15 found
Order:
 1.  11
  Boekbespreking.J. I. De Wet, P. J. T. Koekemoer, J. H. Koekemoer, M. J. Du P. Beukes, D. J. Smith, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, P. S. Dreyer, J. A. Loader & H. G. Van der Westhuizen - 1978 - HTS Theological Studies 34 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  Boekbespreking.J. P. Louw, M. J. Du P. Beukes, A. P. B. Breytenbach, J. H. Koekemoer & P. G. Geertsema - 1976 - HTS Theological Studies 32 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, D. J. Booysen, P. S. Dreyers, T. F. J. Dreyer, J. A. Loader, A. D. Pont, D. J. S. & H. G. Van der Westhuizen - 1981 - HTS Theological Studies 37 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Prediking as kommunikasie.M. J. Du P. Beukes - 1981 - HTS Theological Studies 37 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  Besonderhede gawes van die Heilige Gees.M. J. Du P. Beukes - 1979 - HTS Theological Studies 35 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Die ampte in die huidige tydsgewrig met die oog op groter differensiasie.M. J. Du P. Beukes - 1980 - HTS Theological Studies 36 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Kategese en Eksistensieteologie.M. J. Du P. Beukes - 1979 - HTS Theological Studies 35 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Boekbespreking.A. J. Antonites, M. J. Du P. Beukes, D. J. A. G. Du Toit, Johannes Engelbrecht, J. H. Koekemoer, P. J. Theo Koekemoer, H. G. Van der Westhuizen & C. J. Viljoen - 1977 - HTS Theological Studies 33 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, A. D. Pont & D. J. Smith - 1982 - HTS Theological Studies 38 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Liturgiese besinning t.o.v. doopen nagmaaleredienste.M. J. Du P. Beukes - 1977 - HTS Theological Studies 33 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Vernuwing van die erediens.M. J. Du P. Beukes - 1984 - HTS Theological Studies 40 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Die begrip pastoraat by Faber en van der Schoot krities beskou.M. J. Du P. Beukes - 1975 - HTS Theological Studies 31 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Boekbespreking.P. J. Van der Merwe, H. G. Van der Westhuizen, T. F. J. Dreyer, M. J. Du P. Beukes, Schalk Botha & P. S. Dreyer - 1980 - HTS Theological Studies 36 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Verskillende beskouings in verband met die kategese.M. J. Du P. Beukes - 1978 - HTS Theological Studies 34 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark