Results for 'Mehmet Y. Tezcan'

1000+ found
Order:
 1.  48
  Complex Governance to Cope with Global Environmental Risk: An Assessment of the United Nations Framework Convention on Climate Change. [REVIEW]Bruno Turnheim & Mehmet Y. Tezcan - 2010 - Science and Engineering Ethics 16 (3):517-533.
  In this article, a framework is suggested to deal with the analysis of global environmental risk governance. Climate Change is taken as a particular form of contemporary environmental risk, and mobilised to refine and characterize some salient aspects of new governance challenges. A governance framework is elaborated along three basic features: (1) a close relationship with science, (2) an in-built reflexivity, and (3) forms of governmentality. The UNFCCC-centered system is then assessed according to this three-tier framework. While the two-first requisites (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  18
  Cüveynî’ye Göre Kıy'sın Sınırları ve Sınırlılıkları -Tartışmalı Asıllar Çerçevesinde-.Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:233-254.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  AKKUŞ, Mehmet YILMAZ Ali, Osm'nz'de Hüseyin Vass'f, Sefîne-I Evliy'. Kitabevi Y.Murat Vanli - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):617-617.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  18
  An Imagologist Approach To Mehmet Enisi Yalkı's Travelbook "Alman Ruhu".Yılmaz Daşcioğlu - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:315-328.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  E. T. Yıldırım, İsl'm Felsefesinde İnayet: İbn Sîn' Örneği.Mehmet Deri - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Viking Ve Hint Mitolojilerinde Yılan İmgesi.Mehmet Masatoğlu & Selahattin Özkan - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  3
  Ank'-yı Maşrık'a Göre Hacı Bektaş ve Ahi Evran'ın Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundaki Rolleri.Mehmet Fatih Köksal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):59-59.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  KILIÇ, Filiz, Mehmet KILIÇ . Avanos'a D'ir Yazılar - I. Ankara: Grafiker Y.Şerife Ördek - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):679-679.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Osmanlı Devleti'nde Gıy'bî Yargılama Ve Davalıya Yemin Teklifi.Mehmet Esat Saricaoğlu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):683-683.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  İbrahim Paşa'nın Konya'yı İşgali Esnasında Mehmet Said Hemdem Çelebi'nin Tutumu.Serdar Ösen - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 11):219-219.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Muhammed Hamidullah’In Aziz Kur’an Adlı Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme.Mehmet Selim Ayday - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (12):1-25.
  Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bugüne hem muhtevası hem de üslubuyla gerek inananların gerekse inanmayanların hep ilgisini çekmiştir. Bu ilgi zamanla onun başka dillere tercümesini beraberinde getirmiştir. Bu tercüme faaliyetleri aynı şekilde hem Müslümanlar hem de Gayr-i Müslimler tarafından yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in kendine has ve tarih boyunca benzerinin getirilemediği eşsiz bir üslubu vardır. Onun üslubunun eşsiz olması aynı zamanda başka dillere tercümesini de zorlaştırmaktadır. Ancak Kur’an hitabının tüm insanlara yönelik olması onun başka dillere tercümesini de zorunlu kılmıştır. Bugüne kadar farklı dillere (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Tefsîru ve’d-Duh' li’l-Hamm'mî Adlı Eseri Bağlamında Muhammed Tevfîk Bosnevî’nin Tefsir Metodu.Mehmet Kiliçarslan - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):185-214.
  19. yüzyıl askerî, siyasî ve ilmî anlamda Osmanlı’nın en çalkantılı döne-mini teşkil eder. Bununla birlikte önceki asırlar kadar olmasa da bu yüzyılda da saygın ilim adamları ve mutasavvıflar yetişmeye devam etmiştir. Mu-hammed Tevfîk Bosnevî de mezkûr dönemde Osmanlı ilim ve irfân ikliminde yetişmiş önde gelen âlim mutasavvıflardan biridir. İstanbul’da aktif irşâd faaliyeti yürüten on bir tarikatta hilafet makamına yükseldikten sonra dönemin meşhur Halvetî-Şabanî Şeyhi Kuşadalı İbrahim Efendi’nin mübtedî müridi olmaya rıza göstermiş, onun gözetiminde baştan sona seyrüsülûkunu ikmâl ederek icâzet almıştır. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  56
  Bilimde Keşif ve Gerekçelendirme Bağlamı Ayrımı Tartışmaları.Ş. Mert Ünal & Mehmet Ali Sarı - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (36):27-38.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper’ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn’un 1962 yılında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Omul şi mulţimea (El hombre y la gente).José Ortega Y. Gasset - 2001 - Bucuresti Humanitas.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  20
  An Example of Ottoman Tafsir Literature: Tafsir in “Sharh Al-Manẓumah” of Mehmet Shah Fan'rî.Mehmet ÇİÇEK - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1229-1244.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. In Y. Engeström, R. Miettinen, and R. Punamaki.Y. Engeström - 1999 - In Yrjö Engeström, Reijo Miettinen & Raija-Leena Punamäki-Gitai (eds.), Perspectives on Activity Theory. Cambridge University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 17.  1
  El Hombre y la Gente.José Ortega Y. Gasset - 1946 - Revista de Occidente.
  Desde 1935 Ortega anunció la publicación de un libro con el título de El hombre y la gente contendría su doctrina sociológica, pero sólo se publicó en 1957 y como la primera de sus obras póstumas. Esta nueva edición incluye el texto, inédito hasta la fecha, de la conferencia pronunciada por Ortega en 1934 a la que había dado el título que hoy lleva este libro, y en la que por primera vez expuso públicamente su idea de los " usos (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 18.  16
  Curriculum Vitae of Prof. Dr. Mehmet Aydın.Mehmet Dursun Erdem - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXXIX.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  8
  Ortega y sus fuentes germánicas.Nelson R. Orringer & José Ortega Y. Gasset - 1979 - Gredos.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 20.  2
  Origen y epílogo de la filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1972 - Revista de Occidente.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 21.  15
  Vico Y el constructivismo.Y. El Conocimiento Según la Ciencia - 2000 - Cuadernos Sobre Vico 11 (12):1999-2000.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  8
  Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1982 - Revista de Occidente / Alianza Editorial.
  La Meditación de la técnica contiene las reflexiones de José Ortega y Gasset sobre un fenómeno de invasora presencia en el mundo contemporáneo. Trata, en suma, de inscribir el hecho de la técnica en el marco de una antropología filosófica, fundada en el sistema orteguiano, para así contribuir a la comprensión del momento histórico contemporáneo. El volumen incluye, además del curso ¿Qué es la técnica?, desarrollado en 1933 en la Universidad de Santander, otros textos afines: la conferencia El mito del (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 23. Bioética Personalista: Ciencia y Controversias.Tomás Y. Garrido, Gloria María, Postigo Solana & María Elena (eds.) - 2007 - Ediciones Internacionales Universitarias.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. El Madrid de José Ortega y Gasset.José Ortega Y. Gasset (ed.) - 2006 - Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Türkiye'de Klasik Materyalizmin Eleştirileri.Mehmet Akgün - 2007 - Elis Yayınları.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  90
  Teoría y experimento en Genética Mendeliana: una exposición en imágenes.Mario Casanueva Y. Diego Méndez - 2008 - Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 23 (3):285-306.
  En este artículo tratamos sobre los aspectos empíricos y conceptuales en la Genética Mendeliana y analizamos los vínculos entre ellos. Primero discutimos las ventajas de una representación gráfica de las teorías empíricas; luego pormenorizamos la estructura conceptual de la genécica; en seguida, esquematizamos su protocolo experimental, a continuación destacamos los engarces entre ambas representaciones y, por último, proporcionamos una caracterización holista de la práctica genética, donde el representar y el intervenir se encucntran entremezclados.In this article we deal with the conceptual (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  34
  Environmental Argumentation.Marcin Lewiński & Mehmet Ali Üzelgün - 2019 - Journal of Argumentation in Context 8 (1):1-11.
  In this paper, we analyze the argumentative strategies deployed in the Ecomodernist Manifesto, published in 2015 by a group of leading environmental thinkers. We draw on pragma-dialectics and Perelman’s rhetoric to characterize manifesto as a genre of practical argumentation. Our goal is to explore the relation of manifesto as a discursive genre to the argumentative structures and techniques used in the Ecomodernist Manifesto. We therefore take into scrutiny the elements of practical argumentation employed in the manifesto and describe the polylogical (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 28.  18
  Gadamer y los Presocráticos. La Teología de la esperanza en el límite oculto de la Hermenéutica.Teresa Oñate Y. Zubía - 2005 - Endoxa 1 (20):795.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  16
  Ontología y nihilismo.Teresa Oñate Y. Zubía - 2000 - Endoxa 1 (12-2):723.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Racionalidad Y autodeterminación.Biológica de la Moral la Justificación, Llama A. Juicio A. la Ciencia, Arbitrariedad Y. Posibilidad la Filosofíade Alteración, En Wittgenstein de Lenguajes, Indestructibilidad de Nuestro Verdadero Ser Por & La Muerte - 2002 - Ideas Y Valores 51 (118).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  2
  Correspondencia: José Ortega y Gasset, Helene Weyl.José Ortega Y. Gasset & Helene Weyl - 2008 - Fundación José Ortega y Gasset.
  El filósofo español José Ortega y Gasset y su traductora al alemán Helene Weyl intercambiaron correspondencia entre los años 1923 y 1946. José Ortega y Gasset y Helene Weyl formaron parte de dos grandes comunidades de intelectuales europeos: Ortega, representante de la filosofía académica en España y Helene Weyl, representante de una intelectualidad vivida más allá de cualquier corsé academicista. Su correspondencia documenta el desarrollo de dos grandes espíritus europeos así como la singular intersección de estos dos mundos y culturas (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Evolución cognitiva y conocimiento reflexivo. La teoría de los órdenes sociales de Emanuel Adler y la elección de la Convención Nacional Constituyente en Uruguay.Adolfo Garcé García Y. Santos - 2019 - Araucaria 21 (42).
  El 30 de julio de 1916 se eligieron los representantes para la Convención encargada de elaborar la segunda constitución uruguaya que fijó las reglas de la naciente democracia. En esta elección se utilizaron por primera vez el voto secreto y una versión inédita de representación proporcional. Para explicar por qué se usaron esas reglas y no otras, se utiliza la teoría de los órdenes sociales de Emanuel Adler. Las nuevas reglas recogen en el plano institucional la evolución cognitiva de caudillos (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  20
  Authorship Trends and Collaboration Patterns in Business Ethics Literature.Mehmet Ali Köseoglu, Mehmet Yildiz & Taha Ciftci - 2018 - Business Ethics: A European Review 27 (2):164-177.
  The primary aim of this study is to clarify the authorship trends, collaboration patterns, and impact factors in business ethics literature by looking at articles published between 1960 and 2015 in four leading business ethics journals: Business and Society, Business Ethics: A European Review, Business Ethics Quarterly, and the Journal of Business Ethics. This study showed the growth type of business ethics literature, authorship trends, collaboration patterns, authors' productivity evolved by subperiods and journals, and authors' dominance factor by subperiods and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. Cartwright on Explanation and Idealization.Mehmet Elgin & Elliott Sober - 2002 - Erkenntnis 57 (3):441 - 450.
  Nancy Cartwright (1983, 1999) argues that (1) the fundamental laws of physics are true when and only when appropriate ceteris paribus modifiers are attached and that (2) ceteris paribus modifiers describe conditions that are almost never satisfied. She concludes that when the fundamental laws of physics are true, they don't apply in the real world, but only in highly idealized counterfactual situations. In this paper, we argue that (1) and (2) together with an assumption about contraposition entail the opposite conclusion (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 35.  13
  Ethical Decision Making in Dental Education: A Preliminary Study.Mehmet İlgüy, Dilhan İlgüy & İnci Oktay - 2015 - BMC Medical Ethics 16 (1):1-6.
  BackgroundIn terms of ethical decision making, every clinical case, when seen as an ethical problem, may be analyzed by means of four topics: medical indications, patient preferences, quality of life, contextual features. The aim of this study was to compare the performance of 4th year dental students on Ethical Decision Making before and after a course on ethics.MethodsFourth year dental students from academic year 2013–2014 participated in the study. A 3-h lecture, which was about four topics approach to clinical ethical (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. There May Be Strict Empirical Laws in Biology, After All.Mehmet Elgin - 2006 - Biology and Philosophy 21 (1):119-134.
  This paper consists of four parts. Part 1 is an introduction. Part 2 evaluates arguments for the claim that there are no strict empirical laws in biology. I argue that there are two types of arguments for this claim and they are as follows: (1) Biological properties are multiply realized and they require complex processes. For this reason, it is almost impossible to formulate strict empirical laws in biology. (2) Generalizations in biology hold contingently but laws go beyond describing contingencies, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 37.  5
  Ideas y creencias y otros ensayos de filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1959 - Revista de Occidente.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Origen y epílogo de la filosofía y otros ensayos de filosofía.José Ortega Y. Gasset - 1946 - Alianza Editorial, S.A..
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. La Civitas mexicana y nosotros los católicos, México.Jesús Guízar Y. Azevedo - forthcoming - Polis.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Aydınlanma Felsefesi ve Siyasal Muhafazak'rlık.Mehmet Vural - forthcoming - Felsefe Dünyasi (35).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Hilmi Ziya Ülken'in Varlık Felsefesi.Mehmet Vural - 2009 - Beyaz Kule.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  13
  Manevi Sağlık ve Hayata Yönelim Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması.Mehmet Kamil Coşkun & Ali Baltaci - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:415-439.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  85
  Why Blame?Mehmet Gurdal, Joshua B. Miller & Aldo Rustichini - unknown
  We provide experimental evidence that subjects blame others based on events they are not responsible for. In our experiment an agent chooses between a lottery and a safe asset; payment from the chosen option goes to a principal who then decides how much to allocate between the agent and a third party. We observe widespread blame: regardless of their choice, agents are blamed by principals for the outcome of the lottery, an event they are not responsible for. We provide an (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. Y. L and L. Regnier.J. Y. Girard - 1995 - In Jean-Yves Girard, Yves Lafont & Laurent Regnier (eds.), Advances in Linear Logic. Cambridge University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 45.  4
  La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva.José Ortega Y. Gasset - 1958 - Emecé.
 46.  11
  Trabajo, don, cultura y economía: hacia un nuevo enfoque del problema económico.Miguel Alfonso MartínezEcheverría Y. Ortega & Germán Scalzo Molina - 2020 - Cuadernos Salmantinos de Filosofía 47:381-401.
  La reciente recuperación del concepto de don ha puesto de manifiesto la importancia del aspecto cultural en la vida de los hombres, lo que está contribuyendo a la configuración de un enfoque económico sustentado en una antropología más robusta y realista, que no gira en torno al individuo sino a la sociabilidad humana, sustentada en la familia. La transformación de la naturaleza que tiene lugar en las culturas no sería posible sin la capacidad del hombre de descubrir las posibilidades que (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Familia y armonía social. Equipotencia entre varón y mujer.Blanca Castilla Y. Cortázar - 1998 - Revista Agustiniana 39 (119):661-694.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  Meşş'î Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi.Mehmet Vural - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (1):53-83.
  Bu makalede, Meşşâî filozofları ile Spinoza’nın nübüvvet anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. İslâm felsefesinin en özgün nazariyelerinden birisi olan nübüvvet, Meşşâî filozofları tarafından sudûr nazariyesi ile bağlantılı olarak, metafizik, epistemoloji, ahlâk ve siyaset ile bir arada ele alınmıştır. Nübüvvet nazariyesini Faâl Akıl ve muhayyile melekesi ile sistemleştiren ilk İslâm filozofu Fârâbî olmuştur. Ondan sonra bütün İslâm filozofları bir şekilde nübüvvet konusunu ele almışlardır. Meşşâîlerin nübüvvet nazariyesinden birçok Batılı filozof gibi Yeni Çağ filozofu Spinoza da oldukça etkilenmiştir. O da peygamberliği, muhayyile (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Riesgos Y beneficios en el consumo de plantas medicinales theoria, año/vol. 14, número 002 universidad Del bío-bío chillán, chile. [REVIEW]Riesgos Y. Beneficios En El Consumo, M. Arta A. Na C. Arballo, Cmc Ortada & Abg Adano - 2005 - Theoria 14 (2):95-108.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Materiales de Ontología Estética y Hermenéutica: Los Hijos de Nietzsche I.Teresa Oñate Y. Zubía - 2009 - Dykinson.
  Este libro va dirigido esencialmente a los estudios de Postgrado de las Facultades de Filosofía de la UNED y de la UAM, en primer lugar, y de las universidades españolas e iberoamericanas en general. Pero sin duda interesará a cualquier persona que quiera estar al tanto del pensamiento filosófico actual. Es decir, de las Ideas propias de nuestro tiempo-espacio del pensar y de su diferencia histórica y mediática. La cuestión de la Filosofía de la Historia y la Historia Universal puesta (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000