25 found
Order:
Disambiguations
Milan Subotic [21]Milan M. Subotić [5]
 1.  20
  The birth of Russian intelligentsia from the spirit of enlightenment: Alexander Radishchev.Milan Subotic - 2008 - Filozofija I Društvo 19 (3):293-311.
  Tekst je prvi deo obimnije studije u kojoj je analizirano delo Aleksandra Radisceva, vodeceg predstavnika Prosvetiteljstva u Rusiji XVIII veka. Polazeci od odnosa Voltera i Didroa prema ruskoj imperatorki Katarini Velikoj, autor u uvodnom delu rada formulise razloge za bavljenje ruskom recepcijom Prosvetiteljstva. U prvom poglavlju interpretirane su razlicita tumacenja fenomena 'ruske inteligencije' jer se Radiscev smatra njenim rodonacelnikom. U drugom delu izlozena je biografija Radisceva koja olaksava razmatranje njegovih ideja. Analiza tih ideja, kao i 'prosvecenog apsolutizma' Katarine II, bice (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  38
  Do nations have navels'?: Gellner and Smith on the emergence of nations.Milan Subotic - 2004 - Filozofija I Društvo 2004 (25):177-210.
  This paper interprets and analyzes the debate having taken place in 1995 between E. Gellner and A. Smith concerning the problem of the emergence of nations. This discussion is used as an example to show the basic general features of two approaches in theories of nationalism - the modernist and the ethno symbolic ones. Pointing to the common assumptions shared by Gellner's and Smith's theories of nations, the author interprets ethno-symbolism as a sort of internal self-criticism of the modernist standpoint. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Rađanje ruske inteligencije iz duha prosvetiteljstva: Aleksandar Radiščev (I).Milan Subotić - 2008 - Filozofija I Društvo 19 (3):293-315.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Prikazi-Milica Bakić–Hayden, Varijacije na temu" Balkan".Milan Subotić - 2006 - Filozofija I Društvo 2006 (30):261-267.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  21
  Milica Bakić-Hayden, Recenzija rukopisa Milice Bakić-Hayden, Varijacije na temu "Balkan", IFDT/IP "Filip Višnjić", 2006.Milan Subotic - 2006 - Filozofija I Društvo 2006 (30):261-266.
 6.  15
  Critiques of the globalization process: The examples of Russia and Serbia.Milan Subotic - 2003 - Filozofija I Društvo 2003 (21):295-312.
  The paper is devoted to outlining the research topic to be dealt with by the author in the incoming period within the project of the Institute for Philosophy and Social Theory. Starting from "globalization" as the keyword of current debates on political, economic and cultural destiny of contemporary world, the author delineates the subject matter of his research as the critiques of the globalization process formulated in Russia and Serbia. In terms of contents, the research will be devoted to analyzing (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  15
  Siberia on Russian mental maps: The imperial and national space.Milan Subotic - 2012 - Filozofija I Društvo 23 (2):205-234.
  Polazeci od teorijskog problema tumacenja procesa izgradnje nacija u okviru kontinentalnih imperija, autor u ovom radu istrazuje razlicita znacenja?Sibira? u ru?skoj imperijalnoj i nacionalnoj imaginaciji. Analizom diskurzivnih praksi kojima se stvaraju razlicite predstave geografskog prostora prikazana je promena percepcije Sibira od?tudje zemlje? i?kolonije? do neotudjivog dela ruske nacionalne teritorije. Prateci nastanak?ruskosti? Sibira, autor taj koncept interpretira kao sastavni deo sirih debata o ruskom identitetu, tj. odnosu?evropske? i?azijske? Rusije. Stoga je osnovni cilj ove studije objasnjenje jednog vaznog aspekta procesa promene Rusije (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  15
  Small nations: Hroch’s typology of national movements.Milan Subotic - 2006 - Filozofija I Društvo 2006 (30):201-231.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  17
  Sibir na ruskim mentalnim mapama: imperijalni i nacionalni prostor.Milan Subotić - 2012 - Filozofija I Društvo 23 (2):205-234.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Crno-beli svet: Prilog istoriji dualnih tipologija nacionalizma.Milan Subotić - 2005 - Filozofija I Društvo 2005 (26):9-65.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  13
  Moscow, the third Rome: A contribution to history of Russian messianism, 2nd part.Milan Subotic - 2011 - Filozofija I Društvo 22 (2):105-128.
  U drugom delu teksta o Filotejevoj doktrini o Moskvi kao?Trecem Rimu? autor se bavi njenom recepcijom u kasnijim periodima ruske intelektualne i politicke istorije. Iako u svom izvornom obliku to ucenje nije sadrzavalo imperijalnu, spoljno-politicku konotaciju, u radu su analizirane interpretacije ideje Treceg Rima koje su imale i znacajne politicke konsekvence. Na unutrasnjem planu ona je posluzila knezu Kurbskom za kritiku vlasti Ivana Groznog, kao i za odbacivanje crkvenih reformi patrijarha Nikona u literaturi Staroveraca. Ipak, obnova interesovanja za ideju Treceg (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  15
  The black-and-white world: Towards the history of dual typologies of nationalism.Milan Subotic - 2005 - Filozofija I Društvo 2005 (26):9-64.
  Attempts at formulating a dichotomous classification of nations and nationalisms have proliferated in the relevant literature over a long period of time. In this study some of the most influential instances of dual typologies of nationalisms are selected for interpretation and analysis. The examples include Renan's under?standing of differences between the "French" and the "German" concepts of nation; Kohn's distinction between "eastern" and "western" nationalisms; a revision of Kohn's dichotomy suggested by J. Plamenatz; and a more recent version of dual (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  Eric Hobsbawm: A historian in search of the future.Milan Subotic - 2009 - Filozofija I Društvo 20 (1):159-192.
  U ovom radu interpretiran je istoriografski opus Erika Hobsbauma, jednog od najpoznatijih i najuticajnijih savremenih istoricara. Imajuci u vidu obimnost i slozenost tog opusa, autor je svoju analizu ogranicio na dva teorijska problema - Hobsbaumovo shvatanje koncepta 'socijalne istorije' i na ispitivanje funkcije 'istorijskog materijalizma' u nastanku i realizaciji tog koncepta. Prema autorovom misljenju, marksizam je Hobsbaumu posluzio kao plodno teorijsko stanoviste u tematizaciji istorije 'dugog XIX veka', ali mu je onemogucio celovitije razumevanje 'kratkog XX veka'. Osnovni razlog za to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  13
  Zizek's return to Lenin.Milan Subotic - 2004 - Filozofija I Društvo 2004 (24):71-91.
  The paper offers a critical discussion of the thesis about the revived philosophical and political significance of Lenin, as recently propounded by Slavoj Zizek. Analyzing Zizek's writings, the author argues that the call for a "return to Lenin" derives from Zizek's strategy of "textual provocation" and the frustrating position of the leftist, radical tradition of political thought after the collapse of communism. U radu je prikazana i kriticki interpretirana teza o filozofskoj i politickoj aktualnosti Lenjina koju je nedavno formulisao Slavoj (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Postcolonial studies and post-Soviet societies: The possibilities and the limitations of their intersection.Milan Subotic - 2015 - Filozofija I Društvo 26 (2):458-480.
  Starting with a short review of the postcolonial studies? origins, this paper considers the question of their application in the study of history and contemporary state of the post-Soviet societies. Aspirations of the leading theorists of postcolonial studies not to restrict their field of research on the relation of imperial metropoles and its colonial periphery have not met with the acceptance in post-Soviet societies? academia. With the exception of the famous debates on?the Balkans? that are not the subject of this (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  Moscow, the third Rome: A contribution to history of russian messianism, part I.Milan Subotic - 2011 - Filozofija I Društvo 22 (1):167-192.
  Ovaj rad je deo vece studije posvecene fenomenu ruskog mesijanizma koji je cesto smatran sustinski vaznim faktorom u interpretacijama istorije Rusije. U sredistu autorove paznje je nastanak ucenja o Moskvi kao?Trecem Rimu?. Detaljno je analizirana religijska osnova i istorijski kontekst formulisanja ove ideje u Poslanicama monaha Filoteja. Interpretaciji ove izvorne doktrine o?Trecem Rimu? posvecen je centralni deo rada jer su se na nju pozivale sve kasnije modifikacije ideje o mesijanskoj ulozi Rusije u svetskoj istoriji. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  9
  N. Danilevsky: The theory of cultural-historical types and slavophilism.Milan M. Subotić - 1995 - Filozofija I Društvo 1995 (7):173-197.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  The soil and roots of Nazism: Two approaches.Milan Subotic - 2007 - Filozofija I Društvo 18 (2):187-205.
  The paper discusses two different approaches to Nazism and the Holocaust. The first approach is different versions of the Sonderweg thesis arguing that the explanation of the "German catastrophe" should be sought in the particular features of German history. The second approach rests on searching for external, exogenous factors that played a formative role in the emergence of National Socialism. The examples illustrating these two approaches are recently published books by Aleksandar Molnar and Michael Kellogg, reviewed in detail in the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  9
  Male nacije: Hrohova tipologija nacionalnih pokreta.Milan Subotić - 2006 - Filozofija I Društvo 2006 (30):201-233.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  The birth of Russian intelligentsia from the spirit of the enlightenment: Alexander Radishchev.Milan Subotic - 2009 - Filozofija I Društvo 20 (2):203-228.
  Tekst je drugi deo studije u kojoj je analizirano delo Aleksandra Radisceva vodeceg predstavnika Prosvetiteljstva u Rusiji XVIII veka. Polazeci od tumacenja 'prosvecenog apsolutizma' Katarine Velike, u radu su interpretirane politicke i socijalne ideje Radiscevljevog Putovanje od Petrograda do Moskve. Autor zakljucuje da je Radiscev rodonacelnik 'ruske inteligencije' ciji kriticki angazman anticipira fenomen 'disidentstva'.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Chaadaev on the place and role of Russia in world history.Milan M. Subotić - 1996 - Filozofija I Društvo 1996 (9):351-376.
 22.  5
  K. Leontiev and the Russian idea.Milan M. Subotić - 1995 - Filozofija I Društvo 1995 (8):131-167.
 23.  4
  Russian idea in the context of post-communist identity crisis.Milan M. Subotić - 1996 - Filozofija I Društvo 1996 (9):135-144.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  From social critique to the resignation: Critical intellectuals in the mood of post-socialistic melancholy.Milan M. Subotić - 1991 - Filozofija I Društvo 1991 (3):195-210.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Siberia on Russian mental maps: The imperial and national space.Milan Subotic - 2012 - Filozofija I Društvo 1989 (2):205-234.
  Polazeci od teorijskog problema tumacenja procesa izgradnje nacija u okviru kontinentalnih imperija, autor u ovom radu istrazuje razlicita znacenja?Sibira? u ru?skoj imperijalnoj i nacionalnoj imaginaciji. Analizom diskurzivnih praksi kojima se stvaraju razlicite predstave geografskog prostora prikazana je promena percepcije Sibira od?tudje zemlje? i?kolonije? do neotudjivog dela ruske nacionalne teritorije. Prateci nastanak?ruskosti? Sibira, autor taj koncept interpretira kao sastavni deo sirih debata o ruskom identitetu, tj. odnosu?evropske? i?azijske? Rusije. Stoga je osnovni cilj ove studije objasnjenje jednog vaznog aspekta procesa promene Rusije (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark