10 found
Order:
 1.  9
  Religia przez czarny monokl.Marcin Iwanicki - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):367-380.
  Tekst jest polemiką z główną tezą książki Ireneusza Ziemińskiego Religia jako idolatria, która głosi, że religia jest z istoty czy z konieczności idolatrią. Autor argumentuje, że teza ta nie została odpowiednio uzasadniona, a także wskazuje kilka zagadnień poruszonych w książce, które wymagają dalszego namysłu.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  9
  Paradoksy podróży w czasie.David Lewis, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):501-517.
  Autor eseju argumentuje, że podróże w czasie są możliwe, a paradoksy podróży w czasie są osobliwościami, a nie niemożliwościami. Obrona możliwości podróży w czasie wymaga przyjęcia (a) trwających w czasie rzeczy, które posiadają zarówno przestrzenne, jak i czasowe części, (b) psychologicznej ciągłości i łączności oraz ciągłości przyczynowej jako kryteriów tożsamości osobowej, a także (c) rozróżnienia pomiędzy czasem zewnętrznym i osobistym.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Historyczna krytyka Ewangelii synoptycznych.William Alston, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):551-582.
  Artykuł analizuje krytycznie pewne linie argumentacji stosowane przez wielu badaczy Nowego Testamentu na poparcie negatywnej oceny przekazów na temat wypowiedzi Jezusa i wydarzeń w Ewangeliach synoptycznych.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  Który naturalizm?John Cottingham, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (3):299-317.
  Przekład na podstawie: „Which Naturalism?”, New Blackfriars 2022: 1–16, DOI: https://doi.org/ 10.1111/nbfr.12765. Przekład za zgodą Autora. Program „naturalizacji” bywa we współczesnej laickiej filozofii przedstawiany w opozycji do tradycyjnego teizmu. Biorąc jednak pod uwagę historię terminów „natura” i „naturalny”, widać brak ciągłości między tym, jak owe terminy są rozumiane obecnie, a jak rozumiano je w przeszłości. Nowożytny „naturalista”, który domaga się, by wszystkie zjawiska umieścić w dziedzinie tego, co naturalne, stawia tezę, którą wielu klasycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych filozofów i teologów uznałoby (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Morał z przykładów frankfurtowskich.John Martin Fischer, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):441-465.
  Przekład na podstawie: “The Frankfurt Cases: The Moral of the Stories”, Philosophical Review 119 : 315–336. Przekład za zgodą Autora Autor argumentuje, że morał przykładów frankfurtowskich jest następujący: jeśli determinizm przyczynowy wyklucza odpowiedzialność moralną, to nie na mocy eliminacji alternatywnych możliwości, a następnie odpowiada na najważniejsze wyzwanie dla tej tezy, mianowicie argument nazywany „obroną przez dylemat”.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Zdolność reagowania na racje a odpowiedzialność moralna.John Martin Fischer, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):467-496.
  Przekład na podstawie: „Responsiveness and Moral Responsibility”, w: Responsibility, Character, and the Emotions: New Essays in Moral Psychology, red. Ferdinand Schoeman, 81–106; przedruk w: John Martin Fischer, My Way: Essays on Moral Responsibility, 63–83. Przekład za zgodą Autora. Autor przedstawia model odpowiedzialności moralnej oparty na faktycznej sekwencji i pojęciu zdolności reagowania na racje, a następnie przeprowadza analogię między tym modelem a opracowanym przez Roberta Nozicka modelem wiedzy opartej na faktycznej sekwencji, oraz wprowadza pojęcie semikompatybilizmu.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Maksymalna moc.Thomas P. Flint, Alfred J. Freddoso, Marcin Iwanicki & Joanna Klara Teske - 2023 - Roczniki Filozoficzne 71 (1):519-550.
  Autorzy argumentują, że Bóg może być zarówno wszechmocny, jak i wszechmocny, oraz że Bóg może być zarówno wszechmocny, jak i nieskazitelny. Proponują pięć warunków filozoficznej adekwatności dla koncepcji maksymalnej mocy i przedstawiają analizę, która spełnia wszystkie pięć warunków. Jak argumentują, analiza ta jest zarówno filozoficznie adekwatna, jak i teologicznie akceptowalna.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Teizm, ateizm i religia: najnowsze spory w anglosaskiej filozofii analitycznej.Piotr Gutowski & Marcin Iwanicki (eds.) - 2019 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  A characteristic feature of the newest philosophy of religion is that it is practiced in the context of religious pluralism and atheism. Traces of the presence of this context are visible even in those texts of the supporters of theism that deal with specific issues typical of the ancient philosophy of religion, and thus related to the nature of God or God's relationship to the world. The distinguishing feature of the analytical philosophy of religion is the care of its representatives (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  John Crell on Religious Tolerance and Salvation.Marcin Iwanicki - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (4):143-165.
  The essay discusses the defense of religious tolerance presented in Johann Crell’s treatise On Freedom of Conscience, pointing to the tension between Christian exclusivism on the one hand and religious practicalism and rationalism on the other inherent in Crell’s views. This tension can be resolved by adopting theistic minimalism or extreme practicalism.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  Johann Crell on Religious Tolerance and Salvation.Marcin Iwanicki - 2022 - Roczniki Filozoficzne 70 (4):143-165.
  The essay discusses the defense of religious tolerance presented in Johann Crell’s treatise On Freedom of Conscience, pointing to the tension between Christian exclusivism on the one hand and religious practicalism and rationalism on the other inherent in Crell’s views. This tension can be resolved by adopting theistic minimalism or extreme practicalism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark