4 found
Order:
 1. Mantiq Va Mabahis-I Alfaz Majmu Ah Va Mutun-I Va Maqlat-I Tahqiqi.Mahdi Muhaqqiq & Toshihiko Izutsu - 1991 - Mu Assasah- I Intisharat Va Chap-I Danishgah-I Tihran.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Mantiq Va Mabahis-I Alfaz Majmu Ah- I Mutun Va Maqalat Tahqiqi.Mahdi Muhaqqiq & Toshihiko Izutsu - 1974 - Mu Assasah- I Mutali at-I Islami, Danishgah-I Makgil : Danishgah-I Tihran.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Sharh-I Ghurar Al-Fara'id.Hadi ibn Mahdi Sabzavari, Muhammad ibn Ma'sum-'ali Hidaji Zanjani, Muhammad Taqi Amuli Tihrani, Mahdi Muhaqqiq & Toshihiko Izutsu - 1969 - Mu'assisah-'I Islami-Yi 'Sh'ba-'I Tihran.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  al-Asʼila wa-ăl-aǧwiba.Muhammad ibn Ahmad Biruni, Seyyed Hossein Nasr, Mahdi Muhaqqiq, Ahmad ibn Ali Mas umi & Avicenna - 1995
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark