13 found
Order:
See also
Marek Picha
Masaryk University
 1. How to Reconstruct a Thought Experiment.Marek Picha - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (2):154-188.
  The paper is a contribution to the debate on the epistemological status of thought experiments. I deal with the epistemological uniqueness of experiments in the sense of their irreducibility to other sources of justification. In particular, I criticize an influential argument for the irreducibility of thought experiments to general arguments. First, I introduce the radical empiricist theory of eliminativism, which considers thought experiments to be rhetorically modified arguments, uninteresting from the epistemological point of view. Second, I present objections to the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. A Minimalist Framework for Thought Experiment Analysis.Marek Picha - 2016 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 23 (4):503-524.
  Thought experiments are frequently vague and obscure hypothetical scenarios that are difficult to assess. The paper proposes a simple model of thought experiments. In the first part, I introduce two contemporary frameworks for thought experiment analysis: an experimentalist approach that relies on similarities between real and thought experiment, and a reasonist approach focusing on the answers provided by thought experimenting. Further, I articulate a minimalist approach in which thought experiment is considered strictly as doxastic mechanism based on imagination. I introduce (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Apriorism, Psychologism, and Conceptualism about Thought Experiments.Marek Picha - 2014 - Dokos 2014 (1):27-47.
  Epistemological optimists about thought experiments hold that imagination could be under certain conditions source of epistemic justification. Their claim is usually based on one of three dominant conceptions about epistemic value of thought experiments. Apriorism states that imagination may serve as unique a priori source of new synthetic knowledge about the actual world. I argue against this view and show that apriorism is either too weak, or too strong or too vague. Psychologism is viable, yet not fully clear conception about (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  24
  The Gramophone: Lem against the Chinese Room.Marek Picha - 2021 - Pro-Fil 22 (Special Issue):54-64.
  The text focuses on Lem’s rejection of the Chinese Room, a prominent challenge to the sufficiency of the Turing test. After outlining Lem’s relationship to the Turing test, it offers an exposition of two of Lem’s thought experiments, the Gramophone and the Jigsaw, whose critique is directly related to the critique of the Chinese Room. The text shows that Lem’s key argument is to point out the computational naivety of the machines that feature in these experiments. The text concludes by (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Funkcionalismus, zombie a absence mentalistického slovníku.Marek Picha - 2001 - Filosoficky Casopis 49:857-864.
  [Functionalism, Zombies and the Absence of a Mental Dictionary].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Ó hovado: osobní argumentace v Descartových Meditacích.Marek Picha - 2010 - Studia Philosophica 57 (2):71-81.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Když dva dělají totéž: srovnávací tradiční rétorická analýza.Marek Picha - 2019 - Filosofie Dnes 10 (2).
  Text porovnává přesvědčovací strategie využité ve velmi podobných politicky angažovaných videoklipech The Great Schlep a Přemluv bábu. Ukazuje, že přestože se klip Přemluv bábu od své americké předlohy zásadně neliší v obecné struktuře, deklarovaném cíli či motivické výbavě, v jiných persvazivně významných ohledech se původnímu klipu vzdaluje. Rozdíly jsou patrné zejména v odlišné konstrukci publika, v jiném situování mluvčích a v topickém výběru vyjádřeném jinými stylistickými prostředky.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Myšlenkové experimenty ve filozofii: Gettierovy příklady.Marek Picha - 2021 - Studia Philosophica 68 (1):59-70.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Myšlenkové experimenty ve filozofii: Turingův test.Marek Picha - 2022 - Studia Philosophica 69 (2):55-62.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  Představivost, poznávací cíl a Platónova Jeskyně.Marek Picha & Dagmar Pichová - 2014 - Studia Philosophica 61 (2):69-75.
  In the review of 100 myšlenkových experimentů ve filozofii (2013) Jakub Mácha raises several questions concerning our approach to thought experiment analysis. We address all of his remarks; particularly, we answer three questions: Which type of imagination do we use in our definition of thought experiments? How is the cognitive aim of thought experiments related to their cognitive value? Is the analysis of Plato’s Cave proposed in our book appropriate?
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Role myšlenkového experimentu ve vědě a filozofii.Marek Picha - 2012 - Pro-Fil 13 (1):39.
  Audiozáznam přednášky proslovené ve Filozofické jednotě na Katedře filozofie dne 26. března 2012.V přednášce se pokouším o velmi základní rozlišení tří funkcí, jež mohou myšlenkové experimenty plnit. Nejprve nabízím liberální definici myšlenkového experimentu, podle níž nejde nutně o výjimečné, nereálné, teoreticky zajímavé, bizarní, imaginární scénáře, nýbrž o celkem běžné představování si situace s kognitivním cílem. Snažím se ukázat, že navzdory své šíři je tato definice přiměřeným zachycením všech podstatných vlastností útvarů, jež intuitivně mezi myšlenkové experimenty počítáme. Stručně se poté věnuji (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Squeezing Searle.Marek Picha - 2004 - Filosoficky Casopis 52:721-734.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Kdyby chyby: episte­mologie myšlenkových experimen­tů. [REVIEW]Marek Picha - 2012 - Studia Philosophica 59 (1):133-135.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations