Results for 'M��rta Ujv��ri'

1000+ found
Order:
 1.  70
  How to Make Sense of the Com M on P Ri or Assumption Under Incomplete Information.Giacomo Bonanno & Klaus Nehring - 1999 - International Journal of Game Theory 28 (3):409-434.
  The Common Prior Assumption (CPA) plays an important role in game theory and the economics of information. It is the basic assumption behind decision-theoretic justifications of equilibrium reasoning in games (Aumann, 1987, Aumann and Brandenburger, 1995) and no-trade results with asymmetric information (Milgrom and Stokey, 1982). Recently several authors (Dekel and Gul, 1997, Gul, 1996, Lipman, 1995) have questioned whether the CPA is meaningful in situations of incomplete information, where there is no ex ante stage and where the primitives of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  5
  “Son çağri kur’an” i̇si̇mli̇ meali̇n çevi̇ri̇bi̇li̇m açisindan değerlendi̇ri̇lmesi̇.Yusuf Topyay & Mürsel Ethem - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Ḳuşeyrî’nin Leṭ'ifu’l-İş'r't’ında Ahk'm Âyetlerinin İş'rî Yorumu.İskender ŞAHİN - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1043-1074.
  Fiqh and Sufism are two disciplines that are directly related to a person's daily life. For this reason, Islamic scholars have noticed the existence of a dynamic relationship between these two fields in almost every period and they have always taken this situation into consideration. On the other hand, the fact that the main source of these fields is the Qur'an and the Sunnah, can be seen as one of the reasons why this relationship cannot be ignored. Since it is (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  Buh'rî'nin El-C'mi'us-Sahîh'inde Riv'yeti Bulunan Kadın Sah'biler.Sinan Erdi̇m - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):849-849.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Inoi͡azychie Kak Faktor Razvitii͡a Lichnosti: Metodologii͡a Razrabotki Sot͡sialʹno-Filosofskoĭ Kont͡sept͡sii.M. Ė Ri͡abova - 2007 - Mordovskiĭ Gos. Universitet.
 6.  32
  A Code of Conduct: A Treatise on the Etiquette of the Fatimid Ismaili Mission: A Critical Edition of the Arabic Text and English Translation of Ahmad B. Ibr H M Al-Nays B R 's Al-Ris la Al-M Jaza Al-K Fiya F D B Al-du T Edited and Translated by Verena Klemm and Paul E. Walker.W. M. Amin - 2014 - Journal of Islamic Studies 25 (2):209-212.
 7.  9
  Pvncto Tempore (-Ris).W. M. Lindsay - 1919 - Classical Quarterly 13 (1):19-19.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Kur’Ân’da Yerleşi̇m Bi̇ri̇mleri̇.Muhammed Selman Çalişkan - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:29-64.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Niyazî-i Mısrî'nin "Etv'r-ı Seb'a" Adlı Ris'lesi'nde Seyr ü Sülûk'un Evrelerinde.Muharrem Çakmak - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):136-136.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  İbrahi̇m hakki hazretleri̇’ni̇n şi̇i̇rleri̇ni̇n bi̇bli̇oterapi̇ bağlaminda değerlendi̇ri̇lmesi̇.Gülcan Abbasoğulları - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  2
  Sosyoloji̇k açidan dünden bugüne si̇verek karakeçi̇li̇leri̇’nde deği̇şi̇m.Nazmi Avci & Fırat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; Eröz’ün (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Sah'benin Rol Model Olmasında İdeolojik Ve Parçacı Okuma Ebû Zer El-Gıf'rî Örneği.Seli̇m Demi̇rci̇ - 2019 - Trabzon İlahiyat Dergisi 6 (2):11-52.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  Mifoloji Düşünc?nin N?z?ri Konteksti V? B?dii M?tnin Strukturu.Pervane Beki̇rkizi - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):123-123.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Lv Welch.Sg Simpson, Ta Slaman, Steel Jr, Wh Woodin, Ri Soare, M. Stob, C. Spector & Am Turing - 1999 - In Edward R. Griffor (ed.), Handbook of Computability Theory. Elsevier. pp. 153.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  3
  Arap Bel'gatında İltif't Sanatı Ve Kur’an’Daki M'zi Ve Muz'ri Fiiller Arasındaki İltif'tı Yansıtma Yönünden Me'llerin Değerlendirilmesi.Osman Arpaçukuru - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Sosyolojik Açıdan Dünden Bugüne Siverek Karakeçilileri’nde Değişim.Nazmi Avci & Ferhat Şi̇ri̇n - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:56-75.
  Sosyal bilimlerde sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik araştırmalar geniş bir yer tutar. Bir grubun sosyo-kültürel ve etno-sosyolojik değişkenler özelinde kendisini nasıl tanımladığı araştırılan bir husustur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan alt kültür grupları bu değişkenler bağlamında incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de yaygın bir şekilde yaşayan gruplardan biri olan Karakeçililerden, Siverek Karakeçilerini incelemiştir. Siverek Karakeçilileri; etnografik bir alan araştırmasıyla, kendi yaşam alanlarına katılım sağlanarak elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler MAXQDA nitel veri analiz programı aracılığıyla değerlendirmiştir. Mehmet Eröz 1982’de aynı grubu aynı alanda incelemiştir. Makalede; Eröz’ün (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  12
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Pandemi̇ karşisinda ‘maske’ takan i̇nsan.Nurten Ki̇ri̇ş Yilmaz - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:35-52.
  Covid-19, yeni koronavirüs salgını, insanoğlunun karşısına birdenbire çıkmış ve insan bu felaket karşısında yaşamını devam ettirebilmek için belli birtakım kurallara bağlı olmak zorunda olduğunu görmüştür. Pandeminin getirdiği yeni kurallara bağlı olarak kullanmaya başladığımız maske de bu şartlardan biridir. Tarih boyunca somut olarak maske kullanımı insana uzak ya da yabancı bir durum değildir. Maskenin sözlük anlamlarına baktığımızda tozdan ya da kimyasallardan korunmak için kullanılan bir araç olduğunu gördüğümüz gibi, bir de soyut anlamda kendini ötekine farklı bir şekilde yansıtma veya aktarma durumu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Lattice-Ordered Reduced Special Groups.M. Dickmann, M. Marshall & F. Miraglia - 2005 - Annals of Pure and Applied Logic 132 (1):27-49.
  Special groups [M. Dickmann, F. Miraglia, Special Groups : Boolean-Theoretic Methods in the Theory of Quadratic Forms, Memoirs Amer. Math. Soc., vol. 689, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2000] are a first-order axiomatization of the theory of quadratic forms. In Section 2 we investigate reduced special groups which are a lattice under their natural representation partial order ; we show that this lattice property is preserved under most of the standard constructions on RSGs; in particular finite RSGs and RSGs of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 20. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  98
  What Was Einstein's Principle of Equivalence?John Norton - 1985 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 16 (3):203.
  sn y™to˜er —nd xovem˜er IWHUD just over two ye—rs —fter the ™ompletion of his spe™i—l theory of rel—tivityD iinstein m—de the ˜re—kthrough th—t set him on the p—th to the gener—l theory of rel—tivityF ‡hile prep—ring — review —rti™le on his new spe™i—l theory of rel—tivityD he ˜e™—me ™onvin™ed th—t the key to the extension of the prin™iple of rel—tivity to —™™eler—ted motion l—y in the rem—rk—˜le —nd unexpl—ined empiri™—l ™oin™iden™e of the equ—lity of inerti—l —nd gr—vit—tion—l m—ssesF „o interpret (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   64 citations  
 22. D E B at E.Peter Singer - unknown
  An d rew Ku per begins his cri ti que of my vi ews on poverty by accepti n g the crux of my moral argument: The interests of all persons ought to count equally, and geographic location and citizenship m a ke no intrinsic differen ce to the ri gh t s and obl i ga ti ons of i n d ivi du a l s . Ku per also sets out some key facts about global poverty, for (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Games of Imperfect Information and and Modal Logic.Gabriel Sandu - unknown
  numbers as in the following example ♦1,1♦1,2 2,3 5,4p We denote the set of formulas of this modal language by M L(k). For each modality type i, there will be an accessibility relation Ri. That is, an k-ary modal structure for the modal propositional language L will have the form..
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  9
  Pairs of Genetically Unrelated Look-Alikes.Nancy L. Segal, Brittney A. Hernandez, Jamie L. Graham & Ulrich Ettinger - 2018 - Human Nature 29 (4):402-417.
  Relationships of physical resemblance to personality similarity and social affiliation have generated considerable discussion among behavioral science researchers. A “twin-like” experimental design explores associations among resemblance in appearance, the Big Five personality traits, self-esteem, and social attraction within an evolutionary framework. The Personality for Professionals Inventory, NEO/NEO-FFI-3, Rosenberg Self-Esteem Scale, and a Social Relationship Survey were variously completed by 45 U-LA pairs, identified from the “I’m Not a Look-Alike” project, Mentorn Media, and personal referrals. The mean U-LA intraclass correlations were (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  37
  Policentrismo versus soberanía. Los nuevos órdenes normativos.José Eduardo Faria - 2010 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez 44:295-309.
  Th e a r ticl e e xplore s h o w globalizatio n i s assumin g a pr o g ress i v e emptyin g o f the s o v ereignt y o f natio n state s i n economic , political , institutional , social , cultura l an d l e gal aspects . Th e traditiona l l e ga l institution s ar e increasing ly g i vin g ris e (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  Cartesian Closed Dialectica Categories.Bodil Biering - 2008 - Annals of Pure and Applied Logic 156 (2):290-307.
  When Gödel developed his functional interpretation, also known as the Dialectica interpretation, his aim was to prove consistency of first order arithmetic by reducing it to a quantifier-free theory with finite types. Like other functional interpretations Gödel’s Dialectica interpretation gives rise to category theoretic constructions that serve both as new models for logic and semantics and as tools for analysing and understanding various aspects of the Dialectica interpretation itself. Gödel’s Dialectica interpretation gives rise to the Dialectica categories , in: Contemp. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. D E B at E.Andrew Kuper - unknown
  The main thrust of my argument was that ad hoc su gge s ti ons of ch a ri ty cannot replace a systematic and theoreti c a lly inform ed approach to poverty rel i ef . Ch a ri t a ble don a ti on som eti m e s h elps—and som etimes harm s — but is no general solution to global poverty, and can be po s i tively dangerous wh en pre s en (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  75
  Grande Sertão: Veredas by João Guimarães Rosa.Felipe W. Martinez, Nancy Fumero & Ben Segal - 2013 - Continent 3 (1):27-43.
  INTRODUCTION BY NANCY FUMERO What is a translation that stalls comprehension? That, when read, parsed, obfuscates comprehension through any language – English, Portuguese. It is inevitable that readers expect fidelity from translations. That language mirror with a sort of precision that enables the reader to become of another location, condition, to grasp in English in a similar vein as readers of Portuguese might from João Guimarães Rosa’s GRANDE SERTÃO: VEREDAS. There is the expectation that translations enable mobility. That what was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  60
  Readymades in the Social Sphere: An Interview with Daniel Peltz.Feliz Lucia Molina - 2013 - Continent 3 (1):17-24.
  Since 2008 I have been closely following the conceptual/performance/video work of Daniel Peltz. Gently rendered through media installation, ethnographic, and performance strategies, Peltz’s work reverently and warmly engages the inner workings of social systems, leaving elegant rips and tears in any given socio/cultural quilt. He engages readymades (of social and media constructions) and uses what are identified as interruptionist/interventionist strategies to disrupt parts of an existing social system, thus allowing for something other to emerge. Like the stereoscope that requires two (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ṛta Psychology Beyond Freud.Nirmala Kumāra - 1981 - Bharatiya Vidya Bhavan.
 31.  28
  RI the Bounds of Finitude.Robert K. Meyer - 1970 - Mathematical Logic Quarterly 16 (7):385-387.
 32.  5
  RTA Through Ahimsa: A Gandhian Interpretation.Augustine Thottakara - 2002 - Journal of Dharma 27:327-348.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  78
  II—M.G.F. Martin.M. G. F. Martin - 1997 - Aristotelian Society Supplementary Volume 71 (1):75-98.
 34.  51
  M. P. Battin, L. P. Francis, J. A. Jacobson and C. B. Smith. The Patient as Victim and Vector: Ethics and Infectious Disease. [REVIEW]M. J. Selgelid - 2010 - Public Health Ethics 3 (1):87-88.
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Rta, Satya, Tattva, Tathya.Samiran Chandra Chakrabarti - 2006 - In Pranab Kumar Sen & Prabal Kumar Sen (eds.), Philosophical Concepts Relevant to Sciences in Indian Tradition. Motilal Banarsidass. pp. 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36. String and M-Theory: Answering the Critics. [REVIEW]M. J. Duff - 2013 - Foundations of Physics 43 (1):182-200.
  Using as a springboard a three-way debate between theoretical physicist Lee Smolin, philosopher of science Nancy Cartwright and myself, I address in layman’s terms the issues of why we need a unified theory of the fundamental interactions and why, in my opinion, string and M-theory currently offer the best hope. The focus will be on responding more generally to the various criticisms. I also describe the diverse application of string/M-theory techniques to other branches of physics and mathematics which render the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 37.  56
  Subjective Rightness: Holly M. Smith.Holly M. Smith - 2010 - Social Philosophy and Policy 27 (2):64-110.
  Twentieth century philosophers introduced the distinction between “objective rightness” and “subjective rightness” to achieve two primary goals. The first goal is to reduce the paradoxical tension between our judgments of what is best for an agent to do in light of the actual circumstances in which she acts and what is wisest for her to do in light of her mistaken or uncertain beliefs about her circumstances. The second goal is to provide moral guidance to an agent who may be (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   23 citations  
 38.  46
  M. Poincaré's Science Et Hypothése.M. PoincarÉ - 1906 - Mind 15 (57):141-b-143.
 39. B-Rta I 4.Faradaic Rectification - 1965 - In Karl W. Linsenmann (ed.), Proceedings. St. Louis, Lutheran Academy for Scholarship. pp. 29--88.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Robea M Brown, Jay J Janney, Karen Paul. An Empirical Investigation of the Relationship Between Change in Corporate Social Performance and Financial Performance: A Stakeholder Theory Perspective.Bernadette M. Ruf & Krishnarnurty Muralidhar - 2001 - Journal of Business Ethics 32 (2).
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 41. Setting Things Before the Mind: M.G.F. Martin.M. G. F. Martin - 1998 - Royal Institute of Philosophy Supplement 43:157-179.
  Listening to someone from some distance in a crowded room you may experience the following phenomenon: when looking at them speak, you may both hear and see where the source of the sounds is; but when your eyes are turned elsewhere, you may no longer be able to detect exactly where the voice must be coming from. With your eyes again fixed on the speaker, and the movement of her lips a clear sense of the source of the sound will (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 42.  16
  Danielle M. Wenner Replies.Danielle M. Wenner - 2019 - Hastings Center Report 49 (2):47-47.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. BOX, M. A. The Suasive Art of David Hume. [REVIEW]M. A. Stewart - 1992 - Philosophy 67:266.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. David M. Kaplan, Ed., Readings in the Philosophy of Technology; Judith Wajcman, Technofeminism.M. Stern - forthcoming - Radical Philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. M. Piccard: Die Grenzen der Physiognomik. [REVIEW]M. Thiel - 1938 - Freiburger Zeitschrift für Philosophie Und Theologie 16:467.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. M. Picard: Die unerschütterliche Ehe.M. Thiel - 1943 - Freiburger Zeitschrift für Philosophie Und Theologie 21:229.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. The Ri-Me Philosophy of Jamgön Kongtrul the Great: A Study of the Buddhist Lineages of Tibet.Ringu Tulku - 2006 - Distributed in the United States by Random House.
  This compelling study of the Ri-me movement and of the major Buddhist lineages of Tibet is comprehensive and accessible. It includes an introduction to the history and philosophy of the Ri-me movement; a biography of the movement's leader, the meditation master and philosopher known as Jamgon Kongtrul the Great; helpful summaries of the eight lineages' practice-and-study systems, which point out the different emphases of the schools; an explanation of the most hotly disputed concepts; and an overview of the old and (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. H. M. Hyndman: A Rereading and a Reassessment.M. Bevir - 1991 - History of Political Thought 12 (1):125.
 49.  22
  Interview: M. Scott Peck.M. Scott Peck & Marjorie Kelly - 1994 - Business Ethics: The Magazine of Corporate Responsibility 8 (2):17-19.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  26
  M. Huysseune, Modernità e secessione. Le scienze sociali e il discorso politico della Lega Nord.M. Tarchi - 2005 - Polis 19 (1):143-144.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000