Results for 'Mustafa Da��l��'

1000+ found
Order:
 1. The Issue of Ifr'd and Cam' (Plural) in the Presentation of Recitations.Mustafa Hamurli - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Mutawatir seven qiraats or ten qiraats It dates back to the time of the Prophet, It is known that the Companions recited these different recitations by presenting them to the Prophet. Although the reading styles of the Com-panions seemed contradictory at first, these readings, which were seen as controversial after the approval of the Prophet, were accepted. It is observed that different recitations, which were read independently and wit-hout being gathered, in the first period, were combined and read collectively as (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Okul Müdürlerinin Yönetimle İlgili Görüş ve Uygulamalarının Yönetim Kuramları Bakımından Değerlendirilmesi.Mustafa Yavuz - 2009 - Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18):121-155.
  Alan yazında yer alan örgüt ve yönetim kuramları yöneticilerinin uygulamaları, görüşleri ve araştırmalar tarafından şekillendirilmiş, ortaya çıkan bu görüş ve uygulamalar da yeni yöneticilerin uygulama ve davranışlarında yol gösterici bir rol üstlenmişlerdir. Okul müdürlerinin yönetim uygulama ve görüşlerinin yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmanın amacı, okul müdürlerinin yönetim uygulamalarının yönetim kuramları bakımından değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.Bu çalışmada veriler, nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinden birisi olan görüşme yöntemi içerisinde yer alan "yarı yapılandırılmış görüşme tekniği" ile toplanmış ve içerik (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  Hadis İlmi Açısından "Men Hafiza" Riv'yeti ve Manzum Kırk Hadis Geleneğine Tesiri.Mustafa Yüceer - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):931-970.
  Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetler dine ait hükümleri bildirmekle beraber toplumsal ve kültürel bağları da etkilemiştir. Rivayetlerin tedvini ile birlikte ortaya çıkan hadis edebiyatı dinin bütün konularını kapsayan eserlerin yanında belirli konuları veya özellikleri barındıran metinler etrafında gelişmiştir. Bu eserlerden kırk hadisler, zayıf hükmü verilen bir rivayette geçen Hz. Peygamber’in şefaatine ulaşma ve fakih olarak diriltilme düşüncesiyle yaygınlık kazanmıştır. Özellikle Abdurrahman Câmî’nin etkisiyle kırk hadisler tam veya kısmî iktibasla ya da tercüme yoluyla nazma çekilerek Osmanlı döneminde manzum kırk hadis geleneği oluşmuştur. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  İnsanın sonları jaques Derrida.Mevlüt Albayrak, Muhammed Toprak, Mustafa Mercan & Eyüp Can Yüksel - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:96-114.
  Her felsefi kongre zorunlu olarak politik bir öneme sahiptir. Bu, yalnızca felsefenin özünü her zaman politik olanın özüne bağlayan bir şey yüzünden değildir. Temel ve genel olarak, bu politik ima ona [felsefe ve politika arasındaki a priori ilişkiye] ağırlık katıyor, onu daha ciddi kılıyor ve özellikle felsefi kongre aynı zamanda uluslararası bir kongre olduğunda onun ayırıcı özelliğini de belirliyor. Uluslararası bir felsefe konferansı olasılığı sınırsız bir biçimde, farklı çizgilerle birlikte ve genelliğin birçok düzeyinde araştırılabilir. En genel anlamında böyle bir olasılık, (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Microstructural and Magnetic Properties of Ax:Zn1-xO Nanocrystals.Mustafa Akyol, Selda Kılıç Çetin & Ahmet Ekicibil - 2016 - Philosophical Magazine 96 (1):31-44.
 6. Le Traité « Da l'infini » de Jean Mair, nouvelle édition avec traduction et annotations.Hubert Élie - 1946 - Revue de Métaphysique et de Morale 51 (4):380-380.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  HERO(N)DAS L. Di Gregoria (Ed.): Eronda Mimiambi (I–IV). Pp. Xlii + 309. Milan: Università Cattolica, 1997. Paper, L. 60,000. ISBN: 88-343-1741-. [REVIEW]W. Geoffrey Arnott - 2000 - The Classical Review 50 (01):16-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  52
  Parrēsia Ed Exemplum. La Parrēsia E I Regimi Aleturgici Dell'exemplum a Partire da L'ermeneutica Del Soggetto di Michel Foucault.Orazio Irrera - 2013 - Nóema 4 (1):11-31.
  Questo articolo cerca di esplorare il rapporto tra parrēsia ed exemplum negli ultimi Corsi al Collège de France di Michel Foucault. A partire da L’ermeneutica del soggetto , viene analizzato il campo semantico e pratico relativo alla direzione di coscienza stoica ed epicurea, in cui Foucault oppone la parrēsia all’adulazione e alla retorica per collocarla invece all’interno di un’importante serie di concetti: la paradosis (la trasmissione dei discorsi di verità), il kairos (il momento giusto, la circostanza opportuna) e l’exemplum definito (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Das Schriftliche Mahnwort des Hl. Franziskus an Alle Kleriker L'exhortation Manuscrite de Saint François À Tous les Clercs.L. Lehmann - 1989 - Wissenschaft Und Weisheit 52 (2-3):147-178.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. HUOVINEN, L. - Das Bild Vom Menschen Im Politischen Denken Niccolò Machiavellis. [REVIEW]L. J. Walker - 1953 - Mind 62:119.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. L. BOUYER, Das Handwerk des Theologen. Gespräche mit Georges Daix. [REVIEW]G. L. Müller - 1981 - Theologie Und Philosophie 56 (2):302.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  Da'ā'm al-islām wa Dhikr al-Ḥalāl wa'l-Ḥarām wa'l-Qaḍāyā wa'l-AḥkāmDa'a'm al-islam wa Dhikr al-Halal wa'l-Haram wa'l-Qadaya wa'l-Ahkam.Nicholas L. Heer - 1969 - Journal of the American Oriental Society 89 (1):286.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  19
  De l'Etre d'un déchirement à l'indétermination de l'Etre.L. Ramos Da Silva - 2009 - Cahiers du Centre D’Études Phénoménologiques:44-66.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Canlılık ve Canlılıkbilimi Üzerine Yeni Bir Değerlendirme.Mustafa Yavuz - 2019 - Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 1 (40):183-197.
  In this study, it is tried to put forth some explanations on the definition of vitality referring to the historical definition of biology that can be considered as thestudy of life. In accordance with the explanations, the necessity of revision and distinction of some terms in the contemporary biology is also mentioned. The first among which is the updating of the term known as homeostasis into homeokinesis. For this reason, a number of propositions are emphasized in order to clarify the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Da'ā'im al-Islām wa Dhikr al-Ḥalāl wa'l-Ḥarām wa'l-Qaḍāyā wa'l-AḥkāmDa'a'im al-Islam wa Dhikr al-Halal wa'l-Haram wa'l-Qadaya wa'l-Ahkam.Nicholas L. Heer, al-Qāḍi Abū Ḥanīfah al-Nu'mān & al-Qadi Abu Hanifah al-Nu'man - 1963 - Journal of the American Oriental Society 83 (4):516.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  57
  Lucretiana - T. Lucrezio Caro: Il Primo Libro Del De Rerum Natura. Introduzione Et Note di Carlo Pascal. Riveduta Dall' Autore E da L. Castiglioni. Pp. Xliii + 158. Turin, Etc.: Paravia, 1928. L. 12.50. - T. Lucreti Cari De Rerum Natura Libri Sex. H. A. J. Munro. Volume II.: Explanatory Notes, with an Introductory Essay on the Scientific Significance of Lucretius by E. N. Da C. Andrade. Pp. Xxii + 424. London: G. Bell and Sons, Ltd., 1928. 12s. 6d. Net. [REVIEW]Cyril Bailey - 1928 - The Classical Review 42 (4):135-137.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri ve Camiler.Mustafa KÖYLÜ - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:193-211.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  68
  Das Problem der Kunst Bet Platon. [REVIEW]J. L. Ackrill - 1956 - The Classical Review 6 (2):164-165.
 19.  15
  Uber den Willensakt Und Das Temperament.L. R. Geissler - 1910 - Philosophical Review 19 (5):556-557.
 20.  32
  Mustafa Satı Bey'in Görüşleri Doğrultusunda Yapılandırmacılık Anlayışına Farklı Bir Bakış Açısı.Betül Tonbuloğlu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):841-841.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. İngiliz İdaresi Döneminde Kıbrıs’ta İki Kilise Krizi.Mustafa Şengi̇l - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  11
  Manisa'da Hafsa Sultan D'rüşşifası.Mustafa Alkan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 10):19-19.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Osmanlı'da Vek'let Bir Kaza Örneği Olarak Kula Mahkemesine Müracaatlar.Mustafa Akbel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 13):1-1.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  88
  Li̇ken Teri̇mi̇ne Türkçe Bi̇r Karşılık Öneri̇si̇.Mustafa Yavuz - 2017 - Avrasya Terim Dergisi 1 (5):28 - 35.
  Bu çalışmada, bitkibilimde kullanılan bir terim olan liken kelimesine, kök anlamına sadık kalarak Türkçe yeni bir karşılık önerilmektedir. Bu önerinin mantıksal çerçevesi, Antik Yunancadan, Orta Çağ Arapçasına, Orta Çağ Latincesine ve nihayetinde de Türkçeye kadar uzanan bir yelpazede, konuya esas teşkil eden tarihî metinlere ve onların kaydedildiği elyazmalarına dayanmaktadır. Türkçe metinlerde liken terimi yerine yalaç teriminin kullanımı öneri lmektedir. Bu öneri ülkemizdeki dilbilim, onomastik ve bitkibilim uzmanlarının eleştirel dikkatine sunulmaktadır.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. İr'de-i Cüzʾiyye Hakkında Bir Ris'le ve Şerhi: es-S'dık el-Kayserî’nin “Ris'le fî efʿ'li’l-ʿib'd” Ris'lesi ve İzzet ed-Divrîkî’nin “Şerḥu Ris'le fî efʿ'li’l-ʿib'd” Adlı Şerhi.Mustafa Borsbuğa & Coşkun Borsbuğa - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Nassim Nicholas Taleb. Siyah Kuğu -Olasılıksız Görünenin Etkisi. Çev. Nazan Arıbaş. İstanbul: Varlık Yayınları, 2008. 424 sayfa. [REVIEW]Mustafa Yavuz - 2016 - Divan 1 (40):116-122.
 27.  15
  Öğretmen Adaylarında Öz Yeterlik Ve Akademik Katılımın Akademik Doyumu Yordama Gücü.Mustafa Buluş - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):181-181.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Muş Seyyi̇d Aynü’L-Melek Zavi̇yesi̇’Ni̇n Son Postni̇şîni̇ Şeyh Mustafa El-Abrî Ve Kürtçe Di̇vani.Abdulcebbar Kavak & Mehmet Sait Selvi̇ - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):175-193.
  Anatolia is a very colorful geography in terms of history and culture, which has hosted many civilizations. He also has a very rich accumulation in terms of religion and Sufism. With the spread of Islam in Anatolia, the dervish lodges, which added a different color to social life besides mosques and madrasas, left permanent traces in the fields of art and literatüre as well as morality and spirituality with the efforts of mytics. Diwans, especially written in the field of Sufi (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Le Cardinal Mercier Et l'Institut Supérieur da Philosophie de Louvain.L. de Raeymaeker - 1952 - Revista Portuguesa de Filosofia 8 (4):449-450.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  41
  Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat, Felatun Bey ile Rakım Efendi ve Araba Sevdası Romanlarına Göre 19. Yüzyıl.Mustafa Solmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):835-835.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Rousseau'da Demokrasi: Otonomi ve Katılım.İbrahim Akkın - 2020 - In İsmail Serin (ed.), Demokrasi̇ Felsefesi̇: Klasik Ve Modern Yaklaşımlar. İstanbul, Turkey: pp. 203-228.
  [...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Democrito e l'Accademia. Studi sulla trasmis-sione dell'atomismo antico da Aristotele a Simplicio, Walter de Gruyter, Berlin -New York 2007.M. L. Gemelli Marciano - 2009 - Elenchos 30 (1):145-151.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. L'itinerario intellettuale di guido Calogero: Da croce e gentile al'dialogo'con capitini.Stefano Zappoli - 2004 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 24 (1):19-36.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. L'itinerario Intellettuale Di Guido Calogero: da Croce e gentile al 'dialogo' con Capitini.Stefano Zappoli - 2003 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 23 (3).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. L'assoluto e il suo fenomeno: La ricezione di Schelling da parte del tardo Fichte.Günter Zoller - 2003 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 23 (2):238-253.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Aṣl-i khalaʼ yā tuhīgī banā bar āmūzah-i Būdā.Mahshīd Mīr Fakhrāʼī - 2018 - Tihrān: Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. L'uomo E Dio Il Connubio Con Gli Studi Preliminari ; la Fuga E Il Retrovamento ; Il Mutamento Dei Nomi ; I Sogni Sono Mandati da Dio.Clara Philo, Kraus Reggiani & Università Cattolica Del Sacro Cuore - 1986
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  32
  Antonello da Messina: L’ Opera Completa: Exhibition Curated by Mauro Lucco, with the Technical Cooperation of Giovanni Carlo Federico Villa: Catalogue with Essays by Various Hands Published by Silvana Editoriale, Milano, 2006.Patrick Hutchings - 2009 - Sophia 48 (1):59-76.
  Antonello da Messina’s Annunciation with the Blessèd Virgin sola breaks with iconic convention, so inviting new interpretations of the theme. The Rome exhibition of 2006 allowed one to compare Antonello with van Eyck: Antonello seemed pre-modern. This review discusses three important essays on the Annunciation. All three perceptive essays raise theological and phenomenological issues directly related to the almost unique iconic representation which Antonello gives us.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. L'ombra della sovranità: da Hobbes a Canetti e ritorno.Luigi Alfieri - 2021 - [Rome]: Treccani.
 40. al-Taqlīd wa-al-ḥadāthah wa-mā baʻda al-ḥadāthah fī al-majāl al-ʻArabī.Mushīr Bāsīl ʻAwn & Anṭuwān Sayf (eds.) - 2018 - Bayrūt: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Yaḥeg felsefenā: (yameʻerābaweyān yaseǹ-heg ʼenā morāl felsefenāwoč).Dāwit Bazābeh - 2022 - [Addis Ababa]: Wagagtā ʼasātāmi.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. L'ambigua Neutralità di Charles Larmore da Patterns of Moral Complexity a Respect for Persons.Claudia Atzori - forthcoming - ACME: Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano.
 43.  27
  L’allocazione delle risorse sanitarie durante la pandemia da Covid-19: un’analisi comparativa dei documenti della SIAARTI e del CNB.Davide Battisti, Luca Marelli, Mario Picozzi, Massimo Reichlin & Virginia Sanchini - 2021 - Notizie di Politeia 141:25-45.
  In Italy, during the first wave of the Covid-19 pandemic, the Italian Society of Resuscitators and Pain Therapists (SIAARTI) and the Italian National Bioethics Committee (CNB) published ethical guidance on the allocation of scarce intensive care resources. In this paper, we outline and compare these documents in detail, highlighting differences and similarities. In particular, we argue that major differences exist with respect to the principles and values underpinning the documents and the normative allocation criteria proposed. Conversely, similarities can be traced (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  6
  Şemseddin-i Sivasî’s Work Named Men'sikü’l-Hucc'c Or Umdetü’l-Hucc'c.Mustafa Toker - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:961-975.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  24
  İmge Kavramı ve Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde İmge.Mustafa Karabulut - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):603-603.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  14
  Anadolu Sahasında Arıcılık Ve Bal Üretimi Çerçevesinde Gelişen İnanç Ve Gelenekler Konusunda Bir İnc.Mustafa DİNÇ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1149-1149.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. L’umanesimo Civile Di Eugenio Garin Da Una Prospettiva.Ronald Witt - 2005 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 25 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  5
  Das Proprium des christlichen Ethos.K. E. Løgstrup - 1967 - Zeitschrift Für Evangelische Ethik 11 (1):135-147.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  28
  Türkiye'de İlçelere Göre Medyan Yaş Dağılımının Mek'nsal ve İstatistiksel Analizi.Mustafa Yakar - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):559-559.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. L'uomo nel pensiero di Bonaventura da Bagnoregio.I. G. Zavattero (ed.) - 2019 - Canterano (RM): Aracne editrice.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000