Results for 'M��rton G��m��ri'

1000+ found
Order:
 1.  6
  Islam and science: the intellectual career of Niẓām al-Dīn al-Nīsābūrī.Robert G. Morrison - 2007 - New York: Routledge.
  Introduction -- Reconstructing Nīsābūrī's early education -- Nīsābūrī's early scientific thought -- Nīsābūrī's early religious thought -- Astrology motivating inductions about God's power -- Nīsābūrī's later scientific thought -- The impact of science on Nīsābūrī's religious thought -- The limits of science's influence on Nīsābūrī's religious thought -- Conclusion.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Kuls̲ūm nanah.Jamāl al-Dīn Khvānsārī - 1999 - Köln, Germany: Ghassedak Azadeh Sepehri Verlag. Edited by Bahrām Chūbīnah.
  Svar på spørgsmål om kvinder bl. a. om bryllupsnatten, at føde børn, at gå i bad, at få gæster, såkaldte stedsøsterlige forhold (lesbiske forhold) mm. Skrevet af den øverste muslimske præst under Safavidernes dynasti.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  9
  Sosyoloji̇k açidan dünden bugüne si̇verek karakeçi̇li̇leri̇’nde deği̇şi̇m.Nazmi Avci & Fırat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; Eröz’ün (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Ḳuşeyrî’nin Leṭ'ifu’l-İş'r't’ında Ahk'm Âyetlerinin İş'rî Yorumu.İskender ŞAHİN - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1043-1074.
  Fıkıh ve tasavvuf, bir insanın günlük yaşamı ile doğrudan alakalı olan iki disiplindir. Bundan dolayı İslam âlimleri, hemen her devirde bu iki alan arasında dinamik bir ilişkinin varlığını fark etmişler ve bu durumu daima göz önünde bulundurmuşlardır. Diğer taraftan söz konusu alanların temel kaynağının Kur’ân ve sünnet olması gerçeği de bu ilişkinin göz ardı edilememesinin nedenlerden biri olarak görülebilir. Bu minvalde çıkış noktaları itibariyle fıkhı ve tasavvufu bir araya getiren Kur’ân olduğu için, mutlaka ona yönelmek gerekir. Bu durumda, mevcut ahkâm (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Pandemi̇ karşisinda ‘maske’ takan i̇nsan.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:35-52.
  Covid-19, yeni koronavirüs salgını, insanoğlunun karşısına birdenbire çıkmış ve insan bu felaket karşısında yaşamını devam ettirebilmek için belli birtakım kurallara bağlı olmak zorunda olduğunu görmüştür. Pandeminin getirdiği yeni kurallara bağlı olarak kullanmaya başladığımız maske de bu şartlardan biridir. Tarih boyunca somut olarak maske kullanımı insana uzak ya da yabancı bir durum değildir. Maskenin sözlük anlamlarına baktığımızda tozdan ya da kimyasallardan korunmak için kullanılan bir araç olduğunu gördüğümüz gibi, bir de soyut anlamda kendini ötekine farklı bir şekilde yansıtma veya aktarma durumu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Sosyolojik Açıdan Dünden Bugüne Siverek Karakeçilileri’nde Değişim.Nazmi Avci & Ferhat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; Eröz’ün (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  22
  Ebûbekir b. el-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv ve Konuları-Betimsel ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Selective citation in scientific literature on the human health effects of bisphenol A.M. P. Zeegers, L. M. Bouter, G. M. H. Swaen, B. Duyx & M. J. E. Urlings - 2019 - Research Integrity and Peer Review 4 (1).
  IntroductionBisphenol A is highly debated and studied in relation to a variety of health outcomes. This large variation in the literature makes BPA a topic that is prone to selective use of literature, in order to underpin one’s own findings and opinion. Over time, selective use of literature, by means of citations, can lead to a skewed knowledge development and a biased scientific consensus. In this study, we assess which factors drive citation and whether this results in the overrepresentation of (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  16
  Adaptation to number operates on perceived rather than physical numerosity.M. Fornaciai, G. M. Cicchini & D. C. Burr - 2016 - Cognition 151 (C):63-67.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 11.  3
  Dio Chrysostom’s Ancient Arguments against Owning Slaves: How Cynic Contrarianism Resists Injustice.G. M. Trujillo - forthcoming - Journal of Value Inquiry:1-14.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  8
  Arabic Grammar: A First Workbook.W. M. Thackston & G. M. Wickens - 1982 - Journal of the American Oriental Society 102 (3):566.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Identité, percevoir et connaître.M. G. - 1980 - Bruxelles: Meurant.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Nagli︠a︡dnye sredstva v prepodavanii filosofii.G. M. Shtraks & S. A. Petrushevskiĭ (eds.) - 1976
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. [Sot︠s︡ialʹnoe protivorechie.G. M. Shtraks - 1977 - Moskva: Myslʹ.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  10
  Bezem, M., see Barendsen, E.G. M. Bierman, M. DZamonja, S. Shelah, S. Feferman, G. Jiiger, M. A. Jahn, S. Lempp, Sui Yuefei, S. D. Leonhardi & D. Macpherson - 1996 - Annals of Pure and Applied Logic 79 (1):317.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17. al-Ibdāʻ wa-niẓām al-ḥukm.Mājid Mūrīs Ibrāhīm - 2016 - al-Iskandarīyah: Maktabat al-Iskandarīyah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  33
  The Nasirean Ethics by Naṣīr Ad-Dīn ṬūsīThe Nasirean Ethics by Nasir Ad-Din Tusi.Michel M. Mazzaoui, G. M. Wickens, Naṣīr Ad-Dīn Ṭūsī & Nasir Ad-Din Tusi - 1967 - Journal of the American Oriental Society 87 (4):616.
 19. G. M. A. Carrara. [REVIEW]G. E. G. E. - 1954 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 8:587.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. WYBURN, G. M., PICKFORD, R. W. and HIRST, R. J. - "Human Senses and Perception". [REVIEW]G. J. Warnock - 1967 - Mind 76:145.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. STRATTON, G. M. -Psychology of the Religious Life. [REVIEW]G. Galloway - 1913 - Mind 22:131.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  25
  J. G. KNOL, Aard en taak van de monetaire politiek. N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij., Utrecht, 1957.G. M. Kerkhof - 1958 - Philosophia Reformata 23 (2):95-96.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. G. M. Pozzo, "Meditazione su Vico". [REVIEW]G. Giannini - 1985 - Filosofia Oggi 8 (1):135.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. P. G. M. GALLI O. P., "Spazio e tempo della scienza moderna". [REVIEW]M. Alessandri - 1968 - Aquinas 11 (1):124.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  32
  M. J. G. Cattermole & A. F. Wolfe. Horace Darwin's Shop: a History of the Cambridge Scientific Instrument Company 1878–1968. Bristol: Adam Hilger, 1987. Pp. xvi + 285. ISBN 0-85274-569-9. £35.00. [REVIEW]G. L. E. Turner - 1987 - British Journal for the History of Science 20 (4):486-487.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  18
  G. Berta, Eclisse della socialdemocrazia; B. De Giovanni, A destra tutta. Dove si è persa la sinistra? e M. Morcellini e M. Prospero (a cura di), Perché la sinistra ha perso le elezioni? [REVIEW]M. Valbruzzi - 2009 - Polis: Research and studies on Italian society and politics 23 (3):507-509.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  How to Say No: An Ancient Guide to the Art of Cynicism. Selected, translated, and introduced by M.D. Usher.G. M. Trujillo - 2023 - Ancient Philosophy 43 (2):557-560.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Della Volpe G., "le origini E la formazione Della dialettica hegeliana".M. G. M. G. - 1991 - Giornale Critico Della Filosofia Italiana 11:333.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Fellows, MR, see Cesati, M.M. Gitik, W. J. Mitchell, T. Glafi, T. Strahm, M. Grohe, G. Hjorth, A. S. Kechris, S. Shelah & X. Yi - 1996 - Annals of Pure and Applied Logic 82:343.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Dialektika v "Osnovakh obshchego naukouchenii︠a︡" v I. G. Fikhte.G. M. Kalandarishvili - 1963 - Tbilisi,: Izd-vo Akademii nauk Gruzinskoĭ SSR.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Individual and Society in Buddhism. W. G. Weeraratne.G. M. Jones - 1980 - Buddhist Studies Review 3 (3):155-156.
  Individual and Society in Buddhism. W. G. Weeraratne. Metro Printers Ltd., Colombo. 101pp £2.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  29
  Statistical Explanation and Statistical RelevanceWesley C. Salmon R. C. Jeffrey J. G. Greeno.G. M. K. Hunt - 1974 - Isis 65 (3):403-404.
 33.  19
  X-ray measurement of charge asphericity in vanadium metal.M. Diana & G. Mazzone - 1975 - Philosophical Magazine 32 (6):1227-1230.
 34.  1
  Kalmyt︠s︡kai︠a︡ biografii︠a︡ akademika G.N. Volkova.G. M. Borlikov (ed.) - 2007 - Elista: Kalmyt︠s︡kiĭ gos. universitet.
 35. Mercy, murder, and morality.J. G. M. Aartsen, P. V. Admiraal, Id Debeaufort, Tmg Vanberkestijn, Jbv Waalkes, E. Borsteilers, Wh Cense, Hs Cohen, Hm Dupuis & W. Everaerd - 1989 - Hastings Center Report 19 (6):47-48.
 36. Teaching and learning ethics: Medical ethics and law for doctors of tomorrow: the 1998 Consensus Statement updated.G. M. Stirrat, C. Johnston, R. Gillon & K. Boyd - 2010 - Journal of Medical Ethics 36 (1):55-60.
  Knowledge of the ethical and legal basis of medicine is as essential to clinical practice as an understanding of basic medical sciences. In the UK, the General Medical Council requires that medical graduates behave according to ethical and legal principles and must know about and comply with the GMC’s ethical guidance and standards. We suggest that these standards can only be achieved when the teaching and learning of medical ethics, law and professionalism are fundamental to, and thoroughly integrated both vertically (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 37. Kritika idealizma i religii v trudakh G.V. Plekhanova.G. M. Livshit︠s︡ - 1981 - Minsk: "Vyshėĭshai︠a︡ shkola".
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  78
  Symmetry in intertheory relations.M. L. G. Redhead - 1975 - Synthese 32 (1-2):77 - 112.
 39. Vozniknovenie novogo: filosofskiĭ ocherk.G. M. Elfimov - 1983 - Moskva: "Myslʹ".
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. A Guide for Evaluating and Selecting the Most Descriptive Discriminant Variables in Business and Economics Research.G. M. Zinkhan & M. R. Hyman - forthcoming - Philosophical Explorations.
 41. Metodologicheskie problemy izuchenii︠a︡ istorii obshchestvennoĭ mysli: na materiale narodov RSFSR.I︠A︡. G. Abdullin, R. M. Amirkhanov & F. M. Sultanov (eds.) - 1990 - Kazanʹ: Akademii︠a︡ nauk SSSR, Kazanskiĭ nauch. t︠s︡entr, In-t i︠a︡zyka, lit-ry i istorii im. G. Ibragimova.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  77
  Vision without inversion of the retinal image.G. M. Stratton - 1897 - Psychological Review 4 (5):463-481.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 43.  58
  The Trial and Death of Socrates: Euthyphro, Apology, Crito, Death Scene From Phaedo.G. M. A. Plato & Grube - 2000 - Freeport, N.Y.,: Books for Libraries Press. Edited by F. J. Church.
  The third edition of _The Trial and Death of Socrates_ presents G. M. A. Grube's distinguished translations, as revised by John Cooper for Plato, Complete Works. A number of new or expanded footnotes are also included along with a Select Bibliography.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 44. The Philosophy of the Act.G. H. Mead, C. W. Morris, J. M. Brewster, A. M. Dunham & D. L. Miller - 1939 - Philosophy 14 (53):105-106.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   32 citations  
 45. Possessed: The Cynics on Wealth and Pleasure.G. M. Trujillo - 2022 - Southwest Philosophy Review 38 (1):17-29.
  Aristotle argued that you need some wealth to live well. The Stoics argued that you could live well with or without wealth. But the Cynics argued that wealth is a hinderance. For the Cynics, a good life consists in self-sufficiency, or being able to rule and help yourself. You accomplish this by living simply and naturally, and by subjecting yourself to rigorous philosophical exercises. Cynics confronted people to get them to abandon extraneous possessions and positions of power to live better. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  99
  On an intuitionistic modal logic.G. M. Bierman & V. C. V. de Paiva - 2000 - Studia Logica 65 (3):383-416.
  In this paper we consider an intuitionistic variant of the modal logic S4 (which we call IS4). The novelty of this paper is that we place particular importance on the natural deduction formulation of IS4— our formulation has several important metatheoretic properties. In addition, we study models of IS4— not in the framework of Kirpke semantics, but in the more general framework of category theory. This allows not only a more abstract definition of a whole class of models but also (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 47.  1
  Predicting the development of science.G. M. Dobrov - 1966 - Minerva 4 (2):218-230.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  21
  The mnemonic feat of the "Shass Pollak".G. M. Stratton - 1917 - Psychological Review 24 (3):244-247.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   31 citations  
 49.  95
  Autonomy in medical ethics after O'Neill.G. M. Stirrat - 2005 - Journal of Medical Ethics 31 (3):127-130.
  Next SectionFollowing the influential Gifford and Reith lectures by Onora O’Neill, this paper explores further the paradigm of individual autonomy which has been so dominant in bioethics until recently and concurs that it is an aberrant application and that conceptions of individual autonomy cannot provide a sufficient and convincing starting point for ethics within medical practice. We suggest that revision of the operational definition of patient autonomy is required for the twenty first century. We follow O’Neill in recommending a principled (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   46 citations  
 50.  2
  Particle Labels and the Theory of Indistinguishable Particles in Quantum Mechanics.M. L. G. Redhead & P. Teller - 1992 - British Journal for the Philosophy of Science 43 (2):201-218.
  We extend the work of French and Redhead [1988] further examining the relation of quantum statistics to the assumption that quantum entities have the sort of identity generally assumed for physical objects, more specifically an identity which makes them susceptible to being thought of as conceptually individuatable and labelable even though they cannot be experimentally distinguished. We also further examine the relation of such hypothesized identity of quantum entities to the Principle of the Identity of Indiscernibles. We conclude that although (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
1 — 50 / 1000