Results for 'Mustafa Ra��sit bin Ahmet el-I��stanbu��li��'

1000+ found
Order:
 1. Mantık risâleleri: (İnceleme - çeviri yazı - tıpkıbasım).İbrahim Çapak, Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Ladikli Mehmed Çelebi, İsmail Ferruh Efendi, Mustafa Râsit bin Ahmet el-İstanbûlî, Ahmet Nazîf bin Mehmet, Müstakimzade Süleyman Sadeddin & Harputlu İshak (eds.) - 2015 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bir Şair Olarak Mustafa Esad el-Luḳaymî’nin Kudüs Gezisi.Orhan İyi̇şenyürek - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):781-801.
  Zengin içeriği ile okuyucuları cezbeden edebi ürünlerden biri de seyahat yazılarıdır. Edebiyatımızda seyahatname, Arap edebiyatında ise riḫle/reḫalât diye adlandırılan bu türde yazılan eserler pek çok edebi tür barındırmaktadır. Edebi nesir, şiir, edebiyatçılar arası yazışmalar, risaleler, edebiyat tarihi ile ilgili notlar, edebiyatçıların biyografileri hakkında bilgiler bunlardan bazılarıdır. Çalışmaya konu edilen seyahatname, döneminde takdir gören bir şair olan Mustafa Esad el-Luḳaymî’nin (ö. 1178/1765) Mevâniḥu’l-uns bi riḥletî li vâdi’l-Ḳuds isimli eseridir. Bu eserde şair, 6 ay süren yolculuğunu anlatmaktadır. Bu yolculuk 1143/1731 tarihinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  18
  Ebûbekir b. el-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv ve Konuları-Betimsel ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ahmed el-Behlûl ve Hz. Peygamber’e Methiyelerinde Muhteva.Ahmet ŞEN - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):837-870.
  17. yy. da Osmanlıların bir eyaleti olan Trablusgarb’da doğup büyüyen Ahmed b. Huseyn el-Behlûl, Mısır’ın önemli ilim adamlarından eğitim almış sonra memleketine dönmüştür. Osmanlı dönemi şairi Ahmed el-Behlûl, şairlik yönünün yanı sıra Akâid sahasında Durretu’l-‘Akâi’d, Fıkıh sahasında el-Mu‘ayyene ve el-‘Izziyye ve Arap Dili ve Edebiyatı sahasında el-Makâmetu’l-Vitriyye gibi eserleri telif ederek çeşitli sahalarla ilgilenmiş bir âlimdir. Behlûl, ed-Durru’l-Asfâ ve’z-Zebercedu’l-Musaffâ fî Medhi’l-Mustafâ ismiyle meşhur divânını tamamıyla Hz. Muhammed’i medhe tahsis etmiştir. Başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika’da meşhur olan Divan, Kâdî ‘İyâz’ın (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Mustafa Bin B'lî And İlm-i Fir'set.Ramazan Sariçi̇çek - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2725-2754.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sefer Shevile Yiśraʼel: kolel pirḳe hasbarah ṿe-hashḳafah be-mabaṭ nakhon li-Yehudi Yiśreʼeli be-ḥayaṿ..Ḥanan Leṿi - 1998 - Rekhasim: Ḥ. Leṿi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. al-Manṭiqīyūn al-Marʻashīyūn.Yaşar Alparslan, Mer'aşî Mustafa Kâmil, Ahmet Hayati, Aḥmad Dabbāghī & Muhammed bin Vaiz bin Velican Marʻaşî (eds.) - 2018 - Qahramān Marʻash: Yashār Ālb Ārslān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Niẓāmhā-yi akhlāqī dar Islām va Īrān: bih hamrāh-i taḥlīl-i jāmiʻahʹshināsānah az vaz̤ʻīyat-i akhlāqī dar jāmiʻah-i imrūz-i Īrān.Majīd Muḥammadī - 2000 - Tihrān: Kavīr.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  el-İşârât ve't-tenbîhât =. Avicenna - 2014 - Fatih, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Edited by Ali Durusoy, Ekrem Demirli & Avicenna.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Berit Yiśraʼel: hitʻorerut li-yeme ha-shovavim... ; ṿe-ʻod tserafti lo ḳunṭres ʻAyin ṭovah..Yaʻaḳov Yiśraʼel Lugasi - 2001 - [Jerusalem?: Ḥ. Mo. L.. Edited by Yaʻaḳov Yiśraʼel Lugasi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  10
  Abdülhak el-i̇slâmî'ni̇n (XIV.-XV. Yy) el- husâmu'l-memdûd adli yahudi̇li̇ğe reddi̇yesi̇ni̇n değerlendi̇ri̇lmesi̇.Hati̇ce Dağhan - 2017 - Dini Araştırmalar 20 (51):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Falsafah-ʼi taḥlīlī: taqrīrāt-i... Mahdī Ḥāʼirī Yazdī.Mahdī Ḥāʼirī Yazdī - 2000 - [Tehran]: Muʼassasah-ʼi Farhangī-i Dānish va Andīshah-ʼi Muʻāṣir. Edited by ʻAbd Allāh Naṣrī.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  İslam Bilim Tarihi’nde İlk Tercüme Faaliyetleri ve Bilgi Üretimine Katkısı.Mustafa Bariş - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1):705-730.
  Ekonomik ilişkiler ve fetihler sonucu çok geniş bir coğrafyaya yayılan ve bunun bir sonucu olarak da birçok farklı kültürle karşılaşan Müslümanlar, özellikle Bizans (Helen/Yunan), İran ve kısmen Hint kültürleriyle temasları sonucunda bu kültürlere karşı büyük bir ilgi ve merak duymuşlardır. Özellikle İskenderiye, Harran ve Cündişâpûr gibi şehirlerin fethedilmesinin ve bu şehirlerdeki ilmî geleneğin Müslümanlar üzerinde önemli etkileri olmuştur. Nitekim bu fetihler akabinde Müslümanlar, sadece dinî ilimlerle yetinmemiş, bunun yanında antik düşünce geleneğini ve kadim kültürleri tanımak amacıyla o kültürlere ait eserleri (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Razvenchannoe samosoznanie: kriticheskiĭ ocherk filosofii Bruno Bauėra.I. A. I︠A︡li - 1985 - Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo universiteta.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ci̇Zvi̇T Tari̇Katinin Li̇Selerde Verdi̇Ği̇ Eği̇Ti̇M Ve Buna Karşi Oluşan Tepki̇Ler: Avusturya Örneği̇.Gülşen İstek - 2019 - Akademik İncelemeler Dergisi 14 (2):163-198.
  1534 yılında Ignacio de Loyala (Ignaz von Loyola) tarafından kurulan, aslında Kudüs merkezli bir tarikat olması düşünülürken fiziki ve siyasi şartların el vermemesi nedeniyle Avrupa’da yayılan ve faaliyet alanlarını genellikle misyonerlik ve eğitim kurumları üzerinde yoğunlaştıran Cizvit Hristiyan tarikatı, kısaca “SJ” (Societas Jesu- İsa’nın topluluğu) olarak isimlendirilmiştir. Ancak bu kısaltma halk arasında “Schlaue Jungs” (Akıllı Adamlar) şeklinde telaffuz edilmiştir. Zira söz konusu tarikat üyelerinin geneli Din Bilimlerinin yanı sıra ikinci bir alanda da eğitimlerini tamamlayarak söz sahibi olmuşlardır. 1551 yılından itibaren (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ḍawābiṭ al-tajdīd fī al-fikr al-Islāmī bayna al-aṣālah wa-al-muʻāṣarah: al-baḥth al-fāʼiz bi-al-jāʼizah al-tashjīʻīyah li-ʻām 2021, waqf al-fanjarī naẓārat raʼīs hayʼat qaḍāyā al-dawlah.Sayyid ʻAlī al-Sayyid Muḥammad - 2022 - al-Iskandarīyah: Dār al-Taʻlīm al-Jāmiʻī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sefer Bene Yiśraʼel: me-ʻinyene ha-ḳedushah ṿa-avizareha, ḥizuḳ ṿe-ʻetsot li-shemirat ule-tiḳun ha-berit..Yaʻaḳov Yiśraʼel Lugasi - 1996 - Yerushalayim: Y.Y. Lugasi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Muhammed b. Mustafa el-Al'î’ye Nispet edilen Şerḥu İr'de-i Cüzʾiyye’nin Aidiyeti Hakkında Bir Değerkendirme.Mustafa Borsbuğa - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. al-Imām al-Ghazālī Ḥujjat al-Islām Abī Ḥāmid Muḥammad bin Muḥmmad bin Muḥammad al-Ghazālī : kamā ʻaraftuh baḥth muqaddam ilá multaqá al-fikr al-Islāmī bi-al-Jazāʼir, Muḥarram 1408.ʻAbd al-ʻAẓīm Dīb - 2012 - al-Qāhirah: Dār Dawwin lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
 20. Ārāʼ Ibn Ḥazm al-iʻtiqādīyah min khilāli muʼallafāt Ibn Taymīyah.ʻAbd Allāh ibn Muḥammad al-Abaḥ Zahrānī - 2013 - al-Riyāḍ: Markaz Ibn Taymīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ. Edited by ʻAbd al-Laṭīf & ʻAbd al-ʻAzīz ibn Muḥammad ibn ʻAlī.
