5 found
Order:
 1.  26
  Boekbespreking.S. J. Botha, P. J. Van der Merwe, D. J. C. Van Wyk, C. J. Viljoen, H. G. Van der Westhuizen, A. D. Pont, H. F. Stander, W. S. Vorster, J. J. Steenkamp, T. F. J. Dreyer, M. J. Schoeman & G. C. Velthuysen - 1984 - HTS Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Geskiedsfilosofie in 'n krisis: Die noodwendigheid en aktualiteit van die nasionale staatsidee.M. J. Schoeman - 1985 - HTS Theological Studies 41 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  14
  Holisme: Die herowering van ’n ou wysheid in ’n moderne konteks.M. J. Schoeman - 1990 - HTS Theological Studies 46 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Heidegger. Denker in die skaduwee van die Nihilisme.M. J. Schoeman - 1978 - HTS Theological Studies 34 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Waarheid en werklikheid in die kritiese teorie van Herbert Marcuse.M. J. Schoeman - 1979 - Pretoria: J. L. van Schaik.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark