Results for 'Mehmet ��zbek'

660 found
Order:
 1. Mehmet Ali Aynî'de dinî ve felsefî düşünce.Mehmet Fatih Kalın - 2018 - Yenişehir, Ankara: Akademisyen Kitabevi.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  20
  An Example of Ottoman Tafsir Literature: Tafsir in “Sharh al-Manẓumah” of Mehmet Shah Fan'rî.Mehmet ÇİÇEK - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1229-1244.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  16
  Curriculum Vitae of Prof. Dr. Mehmet Aydın.Mehmet Dursun Erdem - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:I-XXXIX.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  25
  E. Sanday A Study of Dialectic in Plato's Parmenides. Pp. x + 228. Evanston, Il: Northwestern University Press, 2015. Cased, US$79.95. ISBN: 978-0-8101-3007-4. [REVIEW]Mehmet Tabak - 2016 - The Classical Review 66 (2):591.
 5.  2
  Mehmet Akif İnan’ın Sûfî Kişiliği.Ali Teni̇k - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1075-1108.
  Mehmet Akif İnan, Türkiye sendikacılığının önde gelen bir siması olarak bilinmesinin yanı sıra şâir ve yazarlığıyla da toplumun ekseriyeti tarafından tanınan bir şahsiyettir. Fakat sûfî kişiliği pek bilinmemektedir. Yapılan araş-tırmada İnan’a daha mücadeleci ve aktif karakter sağlayan hakikat, bilinmeyen tasavvuf ve tarîkat yönüdür. O, tasavvuf terbiyesinin kazandırdığı ahlâkla, insanlara önceden gösterdiği fedakârlığın daha fazlasını gösterir. İnan, tasavvuf ilmiyle benlik dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra hem sendika çalışmalarında hem yazılarında ve şiirlerinde neslin kendi öz kültürü ve medeniyetiyle yetişmesi için gayret göstermiştir. İnan’ın (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  21
  Failure to Obtain Reinstatement of an Olfactory Representation.Mehmet K. Mahmut & Richard J. Stevenson - 2015 - Cognitive Science 39 (8):1940-1949.
  It has long been suspected that attentional processes differ between olfaction and the other senses. Here, we test whether voluntary dishabituation, seen, for example, when we re-attend to the ticking of a clock, can occur in olfaction. Participants were seated in an odorized room, where at various intervals they had to evaluate what they could smell. An experimental group had one nostril open and the other closed, except during the evaluations, so that the closed side was subject to centrally driven (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Kitap Tanıtımı: Sosyal Değişme Kadın ve Din.Mehmet Masatoğlu - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):399-399.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Do Single Men Smell and Look Different to Partnered Men?Mehmet K. Mahmut & Richard J. Stevenson - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Viking ve Hint Mitolojilerinde Yılan İmgesi.Mehmet Masatoğlu & Selahattin Özkan - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Dharma Kavramı ve Purushārthalar.Mehmet Masatoğlu - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Did submission rules affect the submission sizes of the units to the UK’s Research Excellence Framework in 2014?Mehmet Pinar & Emre Unlu - forthcoming - Perspectives: Policy and Practice in Higher Education:1-9.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Aydınlanma Felsefesi ve Siyasal Muhafazak'rlık.Mehmet Vural - forthcoming - Felsefe Dünyasi (35).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Hilmi Ziya Ülken'in Varlık Felsefesi.Mehmet Vural - 2009 - Beyaz Kule.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Hilmi Ziya Ülken.Mehmet Vural - 2019 - Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı.
 15. Tanzimat'tan günümüze Türkiye'de felsefe.Mehmet Vural - 2018 - Ankara: Elis Yayınları.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  14
  Antakyada Restore Edilen ve Edilecek Yapılar Üzerinde Çevrenin Etkisi.Mehmet Pinar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1065-1065.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  8
  Meşş'î Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi.Mehmet Vural - 2013 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3 (1):53-83.
  Bu makalede, Meşşâî filozofları ile Spinoza’nın nübüvvet anlayışları karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. İslâm felsefesinin en özgün nazariyelerinden birisi olan nübüvvet, Meşşâî filozofları tarafından sudûr nazariyesi ile bağlantılı olarak, metafizik, epistemoloji, ahlâk ve siyaset ile bir arada ele alınmıştır. Nübüvvet nazariyesini Faâl Akıl ve muhayyile melekesi ile sistemleştiren ilk İslâm filozofu Fârâbî olmuştur. Ondan sonra bütün İslâm filozofları bir şekilde nübüvvet konusunu ele almışlardır. Meşşâîlerin nübüvvet nazariyesinden birçok Batılı filozof gibi Yeni Çağ filozofu Spinoza da oldukça etkilenmiştir. O da peygamberliği, muhayyile (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Every normal-form game has a Pareto-optimal nonmyopic equilibrium.Mehmet S. Ismail & Steven J. Brams - 2021 - Theory and Decision 92 (2):349-362.
  It is well known that Nash equilibria may not be Pareto-optimal; worse, a unique Nash equilibrium may be Pareto-dominated, as in Prisoners’ Dilemma. By contrast, we prove a previously conjectured result: every finite normal-form game of complete information and common knowledge has at least one Pareto-optimal nonmyopic equilibrium in pure strategies, which we define and illustrate. The outcome it gives, which depends on where play starts, may or may not coincide with that given by a Nash equilibrium. We use some (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  42
  What do patients expect from their physicians? Qualitative research on the ethical aspects of patient statements.Mehmet Çetin, Muharrem Uçar, Tolga Güven, Adnan Ataç & Mustafa Özer - 2012 - Journal of Medical Ethics 38 (2):112-116.
  This study aimed to examine the thoughts and expectations of patients receiving healthcare from their physicians and evaluate the ethical aspects of these thoughts and expectations. To determine the ethical aspects of the thoughts and expectations of patients, an open-ended question was asked on the web page of the Turkish Armed Forces (TAF) Health Care Command, which is accessible to the users of the TAF intranet system (the internet system used within TAF institutions). The participants were asked to express their (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20.  9
  Türk Tarih Tezi Bağlamında Cumhuriyet Döneminde Nusayriler.Mehmet Pinar - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 9):485-485.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Çok Partili Dönemde Doğu Anadolu'da Seçimlere Bir Örnek Ağrı Seçimleri.Mehmet Pinar - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):439-439.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  32
  Modeling context with situations.Mehmet Surav & Varol Akman - 1995 - In P. Brezillon & S. Abu-Hakima (eds.), IJCAI-95 Workshop on Modeling Context in Knowledge Representation and Reasoning (Research Report 95/11). Paris: LAFORIA. pp. 145-156.
  The issue of context arises in assorted areas of Artificial Intelligence. Although its importance is realized by various researchers, there is not much work towards a useful formalization. In this paper, we will present a preliminary model (based on Situation Theory) and give examples to show the use of context in various fields, and the advantages gained by the acceptance of our proposal.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  Ethical decision making in dental education: a preliminary study.Mehmet İlgüy, Dilhan İlgüy & İnci Oktay - 2015 - BMC Medical Ethics 16 (1):1-6.
  BackgroundIn terms of ethical decision making, every clinical case, when seen as an ethical problem, may be analyzed by means of four topics: medical indications, patient preferences, quality of life, contextual features. The aim of this study was to compare the performance of 4th year dental students on Ethical Decision Making before and after a course on ethics.MethodsFourth year dental students from academic year 2013–2014 participated in the study. A 3-h lecture, which was about four topics approach to clinical ethical (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Covid-19 Bağlamında Kötülük Probleminin Çeşitleri.Mehmet Sulhan - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):797-820.
