Results for 'Martyna Koszka��o'

1000+ found
Order:
 1.  23
  Particularities of Legal Regulation of the International Operations.Dalia Vitkauskaitė-Meurice & Martynas Bandza - 2013 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 20 (3):1131-1151.
  Pasibaigus Šaltajam karui smarkiai išaugęs tarptautinių konfliktų skaičius bei identifikuotos naujos grėsmės paskatino tarptautines organizacijas, tokias kaip Jungtinių Tautų organizacija (toliau – JTO) ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (toliau – NATO) peržiūrėti Šaltojo karo metu taikytą jėgos panaudojimo praktiką, poreikį ir priemones reaguoti į konfliktus. Tokiomis priemonėmis kaip tik ir tapo vadinamieji „mėlynieji šalmai“, kurie Jungtinių Tautų valstybių narių yra priskiriami Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcionuotoms operacijoms vykdyti. Nors priskirtos pajėgos vykdydamos tarptautines operacijas dėvi Jungtinių Tautų simboliką, tačiau jų pavaldumas (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  12
  Fluctuating Body Asymmetry in Young Polish Women in Relation to Childhood Socioeconomic Status.Martyna Zurawiecka, Justyna Marchewka & Iwona Wronka - 2019 - Journal of Biosocial Science 51 (5):775-783.
  The aim of this study was to analyse the relationship between childhood socioeconomic conditions and body asymmetry in young Polish women. The study measured fluctuating asymmetry, which refers to small random deviations from perfect symmetry in bilaterally paired body structures. Data were obtained from 620 female students aged from 19 to 25 years recruited from Jagiellonian University in Cracow, Poland. The research was carried out in the period from January 2016 to May 2017. A composite fluctuating asymmetry of the women (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3.  13
  Parents’ Literacy Skills, Reading Preferences, and the Risk of Dyslexia in Year 1 Students.Martyna Matuszkiewicz & Marta Łockiewicz - 2016 - Polish Psychological Bulletin 47 (3):281-288.
  The aim of our study was to examine the familial risk of dyslexia in Year 1 school beginners, whose parents had been diagnosed as dyslexic or exhibited symptoms of the specific difficulties in reading and writing without a formal opinion issued by a counselling centre. We found that both a dyslexia report and specific reading and writing difficulties with no formal diagnosis manifested by a family member, and parents’ reading preferences, predicted the risk of dyslexia in Year 1 children. Moreover, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej - Sokrates, Platon, Arystoteles.Martyna Koszkało - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):157-186.
  Celem artykułu jest przedstawienie i analiza kształtowania się pojęcia woli w starożytnej filozofii pogańskiej. W kontekście poglądów Sokratesa, Platona i Arystotelesa autor przedstawia wiele greckich intuicji dotyczących psychologii aktów moralnych i ludzkiego działania. Po pierwsze artykuł przedstawia doktrynę intelektualizmu etycznego, przypisywaną Sokratesowi, według której kognitywne elementy są głównym motywem naszych działań. Z tego powodu trudno znaleźć pojęcie wolnej woli w sokratejskiej antropologii. Po drugie artykuł prezentuje interpretację platońskiej antropologii, według której sferę thymos można nazwać proto-wolą. Ostatecznie autor ukazuje, jak trudno (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  5
  Koncepcja woli według św. Augustyna – perspektywa antropologiczna.Martyna Koszkało - 2016 - Roczniki Filozoficzne 64 (3):5-37.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6.  9
  MELAS – eine neue Diagnose von Nietzsches Krankheit.Christiane Koszka - 2010 - Nietzsche Studien 39:573-578.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  9
  MELAS (Mitochondriale Enzephalomyopathie, Laktazidose und Schlaganfall-ähnliche Episoden) – eine neue Diagnose von Nietzsches Krankheit.Christiane Koszka - 2010 - Nietzsche-Studien 39 (1):573-578.
  Nach langer Krankheit starb Friedrich Nietzsche im Alter von 55 Jahren. Dieser Bericht gibt einen detaillierten chronologischen Überblick über die Symptome und Zeichen seiner Krankheit, die bereits im Kindesalter begann. Es wird ausfürlich diskutiert, dass Nietzsches Multisystemerkrankung alle Kriterien für die Diagnose eines MELAS-Syndroms erfüllt. Diese genetische Erkrankung wird ausschleßlich von der Mutter vererbt. Die Diagnose Neurosyphilis, die im Jahre 1889 in Basel und in Jena gestellt wurde, war wahrscheinlich ein typischer Irrtum der Zeit. After prolonged illness, Friedrich Nietzsche died (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  40
  Contemplative Leadership: The Possibilities for the Ethics of Leadership Theory and Practice.Gina Grandy & Martyna Sliwa - 2017 - Journal of Business Ethics 143 (3):423-440.
  In this paper, we offer a conceptualization of leadership as contemplative. Drawing on MacIntyre’s perspective on virtue ethics and Levinas’ and Gilligan’s work on the ethics of responsibility and care, we propose contemplative leadership as virtuous activity; reflexive, engaged, relational, and embodied practice that requires knowledge from within context and practical wisdom. More than simply offering another way to conceptualize the ethics of leadership, this research contributes to understanding the ethics of leadership in practice. Empirically, we analyze the narratives of (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 9.  25
  O'Connor's Paradox and the Teaching of Educational Philosophy.David Stenhouse & D. J. O'Connor - 1968 - British Journal of Educational Studies 16 (3):243 - 257.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10.  42
  Précis of O'Keefe & Nadel's The Hippocampus as a Cognitive Map.John O'Keefe & Lynn Nadel - 1979 - Behavioral and Brain Sciences 2 (4):487-494.
  Theories of spatial cognition are derived from many sources. Psychologists are concerned with determining the features of the mind which, in combination with external inputs, produce our spatialized experience. A review of philosophical and other approaches has convinced us that the brain must come equipped to impose a three-dimensional Euclidean framework on experience – our analysis suggests that object re-identification may require such a framework. We identify this absolute, nonegocentric, spatial framework with a specific neural system centered in the hippocampus.A (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   177 citations  
 11. Pierwszy krok W chmurach: O teorii siedliska wydarzeniowego alaina Badiou.O. Teorii - 2013 - Diametros 37:69 - 84.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Scholastic Sources of Gottfried Wilhelm Leibniz’s Treatise Disputatio Metaphysica de Principio Individui.Martyna Koszkało - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (2):23-55.
  The object of this article is the scholastic inspirations found in the metaphysical disputation De principio individui by Gottfried Wilhelm Leibniz. The purpose ofthis study was, on one hand, a reconstruction of Leibniz’s theory concerning the principle of individuation, and on the other hand, a presentation of some texts by medieval scholastic authors to whose ideas Leibniz refers in the named work, even though he had, for the most part, only second-hand information concerning them. In his juvenile treatise, Leibniz states (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Kontyngencja, wolność, indywidualność — Jan Duns Szkot a tradycja arystotelesowska.Martyna Koszkało - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (4):37-59.
  Celem artykułu jest ukazanie zasadniczych różnic między rozumieniem pojęć kontyngencji, wolności, indywidualności w filozofii Szkota w odniesieniu do tradycji arystotelesowskiej. Podkreślam, że istotnymi elementami koncepcji Szkota, będącymi wyraźnym odejściem od klasycznego arystotelizmu, są: odrzucenie zasady pełności, interpretacja teraźniejszości jako niekoniecznej, rozwinięcie pojęcia synchronicznej kontyngencji, zerwanie związku między niezmiennością i koniecznością. W swej antropologii Szkot kładzie nacisk na pojęcie wolnej wolijako władzy autonomicznej i zdolnej do samodeterminacji, przypisuje woli racjonalność, która nie polega na zależności woli od intelektu czy wiedzy, odchodzi od (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (19):53-74.
  God’s Knowledge of Future Contingents. John Duns Scotus’ Explanation The article concerns John Duns Scotus’ views on the problem of God’s knowledge of future contingents, presented by Scotus in his Lectura in librum primum Sententiarumd. 39, n. 1-93. He begins his analysis of the notion of God’s knowledge concerning the future events by criticizing two theories: first, the claim that the content of the idea of a thing, possessed by God, can include contingency of this thing; second, the claim that (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Discussion of J. Kevin O’Regan’s “Why Red Doesn’T Sound Like a Bell: Understanding the Feel of Consciousness”.J. Kevin O’Regan & Ned Block - 2012 - Review of Philosophy and Psychology 3 (1):89-108.
  Discussion of J. Kevin O’Regan’s “Why Red Doesn’t Sound Like a Bell: Understanding the Feel of Consciousness” Content Type Journal Article Pages 1-20 DOI 10.1007/s13164-012-0090-7 Authors J. Kevin O’Regan, Laboratoire Psychologie de la Perception, CNRS - Université Paris Descartes, Centre Biomédical des Saints Pères, 45 rue des Sts Pères, 75270 Paris cedex 06, France Ned Block, Departments of Philosophy, Psychology and Center for Neural Science, New York University, 5 Washington Place, New York, NY 10003, USA Journal Review of Philosophy and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 16. O que é uma acção?O. Jones & P. Smith - 2005 - Critica.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  28
  Interview with Professor Gerard O’Daly.Suzanne Stern-Gillet & Gerard O’Daly - 2019 - International Journal of the Platonic Tradition 13 (1):125-130.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):441-458.
  Both in Polish and international literature Duns Scotus’ ethical thought has had a number of conflicting interpretations. The article presents the main elements of Duns Scotus’ ethical thought. The quaestions it tries to answer are the following: a) is Scotus’ ethics voluntaristic; b) if so, what type of voluntarism can one attribute to Scotus. Finding Scotus’ ethics moderately voluntaristic I distinguish and characterize three types of voluntarism that could be attributed to Scotus: psychological voluntarism (Duns finds the will more perfect (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Wszechmoc (Boga - God's Omnipotence).Marek Pepliński & Martyna Koszkało - 2016 - In Janusz Salamon (ed.), Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Kraków, Poland: pp. 37-59.
  Wersja przedostatnia, z 2010 roku. Proszę cytować wersję opublikowaną. Pre-final version, from 2010. Please, quote the published version.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  13
  No Indication That the Ego Depletion Manipulation Can Affect Insight: A Comment on DeCaro and Van Stockum.Dominika Drążyk, Martyna Kumka, Katarzyna Zarzycka, Paulina Zguda & Adam Chuderski - 2019 - Thinking and Reasoning 26 (3):414-446.
  Recently, DeCaro and Van Stockum have suggested that ego depletion following intensive self-control can improve insight problem-solving; this finding was interpreted in terms of insight relying on...
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Rozważania Franciszka Suareza nad zakresem działania mocy absolutnej Boga w odniesieniu do prawa naturalnego.Martyna Koszkało - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):121-135.
  FRANCIS SUÁREZ’S VIEWS ON THE RELATION BETWEEN THE ABSOLUTE POWER OF GOD AND THE NATURAL LAW The article presents Francis Suárez’s views concerning the problem of the possibility of granting dispensation from the natural law by the absolute power of God. Suárez’s opinions on this matter were shown in his comprehensive work on the philosophy of law: De legibus ac Deo legislatore, in Book II De lege aeterna, naturali, et jure gentium, chapter XV entitled Utrum Deus dispensare possit in lege (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  19
  The Exact Sciences in Antiquity. By O. Neugebauer. Pp. Xiii + 191, with 14 Plates and 30 Text Figures. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1951, D. Cr. 42. [REVIEW]A. P. Treweek & O. Neugebauer - 1953 - Journal of Hellenic Studies 73 (2):179-179.
 23. Franciszka Suareza koncepcja jednostkowienia bytu na tle stanowisk myślicieli średniowiecznych.Martyna Koszkało - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):881-897.
  The paper presents Suárez’s view on the individuation of beings, which he developed in his Disputatio V, De unitate individuali eiusque principio. The aim, apart from simply presenting Doctor Eximius’s thought, is also to compare his views with his scholastic predecessors. When considering the question of individuation, Suárez remained under a considerable influence of the medieval tradition, which, however, he transformed in his writings according to his own convictions. He used the language of Duns Scotus when speaking of individuation and (...)
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. O'CONNOR, D. J. "The Correspondence Theory of Truth". [REVIEW]O. R. Jones - 1977 - Mind 86:458.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Źródła normatywności według Jana Dunsa Szkota.Martyna Koszkało - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (4).
  The paper is devoted to the question of the sources of normativity in John Duns Scotus. Confronted with different conceptions of the sources of normativity listed by Christine M. Korsgaard, Duns Scotus’ conception turns out to be hybrid because he iterweaves realistic and voluntaristic elements. In Scotus’ ethics one can find the sources of normativity analizing: (1) subjective condition of the agent such as beeing free and rational; (2) objective foundations of moral norms such as natural law; (3) external authority (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  27
  The Development of the Notion of Will in the Pagan Ancient Philosophy: Socrates, Plato, Aristotle.Martyna Koszkało - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):157-186.
 27.  6
  Power and Events: An Essay on Dynamics in Philosophy. By William O'Meara.William O'Meara - 1946 - Ethics 57 (4):305-306.
 28. WISDOM, J. O. -Causation and the Foundations of Science. [REVIEW]J. O. Urmson - 1948 - Mind 57:253.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  23
  Russell on Universals: J. O. Urmson.J. O. Urmson - 1986 - Royal Institute of Philosophy Supplement 20:245-258.
  It might seem that there are two separate questions about universals, the question of what they are and the question why we should believe that there are such things, and that the former question should be taken first; it might seem that until you know what they are it cannot be sensible to ask whether one should believe in them. How, for example, could one know whether it was sensible or even possible to believe in Father Christmas until one knew (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Döring, O. Der Anhang zum analytischen Teile der Kritik der reinen Vernunft über die Amphibolie der Reflexionsbegriffe.O. Döring - 1905 - Kant-Studien 10 (1-3).
 31. Onora O'Neill: Constructions of Reason. Explorations of Kant's Practical Philosophy, Cambridge University Press: Cambridge 1989, 249 S. [REVIEW]O. Höffe - 1993 - Philosophische Rundschau 40 (1-2):83-86.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. O tempo de ontem na voz de hoje: Memória de idosas sergipanas.O. Tempo de Ontem Na Voz - 2010 - História 28:10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Üvahy o logice normativnich vet.O. Weinberger - forthcoming - Filosoficky Casopis.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  12
  Representation in Music: J. O. Urmson.J. O. Urmson - 1972 - Royal Institute of Philosophy Supplement 6:132-146.
  A Satisfactory discussion in depth of all the philosophical problems that could be raised concerning musical representation would require much more space as well as more ability than I have at my disposal. Nobody should believe, or believe that I believe, that what follows is more than a rather sketchy examination of a few central issues.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  76
  Human Agency: Language, Duty, and Value: Philosophical Essays in Honor of J.O. Urmson.J. O. Urmson, Jonathan Dancy, J. M. E. Moravcsik & C. C. W. Taylor (eds.) - 1988 - Stanford University Press.
  The essays in this volume explore current work in central areas of philosophy, work unified by attention to salient questions of human action and human agency. They ask what it is for humans to act knowledgeably, to use language, to be friends, to act heroically, to be mortally fortunate, and to produce as well as to appreciate art. The volume is dedicated to J. O. Urmson, in recognition of his inspirational contributions to these areas. All the essays but one have (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  7
  Sex Differences in Human Olfaction: A Meta-Analysis.Piotr Sorokowski, Maciej Karwowski, Michał Misiak, Michalina Konstancja Marczak, Martyna Dziekan, Thomas Hummel & Agnieszka Sorokowska - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37.  32
  II–Onora O’Neill.Onora O’Neill - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):211-228.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 38. Tragedia i sceptycyzm.Robert Piłat & Martyna Filcek - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):25-42.
  Najbardziej rozpowszechniona interpretacja sytuacji tragicznej odwołuje się do pozytywnego konfliktu sił lub wartości. W artykule badamy inną możliwość: skupienie się na uwikłanym w tragedię akcie negatywnym, czyli odżegnaniu się bohatera tragicznego od istotnych dóbr i więzi, sprawiającym, że od początku żyje on w zawężonym świecie, w którym nie da się ani wybrać dobra, ani ocalić samego siebie. Odróżnienie pozytywnego i negatywnego aspektu sytuacji tragicznej zestawiamy z odróżnieniem dwóch warstw tragedii. Pierwsza obejmuje obiektywne nieszczęście i strategie oporu ofiary, druga obejmuje nową (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sobre o que Aparece.Oswaldo Porchat Pereira & O. Ceticismo - 2007 - Discurso 19 (2):195.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. von der Pfordten, O., Die Grundurteile der Philosophen. [REVIEW]O. Braun - 1914 - Société Française de Philosophie, Bulletin 19:407.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. von der Pfordten, O., Die Grundurteile der Philosophen.O. Braun - 1914 - Kant-Studien 19:407.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Norman O. Brown.Norman O. Brown & S. E. Pro - 1989 - In Richard Kostelanetz (ed.), Esthetics Contemporary. Prometheus Books. pp. 114.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Human Agency Language, Duty, and Value : Philosophical Essays in Honor of J.O. Urmson ; Edited by Jonathan Dancy, J.M.E. Moravcsik, and C.C.W. Taylor. [REVIEW]J. O. Urmson, Jonathan Dancy, J. M. E. Moravcsik & C. C. W. Taylor - 1988
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  8
  The Lancet–O’Neill Institute/Georgetown University Commission on Global Health and Law: The Power of Law to Advance the Right to Health.Jenny C. Kaldor, Lawrence O. Gostin, John T. Monahan & Katie Gottschalk - 2020 - Public Health Ethics 13 (1):9-15.
  The Lancet–O’Neill Institute/Georgetown University Commission on Global Health and Law published its report on the Legal Determinants of Health in 2019. The term ‘legal determinants of health’ draws attention to the power of law to influence upstream social and economic influences on population health. In this article, we introduce the Commission, including its background and rationale, set out its methodology, summarize its key findings and recommendations and reflect on its impact since publication. We also look to the future, making suggestions (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  66
  O'Shea, J. (2019) Review of Dennis Schulting, Kantian Nonconceptualism (Palgrave 2016), in Notre Dame Philosophical Reviews (Online). [REVIEW]James O'Shea - 2019 - Notre Dame Philosophical Reviews:online.
 46. O bolesti.Etudy O. Bolesti A. Iné Eseje - 1999 - Filozofia 54 (6-10):777.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  13
  Review: O. B. Lupanov, On the Possibilities of Designing Circuits Out of Various Elements; O. B. Lupanov, On the Synthesis of Contact Circuits; O. B. Lupanov, On the Synthesis of Contact Networks. [REVIEW]Edward F. Moore & O. B. Lupanov - 1959 - Journal of Symbolic Logic 24 (1):76.
 48. Eudaimonism, Love and Friendship, and Political Community*: DAVID O. BRINK.David O. Brink - 1999 - Social Philosophy and Policy 16 (1):252-289.
  It is common to regard love, friendship, and other associational ties to others as an important part of a happy or flourishing life. This would be easy enough to understand if we focused on friendships based on pleasure, or associations, such as business partnerships, predicated on mutual advantage. For then we could understand in a straightforward way how these interpersonal relationships would be valuable for someone involved in such relationships just insofar as they caused her pleasure or causally promoted her (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 49.  16
  Lovejoy, Α. O. Kant and Evolution. [REVIEW]A. O. Lovejoy - 1911 - Kant-Studien 16 (1-3).
 50. K Voprosu o Formirovanii Filosofskikh Vzgljadov K. Marksa (On the Problem of the Formation of K. Marx's Philosophical Views.).O. M. BAKURADZE - 1956
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000