Results for 'M��rton G��m��ri'

1000+ found
Order:
 1.  3
  Sosyoloji̇k açidan dünden bugüne si̇verek karakeçi̇li̇leri̇’nde deği̇şi̇m.Nazmi Avci & Fırat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; Eröz’ün (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ḳuşeyrî’nin Leṭ'ifu’l-İş'r't’ında Ahk'm Âyetlerinin İş'rî Yorumu.İskender ŞAHİN - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1043-1074.
  Fıkıh ve tasavvuf, bir insanın günlük yaşamı ile doğrudan alakalı olan iki disiplindir. Bundan dolayı İslam âlimleri, hemen her devirde bu iki alan arasında dinamik bir ilişkinin varlığını fark etmişler ve bu durumu daima göz önünde bulundurmuşlardır. Diğer taraftan söz konusu alanların temel kaynağının Kur’ân ve sünnet olması gerçeği de bu ilişkinin göz ardı edilememesinin nedenlerden biri olarak görülebilir. Bu minvalde çıkış noktaları itibariyle fıkhı ve tasavvufu bir araya getiren Kur’ân olduğu için, mutlaka ona yönelmek gerekir. Bu durumda, mevcut ahkâm (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Pandemi̇ karşisinda ‘maske’ takan i̇nsan.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:35-52.
  Covid-19, yeni koronavirüs salgını, insanoğlunun karşısına birdenbire çıkmış ve insan bu felaket karşısında yaşamını devam ettirebilmek için belli birtakım kurallara bağlı olmak zorunda olduğunu görmüştür. Pandeminin getirdiği yeni kurallara bağlı olarak kullanmaya başladığımız maske de bu şartlardan biridir. Tarih boyunca somut olarak maske kullanımı insana uzak ya da yabancı bir durum değildir. Maskenin sözlük anlamlarına baktığımızda tozdan ya da kimyasallardan korunmak için kullanılan bir araç olduğunu gördüğümüz gibi, bir de soyut anlamda kendini ötekine farklı bir şekilde yansıtma veya aktarma durumu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Sosyolojik Açıdan Dünden Bugüne Siverek Karakeçilileri’nde Değişim.Nazmi Avci & Ferhat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; Eröz’ün (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  15
  Adaptation to Number Operates on Perceived Rather Than Physical Numerosity.M. Fornaciai, G. M. Cicchini & D. C. Burr - 2016 - Cognition 151 (C):63-67.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 8.  10
  Selective Citation in Scientific Literature on the Human Health Effects of Bisphenol A.M. P. Zeegers, L. M. Bouter, G. M. H. Swaen, B. Duyx & M. J. E. Urlings - 2019 - Research Integrity and Peer Review 4 (1).
  IntroductionBisphenol A is highly debated and studied in relation to a variety of health outcomes. This large variation in the literature makes BPA a topic that is prone to selective use of literature, in order to underpin one’s own findings and opinion. Over time, selective use of literature, by means of citations, can lead to a skewed knowledge development and a biased scientific consensus. In this study, we assess which factors drive citation and whether this results in the overrepresentation of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. WYBURN, G. M., PICKFORD, R. W. And HIRST, R. J. - "Human Senses and Perception". [REVIEW]G. J. Warnock - 1967 - Mind 76:145.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. A Measurement of Material in the ATLAS Tracker Using Secondary Hadronic Interactions in 7TeV Pp Collisions.M. Aaboud, G. Aad, B. Abbott, J. Abdallah, O. Abdinov, B. Abeloos, R. Aben, O. S. AbouZeid, N. L. Abraham, H. Abramowicz, H. Abreu, R. Abreu, Y. Abulaiti, B. S. Acharya, L. Adamczyk, D. L. Adams, J. Adelman, S. Adomeit, T. Adye, A. A. Affolder, T. Agatonovic-Jovin, J. Agricola, J. A. Aguilar-Saavedra, S. P. Ahlen, F. Ahmadov, G. Aielli, H. Akerstedt, T. P. A. Åkesson, A. V. Akimov, G. L. Alberghi, J. Albert, S. Albrand, M. J. Alconada Verzini, M. Aleksa, I. N. Aleksandrov, C. Alexa, G. Alexander, T. Alexopoulos, M. Alhroob, B. Ali, M. Aliev, G. Alimonti, J. Alison, S. P. Alkire, B. M. M. Allbrooke, B. W. Allen, P. P. Allport, A. Aloisio, A. Alonso, F. Alonso, C. Alpigiani, M. Alstaty, B. Alvarez Gonzalez, D. Álvarez Piqueras, M. G. Alviggi, B. T. Amadio, K. Amako, Y. Amaral Coutinho, C. Amelung, D. Amidei, S. P. Amor Dos Santos, A. Amorim, S. Amoroso, G. Amundsen, C. Anastopoulos, L. S. Ancu, N. Andari, T. Andeen, C. F. Anders, G. Anders, J. K. Anders, K. J. Anderson, A. Andreazza & An - unknown
  Knowledge of the material in the ATLAS inner tracking detector is crucial in understanding the reconstruction of charged-particle tracks, the performance of algorithms that identify jets containing b-hadrons and is also essential to reduce background in searches for exotic particles that can decay within the inner detector volume. Interactions of primary hadrons produced in pp collisions with the material in the inner detector are used to map the location and amount of this material. The hadronic interactions of primary particles may (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. G. M. A. Carrara. [REVIEW]G. E. G. E. - 1954 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 8:587.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. P. G. M. GALLI O. P., "Spazio e tempo della scienza moderna". [REVIEW]M. Alessandri - 1968 - Aquinas 11 (1):124.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. STRATTON, G. M. -Psychology of the Religious Life. [REVIEW]G. Galloway - 1913 - Mind 22:131.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  Search for Anomalous Electroweak Production of WW /WZ in Association with a High-Mass Dijet System in Pp Collisions at s =8 TeV with the ATLAS Detector.M. Aaboud, G. Aad, B. Abbott, J. Abdallah, O. Abdinov, B. Abeloos, R. Aben, O. S. Abouzeid, N. L. Abraham, H. Abramowicz, H. Abreu, R. Abreu, Y. Abulaiti, B. S. Acharya, S. Adachi, L. Adamczyk, D. L. Adams, J. Adelman, S. Adomeit, T. Adye, A. A. Affolder, T. Agatonovic-Jovin, J. A. Aguilar-Saavedra, S. P. Ahlen, F. Ahmadov, G. Aielli, H. Akerstedt, T. P. A. Åkesson, A. V. Akimov, G. L. Alberghi, J. Albert, S. Albrand, M. J. Alconada Verzini, M. Aleksa, I. N. Aleksandrov, C. Alexa, G. Alexander, T. Alexopoulos, M. Alhroob, B. Ali, M. Aliev, G. Alimonti, J. Alison, S. P. Alkire, B. M. M. Allbrooke, B. W. Allen, P. P. Allport, A. Aloisio, A. Alonso, F. Alonso, C. Alpigiani, A. A. Alshehri, M. Alstaty, B. Alvarez Gonzalez, D. Álvarez Piqueras, M. G. Alviggi, B. T. Amadio, K. Amako, Y. Amaral Coutinho, C. Amelung, D. Amidei, S. P. Amor Dos Santos, A. Amorim, S. Amoroso, G. Amundsen, C. Anastopoulos, L. S. Ancu, N. Andari, T. Andeen, C. F. Anders, G. Anders, J. K. Anders, K. J. Anderson & An - unknown
  A search is presented for anomalous quartic gauge boson couplings in vector-boson scattering. The data for the analysis correspond to 20.2 fb-1 of s=8 TeV pp collisions and were collected in 1972 by the ATLAS experiment at the Large Hadron Collider. The search looks for the production of WW or WZ boson pairs accompanied by a high-mass dijet system, with one W decaying leptonically and a W or Z decaying hadronically. The hadronically decaying W/Z is reconstructed as either two small-radius (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. G. M. Pozzo, "Meditazione su Vico". [REVIEW]G. Giannini - 1985 - Filosofia Oggi 8 (1):135.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Bezem, M., see Barendsen, E.G. M. Bierman, M. DZamonja, S. Shelah, S. Feferman, G. Jiiger, M. A. Jahn, S. Lempp, Sui Yuefei, S. D. Leonhardi & D. Macpherson - 1996 - Annals of Pure and Applied Logic 79 (1):317.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17. Della Volpe G., "le origini E la formazione Della dialettica hegeliana".M. G. M. G. - 1991 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 11:333.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Fellows, MR, See Cesati, M.M. Gitik, W. J. Mitchell, T. Glafi, T. Strahm, M. Grohe, G. Hjorth, A. S. Kechris, S. Shelah & X. Yi - 1996 - Annals of Pure and Applied Logic 82:343.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Phenomenal Characteristics of Memories for Perceivedand Imagined Autobiographical Events.M. K. Johnson, M. A. Foley, A. G. Suengas & C. L. Raye - 1988 - Journal of Experimental Psychology 117:371-76.
 20. Kalmyt͡skai͡a Biografii͡a Akademika G.N. Volkova.G. M. Borlikov (ed.) - 2007 - Kalmyt͡skiĭ Gos. Universitet.
 21. The Philosophy of the Act.G. H. Mead, C. W. Morris, J. M. Brewster, A. M. Dunham & D. L. Miller - 1939 - Philosophy 14 (53):105-106.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 22. Les Dieux Post-Modernes Manifeste Pour la Transparence de la Science.M. G. - 1992
 23. How Science Points to God.G. M. N. Verschuuren - 2020 - Manchester, New Hampshire: Sophia Institute Press.
  How scientific assumptions point to God -- How laws of nature point to God -- How physical constants points to God -- How a grand unified theorypoints to God -- How the big bang points to God -- How genetics points to God -- How evolution points to God -- How neuroscience points to God -- How behavioral science points to God -- How semantics points to God -- How logic and math point to God -- How Gödel's theorem points (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Meno. Plato & G. M. A. Grube - 1976 - Hackett Publishing.
  "Fine translation, good notes - inexpensive, too!" -- D A Rohatyn, University of San Diego.
 25.  27
  The Nasirean Ethics by Naṣīr Ad-Dīn ṬūsīThe Nasirean Ethics by Nasir Ad-Din Tusi.Michel M. Mazzaoui, G. M. Wickens, Naṣīr Ad-Dīn Ṭūsī & Nasir Ad-Din Tusi - 1967 - Journal of the American Oriental Society 87 (4):616.
 26.  28
  M. J. G. Cattermole & A. F. Wolfe. Horace Darwin's Shop: A History of the Cambridge Scientific Instrument Company 1878–1968. Bristol: Adam Hilger, 1987. Pp. Xvi + 285. ISBN 0-85274-569-9. £35.00. [REVIEW]G. L. E. Turner - 1987 - British Journal for the History of Science 20 (4):486-487.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  22
  J. G. KNOL, Aard En Taak van de Monetaire Politiek. N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij., Utrecht, 1957.G. M. Kerkhof - 1958 - Philosophia Reformata 23 (2):95-96.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  17
  G. Berta, Eclisse della socialdemocrazia; B. De Giovanni, A destra tutta. Dove si è persa la sinistra? e M. Morcellini e M. Prospero (a cura di), Perché la sinistra ha perso le elezioni? [REVIEW]M. Valbruzzi - 2009 - Polis: Research and studies on Italian society and politics 23 (3):507-509.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  7
  Arabic Grammar: A First Workbook.W. M. Thackston & G. M. Wickens - 1982 - Journal of the American Oriental Society 102 (3):566.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. A Guide for Evaluating and Selecting the Most Descriptive Discriminant Variables in Business and Economics Research.G. M. Zinkhan & M. R. Hyman - forthcoming - Philosophical Explorations.
 31. Global Effects of Feature-Based Attention in Human Visual Cortex.M. Saenz, G. T. Buracas & G. M. Boynton - 2002 - Nature Neuroscience 5 (7):631-632.
 32. Individual and Society in Buddhism. W. G. Weeraratne.G. M. Jones - 1980 - Buddhist Studies Review 3 (3):155-156.
  Individual and Society in Buddhism. W. G. Weeraratne. Metro Printers Ltd., Colombo. 101pp £2.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Plato's Thought.G. M. A. Grube - 1971 - Tijdschrift Voor Filosofie 33 (4):779-779.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 34. Quantum Physics and the Identity of Indiscernibles.M. L. G. Redhead & P. Teller - 1992 - British Journal for the Philosophy of Science 43:201-218.
 35. Consciousness: A Mind and Language Reader.M. Davies & G. Humphreys (eds.) - 1993 - Blackwell.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 36. The Spatial Harmony of Touch and Sight.G. M. Stratton - 1900 - Philosophical Review 9:96.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 37.  26
  Statistical Explanation and Statistical RelevanceWesley C. Salmon R. C. Jeffrey J. G. Greeno.G. M. K. Hunt - 1974 - Isis 65 (3):403-404.
 38. Split Decisions.G. Wolford, M. B. Miller & M. S. Gazzaniga - 2004 - In Michael S. Gazzaniga (ed.), The Cognitive Neurosciences Iii. MIT Press. pp. 1189--1199.
 39.  95
  On an Intuitionistic Modal Logic.G. M. Bierman & V. C. V. de Paiva - 2000 - Studia Logica 65 (3):383-416.
  In this paper we consider an intuitionistic variant of the modal logic S4 (which we call IS4). The novelty of this paper is that we place particular importance on the natural deduction formulation of IS4— our formulation has several important metatheoretic properties. In addition, we study models of IS4— not in the framework of Kirpke semantics, but in the more general framework of category theory. This allows not only a more abstract definition of a whole class of models but also (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 40.  17
  Philosophical Theory and Psychological Fact. [REVIEW]G. M. R. - 1962 - Review of Metaphysics 16 (1):169-169.
  Wallraff's thesis is that the descriptive results of phenomenological studies undertaken by psychologists studying perception should be of interest to the philosopher. They offer a decisive criticism of the theory of the sensory given as the completely accessible, determinate, and incorrigible foundation of empirical knowledge. Research has now revealed that "the only phenomena that we actually find--the sense qualia permeated with meanings which are constantly present to us--these are already infected with the fallibility of judgment." Wallraff would have us take (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  15
  The Story of Scottish Philosophy. [REVIEW]G. M. R. - 1962 - Review of Metaphysics 16 (1):171-171.
  Representative selections from nine of the Scottish philosophers from Francis Hutcheson to James McCosh. Complete bibliographies and some biographical data are included in an introductory essay on the thought of each man, most of which are from Noah Porter's Philosophy in Great Britain and America.--R. G. M.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  91
  Autonomy in Medical Ethics After O'Neill.G. M. Stirrat - 2005 - Journal of Medical Ethics 31 (3):127-130.
  Next SectionFollowing the influential Gifford and Reith lectures by Onora O’Neill, this paper explores further the paradigm of individual autonomy which has been so dominant in bioethics until recently and concurs that it is an aberrant application and that conceptions of individual autonomy cannot provide a sufficient and convincing starting point for ethics within medical practice. We suggest that revision of the operational definition of patient autonomy is required for the twenty first century. We follow O’Neill in recommending a principled (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 43.  6
  The Problem of the Unity of the Sciences: Bacon to Kant. [REVIEW]G. M. R. - 1962 - Review of Metaphysics 16 (1):166-166.
  A brief, systematic exposition of the positions of seven classical thinkers on the subject of the logical and/or methodological unity of human knowledge. McRae writes methodically and accurately on a difficult subject.--R. G. M.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. A History of Russian Philosophy 1830–1930: Faith, Reason, and the Defense of Human Dignity.G. M. Hamburg & Randall A. Poole (eds.) - 2010 - Cambridge University Press.
  The great age of Russian philosophy spans the century between 1830 and 1930 - from the famous Slavophile-Westernizer controversy of the 1830s and 1840s, through the 'Silver Age' of Russian culture at the beginning of the twentieth century, to the formation of a Russian 'philosophical emigration' in the wake of the Russian Revolution. This volume is a major history and interpretation of Russian philosophy in this period. Eighteen chapters discuss Russian philosophy's main figures, schools and controversies, while simultaneously pursuing a (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  1
  A History of Russian Philosophy 1830–1930: Faith, Reason, and the Defense of Human Dignity.G. M. Hamburg & Randall A. Poole (eds.) - 2010 - Cambridge University Press.
  The great age of Russian philosophy spans the century between 1830 and 1930 - from the famous Slavophile-Westernizer controversy of the 1830s and 1840s, through the 'Silver Age' of Russian culture at the beginning of the twentieth century, to the formation of a Russian 'philosophical emigration' in the wake of the Russian Revolution. This volume is a major history and interpretation of Russian philosophy in this period. Eighteen chapters discuss Russian philosophy's main figures, schools and controversies, while simultaneously pursuing a (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 46. What is a Good Death?G. M. Kane - forthcoming - Bioethics Forum.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. From Subjectivity to Privacy and Back Again.G. M. Tamas - 2002 - Social Research: An International Quarterly 69 (1):201-221.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  8
  A Pilot Study of Bullying and Harassment Among Medical Professionals in Pakistan, Focussing on Psychiatry: Need for a Medical Ombudsman.A. A. M. Gadit & G. Mugford - 2008 - Journal of Medical Ethics 34 (6):463-466.
  Background: The magnitude of bullying and harassment among psychiatrists is reportedly high, yet no peer-review published studies addressing this issue could be found. Therefore, it was decided to conduct a pilot study to assess the degree of the problem, the types of bullying/harassment and to provide some insights into the situation.Methods and Principal Findings: Following multiple focus group meetings, a yes/no response type questionnaire was developed to assess the degree and type of bullying and harassment experienced by psychiatrists. Over a (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Teaching and Learning Ethics: Medical Ethics and Law for Doctors of Tomorrow: The 1998 Consensus Statement Updated.G. M. Stirrat, C. Johnston, R. Gillon & K. Boyd - 2010 - Journal of Medical Ethics 36 (1):55-60.
  Knowledge of the ethical and legal basis of medicine is as essential to clinical practice as an understanding of basic medical sciences. In the UK, the General Medical Council requires that medical graduates behave according to ethical and legal principles and must know about and comply with the GMC’s ethical guidance and standards. We suggest that these standards can only be achieved when the teaching and learning of medical ethics, law and professionalism are fundamental to, and thoroughly integrated both vertically (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 50. AiP-Fortbildung «Ethik in der medizin»: Die Ulmer Konzeption, erste Erfahrungen.G. Sponholz, D. Meier-Allmendinger, M. Kautenburger, G. Gaedicke & H. Baitsch - 1991 - Ethik in der Medizin 3 (2):68-77.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 1000