Results for 'Mahmut ��enol'

50 found
Order:
 1.  15
  Orta Asya Ülkelerinde CO2 Emisyonu, İktisadi ve Finansal Gelişme ve Fosil Yakıt.Mahmut Erdoğan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):471-471.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Kavram, Önerme ve Kıyas Bağlamında İhv'n-I Saf'’nın Mantık İlmine Yaklaşımı.Mahmut MEÇİN - 2022 - Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (1):37-52.
  Ikhwan-i Safa is known as a group of thinkers who wrote treatises in the style of the first scientific encyclopedia in the history of Islamic thought. Ikhwan-i Safa, which emerged in the vicinity of Basra at a time when religious and political conflicts were intense, aims to clean the religion, which they believe has moved away from its essence with false information and false thoughts, with philosophy. For this purpose, the Ikhwan's views on science and wisdom, who use all kinds (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  İşbirlikli Öğrenmenin Öğrenme Stillerine Etkisi.Mahmut Tunç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 9):859-859.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. The Wisdom of the Qurʼan, Set Forth in Selected Verses Conveying the Moral, Religious, and Social Philosophy of Islam, Preceded by an Introduction Expounding the Teachings of the Qurʼan.Mahmut Muhtar Paşa & John Paull Naish (eds.) - 1937 - Distributors, Co-Opera Bookshop & Art Gallery.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Türk Sinemasında Sosyal Statü Algısı ve Giysilerin Dili.Mahmut GÜNGÖR - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):399-399.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Bir şiddet ortamı olarak okul.Mahmut Tezcan - 1996 - Cogito 6 (7):105-108.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Fetal Culture: Ultrasound Imaging and the Formation of the Human.Mahmut Mutman & Ersan Ocak - 2008 - Radical Philosophy 147:23.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Do Single Men Smell and Look Different to Partnered Men?Mehmet K. Mahmut & Richard J. Stevenson - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  21
  Failure to Obtain Reinstatement of an Olfactory Representation.Mehmet K. Mahmut & Richard J. Stevenson - 2015 - Cognitive Science 39 (8):1940-1949.
  It has long been suspected that attentional processes differ between olfaction and the other senses. Here, we test whether voluntary dishabituation, seen, for example, when we re-attend to the ticking of a clock, can occur in olfaction. Participants were seated in an odorized room, where at various intervals they had to evaluate what they could smell. An experimental group had one nostril open and the other closed, except during the evaluations, so that the closed side was subject to centrally driven (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Malatyada Spor Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spordan Ve Spor Merkezlerinde.Mahmut AÇAK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 18):215-215.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  8
  Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerin Engellilere Yönelik Tu.Mahmut AÇAK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):243-243.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Makedonya Yörüklerinde Halk Mimarisi Geleneği Üzerine Bir İnceleme.Mahmut Davulcu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1019-1019.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Antalya Yöresinde Geleneksel Bir Çerez ve Geleneksel Bir Meslek Olarak Tirmis ve Tirmisçilik.Mahmut Davulcu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):347-347.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Türki̇ye’de cumhuri̇yet dönemi̇ eği̇ti̇m poli̇ti̇kalarinin di̇n dersi̇ öğreti̇m programlarina etki̇leri̇.Mahmut Zengin - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  39
  Foreword: Professional Ethics in Business and Social Life.Mahmut Arslan & Alejo José G. Sison - 2009 - Journal of Business Ethics 88 (1):1-1.
 16.  35
  A Cross‐Cultural Comparison of Achievement and Power Orientation as Leadership Dimensions in Three European Countries: Britain, Ireland and Turkey.Mahmut Arslan - 2001 - Business Ethics, the Environment and Responsibility 10 (4):340–345.
  This paper compares attitudes towards achievement and power orientation as between Turkish, British and Irish managers and discusses the issue from a business ethics point of view. The concept of achievement and power orientation and its impacts on business ethics is discussed. This research is part of a larger cross‐cultural study that examines leadership styles and managerial attitudes in Britain, Turkey and Ireland. Intensive structured interviews were conducted for data gathering process. Results revealed that Irish and Turkish managers show a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  14
  Tokat Mahmut Paşa Camii Kalem İşi Bezemeleri.Erkan Atak - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):197-197.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  38
  Batı Dışı Modernleşme Örneği Olarak Türkiye Modernleşmesi: Süreklilikler, Kopuşlar Ve Çatallanmalar.Mahmut Kaya - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):545-545.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  Eyyubiler Dönemi Siyasetnamelerinden Nasîhatü’L-Meliki’L-Eşref : Çeviri Ve Değerlendirme.Mahmut Recep Keleş - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):234-250.
  Ortaçağ İslam Dünyasında yöneten ve yönetilenler arasındaki bağı âlimler sağlamaktaydı. Sultan ve emirin halka adaletle muamele etmesini, Kuran-ı Kerim ve Sünnet-i Şerife göre yaşamasını ve toplumsal hayatı düzenlemesine yardımcı olurdu. Zaman içerisinde yöneticilerde görülen kusurların ortaya konulmasına yönelik çözüm önerileri sunan âlimler, eserler kaleme almaya başlamış ve bu eserlere siyasetname ve nasihatname denilmeye başlanmıştır. Bu eserlerden bazıları gayet hacimli olup sultana arz edilmekteydiler. Bazısı ise risale şeklinde ve daha kısa yazılarak toplumun huzurunu bozan veya toplumda çok acil çözülmesi gereken unsurları (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Eğitim Ve Okul Sistemindeki Son Dönem Politika Değişimlerine Ilişkin Okul Yöneticilerinin Görüşlerin.Mahmut SAĞIR - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):1297-1297.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ortega Felsefesi ve Nurettin Topçu Düşüncesi : Keşfini Bekleyen Insan.Mahmut Şenol - 2010 - Kadim.
 22.  6
  Sipsi Ve Sipsi Yapımcısı Mehmet Bedel.Mahmut Karagenç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):653-653.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  14
  Neçe> Niçe> Nėçe “How Many?” And Neçe> Nice> Nėce “How?” Progress In Turkish.Mahmut Sarikaya - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:548-562.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  On The Genocıde Sensatıon In Turks And Effects On Language.Mahmut Sarikaya - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:551-558.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  20
  Interactive Role of Consumer Discrimination and Branding Against Counterfeiting: A Study of Multinational Managers' Perception of Global Brands in China. [REVIEW]Mahmut Sonmez, Deli Yang & Gerald Fryxell - 2013 - Journal of Business Ethics 115 (1):195-211.
  Prior research has examined consumer intentions to purchase fakes, branding strategies and anti-counterfeiting actions, but little attention seems to have been paid to the role of consumers’ ability to discern fakes and branding strategies against counterfeiting. This article, thus, based on a study of 128 multinational managers’ experience in China, examines these inter-relationships. As a result, we address how knowledgeable and experienced managers in branding, consumer consumption and anti-counterfeiting effort perceive consumers’ ability to discriminate fakes from originals interacts with branding (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  Mahmut Yesari'nin Yufka Yürek Osman Adlı Piyesi Ve İncelenmesi.Mehmet Soğukömeroğullari - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1357-1357.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  16
  Eşrefoğlu Rûmî'nin Gönül Miracı: Adı Aşk.Mahmut Kaplan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):113-113.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  Edebiyatımızda Hz Ali Sevgisi Bağlamında Caferî'nin Mevlûd-I Haydar'ı.Mahmut Kaplan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):587-587.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  4
  Şeyh Galib’s Poetıc Mentality.Mahmut Kaplan - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:455-465.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Deh Murg’s Ortographıc.Mahmut Kaplan - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:409-421.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Colours In Dıvan Of Esr'r Dede.Mahmut Kaplan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Alvarlı Efe Muhammed Lütfi Divanı'nda Gönüle Dair.Mahmut Kaplan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):69-69.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Germiyanlı Yetimî And Hıs İbret-N'me.Mahmut Kaplan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:672-689.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Notes On Deaths In Güldeste-I Riy'z-I İrf'n.Mahmut Kaplan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:57-80.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  8
  Factors Influencing the Incidence of Bribery Payouts by Firms: A Cross-Country Analysis.Yanjing Chen, Mahmut Yaşar & Roderick M. Rejesus - 2008 - Journal of Business Ethics 77 (2):231-244.
  This article explores micro- and macro-level variables that influence the incidence of bribery payouts by firms. A rich data set with information from 55 countries was utilized to achieve this objective. Results of logit regression models indicate that there are a number of micro- and macro-level factors that significantly affect the incidence of bribery payouts. This suggests that it is not only the characteristics of a firm but also the environment of doing business that affect the firm's bribery decision. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 36.  38
  Factors Influencing the Incidence of Bribery Payouts by Firms: A Cross-Country Analysis. [REVIEW]Yanjing Chen, Mahmut Yaşar & Roderick M. Rejesus - 2008 - Journal of Business Ethics 77 (2):231 - 244.
  This article explores micro- and macro-level variables that influence the incidence of bribery payouts by firms. A rich data set with information from 55 countries was utilized to achieve this objective. Results of logit regression models indicate that there are a number of micro- and macro-level factors that significantly affect the incidence of bribery payouts. This suggests that it is not only the characteristics of a firm but also the environment of doing business that affect the firm's bribery decision. The (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 37.  50
  Global Software Piracy: Searching for Further Explanations.Deli Yang, Mahmut Sonmez, Derek Bosworth & Gerald Fryxell - 2008 - Journal of Business Ethics 87 (2):269-283.
  This paper identifies that Information and Communication Technology (ICT) has a negative effect on software piracy rates in addition to consolidating prior research that economic development and the cultural dimension of individualism also negatively affect piracy rates. Using data for 59 countries from 2000 to 2005, the findings show that economic well-being, individualism and technology development as measured by ICT expenditures explain between 70% and 82% of the variation in software piracy rates during this period. The research results provide important (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 38.  5
  Li̇se Öğrenci̇leri̇ni̇n İslam Düşüncesi̇ndeki̇ Yorum Farkliliklarina İli̇şki̇n Kavramlara Bakişlari.Mahmut Zengi̇n & Yeliz Altuntaş - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:223-252.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  26
  Work Values of Turkish and American University Students.Zahide Karakitapoğlu Aygün, Mahmut Arslan & Salih Güney - 2008 - Journal of Business Ethics 80 (2):205-223.
  The first aim of this paper was to investigate how the traditional Protestant work ethic and more contemporary work values were related to one another, and differed across genders and two cultural contexts, namely Turkey and the U.S. The second aim was to elucidate the role of religiosity in PWE among the two cultural groups. Two hundred and sixty six American and 211 Turkish university students participated in this questionnaire study. The analyses examining cross-cultural differences revealed that Turkish university students (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 40.  9
  Halîfe B. Hayy't’In Tarih Yazıcılığı Metodu.Ömer Sabuncu & Mahmut Sabuncu - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):1321-1345.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Evaluation of Conflicting Traditions about the Holy Prophet’s Meeting with the Jinn.Mahmut Yazıcı - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (2):784 - 825.
  The Jinn, which is regarded as the third kind of entity apart from the angel and the human being, has been the subject matter of several separate works written by both Muslims and non-Muslims in the past and present. In short, such works deal with the nature of jinns and their characteristics, and they cover matters such as the beliefs about jinns in several religions and cultures and their relationship with human beings. Apart from the fact that the primary source (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  23
  Detecting Olfactory Rivalry.Richard J. Stevenson & Mehmet K. Mahmut - 2013 - Consciousness and Cognition 22 (2):504-516.
  Olfactory rivalry can occur when a binary mixture is sniffed repeatedly, with one percept dominating then the other. Experiment 1 demonstrated olfactory rivalry using several new techniques. Experiments 2 and 3 examined whether participants can notice rivalry. Participants received trials composed of odor pairs: either a mixture followed by the same mixture; or a pure odor followed by the same pure odor. On some trials participants judged whether the two stimuli were the same or different, to see if they could (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 43.  6
  Evidence That Phenomenal Olfactory Content Exceeds What Can Later Be Accessed.Richard J. Stevenson & Mehmet Mahmut - 2014 - Consciousness and Cognition 30:210-219.
 44.  56
  The Uniquely Predictive Power of Evolutionary Approaches to Mind and Behavior.Ian D. Stephen, Mehmet K. Mahmut, Trevor I. Case, Julie Fitness & Richard J. Stevenson - 2014 - Frontiers in Psychology 5.
 45.  2
  Türkiye’de Zek'tın Kurumsallaşması ve Diyanet Personelinin Bakış Açısı Hakkında Bir Araştırma.Günay Terzi̇ & Mahmut Bi̇len - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:81-114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  14
  The Immediate and Delayed Effects of TV: Impacts of Gender and Processed-Food Intake History.Heather M. Francis, Richard J. Stevenson, Megan J. Oaten, Mehmet K. Mahmut & Martin R. Yeomans - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  3
  Malezya Ve Türkiye’de Devlet Üniversitelerinde Yüksek Din Öğretimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma.Abdurrahman Hendek, Asyraf İsyraqi Jami̇l, Mahmut Zengi̇n & Mohamad Khairi Bi̇n Othman - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Yüksek din öğretimi kurumları diğer alanlar gibi günümüzde üniversite bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ülkeler tarihsel, kültürel ve devlet yapıları doğrultusunda kendi kurumlarını kurup geliştirmekle birlikte, dünyadaki benzer diğer kurumların tecrübe ve birikimlerinin öğrenilmesi üniversitelerin gelişimi için önem arzetmektedir. Karşılaştırmalı çalışmaların bu konuda dikkate değer katkıları bulunmaktadır. Bu çalışmada, Malezya ve Türkiye'deki yüksek din öğretimi tarih, mevcut durum, hedefler, program yapısı, öğrenci kabulü ve mezun istihdam edilebilirliği gibi 6 farklı tema üzerinden karşılaştırılması hedeflenmektedir. Malezya ve Türkiye, nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte, devlet (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  9
  Academic Dishonesty Among Health Science School Students.N. T. Oran, H. O. Can, S. Enol & A. P. Had ml - 2016 - Nursing Ethics 23 (8):919-931.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  7
  Improvement in Electrical Performance of Half-Metallic Fe3O4/GaAs Structures Using Pyrolyzed Polymer Film as Buffer Layer. [REVIEW]Seçkin Akın, Faruk Özel, Mahmut Kuş & Savaş Sönmezoğlu - 2014 - Philosophical Magazine 94 (23):2678-2691.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  The Application of The Ottoman Centralization Policy in Eastern Province During Mahmut II Reign.Cabir DOĞAN - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:505-521.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark