Results for 'Mas��u��d Khayya��m'

1000+ found
Order:
 1. Nīm Nigāh: Az Aristū tā Hāyzinbirg.Masʻūd Khayyām - 2016 - Tihrān: Nashr-i Nishānah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. El-Makâsıd: Kelâm ilminin maksatları: (inceleme - çeviri - elestirmeli metin).Masʻūd ibn ʻUmar Taftāzānī - 2020 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Majmūʻah-ʼi Quṭb al-Dīn Shīrāzī: chāp-i ʻaksī az rū-yi nuskhah-ʼi Kitābkhānah-ʼi Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī bih khaṭṭ-i ān dānishmand "shumārah-i 12868", tārīkh-i kitābat 685 H.Q. [REVIEW]Sabine Schmidtke, Reza Pourjavady, Quṭb al-Shīrāzī, Maḥmūd ibn Masʻūd, al-Samawʼal ibn Yaḥyá Maghribī, Ibn Kammūnah, Saʻd ibn Manṣūr & Muḥammad ibn ʻAbd al-Karīm Shahrastānī (eds.) - 2012 - Qum: Kitābkhānah-i Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh Marʻashī Najafī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Ḥikmat al-ishrāq.Quṭb al-Shīrāzī & Maḥmūd ibn Masʻūd - 2013 - Tihrān: Intishārāt-i Bunyād-i Ḥikmat-i Islāmī-i Ṣadrā.
  Suhrawardī, Yaḥyá ibn Ḥabash, 1152 or 3-119.Ḥikmat al-ishrāq- Criticism and interpretation ; Ṣadr al-Dīn Shīrāzī, Muḥammad ibn Ibrāhīm, d. 1641- Criticism and interpretation ; Islamic philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Suʼāl al-Islām: falsafat al-dīn fī al-fikr al-ʻArabī al-Islāmī al-muʻāṣir: Ṭāhā ʻAbd al-Raḥmān namūdhajan.Muḥammad Bahḍūḍ - 2019 - al-Rabāṭ: Dār Abī Raqrāq lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Suʼāl al-hawīyah fī niẓām al-khiṭāb al-ʻArabī: maʼzaq al-aṣl fī al-inṭūlūjīyā al-Islāmīyah.Murād Līmām - 2018 - al-Dār al-Baydāʼ: Afrīqīyā al-Sharq.
 7. Taqyīm Islāmīyat al-maʻrifah al-falsafīyah fī al-ʻuṣūr al-sābiqah: wa-istikhlāṣ mā yumkin an nufīd minhu fī al-ʻaṣr al-ḥāḍir.ʻAbd al-Laṭīf ʻIbādah - 2017 - al-Jazāʼir: Sharikat al-Aṣālah lil-Nashr.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Wāqiʻ wa-āfāq al-baḥth fī tārīkh al-fikr bi-al-gharb al-Islāmī: murājaʻāt fī al-falsafah wa-al-taṣawwuf wa-uṣūl al-fiqh: aʻmāl muhdāh ilá al-Mufakkir al-Maghribī al-Duktūr ʻAbd al-Majīd al-Ṣaghīr: Nadwah duwalīyah, yawmay 21 wa-22 Fibrāyir 2018, bi-riḥāb Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-al-Qunayṭirah. [REVIEW]ʻAbd al-Majīd Ṣaghīr & ʻAzīz Abū Sharʻ (eds.) - 2018 - [Morocco]: Markaz Rawāfid lil-Dirāsāt wa-al-Abḥāth fī Ḥaḍārat al-Maghrib wa-Turāth al-Mutawassiṭ : Jāmiʻat Ibn Ṭufayl, Kullyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. al-Manhaj al-tajrībī al-ṭibbī ʻinda Abū Bakr al-Rāzī wa-Ibn Sīnā wa-ʻalāqtahu bi-al-manhaj al-ṭibbī al-muʻāṣir.Fayṣal Masʻūd - 2017 - al-Manṣūrah [Egypt]: al-Maktabah al-ʻAṣrīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
 10. Aymi?Sa?L Wa-Ta?Ni?Th Al-Kursi?: Nuzha?T Fi? Nasawi?Yat Al-Ta?Ri?Kh.Miqdād Masʻūd - 2022 - al-Bas?rah, al-?Ira?q: Da?R Al-Maktabah Al-Ahli?Yah.
 11. Taʼwīlīyat al-naṣṣ al-ʻIrfānī fī al-fikr al-ʻArabī al-Islāmī: aʻmāl muhdāh ilá al-Ustādh ʻAbd al-Majīd al-Ṣaghīr, Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-Taṭwān bi-sharākah maʻa Markaz Abī al-Ḥasan al-Ashʻarī lil-Buḥūth al-ʻIqdīyah al-tābiʻ lil-Rābiṭah al-Muḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ.Aḥmad ʻAbbādī (ed.) - 2021 - Taṭwān: Manshūrāt Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah.
  Language and languages; linguistics; Arabic language; sufism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Farhang-i tawṣīfī-i falsafah-ʼi akhlāq: Ingilīsī-Fārsī = Descriptive dictionary of moral philosophy: English-Persian.Masʻūd ʻUlyā - 2012 - Tihrān: Intishārāt-i Hirmis bā hamkārī-i Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Yādʹdāshtʹhā-yi falsafī: nigarīstan az manẓar-i yak zindagī.Masʻūd Umīd - 2020 - Tihrān: Intishārāt-i Shafīʻī.
  Authors philosophical notes on life, conduct of life from the perspective of a life.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. al-Tadhhīb fī sharḥ al-tahdhīb, wa-huwa sharḥ ʻUbayd Allāh ibn Faḍl Allāh al-Khubayṣī ʻalá matn Tahdhīb al-manṭiq.Masʻūd ibn ʻUmar Taftāzānī - 2015 - al-Qāhirah: Dār al-Imām al-Rāzī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Falsafat al-naẓarīyah al-nisbīyah: qirāʼah fī fikr Albirt Aynshtāyn = Philosophy of the theory of relativity at the thought of reading Albert Einstein.Masʻūd Būshakhshūkhah - 2014 - Irbid: ʻĀlam al-Kutub al-Ḥadīth lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. al-Nafs wa-subul tazkiyatihā.Ḥasan Masʻūd Ṭuwayr - 2018 - Lībiyā: al-Hayʼah al-ʻĀmmah lil-Thaqāfah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. al-Masʼūlīyah al-akhlāqīyah fī al-iʻlām al-Islāmī: dirāsah taʼṣīlīyah wa-taḥlīlīyah li-akhlāqīyāt al-iʻlām fī mawāthīq al-sharaf al-Islāmīyah.Ṭāhā Aḥmad Zaydī - 2013 - ʻAmmān: Dār al-Nafāʼis lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. al-Amn al-fikrī: masʼūlīyah usarīyah wa-mahām tarbawīyah.Ḥuṣṣah Bint ʻabd Al-Raḥmān Wāyilī - 2014 - al-Riyāḍ: Ḥuṣṣah ʻAbd al-Raḥman al-Wāylī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  14
  Monte Carlo simulation of antiphase boundaries and growth of antiphase domains in Al5Ti3phase in Al-rich γ-TiAl intermetallics. [REVIEW]U. D. Kulkarni, S. Hata, T. Nakano, M. Mitsuhara, K. Ikeda & H. Nakashima - 2011 - Philosophical Magazine 91 (22):3068-3078.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Ru'á wa-afkār li-qaḍāyā sākhinah fī al-taʻlīm al-ʻām 2018: buḥūth wa-dirāsāt al-Mu'tamar al-Tarbawī al-ʻArabī al-sanawī al-thālith: mu'tamar ʻilmī muḥakkam.Rātib Salāmah Saʻūd & Khālid Aḥmad Ṣarayrah (eds.) - 2018 - ʻAmmān, al-Urdun: Dār Jarīr lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Con người mới trong quá trình định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Mậu Tuyển Phạm - 2016 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật.
  The socialist construction in Vietnam, aspect of human role.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Masʼūlīyat-i akhlāqī dar Qurʼān va ḥadīs̲ (sharāyiṭ, qalamraw va marātib).Saʻīd Muḥammadʹpūr - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb.
  Islamic ethics teaching in Quran & Hadith.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. al-Maʻād fī al-falsafah wa-ʻilm al-kalām: dirāsah taḥlīlīyah muqāranah bayna al-aʻlām: Ibn Sīnā, Ṣadr al-Mutaʼllihīn, wa-al-Fakhr al-Rāzī.Muḥammad Ḥamdān - 2019 - Bayrūt: Dār al-Maʻārif al-Ḥikmīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  26
  Ma. J. Hidalgo, D. Pérez, M. J. R. Gervás : «Romanizaciön» y «Reconquista» en la península Ibérica: nuevas perspectivas . Pp. 354. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1998. Paper, ptas 3,000. ISBN: 84-7481-896-6. [REVIEW]A. T. Fear - 2000 - The Classical Review 50 (2):651-652.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Maqālah fī dhikr al-ḥudūd.li-Abī al-Ḥasan Saʻīd ibn Hibat Allāh ibn al-Ḥasan al-Ṭayyib H.), taḥqīq D. Ilhām Muṣṭafá Muḥammad & murājaʻat U. D. ʻAbd al-Ḥamīd Madkūr - 2018 - In Ilhām Muṣṭafá Muḥammad, ʻAbd al-Ḥamīd ʻAbd al-Munʻim Madkūr, Muṣṭafá Labīb, Saʻīd ibn Hibat Allāh ibn al-Ḥusayn & Qāsim ibn Ṣalāḥ al-Dīn Khānī (eds.), Risālatān fī ʻilm al-manṭiq: Maqālah fī dhikr al-ḥudūd ; Risālah fī ʻilm al-manṭiq. Maṭbaʻat Dār al-Kutub wa-al-Wathāʼiq al-Qawmīyah bi-al-Qāhirah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Identification of common variants influencing risk of the tauopathy progressive supranuclear palsy.Günter U. Höglinger, Nadine M. Melhem, Dennis W. Dickson, Patrick M. A. Sleiman, Li-San Wang, Lambertus Klei, Rosa Rademakers, Rohan de Silva, Irene Litvan, David E. Riley, John C. van Swieten, Peter Heutink, Zbigniew K. Wszolek, Ryan J. Uitti, Jana Vandrovcova, Howard I. Hurtig, Rachel G. Gross, Walter Maetzler, Stefano Goldwurm, Eduardo Tolosa, Barbara Borroni, Pau Pastor, P. S. P. Genetics Study Group, Laura B. Cantwell, Mi Ryung Han, Allissa Dillman, Marcel P. van der Brug, J. Raphael Gibbs, Mark R. Cookson, Dena G. Hernandez, Andrew B. Singleton, Matthew J. Farrer, Chang-En Yu, Lawrence I. Golbe, Tamas Revesz, John Hardy, Andrew J. Lees, Bernie Devlin, Hakon Hakonarson, Ulrich Müller & Gerard D. Schellenberg - unknown
  Progressive supranuclear palsy is a movement disorder with prominent tau neuropathology. Brain diseases with abnormal tau deposits are called tauopathies, the most common of which is Alzheimer's disease. Environmental causes of tauopathies include repetitive head trauma associated with some sports. To identify common genetic variation contributing to risk for tauopathies, we carried out a genome-wide association study of 1,114 individuals with PSP and 3,247 controls followed by a second stage in which we genotyped 1,051 cases and 3,560 controls for the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Sáng mãi niềm tin yêu: 65 năm ngày truyền thống kiểm tra Đảng học tập và làm theo lời Bác (16-10-1948/16-10-2013): tập ký. [REVIEW]Uyển Nguyễn - 2013 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Manṭiq dar Īrān-i sadah-ʼi shishum: haft risālah az Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Vaṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī = Logic in 6th/12th century Iran: seven treatises by Ibn Ṣalāḥ Hamadānī, Majd al-Dīn Jīlī, Rashīd al-Dīn Waṭvāṭ, Sharaf al-Dīn Masʻūdī, Ibn Ghaylān Balkhī, Fakhr al-Dīn Rāzī / girdʹāvārī, muqaddamah, va taṣḥīḥ-i Ghulāmriz̤ā Dādkhvāh, Asad Allāh Fallāḥī ; pīshʹguftār, Nīkulās Rashar. [REVIEW]Gholamreza Dadkhah, Asad Allāh Fallāḥī & Nicholas Rescher (eds.) - 2018 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
 29. al-Mustadrak ʻalá al-aḥādīth al-wāridah fī faḍāʼil al-ṣaḥābah: fī al-kutub al-tisʻah wa-musnaday Abī Bakr al-Bazzār wa-Abī Yaʻlá al-Mawṣilī wa-al-maʻājim al-thalālah li-Abī al-Qāsim al-Ṭabarānī.Saʻūd ibn ʻĪd ibn ʻUmayr Ṣāʻidī - 2015 - al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmiʻah al-Islāmīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Risālah fī ʻilm al-manṭiq.lil-Shaykh Qāsim al-Khānī H.), taḥqīq D. Ilhām Muṣṭafá Muḥammad & murājaʻat U. D. Muṣṭafá Labīb - 2018 - In Ilhām Muṣṭafá Muḥammad, ʻAbd al-Ḥamīd ʻAbd al-Munʻim Madkūr, Muṣṭafá Labīb, Saʻīd ibn Hibat Allāh ibn al-Ḥusayn & Qāsim ibn Ṣalāḥ al-Dīn Khānī (eds.), Risālatān fī ʻilm al-manṭiq: Maqālah fī dhikr al-ḥudūd ; Risālah fī ʻilm al-manṭiq. Maṭbaʻat Dār al-Kutub wa-al-Wathāʼiq al-Qawmīyah bi-al-Qāhirah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. ʻAql va īmān dar kalām-i jadīd.Fikrat Bakhshī & ʻAbd al-Bashīr - 2019 - Kābul, Afghānistān: Intishārāt-i Saʻīd.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  24
  The Critical Care Research Network: a partnership in community‐based research and research transfer.Sean P. Keenan, Claudio M. Martin, Jennifer D. . Kossuth Ma, Jeannette Eberhard & William J. Sibbald - 2000 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 6 (1):15-22.
 33.  12
  The Critical Care Research Network: a partnership in community‐based research and research transfer.Sean P. Keenan, Claudio M. Martin, Jennifer D. Kossuth Ma, Jeannette Eberhard & William J. Sibbald - 2000 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 6 (1):15-22.
 34. Maṣādir al-maʻrifah fī al-fikr al-dīnī wa-al-falsafī: dirāsah naqdīyah fī ḍawʼ al-Islām.ʻAbd al-Raḥmān ibn Zayd Zanaydī - 1992 - al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn.
 35.  18
  A Survey of Scientist and Policy Makers' Attitudes Toward Research on Stored Human Biological Materials in Sri Lanka.Vajira H. W. Dissanayake, Dulika S. Sumathipala, U. G. A. C. Kariyawasam, J. M. D. N. M. M. Jayamanne, P. K. D. S. Nisansala & Reidar Lie - 2015 - Developing World Bioethics 15 (3):226-232.
  Introduction Stored human samples and the establishment of biobanks are increasing in the world. Along with this there are the questions of ethics that arise such as the correct method of obtaining informed consent for research on stored samples and the policies involved in collaborative research using collected samples. This study is an attempt to evaluate the researchers, academics and policy makers' views on these ethical aspects. Methods This was an anonymised study involving a Sri Lankan population of researchers, ethics (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. al-Maʻrifah al-ilāhīyah bayna al-naẓar al-ʻaqlī wa-al-shuhūd al-qalbī fī al-Qurʼān al-karīm.Rajab ʻAbd al-Samīʻ Maḥmūd - 2016 - al-Qāhirah: Rajab ʻAbd al-Samīʻ Maḥmūd.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  27
  Johann David Köhler's: Anweisung für reisende Gelerte, Bibliothecken, Műnz-Cabinette, Antiquitäten-Zimmer, Bilder-Sale, Naturalien- und Kunst-Kammern u.d.m mit Nutzen zubesehe: Inferred Ethical Concern in Eighteenth Century Library Practice and Lessons for the Twenty-first Century.Wallace Koehler & Vera Blair - 2008 - Journal of Information Ethics 17 (1):68-78.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  18
  Colloquia Latina. By Benjamin L. D'ooge, M.A. D. C. Heath and Co., Boston, U.S.A. 1888. 12mo. Pp. 81.Henry Preble - 1889 - The Classical Review 3 (1-2):68-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  37
  Kenneth M. Boyd, MA, BD, Ph. D., is Senior Lecturer in Medical Ethics, Edinburgh University Medical School, Research Director of the Institute of Medical Ethics, and Associate Minister of the Church of St. John the Evangelist, Princes Street, Edinburgh, Scotland. [REVIEW]David A. Buehler, Paul Carrick, David DeGrazia, Alan M. Goldberg, Richard N. Hill, Kenneth V. Iserson & Andrew Jameton - 1999 - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 8:6-7.
 40. A 2600-locus chromosome bin map of wheat homoeologous group 2 reveals interstitial gene-rich islands and colinearity with rice. [REVIEW]E. J. Conley, V. Nduati, J. L. Gonzalez-Hernandez, A. Mesfin, M. Trudeau-Spanjers, S. Chao, G. R. Lazo, D. D. Hummel, O. D. Anderson, L. L. Qi, B. S. Gill, B. Echalier, A. M. Linkiewicz, J. Dubcovsky, E. D. Akhunov, J. Dvořák, J. H. Peng, N. L. V. Lapitan, M. S. Pathan, H. T. Nguyen, X. -F. Ma, Miftahudin, J. P. Gustafson, R. A. Greene, M. E. Sorrells, K. G. Hossain, V. Kalavacharla, S. F. Kianian, D. Sidhu, M. Dilbirligi, K. S. Gill, D. W. Choi, R. D. Fenton, T. J. Close, P. E. McGuire, C. O. Qualset & J. A. Anderson - unknown
  The complex hexaploid wheat genome offers many challenges for genomics research. Expressed sequence tags facilitate the analysis of gene-coding regions and provide a rich source of molecular markers for mapping and comparison with model organisms. The objectives of this study were to construct a high-density EST chromosome bin map of wheat homoeologous group 2 chromosomes to determine the distribution of ESTs, construct a consensus map of group 2 ESTs, investigate synteny, examine patterns of duplication, and assess the colinearity with rice (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Manẓūmat al-qiyam al-Islāmīyah wa-athāruhā fī taʼkīd al-taʻāyush fī al-mujtamaʻ al-muʻāṣir: al-baḥth al-fāʼiz bi-al-jāʼizah al-mutamayyīzah li-ʻām 2012 M. li-waqf al-mustashār al-duktūr Muḥammad Shawqī al-Fanjarī li-khidmat al-daʻwah wa-al-fiqh al-Islāmī.Abū Khuzaym & Muḥammad ʻAbd al-Salām Kāmil - 2013 - al-Qāhirah: Dār al-Kalimah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  12
  G. Ryle. Categories. Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 38 , pp. 189–206. - C. R. Morris. The act of judging. Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 38 , pp. 241–252. - M. Kneale. Logical and metaphysical necessity. Proceedings of the Aristotelian Society, vol. 38 , pp. 253–268. - Stanisław Leśniewski. Einleitende Bemerkungen zur Fortsetzung meiner Mitteilung u. d. T. “Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der Mathematik.”Collectanea logica, vol. 1 , pp. 1–60. [REVIEW]W. V. Quine - 1940 - Journal of Symbolic Logic 5 (2):83-84.
 43.  11
  Partner Gender Differences in Prestige of Clients Served at the Largest U.S. Audit Firms.Elizabeth D. Almer, M. Kathleen Harris, Julia L. Higgs & Joseph R. Rakestraw - 2020 - Journal of Business Ethics 173 (2):401-421.
  Despite tremendous investment to promote gender equity, U.S. public accounting firms continue to be gendered organizations. Our archival study examines gender equity within the partnership of these large firms for a one-year period. We find female partners are clustered in lower prestige client types including investment funds, benefit plans, and single audits, rather than higher prestige public company clients. Second, we consider whether there is gender bias in prestige of client served by female partners who lead public company audits. In (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. al-Amr bi-al-maʻrūf wa-al-nahy ʻan al-munkar: al-aʻlām wa-al-nuṣūṣ.Bassām Jamal, Anas Ṭarīqī & Hudá Baḥrūnī (eds.) - 2019 - al-Rabāṭ: Muʼminūn bi-lā Ḥudūd lil-Dirāsāt wa-al-Abḥāth.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. al-Unmūdhaj al-maʻrifī iṭāran li-ittiṣāl al-ʻulūm: baḥth fī waḥdat al-manhaj wa-tarābuṭ al-mawḍūʻāt.Muḥammad Ghālīm - 2021 - Tūnis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Kitāb.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. PETRUS HISPANUS, Tractatus (trad. M. Beuchot), Instituto de Investigaciones Filosóficas, U.N.A.M., México, 1986.Ángel D'Ors - 1987 - Anuario Filosófico 20 (2):210-211.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  67
  Obligations and prohibitions in Talmudic deontic logic.M. Abraham, D. M. Gabbay & U. Schild - 2011 - Artificial Intelligence and Law 19 (2-3):117-148.
  This paper examines the deontic logic of the Talmud. We shall find, by looking at examples, that at first approximation we need deontic logic with several connectives: O T A Talmudic obligation F T A Talmudic prohibition F D A Standard deontic prohibition O D A Standard deontic obligation. In classical logic one would have expected that deontic obligation O D is definable by $O_DA \equiv F_D\neg A$ and that O T and F T are connected by $O_TA \equiv F_T\neg (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 48. Maʻaśeh avot: maʻaśehem shel gedoli Yahadut ha-mizraḥ ṿe-ḥakhamehah be-dorot ha-aḥaronim: kolel mafteaḥ lefi nośʼim u-midot.M. Sh (ed.) - 2016 - [Israel]: [Publisher Not Identified].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Mārage hālo mārā vālīḍā: mahāmāragī Śrī Bābubhāi Rāṇapurā (māragī bāvo, pū. dayāḷu) nā jīvanakavana ādhārita 'māraga' lekhamāḷānā ' maryo hoya i ja māragī' grantha pachīnā 77 lekhono sañcaya.Jaśubhāi Sonī - 2013 - Amadāvāda: Navabhārata Sāhitya Mandira.
  Collected articles on spiritual life based on Bābubhāī Raṇapurā, 1940, Hindu saint; previously published in Kacchamitra, a Gujarati daily.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Ṣūrat al-maʻrifah fī al-ibistimūlūjīyā al-tarkībīyah wa-al-takāmulīyah: muqārabah fī al-usus wa-al-abʻād wa-al-taʻāluqāt.al-ʻAmzāwī Nabīlah - 2017 - ʻAmmān: Dār al-Ayyām lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000