Results for 'Mehmet Demi��r'

1000+ found
Order:
 1.  7
  Muhammet Fatih Kılıç. Ebherî'de Tanrı-Âlem İlişkisi: İlliyet, İsb't-ı V'cip, Sudûr, Hudûs-Kıdem. İstanbul: Önsöz Yayıncılık, 2019, 176 s. [REVIEW]Mehmet Demi̇r - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:255-260.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  İlköğretim IV. ve V. Sınıflarda Kullanılan Performans Görevlerinin Uygulanmasınd.Mehmet Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):227-227.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  2
  Ilköğretimde Uygulanan Serbest Etkinlikler Dersinin Değerlendirilmesi.Mehmet Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):283-283.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  21
  El-Cahız'dan Manastırlı Mehmet Rıfat'a: Arap Çeviri Kuramcıları İle Osmanlı Mütercimleri Arasındaki.Cemal Demi̇rci̇oğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):739-739.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  45
  Halk Bilimi Müzeciliğinde Deneysel Yaklaşımlar: Yaşayan Müze.Zehra Sema Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1111-1111.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  8
  Girişimcilik, Yenilik ve İş Melekleri.Ahmet Zeki Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):307-307.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  14
  Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Beşir Demi̇r Selçuk - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1765-1765.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi'nin Yansımaları: Beşinci Sınıflardaki Eğitim-Öğretim Sürecinin Branş Öğret.Selçuk Beşir Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1081-1081.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  2011 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştir.Beşir Demi̇r Selçuk - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):123-143.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Ücretli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi.Beşir Demi̇r Selçuk - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):371-371.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Reklam Fotoğraflarında Kadın Bedeninin D.Nesrin Kula Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):459-472.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Legends of the Head Cut off told in Kosovo.Gonca Kuzay Demi̇r - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:77-86.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Ortaokul Öğrencilerinin Polise Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.Selçuk Beşir Demi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):727-727.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Türkçede Anaforik Zaman İfadeleri.Sema Aslan Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1099-1099.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  İslam Hukukunda Hudûd ve Istılah Edebiyatı.Halis Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):199-199.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  31
  Değerler Eğitiminden Hareketle Murathan Mungan'in "Şahmeran'in Bacaklari" Adli Öyküsünü Yeniden Okum.Hiclal Demi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):289-289.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. An Important Breakthrough in Construction of National Identity: Yeni Lisan.Ayşe Demi̇r - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:13951403.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Die Medresen als islamische Bildungseinr.Demi̇r Hüseyin - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):165-171.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Etnosentrik Söylem ve Habercilik.Tarkan Demi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):213-213.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Stress In Turkish Dictionaries.İmdat Demi̇r - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:207-235.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. The Turkısh Enstrument Wıth Bow And Its Effect On World Culture.Necati Demi̇r - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:1143-1149.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  30
  Fatma Aliye Hanımın Çerçevesinden Kadın Haklarının Sınırları.Hilal Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1059-1059.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  25
  Öğrencilerin Anne Baba Tutumlarını Algılama Biçimleri vee Şiddete Eğilimleri.Yasin Demi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):221-221.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  21
  Yusuf Atılgan'ın Öykülerinde Bireyin Modernleşme Arzusu.Fethi Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):761-761.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  19
  Women Transforming Space and Communicating a Message Through Use of Space: The Case of Fatma Aliye∗.Ayşe Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  18
  An Avant-Garde Poetics Trial Of Salah Birsel: Şiirin İlkeleri.Fethi Demi̇r - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1433-1440.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  18
  Postmodern Romanda İnsanın Konumu.Fethi Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):607-616.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  16
  Ömer Bedrettin Uşaklı Şiirlerinde Anadolu Gerçeğine Bir Bakış.Musa Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):775-775.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  16
  Türkiye'de Yeraltı Edebiyatı Tartışmaları: Kavram, Ölçüt, Tarihçe.Fethi Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 20):119-119.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  15
  Karşıt Tezleri Savunan Politik Romanlar Bağlamında Dersim 1938 Olayları.Fethi Demi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):149-149.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  13
  Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Açısından Ulusal Sınavlarda Sorulan Sosyal Bilgiler.Papatya Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 19):299-299.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  Ortaokul Öğrencilerinin Düşünme Kavramına İlişkin Metaforları.Özden Demi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):359-359.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Hollywood Kamerasında İslam'ın Ötekileştirilmesi.Tarkan Demi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):741-741.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  11
  Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Ve Sürdürülebilirlik: TRB1 Bölgesinde Yapılan Bir Araştırma.Özcan Demi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):707-707.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  11
  Orhan Pamuk’s Heroes Looking for Writing in a Postmodern Labyrinth.Demi̇r Fethi - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1811-1822.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  Kederin Söz Olup Dile Dökülmesi: Şair Leyl' Hanım'ın Babası, Kardeşi ve Dayısı İçin Yazdığı Mersiyel.Hiclal Demi̇r - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):835-835.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  Osmanlı'da Ziraat Dergiciliğine Bir Bakış.Kenan Demi̇r - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):385-385.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Epıc Culture In Trabzon Vıcınıyt And Its Orıgın.Demi̇r Necati - 2006 - Journal of Turkish Studies 1:24-44.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  An View to Relation of Mother-Son in the Context of an Honor Killing in Elif Şafak’s Novel Iskender.Fethi Demi̇r - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:849-857.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  7
  The Middle East and Syria Policy of Turkey From Past to Present.Şerif Demi̇r - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:691-713.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  6
  Juan Goytisolo'nun Marx'ların Öyküsü Romanında Tarihsel İzlenimler.Yasemin Demi̇r Özgün - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):409-409.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Osmanlı Şiirinde Öteki Ve Başkası Olarak K'fir İmgesi.Recep Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):431-431.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  5
  A Comment On Ashaab-El-Kahf In Modern Times: Ayışığı Sofrası.Demi̇r Hiclal - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  Importance Degree Of Multicultural Education According To Erciyes University Faculty Members.Semra Demi̇r - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1453-1475.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  A New Station at the Novel Writing Adventure of Orhan Pamuk: Thematic Novels.Demi̇r Fethi - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:953-963.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  A Survey On Reading Habits Of Prospective Teachers For Elementary School’s Second Grade.Tazegül Demi̇r - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:717-745.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  Reflections of Germany Migration to the Yüksel Pazarkaya’s Story Book Oturma İzni by Its Socio-Economic Aspects.Demi̇r Ahmet - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:675-689.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  Türkçe Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Durumlarının Çeşit.Tazegül Demi̇r - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):247-247.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  The Semantic And Syntactical Characteristics Of The Elements Constituting Noun Closes In.Celal Demi̇r - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:1135-1142.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  Epıc In Turkısh Culture And Epıc Of Battal Gazi.Necati Demi̇r - 2006 - Journal of Turkish Studies 1:106-159.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000