38 found
Order:
 1.  15
  Jerzy Łoś Positional Calculus and the Origin of Temporal Logic.Marcin Tkaczyk & Tomasz Jarmużek - forthcoming - Logic and Logical Philosophy:1.
 2. Logika Czasu Empirycznego: Funktor Realizacji Czasowej W Językach Teorii Fizykalnych.Marcin Tkaczyk - 2009 - Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 3.  10
  Distribution Laws in Weak Positional Logics.Marcin Tkaczyk - 2018 - Roczniki Filozoficzne 66 (3):163-179.
  A formal language is positional if it involves a positional connecitve, i.e. a connective of realization to relate formulas to points of a kind, like points of realization or points of relativization. The connective in focus in this paper is the connective “R”, first introduced by Jerzy Łoś. Formulas [Rαφ] involve a singular name α and a formula φ to the effect that φ is satisfied relative to the position designated by α. In weak positional calculi no nested occurences of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4.  24
  Negation in Weak Positional Calculi.Marcin Tkaczyk - 2013 - Logic and Logical Philosophy 22 (1):3-19.
  Four weak positional calculi are constructed and examined. They refer to the use of the connective of negation within the scope of the positional connective “R” of realization. The connective of negation may be fully classical, partially analogical or independent from the classical, truth-functional negation. It has been also proved that the strongest system, containing fully classical connective of negation, is deductively equivalent to the system MR from Jarmużek and Pietruszczak.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 5.  24
  On Axiomatization of Łukasiewicz's Four-Valued Modal Logic.Marcin Tkaczyk - 2011 - Logic and Logical Philosophy 20 (3):215-232.
  Formal aspects of various ways of description of Jan Łukasiewicz’s four-valued modal logic £ are discussed. The original Łukasiewicz’s description by means of the accepted and rejected theorems, together with the four-valued matrix, is presented. Then the improved E.J. Lemmon’s description based upon three specific axioms, together with the relational semantics, is presented as well. It is proved that Lemmon’s axiomatic is not independent: one axiom is derivable on the base of the remanent two. Several axiomatizations, based on three, two (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6.  4
  Siła wyrazu pozycyjnego operatora R: studium przypadku z logiki modalnej i modalnej filozofii.Tomasz Jarmużek & Marcin Tkaczyk - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):93.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7. Is the Ontological Proof of God's Existence an Onto-logical Proof of God's Existence?Marcin Tkaczyk - 2007 - Logic and Logical Philosophy 16:289-309.
  Two questions concerning Anselm of Canterbury’s theistic argument provided in Proslogion Ch. 2 are asked and answered: is the argumentvalid? under what conditions could it be sound? In order to answer thequestions the argument is formalized as a first-order theory called AP2. Theargument turns out to be valid, although it contains a hidden premise. Theargument is also claimed not to be ontological one, but rather an a posteriori argument. One of the premises is found to be false, so the argument (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  46
  Bóg, modalność, esencjalizm. Pewna wersja szkotystycznego dowodu tezy o istnieniu Boga.Marcin Tkaczyk - 2009 - Roczniki Filozoficzne 57 (1):231-256.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  79
  Is the ontological proof for God’s existence an ontological proof for God’s existence?Marcin Tkaczyk - 2007 - Logic and Logical Philosophy 16 (4):289-309.
  Two questions concerning Anselm of Canterbury’s theistic argument provided in Proslogion Ch. 2 are asked and answered: is the argument valid? under what conditions could it be sound? In order to answer the questions the argument is formalized as a first-order theory called AP2. The argument turns out to be valid, although it contains a hidden premise. The argument is also claimed not to be ontological one, but rather an a posteriori argument. One of the premises is found to be (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10. Logika.Stanisław Janeczek, Marcin Tkaczyk & Anna Starościc (eds.) - 2018 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  część I. Natura logiki -- część II. Kultura logiczna.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Bocheński’s model of the development of logic.Marcin Tkaczyk - 2021 - Studies in East European Thought 74 (2):211-224.
  According to Bocheński’s description of the history of formal logic, there clearly is some objective development, though far from being cumulative or linear. The history of logic throughout the world consists of three relatively short pinnacles preceded by also short periods of awakening and followed by periods of extensive commentary running into long periods of standstill and decadence, when nearly all achievements are consigned to oblivion.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Book Reviews: Andrzej Pietruszczak, Foundations of the Theory of Parthood: A Study of Mereology, Springer International Publishing, Series: Trends in Logic, Vol. 54, 2020, pp. 308. ISBN 978-3-030-36532-5 (Hardcover) €83,19, ISBN 978-3-030-36533-2 (eBook) €67,40. [REVIEW]Marcin Tkaczyk - 2020 - Studia Logica 109 (3):683-686.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Geneza koła krakowskiego.Marcin Tkaczyk - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 55 (2):9-39.
  Artykuł poświęcony jest charakterystyce kulturowego tła manifestu koła krakowskiego i jego zespołu, który stanowili: Józef Maria Bocheński OP, Jan Franciszek Drewnowski, ks. Jan Salamucha oraz Bolesław Sobociński, i który był wspierany przez Jana Łukasiewicza i ks. Konstantego Michalskiego. Manifestem koła była aplikacja programu szkoły lwowsko-warszawskiej do katolickiej teologii i filozofii. W tym przedsięwzięciu szczególną rolę odegrała Łukasiewicza wersja programu. Do zastosowanych środków należały: odnowienie języka tak, aby spełniał on wszystkie warunki właściwego dyskursu naukowego, recepcja logiki matematycznej, uwspółcześnienie semiotyki i metodologii (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. George S. Boolos, John P. Burgess, Richard C. Jeffrey, Computability and Logic.Marcin Tkaczyk - 2007 - Roczniki Filozoficzne:271-276.
 15. Handbook of the History of Logic, t. 5: Logic from Russell to Church, edited by Dov M. Gabbay, John Woods.Marcin Tkaczyk - 2010 - Roczniki Filozoficzne:300-307.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. JC Beall, Greg Restall, Logical Pluralism, Oxford: Oxford University Press, 2006.Marcin Tkaczyk - 2007 - Roczniki Filozoficzne:316-319.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jedność i wielkość logik modalnych.Marcin Tkaczyk (ed.) - 2019 - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 18. Jan Skoczyński, Jan Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010, ss. 567. Seria: Myśl Filozoficzna. [REVIEW]Marcin Tkaczyk - 2011 - Roczniki Filozoficzne:90-96.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Leksykon pojęć filozofii analitycznej, red. Peter Prechtl, z niem. przeł. Józef Bremer, Kraków 2009, Wydawnictwo WAM, ss. 321. [REVIEW]Marcin Tkaczyk - 2011 - Roczniki Filozoficzne:97-105.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Marek Lechniak, Elementy logiki dla prawników.Marcin Tkaczyk - 2007 - Roczniki Filozoficzne:276-282.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Publikacje prof. dra hab. Stanisława Kiczuka.Marcin Tkaczyk - 2008 - Roczniki Filozoficzne:31-38.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Samokrytyczna uwaga o założeniowych systemach logiki modalnej.Marcin Tkaczyk - 2007 - Roczniki Filozoficzne:305-306.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Veritas in caritate: księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC.Marcin Tkaczyk, Marzena Krupa, Krzysztof Jaworski & Andrzej Szostek (eds.) - 2016 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. W sprawie egzystencjalnych konsekwencji zdan predykatywnych.Marcin Tkaczyk - 2008 - Studia Philosophiae Christianae 44 (1):134-146.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Stanisława Kiczuka logika świata realnego.Marcin Tkaczyk - 2008 - Roczniki Filozoficzne:9-30.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  23
  A spurious confusion in temporal logic.Marcin Tkaczyk - 2015 - Logic and Logical Philosophy 24 (2).
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Próba formalizacji wnioskowania zawartego w II rozdziale Proslogionu Anzelma z Canterbury.Marcin Tkaczyk - 2006 - Ruch Filozoficzny 2 (2).
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Zwroty modalne języka fizyki.Marcin Tkaczyk - 2006 - Filozofia Nauki 4.
  Modal concepts - among them the concepts of logical, physical (nomic) and metaphysical necessity - used to be quite important for philosophy of science during centuries. However, in the XX c. most philosophers preferred not to recognize those concepts in science (especially the concept of physical necessity). They were wrong. Some patterns from history of physics are presented, showing the concept of physical necessity playing an important role in the scientific research of nature. And the nature of physically necessary statements (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  19
  A formal theory of physical necessity.Marcin Tkaczyk - 2007 - Logic and Logical Philosophy 16 (1):65-83.
  A system HW of normal modal logic, developed by R. Bigelow & R. Pargetter is presented. Some formal issues concerning the system are examined, such as completeness, number of distinct modalities and relations to other systems. Some philosophical topics are also discussed. The Authors interpret the system HW as the system of physical (nomic) modalities. It is questioned, whether or not the system HW is justified to be claimed to be the logic of physical necessity. The answer seems to may (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  18
  Pojęcie istnienia w czasie a pojęcie współistnienia z czasem w Monologionie Anzelma z Canterbury.Marcin Tkaczyk - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (1):247-262.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  14
  Temporalna interpretacja logiki modalnej.Marcin Tkaczyk - 2008 - Roczniki Filozoficzne 56 (2):275-299.
  Temporal interpretation of modal logic consists in replacing possible worlds with temporal states of the world or any time determinates and the accessibility relation with a relation of passage of time. That issue has been raised by A. N. Prior, who was thinking of propositions as things which could change their truth-values (could become true or become false) with the passage of time. Under such interpretation Prior was reading a formula as: it (is and) will always be the case that (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  Wprowadzenie do logik adaptywnych.Marcin Tkaczyk - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (2):308-312.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  19
  Założeniowe systemy normalnych logik modalnych.Marcin Tkaczyk - 2007 - Roczniki Filozoficzne 55 (1):219-227.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  14
  Zmienna czasowa w starożytnej i średniowiecznej teorii zdań warunkowych.Marcin Tkaczyk - 2007 - Roczniki Filozoficzne 55 (2):99-121.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  9
  Prawa logiki i prawa przyrody w ujęciu Johna Bigelowa i Roberta Pargettera.Marcin Tkaczyk - 2005 - Roczniki Filozoficzne 53 (1):245-260.
  J. Bigelow and R. Pargetter in their work Science and Necessity put forward a theory of the laws of nature as statements objectively different with respect to their modal qualification both from the laws of logic and from contingent truths. Contrary to the latter ones all laws are characterized by necessity. However, there are various kinds of necessity. The laws of logic are characterized by logical necessity, and the laws of nature - by natural necessity. The objective basis for differentiating (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. Ratio Anselmi Revisited.Marcin Tkaczyk - 2012 - European Journal for Philosophy of Religion 4 (2):127--146.
  The proof of God’s existence, known as Ratio Anselmi, is being analyzed. Four first-order theories are constructed to mirror versions of Anselm’s reasoning. God’s existence is shown to be provable in all of them. A traditional objection to the employment of a concept of God is overruled. And yet, Anselm’s proof is eventually found to be incorrect. The error attributed to Anselm consists in an illegitimate use of the words “greater‘ and “conceivable‘, and is identified as quaternio terminorum or petitio (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  6
  Deduction. Introductory Symbolic Logic. [REVIEW]Marcin Tkaczyk - 2007 - Roczniki Filozoficzne 55 (1):319-323.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Od logiki klasycznej do niemonotonicznej. [REVIEW]Marcin Tkaczyk - 2011 - Roczniki Filozoficzne 59 (1):105-111.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark