Results for 'Marek Havl��k'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Social Theory at Work.Marek Korczynski, Randy Hodson & Paul K. Edwards (eds.) - 2006 - Oxford University Press UK.
  Work is fundamental to human society and modern organizations, and consequently has been central to the thinking of major social theorists and social science disciplines. This book offers a 'one-stop-shop' guide to classical and contemporary perspectvies of work written by leading international experts. Schools covered include: Weberian, Marxian, Durkheimian, feminist, neo-classical economics, institutional economics, ethics, Foucauldian, postmodernist, organizational sociology and economic sociology. Each chapter traces the origins of the theoretical school, reviews seminal contributions,and considers major criticisms of the approach. In (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Marek K. Siwiec: Los, Zło, Tajemnica: Ku Twórczym Źródłom Poezji Aleksandra Wata I Czesława Miłosza.Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
  The article reviews the book Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza [Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry], by Marek K. Siwiec.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. O melancholii epistemologicznego pejzażu.Marek K. Głowacki - 1988 - Studia Filozoficzne 270 (5).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  12
  K Logickej Analýze Lingvistického Pojmu Synonymie.Marek Mikušiak - 2013 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (1):106-114.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  20
  Zbigniew Herbert - ku tajemnicy Sokratesa.Marek K. Siewiec - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):7-28.
  Author: Siwiec Marek Kazimierz Title: ZBIGNIEW HERBERT – TOWARDS MYSTERY OF SOCRATES (Zbigniew Herbert – ku tajemnicy Sokratesa) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 7-28 Keywords: MYSTERY OF SOCRATES, ZBIGNIEW HERBERT, JOURNEY TO THE GREEK ROOTS (BEGINNINGS) TO THE EUROPEAN CULTURE AND SOURCES OF THE EUROPEAN HUMANITY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In the essay the author follows Zbigniew Herbert’s path by asking a question: “What is a (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Marek K. Siwiec, Los, Zło, Tajemnica: Ku Twórczym Źródlom Poezji Aleksandra Wata I Czeslawa Milosza [Fate, Evil, Mystery. Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czeslaw Milosz's Poetry] by Władysław Stróżewski.Anna Julia Siwiec & Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
 7.  8
  \"To\" jako źródłowa głębia doświadczenia zła i ciemne źródło w poemacie \"Nokturny\" Aleksandra Wata.Marek K. Siwiec - 2001 - Filo-Sofija 1 (1):9-37.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  6
  Egzystencja w obliczu śmierci i ku tajemnicy.Marek K. Siwiec - 2003 - Filo-Sofija 3 (1(3)):7-43.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Twórca a myśl estetyczna Michała Anioła Buonarrotiego.Marek K. Siwiec - 2007 - Filo-Sofija 7 (1(7)):35-59.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. „Komentář“ Anselma Z Canterbury K Aristotelovým Kategoriím.Marek Otisk - 2019 - Pro-Fil 20 (2):15.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  48
  Andrew M. Pitts. Interpolation and Conceptual Completeness for Pretoposes Via Category Theory. Mathematical Logic and Theoretical Computer Science, Edited by Kueker David W., Lopez-Escobar Edgar G. K. And Smith Carl H., Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics, Vol. 106, Marcel Dekker, New York and Basel1987, Pp. 301–327. - Andrew M. Pitts. Conceptual Completeness for First-Order Intuitionistic Logic: An Application of Categorical Logic. Annals of Pure and Applied Logic, Vol. 41 , Pp. 33–81. [REVIEW]Marek Zawadowski - 1995 - Journal of Symbolic Logic 60 (2):692-694.
 12.  8
  Jak być dobrym relatywistą? (na marginesie późnej twórczości Paula K. Feyerabenda).Marek Więcław - 2004 - Nowa Krytyka 17.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  19
  Review: Andrew M. Pitts, David W. Kueker, Edgar G. K. Lopez-Escobar, Carl H. Smith, Interpolation and Conceptual Completeness for Pretoposes Via Category Theory; Andrew M. Pitts, Conceptual Completeness for First-Order Intutionistic Logic: An Application of Categorical Logic. [REVIEW]Marek Zawadowski - 1995 - Journal of Symbolic Logic 60 (2):692-694.
 14. Andrzej Ceynowa, Bohdan Dziemidok and Marek Janiak, Eds., The Question of Valuation in American Twentieth-Century Philosophy and Aesthetics.K. Swiatek - 1997 - Philosophy in Review 17:82-84.
 15. List of Participants 17 Robert K. Meyer (Camberra, Australia) Barbara Morawska (Gdansk, Poland) Daniele Mundici (Milan, Italy).Kazumi Nakamatsu, Marek Nasieniewski, Volodymyr Navrotskiy, Sergey Pavlovich Odintsov, Carlos Oiler, Mieczyslaw Omyla, Hiroakira Ono, Ewa Orlowska, Katarzyna Palasihska & Francesco Paoli - 2001 - Logic and Logical Philosophy 7:16.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  The Pragmatic Turn: Toward Action-Oriented Views in Cognitive Science.Andreas K. Engel, Karl J. Friston & Danica Kragic (eds.) - 2016 - MIT Press.
  Cognitive science is experiencing a pragmatic turn away from the traditional representation-centered framework toward a view that focuses on understanding cognition as "enactive." This enactive view holds that cognition does not produce models of the world but rather subserves action as it is grounded in sensorimotor skills. In this volume, experts from cognitive science, neuroscience, psychology, robotics, and philosophy of mind assess the foundations and implications of a novel action-oriented view of cognition. Their contributions and supporting experimental evidence show that (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   16 citations  
 17. Piekno rzeczy jako źródło wrażenia wolności [F. Schiller, Kallias, czyli o pieknie [w:] Kallias, czyli o pieknie, K. Kaskiewicz, R. Michalski (red.), Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kety 2007, ss. 53–67.]. [REVIEW]Magda Siatkowska-Białecka - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:172-174.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  18
  " Los, Zło, Tajemnica: Ku Twórczym Źródłom Poezji Aleksandra Wata I Czesława Miłosza/Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry," by Marek K. Siwiec.Anna Julia Siwiec & Władysław Stróżewski - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (2):455-458.
 19. Czy możliwa jest ogólna teoria informacji?Marek Hetmański - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (185):395-420.
  W artykule rozważana jest możliwość powstania ogólnej teorii informacji, która miałaby szerszy zakres tematyczny i wyższy stopień ogólności niż matematyczna teoria komunikacji (łączności) Shannona. Uzasadnieniem takiego oczekiwania jest nie tylko dojrzałość wielu współczesnych koncepcji i teorii informacji, głównie formalnych i matematycznych, lecz również znaczące zmiany w sferze masowej komunikacji i komputerowych systemów informacyjnych (dokonujące się w tzw. zwrocie informacyjnym). Omawiane są koncepcje takich autorów, jak C. Shannon, N. Wiener, Y. Bar-Hillel, K. Devlin, F. Adams, F. Dretske, P. Adriaans oraz J. (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  18
  Jakiej sprawiedliwości wolno oczekiwać od lekarza? / What Kind of Justice Can We Expect from a Medical Doctor?Marek Olejniczak - 2015 - Diametros 44:78-88.
  The essential objective of the paper is to demonstrate the complexity of issues related to justice in the medical profession. The author claims that the virtue of justice as the foundation of a good doctor's moral attitude and the concept of justice in allocating medical goods are of primary importance. The most important thesis presented in the paper is that even if the so-called social justice needs to be complied with in the public healthcare system, it has nothing to do (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21. Miejsce i znaczenie problematyki normatywnej w analitycznej epistemologii w erze postgettierowskiej.Marek Pepliński - 2014 - Filo-Sofija 14 (27):67-86.
  I present argument for different than traditional continental classification of epistemological issues. Paper has two parts, first concerned with K. Ajdukiewicz and J. Woleński conception of epistemology and its branches and with different methods of epistemological inquiry based on different task posed for epistemology. Second part discuss main important topics of current postgettieral analytic epistemology like virtue epistemology, ethics of belief, problems of epistemic value, epistemic value monism and pluralism, metaepistemology and concludes that in traditional continental classification the issues of (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  Logics with Impossibility as the Negation and Regular Extensions of the Deontic Logic D2.Krystyna Mruczek-Nasieniewska & Marek Nasieniewski - 2017 - Bulletin of the Section of Logic 46 (3/4).
  In [1] J.-Y. Bèziau formulated a logic called Z. Bèziau’s idea was generalized independently in [6] and [7]. A family of logics to which Z belongs is denoted in [7] by K. In particular; it has been shown in [6] and [7] that there is a correspondence between normal modal logics and logics from the class K. Similar; but only partial results has been obtained also for regular logics. In a logic N has been investigated in the language with negation; (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23.  12
  O expertech a lidech: spasitelské lhaní v časech pandemie [Of Experts and Men: White Lies in the Times of a Pandemic].Petr Špecián & Marek Hudík - 2021 - In Dedičstvo koronakrízy: Ako lepšie zvládnuť ďalšiu pandémiu. Bratislava, Slovensko: pp. 53-74.
  Krize spojená s příchodem pandemie koronaviru ukázala, že užitečné expertní vědění sice podle všeho existuje, ale ne každému, kdo se představí jako expert, bychom měli věřit. Slovy doktora House: „Všichni lžou.“ Lžou i odborníci. Kapitola se zaměřuje na situace, kdy odborník lže takříkajíc „s dobrým úmyslem,“ neboť se domnívá, že pravda by veřejnost vedla k chování, které není společensky žádoucí. V takovém případě se jedná o lhaní paternalistické, protože má ochránit veřejnost před ní samotnou. Ukážeme příklady, kdy k němu dochází, (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Wspomnienie - Marek Czyżewski.Marek Czyżewski - 2011 - Etyka 44:118-120.
  Artykuł podejmuje polemikę z obiegowym rozumieniem tolerancji. Autor podkreśla znaczenie podziału na tolerancję jako postawę i na dyskursy o tolerancji. Następnie, w nawiązaniu i częściowo w dyskusji z koncepcją tolerancji zaproponowaną przez Iję Lazari Pawłowską, przedstawione jest rozróżnienie trzech odmian tolerancji, a także rozróżnienie odpowiednich trzech odmian nietolerancji. Rozważane są również niektóre paradoksy związane z tolerancją oraz ze zwalczaniem nietolerancji.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  11
  Speakers: Marek Fritzhand, Władyslaw Markiewicz, and Janusz Górski.Marek Fritzhand, Władyslaw Markiewicz & Janusz Górski - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):7-13.
 26.  10
  A Structural Property On Modal Frames Characterizing Default Logic.Gianni Amati, Luigia Aiello, Dov Gabbay & Fiora Pirri - 1996 - Logic Journal of the IGPL 4 (1):7-22.
  We show that modal logics characterized by a class of frames satisfying the insertion property are suitable for Reiter's default logic. We refine the canonical fix point construction defined by Marek, Schwarz and Truszczyński for Reiter's default logic and thus we addrress a new paradigm for nonmonotonic logic. In fact, differently from the construction defined by these authors. we show that suitable modal logics for such a construction must indeed contain K D4. When reflexivity is added to the modal (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 27.  8
  A Circumpolar Reappraisal: The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979) : Proceedings of an International Conference Held in Trondheim, Norway, 10-12th October 2008, Arranged by the Institute of Archaeology and Religious Studies, and the SAK Department of the Museum of Natural History and Archaeology of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU).Christer Westerdahl - 2008 - British Archaeological Reports Limited.
  A volume dedicated to the achievements of Norwegian archaeologist Gutorm Gjessing (1906-1979). Contents: 1) Why a Circumpolar Reappraisal? An Introduction (Christer Westerdahl); 2) The Search for a Saami Past, and Some Reflections on the Gjessing Legacy (Noel D. Broadbent); 3) Shamanism and Material Culture in the Northern Circumpolar Area, brought to the fore by some newly discovered South-Saami Drums with Accessories in the Norwegian Mountains (Birgitta Berglund); 4) Northern Snow Patch Archaeology (Martin Callanan); 5) Surface Pressure Flaking in Northern Eurasia (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Social System, Rationality and Revolution.Leszek Nowak & Marcin Paprzycki (eds.) - 1993 - Rodopi.
  Contents: Leszek NOWAK, Marcin PAPRZYCKI: Introduction. ON THE NATURE OF SOCIAL SYSTEM. Ulrich K. PREUSS: Political Order and Democracy. Carl Schmitt and his Influence. Katarzyna PAPRZYCKA: A Paradox in Hobbes' Philosophy of Law. Stephen L. ESQUITH: Democratic Political Dialogue. Edward JELINSKI: Democracy in Polish Reformist Socialist Thought. Katarzyna PAPRZYCKA: The Master and Slave Configuration in Hegel's System. Maurice GODELIER: Lévi-Strauss, Marx and After. A reappraisal of structuralist and Marxist tools for analyzing social logics. Krzysztof NIEDZWIADEK: On the Structure of Social (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  Marek, Siesfrled. Die platonische Ideen lehre in ihren Motiven.Siegfried Marek - 1911 - Kant-Studien 16 (1-3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  11
  III 2009: Marek Siemek Year. In the Circle of the German Philosophy of History-Hegel and History. A Modernity Ethos.Marek J. Siemek - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (3-5):195.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  29
  Re-Enchanting the World: The Role of Imagination in Perception: K. Lennon.K. Lennon - 2010 - Philosophy 85 (3):375-389.
  This paper defends what the philosopher Merleau Ponty coins ‘the imaginary texture of the real’. It is suggested that the imagination is at work in the everyday world which we perceive, the world as it is for us. In defending this view a concept of the imagination is invoked which has both similarities with and differences from, our everyday notion. The everyday notion contrasts the imaginary and the real. The imaginary is tied to the fictional or the illusory. Here it (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 32. Appeal to All the Leaders of Palestinian Military, Paramilitary and Guerilla Organisations-to All the Soldiers of Palestinian Militant Groups A Note on Marek Edelman.Marek Edelman - 2003 - Dialogue and Universalism 13 (3-4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  12
  Kuala Lumpur: Community, Infrastructure and Urban Inclusivity.Marek Kozlowski, Asma Mehan & Krzysztof Nawratek - 2020 - Routledge.
  Kuala Lumpur is a diverse city representing many different religions and nationalities. Recent government policy has actively promoted unity and cohesion throughout the city; and the country of Malaysia, with the implementation of a programme called 1Malaysia. In this book, the authors investigate the aims of this programme – predominantly to unify the Malaysian society – and how these objectives resonate in the daily spatial practices of the city’s residents. -/- This book argues that elements of urban infrastructure could work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 34. Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity.Marek Piechowiak - 2019 - Berlin, Niemcy: Peter Lang Academic Publishers.
  This book is the first comprehensive study of Plato’s conception of justice. The universality of human rights and the universality of human dignity, which is recognised as their source, are among the crucial philosophical problems in modern-day legal orders and in contemporary culture in general. If dignity is genuinely universal, then human beings also possessed it in ancient times. Plato not only perceived human dignity, but a recognition of dignity is also visible in his conception of justice, which forms the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  12
  Erik J. Wielenberg, Value and Virtue in a Godless Universe by Marek Pepliński.Marek Pepliński - 2007 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 12 (1):196-201.
 36.  5
  In Search of Unity: Twardowski, Husserl, and Ingarden on the Unity of the Object.Marek Piwowarczyk - forthcoming - European Journal of Philosophy.
  European Journal of Philosophy, EarlyView.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Lehrer, K.-Self-Trust.K. Meeker & R. Van Woudenberg - 1999 - Philosophical Books 40:252-255.
 38. K. Mainzer.K. Mainzer, Symmetrica der Natur & Studieo zur Natur-und Wissenschaftsphilosophie - 1994 - In Dag Prawitz & Dag Westerståhl (eds.), Logic and Philosophy of Science in Uppsala. Kluwer Academic Publishers. pp. 453.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. K. WENZEL, HoboPilgrim, ISBN 978-3-7867-2876-4.K. Vechtel - 2011 - Theologie Und Philosophie 86 (4):624.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Aesthetic Theory and Art: A Study in Susanne K. Langer.Ranjan K. Ghosh - 1979 - Ajanta Books International.
 41. K. Wigginton," Computer Crime: Assessing the Lawyer's Perspective.K. Forcht & D. Thomas - 1989 - Journal of Business Ethics 8 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  15
  Prof. K. Borinski on W. B. Smith's Biblical Criticism.K. Borinski - 1911 - The Monist 21 (2):307.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Ramesh K. Sharma, J. M. E. McTaggart: Substance, Self, and Immortality (Lanham: Lexington Books, 2015), Pp. 544+Xviii, $130. [REVIEW]K. C. Pandey - 2020 - Journal of the Indian Council of Philosophical Research 37 (3):501-504.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  36
  K. I. Kalliphatides: (1) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων. (2) Ρμηνευτικ Σ Παρατηρ Σεις Στ Ν Δι Λογο Τ Ν Mηλ Ων, I. Pp. 48, 12. Thessaloniki: Privately Printed, 1965. Paper.R. Weil: Thucydide: La Guerre du Péloponnèse: Périclès. Pp. 105; Map. Paris: Presses Universitaires de France, 1965. Paper, 9 Fr. [REVIEW]K. J. Dover - 1968 - The Classical Review 18 (01):109-.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. K. J. WU "Discovering Formal Logic". [REVIEW]K. G. Ferguson - 1995 - History and Philosophy of Logic 16 (2):285.
 46.  39
  K. Brodersen (ed.): Große Gestalten der griechischen Antike. 58 historische Portraits von Homer bis Kleopatra . Pp. 507. Munich: C. H. Beck, 1999. Cased. ISBN: 3-406-44893-. [REVIEW]K. Kapparis - 2000 - The Classical Review 50 (1):380-381.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. K. Satchidananda Murty: Vedic Hermeneutics.K. Werner - 1996 - Asian Philosophy 6:79-80.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. K, T, Maslin.K. Smith - 1995 - Cogito 9:79.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  16
  k.L. N. & K. I. - manuscript
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  86
  Do Infants Detect Indirect Reciprocity?Marek Meristo & Luca Surian - 2013 - Cognition 129 (1):102-113.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
1 — 50 / 1000