew Manuscripts: A Preliminary Relisting: Y. Tzvi Langermann.Y. Tzvi Langermann - 1996 - Arabic Sciences and Philosophy 6 (1):137-160.
  For many centuries Jews in Arabic-speaking lands have transcribed books written by non-Jews into the Hebrew alphabet; the language remains Arabic, but the writing is Hebrew. This was done mainly for the benefit of those who knew the Arabic language but not the script. The majority of these transcriptions are scientific or philosophical texts. Transcriptions are of value to scholars for two reasons. Some entire texts, or more complete or accurate versions of texts, are preserved only in transcription. In addition, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  Ideas y creencias y otros ensayos de filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1959 - Revista de Occidente.
 48.  1
  Pasado y porvenir para el hombre actual.José Ortega Y. Gasset - 1962 - Revista de Occidente.
 49.  3
  Origen y epílogo de la filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1972 - Revista de Occidente.
 50. Familia y armonía social. Equipotencia entre varón y mujer.Blanca Castilla Y. Cortázar - 1998 - Revista Agustiniana 39 (119):661-694.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000