Results for 'Marek Ku��'

1000+ found
Order:
 1. Marek K. Siwiec: Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza.Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
  The article reviews the book Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza [Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry], by Marek K. Siwiec.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Marek K. Siwiec, Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródlom poezji Aleksandra Wata I Czeslawa Milosza [Fate, evil, mystery. Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czeslaw Milosz's Poetry] by Władysław Stróżewski.Anna Julia Siwiec & Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
  The article reviews the book Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza [Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry], by Marek K. Siwiec.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ku przeszłości!: René Guénon, Julis Evola i nurty tradycjonalizmu: studium z filozofii kultury = Towards the past!: René Guénon, Julius Evola and currents of traditionalism: a study in the philosophy of culture.Marek Jedliński - 2019 - Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  20
  Zbigniew Herbert - ku tajemnicy Sokratesa.Marek K. Siewiec - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):7-28.
  Author: Siwiec Marek Kazimierz Title: ZBIGNIEW HERBERT – TOWARDS MYSTERY OF SOCRATES (Zbigniew Herbert – ku tajemnicy Sokratesa) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 7-28 Keywords: MYSTERY OF SOCRATES, ZBIGNIEW HERBERT, JOURNEY TO THE GREEK ROOTS (BEGINNINGS) TO THE EUROPEAN CULTURE AND SOURCES OF THE EUROPEAN HUMANITY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In the essay the author follows Zbigniew Herbert’s path by asking a question: “What is a (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  18
  " Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza/Fate, evil, mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry," by Marek K. Siwiec.Anna Julia Siwiec & Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
  The article reviews the book Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza [Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry], by Marek K. Siwiec.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  6
  Egzystencja w obliczu śmierci i ku tajemnicy.Marek K. Siwiec - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)):7-43.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Przemiany w polskich zasadach deontologii lekarskiej po II wojnie światowej. Ku poszanowaniu autonomii pacjenta?Lesław Niebrój, Marek Olejniczak & Agnieszka Krużlak - 2005 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 6:5-18.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski [Equal in Rights and Obligations towards the Common Good – Poland].Marek Piechowiak - 2009 - In Zespół Prezydialny Biura Trybunału Konstytucyjnego (ed.), Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Trybunału Konstytucyjnego. pp. 111-124.
  Opracowanie dotyczy fragmentu preambuły Konstytucji RP z 1997 r.: „równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski”. Zmierza ono przede wszystkim do uwyraźnienia i analizy wskazanych w tym fragmencie wartości, które mogą pomóc w dookreśleniu celów konstytucji i ujęciu czegoś, co określa się niekiedy mianem „ducha konstytucji”. Analizowane jest umiejscowienie komentowanego akapitu w całości preambuły, oraz prace nad projektem Konstytucji, które prowadzą ku refleksji nad kategorią dobra wspólnego w artykule 1. W centrum moich analiz jest argumentacja na (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  12
  Speakers: Marek Fritzhand, Władyslaw Markiewicz, and Janusz Górski.Marek Fritzhand, Władyslaw Markiewicz & Janusz Górski - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):7-13.
 11.  1
  Wspomnienie - Marek Czyżewski.Marek Czyżewski - 2011 - Etyka 44:118-120.
  Artykuł podejmuje polemikę z obiegowym rozumieniem tolerancji. Autor podkreśla znaczenie podziału na tolerancję jako postawę i na dyskursy o tolerancji. Następnie, w nawiązaniu i częściowo w dyskusji z koncepcją tolerancji zaproponowaną przez Iję Lazari Pawłowską, przedstawione jest rozróżnienie trzech odmian tolerancji, a także rozróżnienie odpowiednich trzech odmian nietolerancji. Rozważane są również niektóre paradoksy związane z tolerancją oraz ze zwalczaniem nietolerancji.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Marek, Siesfrled. Die platonische Ideen lehre in ihren Motiven.Siegfried Marek - 1911 - Kant Studien 16 (1-3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Munhwa, yuhak sasang kŭrigo simnihak =.Kŭng-ho Cho - 2019 - Sŏul T'ŭkpyŏlsi: Hakchisa.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Appeal to All the Leaders of Palestinian Military, Paramilitary and Guerilla Organisations-to All the Soldiers of Palestinian Militant Groups A Note on Marek Edelman.Marek Edelman - 2003 - Dialogue and Universalism 13 (3-4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Smisŭl i realnost: kŭsnii︠a︡t Vitgenshtaĭn i tradit︠s︡ionnata filosofii︠a︡.Aleksandŭr Kŭnev - 2013 - Sofii︠a︡: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Okhridski".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  12
  III 2009: Marek Siemek year. In the circle of the German philosophy of history-Hegel and history. A modernity ethos.Marek J. Siemek - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (3-5):195.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Song Sŏk-ku Kyosu ŭi Yulgok ch'ŏrhak kangŭi.Sŏk-ku Song - 2015 - Sŏul-si: Yemun Sŏwŏn.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Sŏn, kŭrigo ak ŭi nonjaeng: muŏt i sŏn igo, muŏt i ak in'ga.Kŭn-ho Kim - 2017 - Kyŏnggi-do P'aju-si: Kŭl Hangari.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sŏkchŏn Kwangju Yi Ssi kamun kwa kŭn'gi namin ŭi chehyu.Yi Kŭn-ho - 2018 - In Wŏn-sik Hong (ed.), Chosŏn hugi 'Nakchunghak' ŭi chŏn'gae wa 'Hallyŏ hakp'a'. Kyemyŏng Taehakkyo Ch'ulp'anbu.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Han'guk Yugyo Ŭi Pit Kwa Kŭnŭl.Chang-T'ae Kŭm - 2022
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  13
  Erik J. Wielenberg, Value and Virtue in a Godless Universe by Marek Pepliński.Marek Pepliński - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):196-201.
  The article reviews the book Value and Virtue in a Godless Universe, by Erik J. Wielenberg.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ku światu uwidaczniającemu się.Henryk Czubała - forthcoming - Estetyka I Krytyka 17 (17/18):161-178.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  49
  Proof and Falsity: A Logical Investigation.Nils Kürbis - 2019 - Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  This book argues that the meaning of negation, perhaps the most important logical constant, cannot be defined within the framework of the most comprehensive theory of proof-theoretic semantics, as formulated in the influential work of Michael Dummett and Dag Prawitz. Nils Kürbis examines three approaches that have attempted to solve the problem - defining negation in terms of metaphysical incompatibility; treating negation as an undefinable primitive; and defining negation in terms of a speech act of denial - and concludes that (...)
 24.  47
  Clarke, W. Norris, S.J. The One and the Many: A Contemporary Thomistic Metaphysics.Marek Balinski - 2002 - Review of Metaphysics 56 (1):167-169.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  13
  K logickej analýze lingvistického pojmu synonymie.Marek Mikušiak - 2013 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (1):106-114.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Sartrův ateismus =.Marek Feigl - 2018 - Praha: Filosofia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Emotywizm a marksizm.Marek Fritzhand - 1966 - Etyka 1.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Indywidualizm czy kolektywizm?Marek Fritzhand - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):5-28.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  8
  " There is no self"(natmasti)-Some observations from Vasubandhu's Abhidharmakosa and the Yuktidipika.Marek Mejor - 1999 - Communication and Cognition: An Interdisciplinary Quarterly Journal 32 (3/4):97-124.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  The One and the Many: A Contemporary Thomistic Metaphysics. [REVIEW]Marek Balinski - 2002 - Review of Metaphysics 56 (1):167-168.
  The title of the book promises to provide the reader with “A Contemporary Thomistic Metaphysics.” However, what can be contemporary about a philosophy which was developed as a complement and a tool for thirteenth-century theology? The last century’s revival of Thomism was mainly an affair of text exegesis in the eyes of most interpreters of Aquinas, even if sometimes they added an epistemological basis to the metaphysical system developed by Aquinas himself. Clarke proposes, instead, a “creative appropriation of Thomistic metaphysics,” (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. History of Philosophy.Marek Urban - 2020 - In Piotr Stanisław Mazur, Piotr Duchliński & Paweł Skrzydlewski (eds.), A companion to Polish Christian philosophy of the 20th and 21st centuries. Ignatianum University Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  87
  Do infants detect indirect reciprocity?Marek Meristo & Luca Surian - 2013 - Cognition 129 (1):102-113.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   20 citations  
 33. Argument mniejszego zła. Próba ujęcia teoriodecyzyjnego.Marek Łukaszuk - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 58 (2):83-95.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  11
  Mechanisms and Consciousness: Integrating Phenomenology with Cognitive Science.Marek Pokropski - 2021 - Routledge.
  This book develops a new approach to naturalizing phenomenology. The author proposes to integrate phenomenology with the mechanistic framework that offers new methodological perspectives for studying complex mental phenomena such as consciousness. While mechanistic explanatory models are widely applied in cognitive science, their approach to describing subjective phenomena is limited. The author argues that phenomenology can fill this gap. He proposes two novel ways of integrating phenomenology and mechanism. First, he presents a new reading of phenomenological analyses as functional analyses. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35. Problem (a)czasowości Boga.Marek Łagosz - 2020 - Studia Philosophiae Christianae 56 (1):79-102.
  W artykule tym rozważana jest kwestia zmienności Boga, której „pochodną” – biorąc pod uwagę stwierdzenie Arystotelesa, że „substratem” czasu jest ruch – jest tytułowy problem czasowości Boga. Aby uwyraźnić i uchwycić wiążące się z tymi zagadnieniami trudności i dylematy, odwołano się do teologii chrześcijańskiej, a w szczególności do problematyki stworzenia, objawienia, a także – co się z tym wiąże – wcielenia oraz zbawienia. Wyprowadzono wniosek, że należy przyjąć, iż w Bogu realizuje się zupełnie inna niż kauzalna zasada ruchu, stąd też (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  13
  Ku Chieh-kang and China's New History: Nationalism and the Quest for Alternative Traditions.Arif Dirlik & Laurence A. Schneider - 1978 - Journal of the American Oriental Society 98 (3):340.
 37.  2
  Krok ku ucieleśnieniu poznania. Uwagi wstępne do pracy Andrew D. Wilsona i Sabriny Golonki.Przemysław Nowakowski - 2014 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 5 (1):15-20.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Kūrmapurāṇa meṃ dharma evaṃ darśana.Pūjā Dīkshita - 2020 - Lakhanau: Buka Pablikeśana.
  Critical study of religion and philosophy in Kūrmapurāṇa, Hindu mythological text.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  28
  Alchemy as Studies of Life and Matter: Reconsidering the Place of Vitalism in Early Modern Chymistry.Ku-Ming Chang - 2011 - Isis 102 (2):322-329.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 40. Afterphilosophie.Marek Trojanowski & Andrzej Tarnopolski - 2005 - Diametros 4:86-93.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  12
  Kuala Lumpur: Community, Infrastructure and Urban Inclusivity.Marek Kozlowski, Asma Mehan & Krzysztof Nawratek - 2020 - Routledge.
  Kuala Lumpur is a diverse city representing many different religions and nationalities. Recent government policy has actively promoted unity and cohesion throughout the city; and the country of Malaysia, with the implementation of a programme called 1Malaysia. In this book, the authors investigate the aims of this programme – predominantly to unify the Malaysian society – and how these objectives resonate in the daily spatial practices of the city’s residents. -/- This book argues that elements of urban infrastructure could work (...)
 42.  1
  Ukrytość i Wcielenie. Teistyczna odpowiedź na argument Johna L. Schellenberga za nieistnieniem Boga.Marek Dobrzeniecki - 2020 - Kraków, Polska: WAM.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  36
  “Secularization” or Plurality of Meaning Structures? A. Schutz's Concept of a Finite Province of Meaning and the Question of Religious Rationality.Marek Chojnacki - 2012 - Open Journal of Philosophy 2 (2):92-99.
  Referring to basic Weberian notions of rationalization and secularization, I try to find a more accurate sense of the term “secularization”, intending to describe adequately the position of religion in modernity. The result of this query is—or at least should be—a new, original conceptualization of religion as one of finite provinces of meaning within one paramount reality of the life-world, as defined by Alfred Schutz. I proceed by exposing a well known, major oversimplification of the Weberian concept of secularization, very (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  30
  Automatic Sleep Spindle Detection and Genetic Influence Estimation Using Continuous Wavelet Transform.Marek Adamczyk, Lisa Genzel, Martin Dresler, Axel Steiger & Elisabeth Friess - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 45.  14
  The levels of perceptual processing and the neural correlates of increasing subjective visibility.Marek Binder, Krzysztof Gociewicz, Bert Windey, Marcin Koculak, Karolina Finc, Jan Nikadon, Monika Derda & Axel Cleeremans - 2017 - Consciousness and Cognition 55:106-125.
 46. Slavný případ Marbury vs. Madison aktuální i po dvou stoletích.Marek Antoš - 2010 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 119 (1).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Whistleblowing, czyli ujawnienie w dobrej wierze.Marek Arszułowicz - 2007 - Prakseologia 147 (147):91-114.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Augustinian Versus Classical Philosophical Doctrine of Human Soul.Marek Babic - 2010 - Filozofia 65 (1):63-73.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Reason and the sacred: handmaiden of faith & ancient Ethiopia.Tadlā Malāku - 2017 - Middletown, DE: [Publisher Not Identified].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. al-Kūjīṭū al-majrūḥ: asʼilat al-huwīyah fī al-falsafah al-muʻāṣirh.Fatḥī Maskīnī - 2012 - Bayrūt: Manshūrāt Ḍifāf.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000