23 found
Order:
 1. Dyskusja po referatach profesorów H. Jankowskiego i B. Górnickiego.Marek Fritzhand, Tadeusz Kielanowski, Zbigniew Szawarski, Magdalena Sokołowska, Jan Jaroszyński & Alicja Glińska - 1975 - Etyka 14:43-52.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Emotywizm a marksizm.Marek Fritzhand - 1966 - Etyka 1.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Indywidualizm czy kolektywizm?Marek Fritzhand - 1970 - Człowiek I Światopogląd 1 (2):5-28.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Marxism and Social Sciences at a New Stage.Marek Fritzhand - 1988 - Dialectics and Humanism 15 (3-4):53-58.
 5. O etyce globalnej.Marek Fritzhand - 1989 - Studia Filozoficzne 284 (7-8).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Relatywizm w etyce.Marek Fritzhand - 1989 - Studia Filozoficzne 281 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  26
  Individualism or Collectivism.Marek Fritzhand & Lech Petrowicz - 1980 - Dialectics and Humanism 7 (3):15-26.
 8.  23
  Ethics and the Concept of Mental Health.Marek Fritzhand & Maciej Łęcki - 1978 - Dialectics and Humanism 5 (3):195-208.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  23
  Marxism and the Idea of Equality.Marek Fritzhand & Marek Gołębiowski - 1974 - Dialectics and Humanism 1 (2):27-43.
 10.  21
  What Is the Meaning of Tolerance at a Time of Cultural Diversity?Marek Fritzhand - 1979 - Dialectics and Humanism 6 (4):11-14.
 11.  18
  Historicism and Marxist Humanism.Marek Fritzhand & Witold Kmiecik - 1973 - Dialectics and Humanism 1 (1):97-102.
 12.  12
  Is Marxism a Atheism?Marek Fritzhand - 1989 - Dialectics and Humanism 16 (2):109-120.
 13.  11
  Speakers: Marek Fritzhand, Władyslaw Markiewicz, and Janusz Górski.Marek Fritzhand, Władyslaw Markiewicz & Janusz Górski - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (4):7-13.
 14.  3
  Dyskusja po referatach prof. W. Degi i dr. J. Hołówki.Jan Szczepański, Bolesław Górnicki, Marek Fritzhand, Tadeusz Kielanowski, Zygmunt Ziembiński, Jan Jaroszyński, Magdalena Sokołowska, Wiktor Dega, Jacek Hołówka & Henryk Jankowski - 1975 - Etyka 14:173-184.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Moralność i wojna (Mieczysław Michalik, Moralność i wojna).Marek Fritzhand - 1973 - Etyka 12:163-165.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  The Socialist Way of Life as a Theoretical Problem.Marek Fritzhand & Aleksandra Rodzińska - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (2):5-16.
 17.  2
  Monografia o etyce Abramowskiego (Romuald Jezierski, Poglądy etyczne Edwarda Abramowskiego).Marek Fritzhand - 1971 - Etyka 8:188-190.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  Moralność i polityka.Jerzy Wiatr, Zygmunt Ziembiński, Tadeusz Jaroszewski, Wiesław Lang, Jarosław Ładosz, Henryk Jankowski, Mieczysław Michalik, Halina Maślińska, Romuald Jezierski, Jan Strzelecki, Alicja Glińska, Jan Malanowski, Maria Ossowska & Marek Fritzhand - 1972 - Etyka 10:7-59.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Etyka a pojęcie zdrowia psychicznego.Marek Fritzhand - 1975 - Etyka 14:53-68.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  1
  Etyka marksistowska a praktyka (Henryk Jankowski, Etyka marksistowska a praktyka).Marek Fritzhand - 1984 - Etyka 21:182-183.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Intuicjonizm, etyka normatywna, marksizm.Marek Fritzhand - 1969 - Etyka 5:113-128.
  In the first half of his article the author deals with the relationship between normative ethics and intuitionistic metaethics. In particular he tries to demonstrate that even if the intuitionstic metaethics were right, it would not have any practical importance for normative ethics.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  O niewłaściwych metodach krytyki tak zwanej „etyki neopozytywistycznej”.Marek Fritzhand - 1968 - Etyka 3:45-56.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Spór o „dobre racje” w etyce.Marek Fritzhand - 1967 - Etyka 2:22-49.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark