Results for 'Muhammed Ali BA��IR'

1000+ found
Order:
 1. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticisi, Öğrencisi ve Öğrenci Velisinin İhtiyaç ve Beklentileri (Kırıkkale Örneği. [REVIEW]Muhammed Ali Yazibaşi - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Günümüz sâmi̇rîleri̇nde di̇nî hayata dai̇r bazi uygulamalar.Muhammed Ali BAĞIR - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:151-181.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sosyal Hizmet Alanında Görev Yapan Din Görevlilerinin Öz Yeterlik Algıları.Remziye Ege & Muhammed Ali Yazibaşi - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  68
  el-Mevârîs fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye fî dav’i’l-Kitâbi ve’s-Sünne. Muhammed Ali Sâbûnî. Kahire: Dârü’l-hadîs tarih yok. [REVIEW]Ömer Yılmaz - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):930 - 935.
  el-Mevârîs fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye fî dav’i’l-Kitâbi ve’s-Sünne. Muhammed Ali Sâbûnî. Kahire: Dârü’l-hadîs tarih yok.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  19
  Śefat Ha-Shetiḳah: Regaʻim Shel Nikur Ṿe-Shetiḳah Ba-ʻir Ha-Gedolah.Lior Rabi - 2011 - Pardes.
  הייתכן לדבר על השתיקה כשפה? במסע ארוך המשתרע על שבעה עשר פרקים מנסה המחבר להתמודד עם התפיסה המקובלת בימינו, לפיה השתיקה האנושית היא שפה פרטית, פנימית ואינטימית, כזו הנגישה רק לאדם כיחיד. תחילת המסע להתגברות על תפיסה זו מצוי בבחינה מחודשת של הרציונאליזם ואידיאל האינדיבידואליות המודרני בזיקה עם הגישה שלנו אל השתיקה האנושית. בעוד ששפת המילים מוגדרת כשפה המשקפת את העולם, המהווה תמונה של המציאות, שפת השתיקה מתוארת כשיקוף של הפרטי שרק היחיד ככזה יכול לגשת אליו. האומנם השתיקה היא שפה (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Muhammed B. Mustafa El-Al'î’Ye Nispet Edilen Şerḥu İr'de-I Cüzʾiyye’Nin Aidiyeti Hakkında Bir Değerkendirme.Mustafa Borsbuğa - forthcoming - Atebe.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  15
  Stability Criteria for Stochastic Takagi-Sugeno Fuzzy Cohen-Grossberg BAM Neural Networks with Mixed Time-Varying Delays.Muhammed Syed Ali, Pagavathigounder Balasubramaniam, Fathalla A. Rihan & Shanmugam Lakshmanan - 2016 - Complexity 21 (5):143-154.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 9.  12
  Baṣran Muʿtazilite Theology: Abū ʿAlī Muḥammad B. Khallād’s Kitāb Al-Uṣūl and Its Reception. Edited by Camilla Adang; Wilferd Madelung; and Sabine Schmidtke. [REVIEW]Alnoor Dhanani - 2021 - Journal of the American Oriental Society 134 (3):548-549.
  Baṣran Muʿtazilite Theology: Abū ʿAlī Muḥammad b. Khallād’s Kitāb al-Uṣūl and Its Reception. Edited by Camilla Adang; Wilferd Madelung; and Sabine Schmidtke. Islamic History and Civilization, vol. 85. Leiden: Brill, 2011. Pp. iv + 8 + 306. $170.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahl'k Bilgisi Öğretimi Dersi İle İlgili Görüşleri.Muhammed Yazıbaşı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1):297-297.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Saadia Gaonun Hayatı Ve Arapça Tevrat Tercümesi.Muhammed Ali BAĞIR - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):121-121.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  DWT-SVD Based Watermarking for High-Resolution Medical Holographic Images.Fahrettin Horasan, Muhammed Ali Pala, Ali Durdu, Akif Akgül, Ömer Faruk Akmeşe & Mustafa Zahid Yıldız - 2022 - Complexity 2022:1-21.
  Watermarking is one of the most common techniques used to protect data’s authenticity, integrity, and security. The obfuscation in the frequency domain used in the watermarking method makes the watermarking stronger than the obfuscation in the spatial domain. It occupies an important place in watermarking works in imperceptibility, capacity, and robustness. Finding the optimal location to hide the watermarking is one of the most challenging tasks in these methods and affects the method’s performance. In this article, sample identification information is (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  31
  Türkiye'de Harf Devrimi Öncesinde Basına Yansıyan Görüşler.Muhammed Sari - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):485-485.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  The Office of Islamic Religious Community of Macedonia: A Study From the Socio-Legal Framework.Idriz Mesut & Ali Muhamed - 2016 - Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences 1 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Mental Health Consequences of Lockdown During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study.Ahmed Msherghi, Ali Alsuyihili, Ahmed Alsoufi, Aimen Ashini, Zenib Alkshik, Entisar Alshareea, Hanadi Idheiraj, Taha Nagib, Munera Abusriwel, Nada Mustafa, Fatima Mohammed, Ayah Eshbeel, Abobaker Elbarouni & Muhammed Elhadi - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  ObjectiveWe aimed to provide an overview of the psychological status and behavioral consequences of the lockdown during the COVID-19 pandemic in Libya.MethodsA cross-sectional study was conducted among the Libyan population through May and June 2020 in more than 20 cities. The survey comprised basic demographic data of the participants and anxiety symptoms measured using the seven-item Generalized Anxiety Disorder scale with ≥15 as the cut-off score for clinically significant anxiety symptoms. Additionally, a survey regarding the lockdown effect was administered, which (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  Türk-İslam Kültüründe Ve Günümüz Dengeli, Sağlıklı Ve Helal Besleme Sisteminde Hz. Muhammed Öğretisi.Ali Batu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):69-69.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Khudā, arzish, ʻaqlānīyat: gāmī bih sū-yi naẓarīyah-i "tanāsub-i vujūdī" dar bāb-i arzish = God, value, rationality: a step towards the theory of existential proportionality about value.Muḥammad ʻAlī Mubīnī - 2021 - Qum: Pizhūhishgāh-i ʻUlūm va Farhang-i Islāmī, vābastah bih Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-i ʻIlmīyah-i Qum.
  Study of the religious thoughts of Muḥammad Taqī Miṣbāḥ Yazdī on Islamic ethics, God and values.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Sefer Darkhe Eliyahu: Netivot Ṿe-Orḥot Ḥayim Ba-ʻavodat Ha-Midot Ben Adam la-Ḥavero ... Le-ʻilui Nishmat Avi Mori R. Eliyahu B.R. Yehudah Zal .. [REVIEW]Ḥayim Meʼir Shraiber & Gedalyah Grinboim (eds.) - 2009 - Mekhon Torat Mosheh Ṿiz'nits.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ben Yefet le-Shem Ma Amadah Shel Ha-Pilosofyah Ha-Yehudit Ba-Pilosofyah Ha-Kelalit.Zeev Levy & Me ir Ayali - 1982 - Ha-Kibuts Ha-Me Uhad.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Hanhagot He-"Ḥafets Ḥayim": Liḳuṭ Mi-Ḳetsot Derakhaṿ Ba-Ḳodesh Shel... Rabi Yiśraʼel Meʼir, Ha-Kohen, Z. Ts. Ṿe-Ḳ. L., Me-Radin. [REVIEW]Yiśraʼel Yosef ben Mosheh Eliʻezer Bronshṭain (ed.) - 2007 - Yiśraʼel Yosef Ben Mosheh Eliʻezer Bronshṭain.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Hanhagot He-"Ḥafets Ḥayim": Liḳuṭ Mi-Ḳetsot Derakhaṿ Ba-Ḳodesh Shel ... Rabi Yiśraʼel Meʼir, Ha-Kohen, Z. Ts. Ṿe-Ḳ. L., Me-Radin. [REVIEW]Yiśraʼ Bronshṭain & el Yosef ben Mosheh Eliʻezer (eds.) - 2007 - YiśraʼEl Yosef Ben Mosheh Eliʻezer Bronshṭain.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ḳunṭres Magen Ha-Melekh: Beʼur Shiṭat Ha-Rambam She-En Maḥloḳet Ba-Halakhah le-Mosheh Mi-Sinai: Mesudar Ke-Heʻarot ʻal Shut Ḥaṿat Yaʼir, Sim. 192, ʻim Heʻarot Ḳetsarot U-Marʼeh Meḳomot le-Divre Ha-Ḥaṿat Yaʼir, Kede le-Haḳel ʻal Ha-Meʻayen.ʻAḳiva ben Daṿid Shṭainman - 2013 - Shṭainman.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Mūḍiḥ al-dirāyah li-sharḥ Bāb al-bidāyah.Ibn Abī Jumhūr al-Aḥsāʼī, Muḥammad ibn ʻAlī & ‏ ‎ - 2021 - Bayrūt: Muʼassasat Ibn Abī Jumhūr al-Aḥsāʼī li-Iḥyāʼ al-Turāth.
 24.  8
  15-29 Aralık 1931 Tarihli Âli İktisat Meclisi Raporuna Göre 1930lu Yılların Başında Türkiyedeki Li.Zehra Arslan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):649-649.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  İnsanın sonları jaques Derrida.Mevlüt Albayrak, Muhammed Toprak, Mustafa Mercan & Eyüp Can Yüksel - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:96-114.
  Her felsefi kongre zorunlu olarak politik bir öneme sahiptir. Bu, yalnızca felsefenin özünü her zaman politik olanın özüne bağlayan bir şey yüzünden değildir. Temel ve genel olarak, bu politik ima ona [felsefe ve politika arasındaki a priori ilişkiye] ağırlık katıyor, onu daha ciddi kılıyor ve özellikle felsefi kongre aynı zamanda uluslararası bir kongre olduğunda onun ayırıcı özelliğini de belirliyor. Uluslararası bir felsefe konferansı olasılığı sınırsız bir biçimde, farklı çizgilerle birlikte ve genelliğin birçok düzeyinde araştırılabilir. En genel anlamında böyle bir olasılık, (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  13
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  النحو ومسائله في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري دراسة وصفية تحليلية.Majed Haj Mohammad & Lawand Ali̇ - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):55-77.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Çağdaş Hadis Şerh Çalışmalarının Bir Örneği Olarak İtyûbî’nin Sahîh-i Müslim ve Mukaddimesi Şerhleri.Cemil Cahit Mollai̇brahi̇moğlu - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):1-38.
  Along with Sahîh-i Bukhari, many commentaries and memoirs have been made on Sahîh-i Muslim, which is accepted as the most reliable source of hadith and consists of sound narrations. Among the commentaries written today, the comprehensive commentary, which is a product of labor that cannot be ignored and stands out whit some features, is Ethiopian scholar Mohammed b. The commentary of Ali al-İtyubî’s Sahîh-i Muslim commentary on al-Bahru’l-muhît and his holy book is Kurratü ayni’l-muhtâc. This article aims to briefly introduce (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Şîa ve Ehl-i Sünnet’e Göre İm'met.Tehran Nuri̇yev - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):577-610.
  Öz: Son Peygamber Muhammed ’in hayatta iken yerine hiçbir kimseyi halife tayin etmemesi sebebiyle vefatından kısa bir müddet sonra imamet meselesi Müslümanlar arasında ihtilaf konusu olmuştur. Her ne kadar ilk üç halife devrinde bu mesele sulh yoluyla halledilmişse de halifenin kim olacağı mevzuu dördüncü halife Ali zamanında Müslümanlar arasında savaşa ve parçalanmalara neden olmuştur. O dönemde Müslümanlardan bir grup, Hz. Peygamberin kendisinden sonra yerine bir idareci bırakmadığı iddiasını kabul etmemiş, imametin Ali b. Ebî Tâlib’in ve onun evlatlarının hakkı olduğunu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  31
  Ebû Hayy'n El-Endelüsî’Nin Kit'bu’L-İdr'k Li-Lis'ni’L-Etr'k Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi.Yusuf Doğan - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2):329-329.
  Mamluks reigned in Egypt a long time is an era of Kipchak Turks that have influence management, and Kipchak Turks has been influential in a period in the administration there. During this period, that Turkish rulers do not know Arabic language well, Turkish language is spoken in the palace and also idea of being closer to Turkish manager screated an interest in learning. One of the famous scholars realizing that interest is Abū Ḥayyān al-Andalusī. Abū Ḥayyān by learning Turkish language (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Fıkıh Usûlünün Yenilenmesi Tartışmalarında Fikrî ve Felsefî Yaklaşım.Seracettin Eraydin - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1383-1410.
  İslam hukuku tarihine baktığımızda fıkıh usûlünün bir süreç içerisinde geliştiğini söylemek mümkündür. Bu süreç içerisinde, mezhep imamları de-diğimiz müçtehitler başta olmak üzere birçok âlimin, fıkıh usûlü ilminin yapısını oluşturan katkılarından bahsedilebilir. Örneğin İmam Ebû Hanîfe’nin istihsana başvurması, İmam Mâlik’in amel-i ehli Medine ile amel etmesi ve İmam Şafiî’nin hem Ehl-i rey hem de Ehl-i hadisin fıkhını mezcederek elde ettiği formasyonla “er-Risâle” adlı eserinde bir usûl ortaya koyması fıkıh usûlü ilminin yapısını oluşturan katkıların başında gelmektedir. Bu katkıların yanında özellikle mezheplerin kurumsallaştığı (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Tasavvufta Tahta Kiliç Semboli̇zmi̇.Abdurrahim Alkiş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):99-126.
  Tasavvuf erbâbı tabîatleri gereği mâddî unsurlardan ziyâde mânevî değerleri muhafaza etmeye ve geliştirmeye çalışırlar. Fakat tasavvufî çevrelerin sosyal bir yapıya bürünmeleriyle berâber düşüncelerini ve değerlerini sembolize etmek için mâddî bir kısım edevât da kullanmışlardır. Bunların başında keşkül, teber, tahta kılıç, asâ, gül, hırka gibi unsular gelir. Bu çalışmamızda dervîşlerin kullandıkları mâddî edevâttan birisi olan tahta kılıç ve ifâde ettiği mânâlara bakacağız ve örnekler üzerinden tahlîl etmeye çalışacağız. Tasavvuf ehli tahta kılıç ile ilgili bir hadîs-i şerîfden yola çıkarak mânevî bir disiplin, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  14
  Nova fizika na LHC-u i nova filozofska istraživanja.Tomislav Petković - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):193-209.
  Članak je usmjeren ususret paradigmi nove fizike koju treba iznijeti LHC, ali s kritičkim prosuđivanjem toga razvoja pomoću Kuhnovih teza i epistemologije povezanih s modernom fizikom. Promišljanja i prosudbe nove filozofije niču iz LHC-fizike, koja se tumači kao »science universelle« . LHC, kao najveći sudarivač čestica u svijetu do sada, nije motiviran time da uništi Boga niti bilo koju vjeru u svijetu, već za otkrivanje novih čestica s njihovim interakcijama i kozmologijom u Prirodi, baš onoliko koliko pružaju LHC-scenariji na Tera-elektron-volt (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  5
  Tolerance.Dominique Roger, André Parinaud & Claudine Parinaud (eds.) - 1996 - UNESCO.
  Machine generated contents note: 1. -- War on war, by Lewis Thomas -- 2. -- Silent genocide, by Abdus Salam -- 3. -- Error: a stage of knowledge, by Paulo Freire -- 4. -- Doing without a revolution?, by Tahar Ben Jelloun -- 5. -- Stop torture, by Manfred Nowak -- 6. -- Truth, force and law, by Rabindranath Tagore -- 7. -- Violence is an insult to the human being, by Federico Mayor -- 8. -- Totalitarianism banishes politics, by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  Hermes I Dike. Razumijevanje I Cilj Platoničkog Filozofiranja.Franci Zore - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (2):381-399.
  Pitanja filozofskog razumijevanja i pravednosti bitno su povezana od samih početaka grčkog filozofiranja. Baš kao što filozofska heremenutika ili hJrmeneiva ima svoj pretfilozofski izvor u grčkome bogu Hermesu, platoničko razumijevanje pravednosti ima ga u božici Dike. U svojoj ambivalentnosti Hermes tako naznačuje mogućnost razumijevanja kao i mogućnosti zavođenja ili zloupotrebe razumijevanja, koje – u horizontu sokratičke i platoničke filozofije – znači zapravo nedostatak razumijevanja. U platoničkoj filozofiji, naime, spoznaja i etički stav blisko su povezani. Ali ako se taj etički stav (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  11
  Psihoanaliza – između filozofije i pozitivizma psihologizacije.Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):21-26.
  Psihoanaliza kao teorija, praksa i interpretacija nije se pojavila kao samo još jedan »izam« na početku 20. stoljeća, već i kao jedan bitan pomak od doista tradicionalističkog poimanja onog unutarnjeg u čovjeku spram vanjskog. Sam Lacan, u suvremenosti jedan od najpoznatijih teoretičara i interpreta psihoanalize, kaže da pristup koji bi odogonetnuo mjesto polazišta njenog istraživanja i definiranja »nije baš unutra, a ne zna se da li je izvana«. Ovim se željelo nagovijestiti da ona uporišta koje govore ne samo o psihoanalizi, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  16
  Odgoj i pluralizam.Milan Polić - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):27-36.
  Budući da je, za razliku od manipulacije, moguć samo kao su-djelovanje u slobodi, odgoj se zbiva tamo i jedino se tamo može zbivati gdje se poštuje i razvija osobnost onih koji u odgoju sudjeluju, tj. koji međusobno odgojno djeluju. To upravo znači da je odgoj djelovanje utemeljeno u poštivanju drugog kao drukčijeg, samosvojnog, autonomnog, slobodnog bića. To nadalje znači da je odgoj u bîti uvijek odgoj za pluralizam vrijednosti, pretpostavki, vjerovanja, mišljenja, odnosno načine života koje ljudi razvijaju kao svoje i (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  6
  Editorial V.34 N.72–2020: O Fim Dos Periódicos Pode Ser Dito de Muitas Maneiras.Marcos César Seneda - 2021 - Educação E Filosofia 34 (72):1041-1049.
  Muito se tem falado acerca de avaliação unitária do que é publicado, mas pouco se tem discutido acerca dos veículos que asseguram todo o processo de avaliação. Trata-se de um interesse ingente da época – e interesse parece uma roupa bem mais leve para encobrir a palavra moda – que recai sobre a cientometria, que é o Cíclope que domina e percorre o grande domínio da produção científica atual. Sua ingente tarefa é metrificar essa produção científica pelo número de citações. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  19
  Hz. Ali'nin Menkıbevî Hayatına Dair Bir.Ali Kozan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):465-490.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Sefer Meʼir Netivot.Meʼir Ḥadash - 1994 - R.M.Y.].
  [1] Ḥeleḳ ha-moʻadim -- [2] Ḥeleḳ parashiyot ha-Torah -- ḥeleḳ 3. Be-ʻinyene midot.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Sefer Meʼir Netivot.Meʼ Ḥadash & ir - 1994 - R.M.Y.].
  [1] Ḥeleḳ ha-moʻadim -- [2] Ḥeleḳ parashiyot ha-Torah -- ḥeleḳ 3. Be-ʻinyene midot.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Bas Van Fraassen, the Empirical Stance.Bas van Fraassen - manuscript
  Projet En développant son « empirisme constructif », Bas Van Fraassen est devenu une référence incontournable pour la philosophie des sciences contemporaine. Après la vague de critiques qui, vers les années 1960, avait fait perdre à l'empirisme logique sa prédominance dans le champ des idées, le réalisme scientifique semblait s'être imposé comme le seul compte rendu acceptable du travail et des orientations de la recherche. Quine avait beau énoncer ce que pourrait être un empirisme affranchi de ses deux « dogmes (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  18
  Hegel Und Ali Shariati: Geschichtsphilosophische Betrachtungen Im Geiste der Islamischen Revolution Im Iran.Ahmad Ali Heydari - 2014 - Hegel-Jahrbuch 2014 (1).
 44.  14
  Figurative Uses of the Head-Denoting Words Baş and Kafa in Turkish Idioms.Melike Baş - 2018 - Pragmatics Cognition 24 (2):138-163.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  8
  Figurative Uses of the Head-Denoting Words Baş and Kafa in Turkish Idioms.Melike Baş - 2017 - Pragmatics and Cognition 24 (2):138-163.
  This study analyzes the metaphoric and metonymic nature ofbaş/kafa‘head’ in Turkish idiomatic expressions from a cognitive linguistic perspective. The database for the study is composed of idioms containing the two head-denoting wordsbaşandkafa. Idioms and their definitions are analyzed in terms of their figurative uses of abstract concepts, and the conceptual metaphors and metonymies are identified. Findings are examined under five categories: head as the representative of the person, the seat of mental faculties, the locus of emotions, the sign of superiority/power, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. al-Qīmah al-maʻrifīyah lil-istiqrāʼ: dirāsah muqāranah bayna Kārl Būbir wa-Muḥammad Bāqir al-Ṣadr.Manāl Bāqir - 2021 - Bayrūt: Dār Rawāfid lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  25
  [Book Review] an Islamic Utopian, a Political Biography of Ali Shariati. [REVIEW]Ali Rahnema - 2000 - Science and Society 64 (2):261-264.
 48.  61
  II—Bas C. Van Fraassen: Structuralism(s) About Science: Some Common Problems.Bas C. van Fraassen - 2007 - Aristotelian Society Supplementary Volume 81 (1):45-61.
 49.  18
  Islam, Modernity, and the Human Sciences. By Ali Zaidi. [REVIEW]Ali Paya - 2012 - Journal of Islamic Studies 23 (3):403-406.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  10
  Maulana Ashraf Ali Thanvi: His Views on Religious and Moral Philosophy, and Tasawwuf.Ahmad Ali Khawaja - 1989 - Pakistan Hijra Council.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000