 21.  1
  Ruh hallerinin ilmi: İlm- i ahvâli'r- ruh.Ahmet Hilmi Şehbenderzade - 2019 - Istanbul: Büyüyenay Yayınları. Edited by Hicret Osta.
 22. Mastūrāt keliʼe inqilābī taqārīr: yaʻnī bayānāt dar majālis-i mastūrāt.Raḥīmī Carthāvlī & Muḥammad Idrīs Ḥabbān - 2013 - Devband: Maktabah T̤ayyibah. Edited by Fahmīdah Sufyān.
  Study on conduct of life of Muslim women and women in Islamic perspective.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Hen ʻam le-vadad yishkon: diyun hilkhati be-nośe ha-yaḥas la-nokhri: ṿe-ḳunṭres Ahavat Yiśraʼel.Mosheh Yeḥiʼel Tsuriʼel - 1985 - Bene Beraḳ: E. Tsuriʼel.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Course Evaluation Scale (CES): Validity and Reliability Study.Ahmet KOÇ & İsmail Bulut - 2022 - Dini Araştırmalar 25 (63):501-528.
  Kalite sürecinde yürütülen faaliyetlerin iyileştirilmeye açık yönlerinin tespit edilebilmesi için paydaş görüşlerine başvurulması kaçınılmazdır. Eğitim- öğretim faaliyetlerinin temel öznesi konumunda olan öğrenci görüşleri sürekli iyileştirmede en önemli veri kaynaklarından biridir. Eğitim programlarının temel taşı olan derslerin planlamadan çıktılarına kadar tüm süreçlerinde öğrenci görüşlerine başvurulması önerilmektedir. Literatür incelendiğinde derslerin niteliğinin değerlendirilmesine yönelik öğrenci görüşlerine başvurulduğu çalışmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Planlamadan ölçme değerlendirme aşamasına kadar tüm süreçlerde etkili bir ders nasıl tasarlamalıdır, temel problemi üzerine kurgulanan bu çalışma bir ölçek geliştirmesi (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. al-Mawḍūʻīyah wa-al-dhātīyah bayna al-Ghazzālī wa-Ibn Taymīyah.Muḥammad Muḥammad Bin-Yaʻīsh - 2000 - [Tétouan, Morocco: [S.N.].
 26. ha-Raʻayon ha-meshiḥi be-Yiśraʼel: yom ʻiyun le-regel melot shemonim shanah le-Gershom Shalom, 24-25 be-Kisleṿ, 738.Gershom Scholem & Shemuʼel Rom (eds.) - 1981 - Yerushalayim: ha-Aḳademyah ha-leʼumit ha-Yiśreʼelit le-madaʻim.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. al-Isfār ʻan al-asfār: taʻlīqāt ʻalá al-Ḥikmah al-mutaʻāliyah fī al-asfār al-ʻaqlīyah al-arbaʻah lil-Ḥakīm al-mutaʼallih mujaddid al-falsafah al-Islāmīyah Ṣadr al-Dīn Muḥammad al-Shīrāzī.Raz̤ī Shīrāzī - 2002 - Ṭihrān: Muʼassasat al-Ṭibāʻah wa-al-Nashr li-Wizārat al-Thaqāfah wa-al-Irshād al-Islāmī.
 29.  1
  Manṭiq dar Īrān-i sadah-ʼi shishum: haft risālah az Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Vaṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī = Logic in 6th/12th century Iran: seven treatises by Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Waṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī / girdʹāvārī, muqaddamah, va taṣḥīḥ-i Ghulāmriz̤ā Dādkhvāh, Asad Allāh Fallāḥī ; pīshʹguftār, Nīkulās Rashar.Gholamreza Dadkhah, Asad Allāh Fallāḥī & Nicholas Rescher (eds.) - 2016 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
 30.  45
  Reply to the two Comments, by A. Serra, D. J. Bacon and R. C. Pond, and by H. El Kadiri and C. Barrett on B. Li, H. El Kadiri and M.F. Horstemeyer “Extended zonal dislocations mediating twinning in titanium”. [REVIEW]Bin Li - 2013 - Philosophical Magazine 93 (26):3504-3510.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sefer ha-zikaron leha-R. he-ḥ Ḥayim Mosheh, zal, Plavinsḳi.Yiśraʼel Plavinsḳi & Ḥayim Mosheh Plavinsḳi (eds.) - 2007 - Ashdod: Bene ha-mishpaḥah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  İlahi̇yat fakültesi̇ öğrenci̇leri̇ni̇n psi̇kloji̇k i̇yi̇ oluşlari i̇le değer yöneli̇mleri̇ arasindaki̇ i̇li̇şki̇.Mustafa Ulu - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:183-215.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Sefer Ana yadaʻ de-at li: amar ha-H.Ḳ.B.H. i yehavt li libkha ṿʻenekha ana yadaʻ de-at li... arbaʻaʻim seʻifim le-ʻaliyah ṿe-ḥizuḳ be-ʻinyene shemirat ha-ʻenayim.Avraham Shemuʼel Nuberger - 2015 - [Suffern, NY]: ha-Ḳeren le-moreshet ha-Ḥafets ḥayim.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Wāqiʻīyah rāssil: bayn badāhat al-ḥiss wa miʻwal al-taḥlīl al-manṭiqī.Sihām Subʻī - 2015 - In Mélika Ouelbani (ed.), Discours et analyse. Editions Nirvana.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Majmūʻah-i maqālāt-i dahumīn Hamāyish-i Buzurgdāsht-i Ḥakīm Ṣadr al-Mutaʼallihīn Shīrāzī (Mullā Ṣadrā), avval-i Khurdādʹmāh 1386, Tihrān: ḥikmat-i mutaʻālīyah va insān.Muḥammad Khāminahʹī (ed.) - 2008 - Tihrān: Bunyād-i Ḥikmat-i Islāmī-i Ṣadrā.
 36.  3
  Antalya Madrasahs Between the 17th and 20th Centuries As Reflected in Archive Documents.Gülşen İstek - 2019 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (1):103-125.
  Antalya, which is today’s attraction center with its historical and natural beauties, was described as “a city like heaven” since ancient times. This city hosted many civilisations and states until the 13th century and became an important seaport after The Seljuks took over the region. The Seljuks applied civilization and urbanization policy also in Antalya, like other regions they ruled. The mosques, madrasahs (Islamıc theology institutions), schools, baths, caravansearis (hostels), hospices, and water cisterns in this period changed the structure of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Suʼāl al-qīmah: muqārabah li-raṣd ishkālīyat al-qīmah fī falsafat Lāfīl.Hishām Bin Jiddū - 2018 - al-Ẓaʻāyin, Qaṭar: al-Markaz al-ʻArabī lil-Abḥāth wa-dirāsat al-Sīyāsāt.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. ha-Tsipiyah li-geʼulah: sefer zeh meluḳaṭ me-harbeh sefarim ḳedoshim she-heʼiru et ʻene ʻam Yiśraʼel, kolel ʻinyene musar ṿe-yirʼat H.Shaʼul Buṭbiḳah - 1987 - Bene Beraḳ: Or Daṿid.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Khirad, sarmāyah-i falsafī-i Īrān.Manūchihr Jamālī - 2009 - London: Kurmali Press.
