Results for 'Ma��ru��fi�� ��I��d'

1000+ found
Order:
 1. al-Hirmīnūṭīqā: jadalīyat al-aṣl wa-al-inziyāḥ: muqārabah maʻrifīyah wa-manhajīyah bayna taʼwīlīyat Hāns Ghādāmīr wa-Naṣr Abū Zayd.Maʻrūfī ʻĪd - 2015 - ʻAmmān: Dār al-Ayyām lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ighāthat al-malhūf bi-al-sayf al-mudhkkir fī al-amr bi-al-maʻrūf wa-al-nahy ʻan al-munkar.Saʻīd ibn Khalafān ibn Aḥmad Khalīlī - 2016 - Masqaṭ, Salṭanat ʻUmān: Dhākirat ʻUmān.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ruʼá fī islāmīyat al-maʻrifah.Ṭāriq Bishrī, Muḥammad ʻImārah, Saʻīd Ismāʻīl ʻAlī, Nādiyah Maḥmūd Muṣṭafá, Ibrāhīm al-Bayyūmī Ghānim, al-Sayyid ʻUmar, Rifʻat al-Sayyid ʻAwaḍī & ʻAbd al-Raḥmān ʻAbd al-Raḥmān Naqīb (eds.) - 2020 - Madīnat Naṣr, al-Qāhirah: Dạr al-Fikr al-ʻArabī.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. al-Amr bi-al-maʻrūf wa-al-nahy ʻan al-munkar fī al-fikr al-Islāmī al-qadīm.Fayṣal Saʻd - 2014 - Bayrūt: al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Miʻmār al-fikr al-Muʻtazilī: qirāʼh fī tārīkh al-iʻtizāl mundhu tafattuḥihi ḥattá inṭifāʼihi = Architecture of the Muʻtazili thought: reading in the history of the Muʻtazilism from start to extinction.Saʻīd Ghānimī - 2021 - Bayrūt: Dār al-Rāfidayn.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. al-Amr bi-al-maʻrūf wa-al-nahy ʻan al-munkar: usus al-taʼṣīl al-qiyamī wa-ḍawābiṭ al-mumārasah al-muʼassasīyah.Shawqī Ibrāhīm ʻAbd al-Karīm ʻAllām - 2021 - al-Muhandisīn, al-Jīzah: Nahḍat Miṣr lil-Nashr.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Natījat al-muhtam bi-tawḍīḥ al-Sullam wa-īḍāḥ al-mubham: Ḥāshiyah mustafādah min shurūḥ wa-ḥawāshī al-Sullam al-munawraq ka-Qaddūrah wa-al-Bannānī wa-al-Mullawī wa-al-Ṣabbān wa-al-Bājūrī ; wa-maʻahā fī ākhirihā Kashf al-lithām ʻan mukhaddarāt al-ifhām fī al.Aḥmad ibn ʻAbd al-Munʻim Damanhūrī - 2019 - al-Kuwayt: Dār al-Ḍiyāʼ lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ruʼyah Qurʼānīyah fī mawāḍīʻ ijtimāʻīyah: al-mīrāth, al-nikāḥ, al-ṭalāq, al-taʻaddud, libās al-marʼah, milk al-yamīn.Sāmir Islāmbūlī - 2019 - al-Iskandarīyah, Miṣr: Markaz Līfānt lil-Dirāsāt al-Thaqāfīyah wa-al-Nashr.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Farhang-i tawṣīfī-i falsafah-ʼi akhlāq: Ingilīsī-Fārsī = Descriptive dictionary of moral philosophy: English-Persian.Masʻūd ʻUlyā - 2012 - Tihrān: Intishārāt-i Hirmis bā hamkārī-i Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Īʻqāẓ hamam ūlī al-fikr fī al-amr bi-al-maʻrūf wa-al-nahy ʻan al-munkar.Muḥammad ibn ʻUmar ibn ʻAbd al-ʻAzīz Salīm - 2015 - al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Qaṣīm, Buraydah: Dār al-Nafāʼis wa-al-Makhṭūṭāt bi-Buraydah.
  Good and evil; religious aspects; Islam.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Tawqīr al-sulṭān wa-al-taʼaddub maʻahu fī ḍawʼ al-kitāb wa-al-sunnah wa-afʻāl Salaf al-ummah.Ibn ʻAbd al-ʻAẓīm & ʻImād ibn Aḥmad - 2015 - [Cairo]: [al-Imām al-Barbahārī?].
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Īḍāḥ al-mubham min maʻānī al-Sullam.Aḥmad ibn ʻAbd al-Munʻim al-Damanhūrī - 2020 - In Māhir Muḥammad ʻAdnān ʻUthmān, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Akhḍarī, Aḥmad ibn ʻAbd al-Munʻim Damanhūrī, Aḥmad ibn Muḥammad Wallālī, QuwaysinīḤasan ibn al-Darwīsh, Aḥmad ibn al-Mubārak Sijilmāsī, Saʻīd ibn Ibrāhīm Qaddūrah & Khaṭṭāb ʻUmar Darawī (eds.), Majmūʻ al-Sullam al-murawnaq: wa-yashtamilu ʻalá sabʻat kutub. Dār Taḥqīq al-Kitāb lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. al-Muʻāraḍāt al-dīnīyah li-ḥujjat al-tawḥīd al-Sīnawīyah: qirāʼah lil-nuṣūṣ al-falsafīyah wa-al-kalāmīyah, maʻa nashr naṣṣ "Masʼalah fī tawḥīd al-falāsifah" li-Taqī al-Dīn Ibn Taymīyah (T 728H/1328M), wa-bi-ḍamīmatihā nuṣūṣ turāthīyah ghālibuhā yunsharu li-awwal marrah. [REVIEW]Fāris ibn 'Āmir 'Ajamī (ed.) - 2020 - al-Jazāʼir: Ibn al-Nadīm lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Naqd al-nuqūd fī maʻrifat al-wujūd: nuskhah-ʼi dastnigāsht-i muʼallif: bar asās-i nuskhah-ʼi Kitābkhānah-ʼi Millī-i Malik.Ḥaydar ibn ʻAlī Āmulī - 2014 - Bun: Muʼassasah-ʼi Ibn Sīnā.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Tārīkh al-taṣawwuf al-wujūdī al-mutaʼakhkhir: aʻlāmuh, taṣawwurātuhu al-fikrīyah, āthāruhu fī al-ḥayāh al-rūḥīyah.ʻAbd al-Raḥmān & ʻAbd al-Razzāq Muḥammad - 2019 - al-Qāhirah: Dār al-Khizānah al-Azharīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Fāʻilīyat al-khayāl al-adabī: muḥāwalah fī balāghīyat al-maʻrifah min al-usṭūrah ḥattá al-ʻilm al-waṣfī.Saʻīd Ghānimī - 2015 - Bayrūt: Manshūrāt al-Jamal.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Mā lā yuḥibbuhu Allāh taʻālá fī ḍawʼ al-Kitāb wa-al-Sunnah: dirāsah mawḍūʻīyah taḥlīlīyah.Ṭāhā Muḥammad Fāris - 2020 - Dubayy: Jāʼizat Dubayy al-Duwalīyah lil-Qurʼān al-Karīm, Waḥdat al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. al-Īmān wa-al-ʻaṣr: ruʼyah jadīdah faʻʻālah li-dawr al-dīn fī al-ḥayāh.ʻAmr Khālid - 2015 - al-Qāhirah: Samā lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. al-Kalām al-Ismāʻīlī: khamsat kutub Ismāʻīlīyah fī al-tawḥīd wa-al-bāṭin wa-mukāsarat al-aḍdād.ʻAbd al-Raḥmān & ʻAbd al-Razzāq Muḥammad (eds.) - 2021 - al-Qāhirah: Markaz Iḥyāʼ lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Majmūʻah-ʼi Quṭb al-Dīn Shīrāzī: chāp-i ʻaksī az rū-yi nuskhah-ʼi Kitābkhānah-ʼi Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh al-ʻUẓmá Marʻashī Najafī bih khaṭṭ-i ān dānishmand "shumārah-i 12868", tārīkh-i kitābat 685 H.Q. [REVIEW]Sabine Schmidtke, Reza Pourjavady, Quṭb al-Shīrāzī, Maḥmūd ibn Masʻūd, al-Samawʼal ibn Yaḥyá Maghribī, Ibn Kammūnah, Saʻd ibn Manṣūr & Muḥammad ibn ʻAbd al-Karīm Shahrastānī (eds.) - 2012 - Qum: Kitābkhānah-i Buzurg-i Ḥaz̤rat-i Āyat Allāh Marʻashī Najafī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Fī al-falsafah al-ʻArabīyah: al-falsafah al-siyāsīyah wa-falsafat al-tārīkh: aʻmāl nadwah muhdāh ilá rūḥ al-faylasūf al-ʻArabī Muḥsin Mahdī.Miqdād ʻArafah Mansīyah (ed.) - 2016 - Tūnis: Dār al-Tanwīr lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr.
  Philosophy, Arab; 20th century; congresses.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. al-Mustadrak ʻalá al-aḥādīth al-wāridah fī faḍāʼil al-ṣaḥābah: fī al-kutub al-tisʻah wa-musnaday Abī Bakr al-Bazzār wa-Abī Yaʻlá al-Mawṣilī wa-al-maʻājim al-thalālah li-Abī al-Qāsim al-Ṭabarānī.Saʻūd ibn ʻĪd ibn ʻUmayr Ṣāʻidī - 2015 - al-Madīnah al-Munawwarah: al-Jāmiʻah al-Islāmīyah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. al-Siyāsah bayna al-wāqiʻīyah wa-al-sharʻīyah: maʻa dirāsah naqdīyah li-kitāb al-Amīr li-Makyāfīllī.Maḥmūd ʻĪsá - 2016 - Bayrūt: Dār al-ʻUlūm al-ʻArabīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Dirāsāt fī tārīkh ʻilm al-kalām: murājaʻāt naqdīyah li-tārīkh ʻilm al-kalām fī al-māḍī wa-al-ḥāḍir.Yūsuf Midrārī - 2021 - al-Qāhirah: Markaz Iḥyāʼ lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. al-Muʼtamar al-Sanawī al-Duwalī al-Rābiʻ li-Qism al-Falsafah bi-ʻunwān, Kayfa naqraʼu al-falsafah?: ruʼá ibdāʻīyah fī hīrmīnūṭīqā al-zaman: min 7-8 Nūfimbir 2018 bi-qāʻat al-nadawāt bi-al-Kullīyah. [REVIEW]Māhir ʻAbd al-Qādir Muḥammad ʻAlī, Ḥarbī ʻAbbās ʻAṭītū, Ṣafāʼ ʻAbd al-Salām Jaʻfar & Ghādah ʻAbd al-Munʻim Mūsá (eds.) - 2018 - al-Iskandarīyah: Jāmiʻat al-Iskandarīyah, Kullīyat al-Ādāb, Qism al-Falsafah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Anwār min ajl ruʼá ḥadāthīyah aṣīlah: istirātījīyāt maʻrifīyah fī muwājahat al-jahl al-muqaddas wa-al-ʻilm al-mudannas.Muṣaddaq Julaydī - 2014 - Tūnis: al-Dār al-Mutawasiṭīyah lil-Nashr.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. ʻAbd al-Raḥmān Badawī fī Banghāzī: al-muḥāḍarah al-ḍāʼiʻah.Sālim Ḥusayn Kabtī - 2015 - Banghāzī: Dār al-Sāqiyah lil-Nashr.
  Badawī, ʻAbd al-Raḥmān; philosophers; biography.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. al-Tadhhīb fī sharḥ al-tahdhīb, wa-huwa sharḥ ʻUbayd Allāh ibn Faḍl Allāh al-Khubayṣī ʻalá matn Tahdhīb al-manṭiq.Masʻūd ibn ʻUmar Taftāzānī - 2015 - al-Qāhirah: Dār al-Imām al-Rāzī.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Dawr al-ijtihād al-qaḍāʼī fī khalq al-qāʻidah al-qānūnīyah.ʻAbd al-Raḥmān Lamtūnī - 2018 - al-Rabāṭ: Dār al-Qalam lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. al-Sulūk al-siyāsī wa-qiyam al-mujtamaʻ: taʼthīr al-qiyam wa-al-thaqāfāt wa-al-intimāʼāt al-mutaʻaddidah ʻalá al-sulūk al-siyāsī fī al-mujtamaʻāt al-nāmiyah wa-al-mutaqaddimah: dirāsah muqāranah: ruʼyah fī al-sulūk al-siyāsī wa-al-intimāʼ al-ijtimāʻī fī al-ʻIrāq.Muḥammad ʻAdnān Maḥmūd - 2021 - Baghdād, al-ʻIrāq: Dār Suṭūr lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Political sociology; political ethics; Iraq.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Al-Hidāyah Fī Uṣūl Al-Iʻtiqād.Usmandī al-Samarqandī & Muḥammad ibn ʻAbd al-Ḥamīd - 2022
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. al-Nafsānīyāt mahārāt tazkhīmīyah wa-iʻṭāʼ maʻná aw ʻitq wa-tafrīd: al-tafsīr wa-al-taghyīr fī al-waʻy wa-al-maḥjūb wa-al-sulūk.ʻAlī Zayʻūr - 2014 - Bayrūt: Maktabat Ḥasan al-ʻAṣrīyah lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Buḥūth wa-maqālāt fī al-fikr wa-al-ḥayāh.Ḥasan Maḥmūd Shāfiʻī - 2021 - al-Qāhirah: Markaz Iḥyāʼ lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt.
 34. Taʼwīlīyat al-naṣṣ al-ʻIrfānī fī al-fikr al-ʻArabī al-Islāmī: aʻmāl muhdāh ilá al-Ustādh ʻAbd al-Majīd al-Ṣaghīr, Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-Taṭwān bi-sharākah maʻa Markaz Abī al-Ḥasan al-Ashʻarī lil-Buḥūth al-ʻIqdīyah al-tābiʻ lil-Rābiṭah al-Muḥammadīyah lil-ʻUlamāʼ.Aḥmad ʻAbbādī (ed.) - 2021 - Taṭwān: Manshūrāt Mukhtabar al-Taʼwīlīyāt wa-al-Dirāsāt al-Naṣṣīyah wa-al-Lisānīyah, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah.
  Language and languages; linguistics; Arabic language; sufism.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Īḍāḥ al-manṭiq al-qadīm fī matn al-Tahdhīb lil-Saʻd wa-sharḥihi lil-Khabīṣī.ʻAbd al-Mutaʻāl Ṣaʻīdī - 2022 - [Cairo?]: al-Maktabah al-Azharīyah lil-Turāth.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. al-Tayyār al-mashāʼī fī al-falsafah al-Islāmīyah.Ḥasan Maḥmūd Shāfiʻī - 2014 - al-Qāhirah: Dār al-Baṣāʼir.
 37. Risālah-i tawḥīd dar naqd-i vaḥdat-i vujūd.Rūdsarī Gīlānī & Muḥammad Saʻīd - 2017 - Tihrān: Muʼassasah-i Pizhūhishī-i Ḥikmat va Falsafah-i Īrān.
  God (Islam). ; Pantheism. ; Islamic philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Fī al-difāʻ ʻan al-ijtihād wa-al-taḥdīth fī al-fikr al-ʻArabī al-Islāmī: abḥāth muhdāh lil-Ustādh Saʻīd Binsaʻīd al-ʻUlwī.Saʻīd Binsaʻīd ʻAlawī & Kamāl ʻAbd al-Laṭīf (eds.) - 2013 - al-Rabāṭ: Jāmiʻat Muḥammad al-Khāmis Akadāl, Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah bi-al-Rabāṭ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. al-Imām Saʻīd al-Nūrsī wa-qaḍāyā al-tajdīd: dirāsah fī al-fikr al-Islāmī al-muʻāṣir.Muḥammad Zawī - 2021 - ʻAmmān: Rikāz lil-Nāshr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. al-Īmān fī al-falsafah wa-al-taṣawwuf al-Islāmīyayn.al-ʻĀdil Khiḍr & Nādir Ḥammāmī (eds.) - 2016 - al-Rabāṭ, al-Mamlakah al-Maghribīyah: Muʼminūn Bi-lā Ḥudūd lil-Dirāsāt wa-al-Abḥāth.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Khwāmpenchāi læ hippī plō̜t kānmư̄ang nai Phan Mā Bā khō̜ng Chāt Kō̜pčhitti.Čhanit Fư̄angfū - 2016 - In Pakō̜n Limpanusō̜n & Suradēt Chōt'udomphan (eds.), Thokthīang rư̄ang khunkhā. Wiphāsā.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Maṣādir al-maʻrifah fī al-fikr al-dīnī wa-al-falsafī: dirāsah naqdīyah fī ḍawʼ al-Islām.ʻAbd al-Raḥmān ibn Zayd Zanaydī - 1992 - al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd Nāshirūn.
 44. Barʹrasī-i abʻād-i ḥuqūqī, fiqhī-i utānāziyā bā rūykard-i ḥuqūq-i kayfarī =.Muḥammad Mahdī Raḥīmī - 2013 - Tihrān: Dānishgāh-i Imām Ṣādiq.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Akhlāq-i Shifāyī (maʻrūf bih Akhlāq-i shāhī).Muẓaffar ibn Muḥammad Shifāʼī - 2014 - Tihrān: Intishārāt-i Humā-yi Dānish.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Masʼūlīyat-i akhlāqī dar Qurʼān va ḥadīs̲ (sharāyiṭ, qalamraw va marātib).Saʻīd Muḥammadʹpūr - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb.
  Islamic ethics teaching in Quran & Hadith.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Al-Wujūd Wa-Al-Maʻrifah Fī Taṣawwūf Ibn ʻarabī Al-Falsafī.Hua Zhang - 2022 - Madīnat Naṣr, al-Qāhirah: Dār Al-Fikr Al-ʻarabī Lil-Ṭibāʻah Wa-Al-Nashr Wa-Al-Tawzīʻ.
 48. Tajdīd Al-Khiṭāb Al-Akhlāqī Min Manẓūr Qurʼānī: Al-Maʻrūf Manhaj Ḥayāh.Sawsan Sharīf - 2022
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. al-Qawāʻid al-uṣūlīyah al-muʼaththirah fī fiqh al-amr bi-al-maʻrūf wa-al-nahy ʻan al-munkar: dirāsah uṣūlīyah taṭbīqīyah.Nāṣir ibn ʻAlī al-ʻAlī Ghāmidī - 2015 - al-Riyāḍ: Muʼassasat al-Durar al-Sanīyah lil-Nashr.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. al-Iʻtidāl al-fikrī wa-atharuhu fī ḥimāyat al-basharīyah: dirāsah taʼṣīlīyah fī ḍawʼ al-nuṣūṣ al-sharʻīyah.Bū ʻAṣṣāb & Saʻīd ibn Aḥmad - 2021 - al-Qāhirah: Dār al-Salām lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Tarjamah.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000