9 found
Order:
See also
 1. Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Cengiz Ergün (eds.), Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye: pp. 34.
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - manuscript
  Modern politika tanımlarında hâkim kavramlardan söz etmek olasıdır. Bu kavramlar arasında; iktidar, şiddet, hiyerarşi, güvenlik, kaynak dağıtımı öne çıkanlardır. Politika, birçoklarına göre, iktidarın ve gücün nasıl dağıtıldığı ve kullanıldığıyla ilgilidir. Politika, salt iktidarla ilişkili bir biçimde tanımlandığında, şiddet, politikanın etkili araçlarından birisi gibi görünür. Hatta daha ileriye gidilerek, şiddet, iktidarın dışavurumu olarak görülür. C. W. Mills’in, “siyaset iktidar mücadelesinden ibarettir; iktidarın nihai biçimi ise şiddettir” ya da Mao Zedong’un “siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir” sözleri, siyaset ile (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Miroslav Hroch'un Yaklaşımı Bağlamında Azerbaycan Milli Hareketi * Azerbaijan National Movement In The Context Of Miroslav Hroch's Approach.Metehan Karakurt & Kutay Üstün - 2020 - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 19 (10):199-213.
  The aim of this study is to explain the intellectual formation, cultural and political implementation of the Azerbaijan National Movement in Azerbaijan under the rule of Tsarist Russia from the mid-19th century to 1918 and resulted in the establishment of the Democratic Republic of Azerbaijan in the context of Miroslav Hroch's approach to the three-phase development of national movements. It is very important to understand Miroslav Hroch's approach in order to understand the originality, fundamental dynamics and the way of development (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Farabi'de Dini Çoğulculuğun Temelleri ve Sınırları.Adem Çelik & Metehan Karakurt - 2019 - In Zuhra Kalakhanova & Ali Söylemez (eds.), IV. International European Conference on Social Sciences. Diyarbakır, Türkiye: Ispec Publishing House.
  Dini çoğulculuk, dini dışlayıcılık ve kapsayıcılıktan farklı olarak, her dinsel inanış taraftarlarının kendi dinleri içinde kalarak ilahi selamete erişeceğini söyler. Temelde, teolojik ve felsefi boyutları olan dini çoğulculuk tartışmasının siyasete bakan bir yönü de vardır. İslam tarihinde Meşşâî felsefenin kurucusu ve mutluluk filozofu olarak bilinen Farabi, bir taraftan hakikate nasıl ulaşılacağı diğer taraftan ise “âlem” adını verdiği kozmopolitanizm nasıl inşa edileceği ile ilgilenmektedir. Siyasal toplumun amacının, insanların uygun ölçekte, en yüce iyi için yardımlaşmalarını sağlamak olduğunu savunan Farabi’ye göre, erdemli bir (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  86
  Politikayı Hannah Arendt'le Birlikte Yeniden Düşünmek.Metehan Karakurt & Adem Çelik - unknown - In VI. YILDIZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ KİTABI. İstanbul, Türkiye:
  It is possible to talk about dominant concepts in modern political definitions. Among these concepts; power, violence, hierarchy, security and resource allocation are the prominent ones. For many, politics is how power and authority is distributed and used. When politics is defined in relation to pure power, violence appears to be one of the effective means of politics. Even, with a further extent, violence is seen as an expression of power. As said by C. W. Mills’ “politics is a struggle (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  74
  Foucault'da Özne, İktidar ve Şiddet İlişkisi.Metehan Karakurt & Adem Çelik - 2020 - In Atıl Cem Çi̇çek & Ergün Cengiz (eds.), I. Ulusal Si̇yaset Bi̇li̇mi̇ Ve Kamu Yöneti̇mi̇ Kongresi̇ Bi̇ldi̇ri̇ Özetleri̇ Ki̇tabi. Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye:
  Michel Foucault’nun çalışmalarının merkezi noktalarından birisini, Batı kültüründe insanların, özneye dönüştürülmesinin tarihini ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. Diğerini ise, özneye dönüştürme tekniklerine karşı verilen mücadeleler, çeşitli iktidar tekniklerinin dayattığı bireysellik ve kimlikten kurtulmanın, özgürleşmenin imkânı oluşturmaktadır. İnsanları, öznelere dönüştüren süreçleri bir bütün olarak ele almak yerine, çeşitli nesneleştirme kipleri üzerinden incelemenin daha akıllıca bir yol olduğunu düşünen Foucault, çalışmalarında insanı özneye dönüştüren üç ayrı nesneleştirme kipine yoğunlaşır. Bunlar; kendilerine bilim statüsü kazandırmaya çalışan filoloji gibi araştırma kipleri, deli ile akıllı, hasta ile sağlıklı, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Illness as a Metaphor: An Evaluation on Covid-19.Aykut Aykutalp & Metehan Karakurt - 2020 - Ankara, Türkiye: 3. International Congress of Human Studies.
  In her book, Illness as Metaphor, Susan Sontag focuses on metaphors and myths on diseases such as cancer and tuberculosis, which occur in different historical periods. Sontag argues that the metaphors produced related to illness overhaul illness and the things that define illness now have become metaphors produced related to them rather than their concrete and physical aspects. Illness becomes not just an illness, but a phenomenon defined by evil, mystery, fear, evil, madness, passions, wealth and poverty, temporal loginess or (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Can Social Media Be Seen as a New Public Sphere in the Context of Hannah Arendt's Public Sphere Theory?Metehan Karakurt & Aykut Aykutalp - 2020 - Londra, Birleşik Krallık: IJOPEC Publication Limited.
  With the 21st century, we are witnessing the mass spread of the communication technologies and social media revolution. Interactive networks built on a global scale have led to the formation of a virtual world of reality that is connecting the whole world. With the global spread of communication networks, the question of whether social media points to a new public sphere has been raised. Social media applications such as Facebook, Twitter and Instagram are nowadays seen as a place where political (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. A Short Reading of Russian Nationalism via Ilminsky’s Education System (İlminskiy’nin Eğitim Sistemi Üzerinden Rus Milliyetçiliğinin Kısa Bir Okuması).Metehan Karakurt & Kutay Üstün - 2019 - Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 42:177-187.
  The phenomenon of nationalism, which emerged as a result of modernization and industrialization in Western Europe, soon began to threaten the multi-lingual multinational feudal state structure of the Tsarist administration. Tsarist Russia, which wanted to preserve its borders and the existing state structure that expanded to the Caucasus and Turkestan, followed the assimilation and missionary policies towards the middle of the 19th century to Russify and Christianize non-Russian (Nerusky) and non-Christian (Inoverets) ethnic groups. At the beginning of this cultural nationalist (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark