Results for 'Mustafa Emre Ak��ay'

1000+ found
Order:
 1.  4
  Yüksek Din Öğrenimi Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının Akademik Özyeterlik ve Akademik Başarıyla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma.Yunus Emre Sayan & Mustafa Tavukçuoğlu - 2020 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (2):833-855.
  Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde, bilginin üretildiği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapıldığı, öğrenimin gerçekleştiği okullardan, bu çağın gereklerine uygun, özgüveni yüksek bir öğrenci profili yetiştirmesi beklenmektedir. Bu konuda öğrenme iklimi önemlidir. İklim alan yazınında örgüt iklimi ve okul iklimi yerine kullanılan yeni bileşenlerden biri olan, öğrenme yetisini ilgilendiren her türlü faktörü içeren öğrenme iklimi; insan unsurları, öğrenmenin gerçekleştiği sanal ve gerçek mekân özellikleri başta olmak üzere pek çok boyutlarıyla ele alınmakta, öğrenme iklimini ölçmeye yönelik geliştirilen araçlarla ölçümler yapılmaktadır. Elde edilen veriler iyileştirme (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. İbn Sîn'’da Mantıkî Tümel ve Gazz'lî’nin Mantıkî Tümel Bağlamında İbn Sîn'’ya Yönelttiği Eleştirilerin Analizi.Mustafa Selman Tosun - 2022 - Atebe 8:25-46.
  Bu çalışma İbn Sînâ felsefesinde mantıkî tümelin tümel olmak bakımından değerine ve Gazzâlî’nin mantıkî tümel bağlamında İbn Sînâ’ya yönelttiği eleştirilere odaklanmaktadır. Bu iki düşünürün tümel ve tümel türlerini nasıl açıkladıklarına değinip, onların düşünce sisteminde tümelin tekabül ettiği manayı ortaya koyarak Gazzâlî’nin İbn Sînâ’ya yönelttiği eleştirilerinin felsefi analizi yapılmaktadır. Buna göre İbn Sînâ tümelin üç türünden bahsetmektedir. Bu tümeller tabiî, aklî ve mantıkî olarak üç türe ayrılır. Bu tümeller arasındaki ilişkiyse zatî bir ilişkiye dayanır. Bu türden ilişkiyi belirleyen ve ilke veren (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Visual Modulation of Human Responses to Support Surface Translation.Mustafa Emre Akçay, Vittorio Lippi & Thomas Mergner - 2021 - Frontiers in Human Neuroscience 15.
  Vision is known to improve human postural responses to external perturbations. This study investigates the role of vision for the responses to continuous pseudorandom support surface translations in the body sagittal plane in three visual conditions: with the eyes closed, in stroboscopic illumination and with eyes open in continuous illumination with the room as static visual scene. In the frequency spectrum of the translation stimulus we distinguished on the basis of the response patterns between a low-frequency, mid-frequency, and high-frequency range. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. The Role of Network Learning Capability in the Relationship between Open Mindedness and Innovation Performance.Murat Çemberci, Mustafa Emre Civelek, Yonca Gürol & Perlin Naz Cömert - 2021 - Postmodern Openings 12 (4):18-41.
  Learning, which is the main key of innovation, is an indispensable element for companies to gain sustainable competitive advantage. Although not being adequately studied in management literature, network learning capability, a type of organizational learning ability, is a determining factor in the innovation process. Likewise, open-mindedness is a component that accelerates the creation of knowledge in the organization as well as encouraging the organization to be open towards new opportunities and to value different opinions. In this study, a model including (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Compatibility Between Physical Stimulus Size – Spatial Position and False Recognitions.Seda Dural, Birce B. Burhanoǧlu, Nilsu Ekinci, Emre Gürbüz, İdil U. Akın, Seda Can & Hakan Çetinkaya - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sözde dindarlık ve akıl tutulması.Ayşe Sucu - 2014 - Topkapı, İstanbul: Arıtan Yayınevi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  The Commentary Of One Of The Yunus Emre’s Poems.Mustafa Tatçi - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:740-749.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  26
  Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma ve Okuduğ.Mustafa Yildiz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1471-1488.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  43
  An Eye Movement Desensitization and Reprocessing Group Intervention for Syrian Refugees With Post-traumatic Stress Symptoms: Results of a Randomized Controlled Trial.Asena Yurtsever, Emre Konuk, Tuba Akyüz, Zeynep Zat, Feryal Tükel, Mustafa Çetinkaya, Canan Savran & Elan Shapiro - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  38
  Değerler Eğitimi Yöntemleriyle Desteklenen Bir Akıcı Okuma Ve Okuduğunu Anlama Çalışması.Mustafa Tahi̇roğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):793-793.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  Yunus emre’ni̇n “ki̇bi̇r destani”ndan hareketle günümüz felsefe alanina bi̇r bakiş.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:24-39.
  İnsan “kendini bil”melidir. Çünkü insanın kendini bilmemesi yani eksikliğinin, aldatılırlığının ya da yanılabilirliğinin farkında olmaması onun temelde kendi benliğini, toplumsal rollerini, ahlaki ve siyasal varlık oluşunu yitirmesine sebep olacaktır. İnsan aklıyla ayakları yere basan ama kibriyle başını arşa kaldıran bir varlıktır. Eğer aklı onun kibirli başını eğdirmeyi başaramazsa kaçınılmaz olarak kibirli söz ve üslup, kibirli bakış ve görüş ortaya çıkacaktır. Kibir ile ortaya konulmuş her düşünce en temelde ahlaki sorunlar ortaya çıkaracağı gibi bir de, eksikliklerini kabul etmeyen dogmatik bir tutum (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Bilim ve Sözde Bilim: Bilimsel Topluluğun Doğasının Belirlenmesi ve Sözde Bilimin Ayırt Edilmesine Yönelik Sosyal Bir Ölçüt.Alper Bilgehan Yardımcı - 2019 - Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 18 (2):567-588.
  Bilimin ne olduğunun tespit edilmesi ve bilimi sözde bilimlerden ya da bilimsel olmayan alanlardan ayırt edecek ölçütün ne olması gerektiğine yönelik tartışma, bilim felsefesinde sınır çizme sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede, öncelikle söz konusu soruna yönelik geleneksel yaklaşımlar incelenmiş ve ardından bu yaklaşımların bilimsel toplulukların doğasına ilişkin özellikleri göz ardı ettiği ortaya konmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar bilimi daha çok önermeler, ifadeler ya da salt epistemik bir sistem olarak ele almakta ve bilimsel akıl yürütmenin biçimi ile bilimsel kuramların özelliklerine (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 13. Bir Şair Olarak Mustafa Esad el-Luḳaymî’nin Kudüs Gezisi.Orhan İyi̇şenyürek - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):781-801.
  Zengin içeriği ile okuyucuları cezbeden edebi ürünlerden biri de seyahat yazılarıdır. Edebiyatımızda seyahatname, Arap edebiyatında ise riḫle/reḫalât diye adlandırılan bu türde yazılan eserler pek çok edebi tür barındırmaktadır. Edebi nesir, şiir, edebiyatçılar arası yazışmalar, risaleler, edebiyat tarihi ile ilgili notlar, edebiyatçıların biyografileri hakkında bilgiler bunlardan bazılarıdır. Çalışmaya konu edilen seyahatname, döneminde takdir gören bir şair olan Mustafa Esad el-Luḳaymî’nin (ö. 1178/1765) Mevâniḥu’l-uns bi riḥletî li vâdi’l-Ḳuds isimli eseridir. Bu eserde şair, 6 ay süren yolculuğunu anlatmaktadır. Bu yolculuk 1143/1731 tarihinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Bir, bir şey değildir: post-metafizik düşüncede birlik ve çokluğun akıbeti.Jussi Backman - 2017 - Sabah Ülkesi: Üç Aylık Kültürsanat Ve Felsefe Dergisi (51):16-19.
  Translated into Turkish by Mustafa Yalçınkaya.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  İnsanın sonları jaques Derrida.Mevlüt Albayrak, Muhammed Toprak, Mustafa Mercan & Eyüp Can Yüksel - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:96-114.
  Her felsefi kongre zorunlu olarak politik bir öneme sahiptir. Bu, yalnızca felsefenin özünü her zaman politik olanın özüne bağlayan bir şey yüzünden değildir. Temel ve genel olarak, bu politik ima ona [felsefe ve politika arasındaki a priori ilişkiye] ağırlık katıyor, onu daha ciddi kılıyor ve özellikle felsefi kongre aynı zamanda uluslararası bir kongre olduğunda onun ayırıcı özelliğini de belirliyor. Uluslararası bir felsefe konferansı olasılığı sınırsız bir biçimde, farklı çizgilerle birlikte ve genelliğin birçok düzeyinde araştırılabilir. En genel anlamında böyle bir olasılık, (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  57
  İbn Sînâ’da İdrak Mertebeleri ve İkinci Felsefî Ma’kûller.Sedat Baran - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):291-312.
  İdrak ve niteliği felsefenin en önemli problemlerinden biridir. İbn Sînâ hissî, hayalî, vehmî ve aklî olmak üzere dört farklı idrak mertebesi dillendirir. Buna göre insan nefsi nesnelerin suretlerini duyu yetileriyle algılar. Daha sonra bu suretleri hayal yetisine teslim eder. Akabinde akıl bu sureti barındırdığı maddî eklentilerden arındırarak aklî suretlerin oluşumu için gerekli zeminleri hazırlar. Daha sonra faal akıl insan nefsine aklî suretleri verir. İnsan zihninde duyularla algılanan bu kavramlardan başka kavramlar da vardır. Bu küllî kavramların yeri nesnel âlem değil öznel (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  3
  منهج الإمام الشيرازي في كتابه" اللمع في أصول الفقه".Shawish Murad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):59-86.
  İslam hukukun temel ilkelerinin yazımında ve beyanında usûlcülerin yöntemleri farklıdır. Şîrâzî, fıkıh usûlünde birçok kitap telif etmiş, şöhreti yayılmış bir usûlcüdür. Bu çalışmada Şîrâzî’nin ve onun en önemli kitaplarından olan “el-Luma’ fî usûli’l-fıkh”ın tanıtımı yapılacak ardından yönteminin en belirleyici özellikleri ve kitabının içeriğini sunma yaklaşımı açıklanacaktır. Böylece uygulamalı bir şekilde mensup olduğu fıkhî ekolün ayırt edici özelliklerinin tesbiti yapılacaktır. Araştırmanın neticesinde Şîrâzî’nin mütekellim metodunu takip ettiği sonucuna varılmıştır. Eserinde fıkıh usûlünün bir dizi teriminin tanıtımına ve usûl kaidelerinin beyanına yer vermesi, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Perception of Islam in 19th Century German-Jewish Orientalism.Necmettin Salih EKİZ - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:235-260.
  Bu çalışmada 19. Yüzyıl Alman-Yahudi oryantalistlerin İslâm algısı konu edilmektedir. Giriş ve sonuç hariç dört başlıktan oluşan çalışmada ilk olarak Alman oryantalizmi hakkında genel hatlarıyla bilgi verilmiş, emperyalizm ve sömürge faaliyetleriyle ilişkisi sorgulanmış ve İngiliz ve Fransız gibi diğer oryantalist geleneklerle bağlantısına dikkat çekilmiştir. İkinci başlıkta Alman-Yahudi oryantalistlerin 19. yüzyılda içinde bulundukları dinî ve sosyo-kültürel konumları incelenmiş ve İslâm araştırmalarına katılmalarının arkasında yatan etkenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Onların, siyasi etkenlerin yanı sıra daha ziyade birtakım dinî ve sosyo-kültürel etkenlerle İslâm araştırmalarına (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Imagınary Descrıptıon Style In Arabıc Lıterature And Its Projectıon In The Quran Stories.Mehmet Zahid Çokyürür - 2022 - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (46):527-552.
  Klasik Arap edebiyatı eleştirmenleri tasviri kategorize ederken; betimlenen unsurun olduğu gibi nakli ve kendisine sanatsal yorum katılmak suretiyle nakli şeklinde ikiye ayırmışlardır. Modern dönemde Arap edebiyatı bilginleri ise, bu tasvir çeşitlerini kavramsal olarak karşılayacak bir takım ıstılâhî açılımlar getirmişlerdir. Modern dönem Arap edebiyatında edebî tasvir üslubu hissî ve hayâlî tasvir diye ikiye ayrılmıştır. Temel duyu organlarıyla hissedilen dış dünyanın betimlenen unsurlarının herhangi bir ekleme ve yorum katmaksızın olduğu gibi aktarılmasına hissî, teşbih ve istiare gibi söz sanatlarıyla süslenerek aktarılmasına ise hayali (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. T'ak Sŏk-san ŭi Han'guk ŭi chŏngch'esŏng.Sŏk-san T'ak - 2016 - Sŏul-si: Ch'aek Sesang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Muhammed b. Mustafa el-Al'î’ye Nispet edilen Şerḥu İr'de-i Cüzʾiyye’nin Aidiyeti Hakkında Bir Değerkendirme.Mustafa Borsbuğa - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Endülüs Şiirinde Peygamber Methiyeleri.Harun Özel - 2022 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 26 (2):621-645.
  Hz. Peygamber’i konu alan ilk şiirler daha o hayattayken ortaya çıkmıştır. Sonraki asırlarda ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak Peygamber’e karşı şevkli duyguları dile getirmek, onu ve Risâlet’ini savunmak için söylenen şiirlerin sayısında büyük bir artış olmuştur. Bu türün en çok artış gösterdiği yerlerin başında Endülüs gelmektedir. Endülüs’te Peygamber övgüsünün ilk örnekleri Mülûkü’t-tavāif (1031-1090) döneminde ortaya çıkmıştır. 5./11. asrın sonlarına kadar zühdiye, mersiye ve istiṣrāḫ (feryat) şiirlerinin içerisinde işlenen Peygamber methiyeleri tasavvufî düşüncenin de edebiyat çevrelerine nüfuz etmesiyle sürekli artan örnekler sayesinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Oholekha Yaʻaḳov: Oholekha Yaʻaḳov: Et amalenu: Melekhet H.Yaʻaḳov Yiśraʼel Lugasi - 2013 - Yerushalayim: [Yaʻaḳov Yiśraʼel Lugasi].
  Oholekha Yaʻaḳov -- Et amalenu -- Melekhet H.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  21
  The Effect of Abdullah Cevdet on the Mustafa Kemal and Education and Culture of Early Republican Period.Mustafa GÜNDÜZ - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1067-1088.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Sheloshah sefarim niftaḥim: bo yavoʼu ve-rinah sheloshah sefarim niftaḥim... Ḳeshurim le-Yaʻaḳov... Oraḥ mishor... Derekh yashar. [REVIEW]Yaʻaḳov Raḳaḥ - 2012 - [Israel]: [Eliyahu Zuʼarets].
  Ḳeshurim le-Yaʻaḳov -- Oraḥ mishor -- Derekh yashar.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Divre Yaʻaḳov: pirḳe maḥshavah.Yaʻaḳov ʻAdes - 2013 - [Israel]: [Yaʻaḳov ʻAdes].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Kendi̇ kalemi̇nden prof. Dr. coşkun ak.Çoşkun Ak - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXIII.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Çocuklarda Ölüm ve Yas Üzerine Bir İnceleme.Emre Ürer - 2017 - Dini Araştırmalar:1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  Batı’da Bir Yunus Emre Yorumcusu: Schimmel’e Göre Sûfî Düşüncenin Kurucusu Olarak Yunus Emre ve Anadolu’da Tasavvuf Kültürü.Abdullah KUŞLU - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1521-1545.
  Annemarie Schimmel, dünya dinleri, felsefe, biyografi, edebiyat gibi ko-nularda kaleme aldığı eserlerle Doğu’da ve Batı’da isminden söz ettiren velûd bir akademisyendir. Diğer yandan onun özellikle tasavvuf alanında ortaya koyduğu çalışmalar, tasavvuf düşünce geleneğinin Batılı araştırmacılar tarafından objektif bir perspektiften okunmasına ve yeniden ilgi odağı olarak değerlendirilmesine sebep olmuştur. Tasavvuf tarihi olarak değerlendirebileceğimiz Mystische Dimension des Islam, Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin tasavvufî görüşlerini irdelediği Ich bin Wind du bist Feuer, tasavvufa giriş niteliğinde olan Sufismus: Eine Einführung in die islamische Mystik ve Hallac-ı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Üniversite Öğrencilerinin Müzik Eğitimi Düzeylerinin Öğretim Yöntemleri, Planlam.Emre ÜSTÜN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):773-773.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Yunus emre’de fitrat olarak ‘dost eti̇ği̇’.Mevlüt Albayrak - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 37:1-15.
  İnsan dost olarak kendini bilir. Bu çalışma fıtratı üzerine kendini bilme eyleminde, dost kavra-mının ‘Dost etiği’ bağlamında yerini sorgulamak olacaktır. Dostu kardeş karşılığı kullanmayı denemek istiyorum. Kardeşlik ya dost, fıtrat üzere sorumluluk bilinci olanın kendisi için insanlı-ğı görme biçiminin adıdır. Dost, nesne bir örnek olan üzerinden insanlığın kendini arayış serüve-ninde her bir anda varoluşa dahil olmanın imkanıdır. Bu çalışma dost etiği başlığıyla bu imkânı Yunus Emre üzerinden betimlemeyi amaçlamaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  6
  Kant on Conscience: A Unified Approach to Moral Self-Consciousness.Emre Kazim - 2017 - Boston: Brill.
  In _Kant on Conscience_ Emre Kazim offers the first systematic treatment of Kant’s theory of conscience. Contrary to the scholarly consensus, Kazim argues that Kant’s various discussions of conscience are philosophically coherent aspects of the same unified thing.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  4
  Manufacturing Life Through Science and Art Interaction: Güneş-Helen Isitan’s Hybridities: Almost Other.Emre Sünter - 2022 - NanoEthics 16 (2):197-203.
  With the findings of microbiome studies, many artists have begun to focus on environments where microbe-human interactions take place. Beyond the sharp boundaries that separate human and microbe as distinct entities, they give an artistic expression to the complex symbiotic modes between them. Güneş-Helen Isitan’s work _Hybridities_: _Almost Other_ creates images of human-microbe symbiosis by mobilizing certain scientific tools and discourses and the possibilities of photographic medium. A “microbe-image” emerges as a result of multi-species interaction and is produced by traversing (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  15
  Analogy-making in situation theory.Emre Sahin & Varol Akman - 2008 - In Randal B. Bernstein & Wesley N. Curtis (eds.), Artificial Intelligence: New Research. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc.. pp. 299-321.
  Analogy-making is finding analogies between different situations. In this paper, we provide a new model of computational analogy-making which uses Situation Theory as its formal background. Situation Theory is a semantic and logical theory which provides a naturalistic way to represent relations in situations. The system described in this paper is aimed at solving analogy problems made by basic geometric figures in a chessboard-like environment.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  12
  Emre Şan, La transcendance comme problème phénoménologique: lecture de Merleau-Ponty et Patočka.Frédéric Jacquet - 2013 - Chiasmi International 15:437-447.
  In his book, Emre Şan undertakes a confrontation between Merleau-Ponty and Patočka on the question of transcendence understood as a phenomenological problem,indeed as the problem of phenomenology. This approach has the great merit of identifying the meaning of being of Being as promise, on the path of an ontology beyondHusserl and Heidegger. Emre Şan’s book thus offers a very important contribution to phenomenological studies.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  The Ethics of Killing Animals.Tatjana Višak & Robert Garner (eds.) - 2015 - New York: Oxford University Press USA.
  This title examines the fields of value theory, normative and applied ethics on the issue of killing animals. It addresses a number of questions: Can painless killing harm or benefit an animal and, if so, why and under what conditions? Can coming into existence harm or benefit an animal? Is killing animals morally acceptable? Should animals have the legal right to life? In addressing these questions, animal rights and animal welfare positions are articulated and debated by some of the foremost (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 37.  1
  Space, Politics and Aesthetics.Mustafa Dikec - 2015 - Edinburgh University Press.
  Mustafa Dikec reveals the aesthetic premises that underlie Hannah Arendt, Jean-Luc Nancy and Jacques Ranciere's political thinking, and demonstrates how their politics depend on the construction and apprehension of worlds through spatial forms and distributions. Exploring these dimensions of the political, he argues that politics is about how perceive and relate to the world. Space is a form of appearance and a mode of actuality, and the disruption of such forms and modes is the sublime element in politics.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  12
  Yunus Emre Ve H'ce Muhammed Lutfî'nin İki Şiiri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme.Özkan Daşdemi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):729-729.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  14
  *ay > a in Targum Onqelos.W. Randall Garr - 1991 - Journal of the American Oriental Society 111 (4):712-719.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  54
  Democracy in What State? By Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Kristin Ross, and Slavoj Žižek. [REVIEW]Emre Çetin Gürer - 2013 - The European Legacy 18 (1):99-100.
 41.  9
  Extending Hospitality: Giving Space, Taking Time.Mustafa Dikeç, Nigel Clark & Clive Barnett - 2009 - Paragraph 32 (1):1-14.
  The recent revival of the theme of hospitality in the humanities and social sciences reflects a shared concern with issues of belonging, identity and placement that arises out of the experience of globalized social life. In this context, migration — or spatial dislocation and relocation — is often equated with demands for hospitality. There is a need to engage more carefully with the ‘proximities’ that prompt acts of hospitality and inhospitality; to attend more closely to their spatial and temporal dimensions. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 42. Mustafa Şekip Tunç, Bergsonian Conservatism, and Passive Revolution.Erol Subaşı - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:1):139-154.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Use-Value and the Question of Completion.Demirel Emre - 2017 - Architecture Philosophy 2 (2).
  The post-modernist approach to architecture often presents tradition as a problem of image. Postmodernism prioritizes the display of stylized images of historic buildings in order to prompt one to deal primarily with the visual appeal of the historic forms rather than the experience of the buildings.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  23
  Yunus Emre Divanı'nda İdeal İnsan.Ahmet DOĞAN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):829-829.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  10
  Norms modeling constructs of business process compliance management frameworks: a conceptual evaluation.Mustafa Hashmi & Guido Governatori - 2018 - Artificial Intelligence and Law 26 (3):251-305.
  The effectiveness of a compliance management framework can be guaranteed only if the framework is based on sound conceptual and formal foundations. In particular, the formal language used in the CMF is able to expressively represent the specifications of normative requirements that impose constraints on various activities of a business process. However, if the language used lacks expressiveness and the modelling constructs proposed in the CMF are not able to properly represent different types of norms, it can significantly impede the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46.  10
  Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Kariyer Gelişimleri.Mustafa SÜRÜCÜ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):801-801.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  23
  Pera Peras Poros: Longings for Spaces of Hospitality.Mustafa Dikeç - 2002 - Theory, Culture and Society 19 (1):227-247.
  The attempt in this article is to reflect on the notion of hospitality, building on Derrida's engagement with the notion. In doing so, I visit some of the debates on cosmopolitanism, a term which, I believe, is sometimes used overenthusiastically, neglecting the negative implications it might carry. Besides, I observe the same uncritical stance towards the reception of Kant's notion of `universal hospitality', developed in his famous piece on `Perpetual Peace', a text that has been at the core of the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 48.  1
  Emergency Powers, Constitutional (Self-)Restraint and Judicial Politics: the Turkish Constitutional Court During the COVID-19 Pandemic.Emre Turkut - 2022 - Jus Cogens 4 (3):263-284.
  This paper investigates the Turkish Constitutional Court (TCC)’s treatment of legal challenges brought against Turkey’s legal responses to the COVID-19 pandemic. Drawing on a detailed examination of the TCC’s institutional features, political origins and jurisprudential trajectory, and taking three politically salient judgments of the TCC concerning Turkey’s executive-dominated pandemic control as the point of departure, the paper argues that the TCC chose to exercise judicial restraint both in protecting fundamental rights and reviewing pandemic policies of the executive. It also argues (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  11
  Pera Peras Poros.Mustafa Dikeç - 2002 - Theory, Culture and Society 19 (1-2):227-247.
  The attempt in this article is to reflect on the notion of hospitality, building on Derrida's engagement with the notion. In doing so, I visit some of the debates on cosmopolitanism, a term which, I believe, is sometimes used overenthusiastically, neglecting the negative implications it might carry. Besides, I observe the same uncritical stance towards the reception of Kant's notion of `universal hospitality', developed in his famous piece on `Perpetual Peace', a text that has been at the core of the (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 50.  5
  Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri ve Camiler.Mustafa KÖYLÜ - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:193-211.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000