  jild-i 1-2. [Without special title] -- jild-i 3. Jumhūrī-i Īrānī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  1
  Qaḍāyā Salafīyah bayna al-Ghazzālī wa-Ibn Taymīyah.Muḥammad Muḥammad Bin-Yaʻīsh - 2008 - al-Qāhirah: Dār Ghurāb lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Ghazzālī; 1058-1111; Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, 1263-1328; criticism and interpretation; Islam; doctrines.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Sefer Nezer Yiśraʼel: niśuʼin: Ṿe-eraśtikh li: u-vo maʼamarim ʻal seder śimḥat ha-niśuʼin le-khol peraṭeha, ṿe-khen maʼamarim be-śegev ḳedushat ṿe-haʻamadat ha-bayit ha-Yehudi ke-mishkan li-Shekhinato Yitbarakh ; Bayit neʼeman: u-vo maʼamarim be-maʻalat shemirat ha-lashon bi-teḳufat ha-niśuʼin uva-bayit ha-Yehudi.Avraham Tsevi Ḳluger - 2016 - Bet Shemesh: Mekhon "Peʼer Yiśraʼel".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Sefer Hadrakhah li-melamdim ṿe-ḥinukh ha-banim: liḳuṭim u-feninim yeḳarim, devarim ʻarevim... be-ʻiyene ḥinukh yalde Yiśraʼel..Mordekhai Blum (ed.) - 1999 - Bet Shemesh: Mordekhai ha-Kohen Blum.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Sefer Birkat Mordekhai: Yerah ha-Etanim: Elul, Rosh ha-Shanah, Yom ha-Kipurim, Sukot: ḥidushe Torah u-maʼamre musar.Barukh Mordekhai ben Yiśraʼel Ezraḥi - 2005 - Yerushalaim: Mekhon "Yad MeʼIr".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Sefer Birkat Mordekhai: Ben ha-Metsarim: ḥidushe Torah u-maʼamre musar.Barukh Mordekhai ben Yiśraʼel Ezraḥi - 2012 - Yerushalayim: Mekhon "Yad Meʼir" she-ʻa. y. Yeshivat "ʻAṭeret Yiśraʼel".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Sefer Birkat Mordekhai: Elul ṿe-Yamim Noraʼim: ḥidushe Torah u-maʼamre musar.Barukh Mordekhai ben Yiśraʼel Ezraḥi - 2012 - Yerushalayim: Mekhon "Yad Meʼir" she-ʻal yad Yeshivat "ʻAṭeret Yiśraʼel".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Sefer Bayit neʼeman: li-venot bayit neʼeman leha-Sh. Yit ule-Torato li-ḥeyot ḥayim metuḳanim u-mesudarim ʻal pi ha-Torah li-zekhot le-vanim u-vene vanim ʻosḳim ba-Torah u-mitsṿot ṿe-shalom ʻal Yiśraʼel.Elḥanan Yosef Hertsman - 2014 - Yerushalayim: [Publisher not identified].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Miḳraʼah be-maḥshevet Yiśraʼel ba-ʻet ha-ḥadashah.A. Sṭriḳovsḳi (ed.) - 1996 - Yerushalayim: ha-Makhon ha-Torani le-ʻidud yozmot ṿi-yetsirot meḳoriyot.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  12
  Yrd. Doç. dr. Mustafa şenel,elaziğ i̇li̇ yer adlari üzeri̇ne bi̇r i̇nceleme, manas yay., Elazığ 2013, 89.Gülşah Parlak Kalkan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1775-1775.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zeh sefer ha-niḳra Ḳorban minḥah: hu ḥibur mi-kamah peshaṭim u-ferushim neḥmadim ʻim haḳdamot Razal: ṿe-ʻim dinim ṿe-ḥidushim... ; be-tosefet sefaraṿ ha-nedirim shel ha-meḥaber: Sefer Zikaron li-vene Yiśraʼel ; Sefer Oraḥ mishor ; Sefer Petil tekhelet: ʻal Azharot Rabi Shelomoh Ibn Gevirol.Jacob Ḥagiz - 2014 - Yerushalayim: Zikhron Aharon. Edited by Noaḥ Gedalyah ben Ḳalman Aryeh Ḳazts'aḳov, Jacob Ḥagiz & Ibn Gabirol.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Qaṭf al-thimār fī talkhīṣ al-Asfār: al-ḥikmah al-mutaʻāliyah fī al-Asfār al-arbaʻah al-ʻaqlīyah, taʼlīf Ṣadr al-Mutaʼallihīn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Shīrāzī (979-1050 H).Muḥammad Ḥusayn al-Ḥusaynī Jalālī - 2009 - Chicago, IL: The Open School.
  al-mujallad 1. al-Sifr al-awwal min al-khalq ilá al-ḥaqq -- al-mujallad 2. al-Sifr al-thānī min al-khalq bi-al-ḥaqq fī al-ʻilm al-ṭabīʻī fī funūn sittah; al-Sifr al-thālith min al-ḥaqq ilá al-khalq bi-al-ḥaqq fī al-ʻilm al-ilāhī fī mawāqif ʻasharah; al-Sifr al-rābiʻ bi-al-ḥaqq fī al-khalq fī ʻilm al-nafs fī aḥad ʻashar bāban.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000