  Covid-19 salgını, din felsefesinin önemli problemlerinden birisi olan kö-tülük problemini ve çeşitlerini tekrar gündeme getirmiştir. Kötülük problemi, tarihi kökeni çok eskilere dayanmakla birlikte, tartışma platformlarında gün-celliğini korumaya devam eden bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Ateistlerin, Teistleri en çok eleştirdiği konuların başında kötülük problemi gelmekle birlikte, onların da bu konuda tatmin edici bir cevapları bulunma-maktadır. Filozofların farklı olmakla birlikte bu probleme dair mutlaka bir görüşü vardır. Kimine göre iyiliğin bilinmesi için gerekli, kimine göre de belli oranda var olması bu alemin estetiği (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  8
  Personal Names In Kitab-ı Dede Qorqut At The Time Of Artuq.Mehmet Hazar - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:22-33.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  Symbols That Are Used In Turcology.Mehmet Hazar - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:1124-1159.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Türkiye'nin Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Politikasının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir.Mehmet IŞIK - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):461-461.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  La Language Et L’hıstoıre Des Turkmens Iraquıes.Mehmet Hazar - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:358-364.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Sip'hîz'de’nin Enmûzecü’l-Fünûn’unda Tefsir İlmi.Mehmet Çiçek - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:951-975.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Old Turkey Turkish Dialects Dictionary.Mehmet Hazar - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:516-525.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  85
  Why blame?Mehmet Gurdal, Joshua B. Miller & Aldo Rustichini - unknown
  We provide experimental evidence that subjects blame others based on events they are not responsible for. In our experiment an agent chooses between a lottery and a safe asset; payment from the chosen option goes to a principal who then decides how much to allocate between the agent and a third party. We observe widespread blame: regardless of their choice, agents are blamed by principals for the outcome of the lottery, an event they are not responsible for. We provide an (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  4
  For Turkish Text Written In Greek Alphabet Belonging To Karamanian From Cappadocia.Mehmet Hazar - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:337-353.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  3
  Lisansüstü Öğrencilerin Bilimsel Araştırma Sürecine İlişkin Gözlemledikleri Etik Dışı Davranışlar.Mehmet Kurtulmuş - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):831-831.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  57
  İslam Dini Açısından Reenkarnasyon : Tarihi ve Günümüz Açısından Bir Karşılaştırma.Mehmet Bulğen - 2018 - ULUM Journal of Religious Inquiries 1 (1):127-162.
  Üç bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde İslam dini ile Hint kıtası dinleri arasında Tanrı, evren, insan tasavvurları ve ölümsüzlük doktrinleri ekseninde genel bir karşılaştırma yapılacak, böylelikle tenâsüh ve âhiret inancının ait olduğu dinî gelenek içindeki yeri gösterilmeye çalışılacaktır. İkinci bölümde İslam düşünce tarihinde tenâsüh inancıyla ilişkilendirilen gruplar ve bunlara gösterilen tepkiler ortaya koyulacaktır. Üçüncü bölümde ise kadîm tenâsüh inancının günümüzdeki şekli olan reenkarnasyon düşüncesi ele alınacak; bu bağlamda ülkemizde çeşitli dernek ve vakıflar vasıtasıyla faaliyetlerini yürüten ruhçu akımların, reenkarnasyonun bilimsel (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Eurasian Business Perspectives: Proceedings of the 24th Eurasia Business and Economics Society Conference.Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis, Ender Demir & Ugur Can (eds.) - 2019 - Springer Verlag.
  This volume of Eurasian Studies in Business and Economics includes selected papers from the 24th Eurasia Business and Economics Society Conference, held in Bangkok. The theoretical and empirical papers gathered here cover diverse areas of business and management from different geographic regions; yet the main focus is on the latest findings on evolving marketing methods, analytics, communication standards, and their effects on customer value and engagement. The volume also includes related studies that analyze sustainable consumer behavior, and business strategy-related topics (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Understanding the Factors Affecting Sustainable Energy Action Plan: A Case Study From the Covenant of Mayors Signatory Municipality in the Aegean Region of Turkey.Mehmet Efe Biresselioglu & Muhittin Hakan Demir - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  This study presents the case of a Metropolitan Municipality in the Aegean Region of Turkey, which undertook a series of initiatives to conduct projects on environmental protection and sustainability. This case study was conducted as two separate studies as a part of Horizon 2020-funded ECHOES project under Work Package 6, aiming to gain insight into the collective magnitudes of energy-related choices and behavior. The starting point of the process is marked, in 2015, by the municipality becoming a party to the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  15
  Okul Öncesi Ortamında Sıfat Fiil Kullanımının İncelenmesi.Mehmet BİRGÜN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):269-269.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  14
  Mehmet Kaplan and Anatolianism.Ümmühan Bi̇lgi̇n Topçu - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1985-1993.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  27
  Türkçe Ders Kitaplarındaki Kalıp Sözler Ve Öğrencilerin Kalıp Sözleri Kullanma Düzeyleri.Mehmet Canbulat - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):217-217.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  23
  Saint Augustine and the Theological Critique of Ideology.Mehmet Ciftci - 2018 - New Blackfriars 99 (1079):20-29.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  13
  Manevi Sağlık ve Hayata Yönelim Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması.Mehmet Kamil Coşkun & Ali Baltaci - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:415-439.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  8
  Metaphysıcal Crisis in Sheikh Galip: Existence-non Existence Or Being From Nothing to Human.BİRGÜL Mehmet - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1107-1116.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  15
  A New Similarity Measure Based on Falsity Value between Single Valued Neutrosophic Sets Based on the Centroid Points of Transformed Single Valued Neutrosophic Values with Applications to Pattern Recognition.Mehmet Sahin, Necati Olgun, Vakkas Ulucay, Abdullah Kargin & Florentin Smarandache - 2017 - Neutrosophic Sets and Systems 15:31-48.
  In this paper, we propose some transfor mations based on the centroid points between single valued neutrosophic numbers. We introduce these trans formations according to truth, indeterminacy and falsity value of single valued neutrosophic numbers. We propose a new similarity measure based on falsity value between single valued neutrosophic sets. Then we prove some properties on new similarity measure based on falsity value between falsity value between single valued neutrosophic sets. Furthermore, we propose similarity measure based on falsity value between (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  13
  The Relation Between Worldviews and Intergenerational Altruism in Turkey: An Empirical Approach.Mehmet Bulut, K. Ali Akkemik & Koray Göksal - 2016 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 15 (45):234-256.
  Intergenerational altruism is an important area of research to understand the impact of culture on economic outcomes. We hypothesize based on recent research about intergenerational altruism and tough love model that worldviews, religious beliefs, and people’s confidence about their worldviews affect intergenerational altruistic economic behaviour. We extend the research on the impact of worldviews on intergenerational altruism by focusing on Turkey. In the empirical analysis, we run probit regressions using data from a large national survey. We find that worldviews, religiosity, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  5
  Psikoeğitsel Müdahale Programının Okul Öncesi Çocukların Saldırgan Da.Mehmet Boyaci - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):573-573.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  Kur’an ve Hadis Ekseninde Yetime Bakış.Mehmet Naim Boz - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  2
  İbn Rüşd'ün Telhîsu'l-Makûl't'ta, Farabi'nin 'Küllî ve Şahıs Araz' Tahliline Dair Eleştirisi ya da Ontolojik ve Epistemik Cevher Üzerine.Mehmet Birgül - 2019 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 9 (9:3):843-879.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  18
  Cüveynî’ye Göre Kıy'sın Sınırları ve Sınırlılıkları -Tartışmalı Asıllar Çerçevesinde-.Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:233-254.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  8
  Neural synchronization as a hypothetical explanation of the psychoanalytic unconscious.Mehmet Emin Ceylan, Aslıhan Dönmez, Barış Önen Ünsalver & Alper Evrensel - 2016 - Consciousness and Cognition 40:34-44.
 50.  18
  Kazım Mechi’s Poem With Karachay Turkish: Yaralı Dag Kecisi.Mehmet Sari - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:2390-2410.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 660