Results for 'Luk���� Li��ka'

1000+ found
Order:
 1.  46
  Using Vote Cards to Encourage Active Participation and to Improve Critical Appraisal Skills in Evidence‐Based Medicine Journal Clubs.Ka-Wai Tam, Lung-Wen Tsai, Chien-Chih Wu, Po-Li Wei, Chou-Fu Wei & Soul-Chin Chen - 2011 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 17 (4):827-831.
 2. Actual Self-Image Versus Ideal Self-Image: An Exploratory Study of Self-Congruity Effects on Gambling Tourism.Mao-Hua Li & Ivan Ka Wai Lai - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  This study aims to apply self-congruity theory to examine the relationship between self-congruity of tourists and their perceived image of a gambling destination. This study employs the Euclidean distance model and extends Malhotra's pars of adjectives with five new items about gambling motives. A face-to-face questionnaire survey was used, and a total of 152 samples were collected from tourists in Macau. The results show that the actual self-image of tourists is more related to their perception of Macau image. For actual (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Influence of Undergraduate Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention: Evidence From Universities in China’s Pearl River Delta.Jing Li, Shi-Zheng Huang, Ka Yin Chau & Liqiong Yu - 2021 - Frontiers in Psychology 12.
  Entrepreneurship may be taught, and entrepreneurship education is flourishing at colleges and universities. However, previous documents show that entrepreneurship education is inconsistent with the research conclusions of entrepreneurial intention, which is a lack of discussion on the mediating effect of government subsidies from external resources. Based on the cognitive behavior theory, a mediating effect of entrepreneurship education on entrepreneurial strategy and entrepreneurial intention is built. By collecting the data of 334 questionnaires of college students in Pearl River Delta in China, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  38
  Social Innovation, Local Governance and Social Quality: The Case of Intersectoral Collaboration in Hangzhou City.Yong Li, Ying Sun & Ka Lin - 2012 - International Journal of Social Quality 2 (1):56-73.
  In contemporary European policy discussion, “innovation“ is a term popularly used for finding responses to the pressure of global competition. In various forms of innovation, the accent is mainly given to technical and business innovation but less to social innovation. This article studies the issue of social innovation with reference to the local practice in Hangzhou city, which aims to strengthen the life quality of citizens in this city. These practices develop various forms of inter-sectoral collaboration, resulting in numerous “common (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Poli̇ti̇ka-siz di̇l, estetk-si̇z söz “medeni̇yet di̇li̇ olarak türkçe” eleştirisi.Mehmet Fatih Doğrucan - 2019 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 31:55-55.
  “Dil politik bir zorunluluk olmanın yanı sıra, iletişim boyutunda bir oluş biçimi olarak estetik bir tutum da varlığa getirir. Bir şeye, dışarıda duran bir şeye gönderme yapma, gönderenin o şeyle olan tutum alışını gösterir. Ağaç ormanda bir anlama bürünürken, bir park alanında ya da yol kenarında başka bir anlama bürünür. Ağaç her zaman bir ağaç değildir; çünkü o ağaç olmaklığını benden bağımsız olarak almış olmasına rağmen, orada bir varlık olarak benim ifade etme biçimime bağlı olarak farklı anlamlara açıktır. Yine de (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  12
  Ebûbekir B. El-Enb'rî'nin Şerhu'l-Kas'idi's-Seb'i't-Tiv'li'l-C'hiliyy't Adlı Eserinde Nahiv Ve Konuları-Betimsel Ve Çözümsel Bir İnceleme.Lawand ALİ & Majed Haj Mohammad - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):35-58.
  Mu‘allâkâtların, tefsir, nahiv, sarf ve dil ilimlerindeki önemli rolünün yanı sıra Arap dili ve edebiyatı âleminde de yüksek ve önemli bir konumu bulunmaktadır. Cahiliye devri müfredatlarının pek çoğunu kapsamasından ötürü dil ve edebiyat erbabı ona önem atfetmiştir. Onlardan biri de, ‘Şerhü’l-Kasâ’idi’l-السبع’ adıyla el-Muâ‘llekât’a yaptığı şerhiyle Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım bin Beşar bin el-Anbari. Bu eserinde pek çok nahiv, zamirin aidiyeti, harflerin manası, zarf ile car ve mecrûrun bağlı olduğu yerin belirlenmesi, müfredatlarıni‘râbı, illetler arasındaki üstünlükler, kıyasa ve luğatta asıl olana, (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Z︠h︡ytti︠e︡dii︠a︡lʹnistʹ Li︠u︡dyny I︠a︡k Sot︠s︡ialʹno-Filosofsʹka Problema: Monohrafii︠a︡.Halyna Vitaliïvna Voronova - 2007 - "Prosvita".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Iṣlāḥ-I Muʻāsharah Ke Rahnumā Uṣūl: Muʻāshare Kī Iṣlāḥ Ke Liʼe Z̤arūrī Aur Bihtarīn Uṣūlon̲ Kā Ek Nafīs Majmūʻah.Muḥammad Hārūn Muʻāviyah - 2006 - Amrīkah Men̲ Milne [Kā Patah], Darul-Uloom Al-Madania.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  23
  How Do Patients Choose Their Doctors for Primary Care in a Free Market?Yuk Tsan Wun, Tai Pong Lam, Kwok Fai Lam, David Goldberg, Donald K. T. Li & Ka Chee Yip - 2010 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 16 (6):1215-1220.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  Eimiski-kunst. Nihilistlikust loomest eesti luule näitel.Leo Luks - 2009 - Studia Philosophica Estonica 2 (1):85-111.
  Artiklis käsitletakse nihilistliku kirjandusloome võimalusi eesti luule näitel. Nihilismi ei mõisteta artiklis väärtusprobleemina, vaid ontoloogilise probleemina. Nihilistlikku kirjandusloomet käsitletakse taotlusena tuua sõnasse teine, eimiski. Artikli teoreetiline raamistik toetub põhiliselt Gianni Vattimo languse ontoloogia kontseptsioonile, aga ka Friedrich Nietzsche, Martin Heideggeri ja Maurice Blanchot' töödele. Samuti analüüsitakse artikli teoreetilises osas eimiski väljendamise võimalusi eesti keeles, tuginedes Uku Masingu ning Jaan Kaplinski mõttekäikudele. Luuletajatest käsitletakse artiklis enim Jaan Oksa ja Juhan Liivi. Analüüsi käigus tuuakse esile järgmised eimiskiga seotud poeetilised figuurid: ootus ja (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  18
  Seismic Characteristics and Sedimentary Record of the Late Pleistocene Delta Offshore Southwestern Hainan Island, Northwestern South China Sea.Yingci Feng, Wenhuan Zhan, Hongjun Chen, Tao Jiang, Jinchang Zhang, Andrzej Osadczuk, Yantao Yao, Wei Li, Jie Sun, Lei Guo, Wenkai Huang, Shun Li & Wenyan Zhang - 2018 - Interpretation: SEG 6 (4):SO31-SO43.
  A late Pleistocene delta exceeding [Formula: see text] offshore Hainan Island, northwestern South China Sea, is investigated using high-resolution seismic and core data to understand the relationship between subaqueous delta development and climate drivers during the Last Glacial Period. The seismic data indicate general progradational configurations toward the southwest or southeast, indicating that the sediments from the eastern slope offshore southwestern Hainan Island were transported southwestward and southeastward. The average thickness of the delta sediment is approximately 35 m, and it (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Šesavali Samartʻlis Pʻilosopʻiaši.Givi Lobžaniże - 2006 - "Mandarias Stamba".
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı: Ebû İshak es-Saffâr Örneği [The Understanding of Kalām Based on al-Asmāʾ al-Husnā: The Case of Abū Isḥāq al-Ṣaffār].Hümeyra Sevgülü Haciibrahimoğlu & Abdullah Demir - 2021 - Ankara: Oku Okut Yayınları [Oku Okut Publishing].
  Bu kitapta, Ebû İshâk es-Saffâr’ın (öl. 534/1139) kelâmî görüşleri, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd adlı eserinde Allah’ın isimlerinin anlamlarını açıklarken yaptığı yorumlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Ebû İshâk es-Saffâr, 6./12. yüzyıl Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinden biridir. Kelâma dair Telḫîṣü’l-edille eserinde esmâ-i hüsnâ konusuna ayrıntılı olarak yer vermektedir. İki cilt hâlinde yayımlanan bu eserin yaklaşık üçte birlik bir kısmını esmâ-i hüsnâ konusu oluşturmaktadır. Bu kısım incelendiğinde, Saffâr’ın Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları ile ilgili konular başta olmak üzere pek çok konuyu 175 esmâ-i hüsnâya dayanarak izah ettiği görülmektedir. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  35
  On the Implications and Extensions of Luk’s Theory and Model of Scientific Study.Robert Luk - 2018 - Foundations of Science 23 (1):103-118.
  Recently, Luk tried to establish a model and a theory of scientific studies. He focused on articulating the theory and the model, but he did not emphasize relating them to some issues in philosophy of science. In addition, they might explain some of the issues in philosophy of science, but such explanation is not articulated in his papers. This paper explores the implications and extensions of Luk’s work in philosophy of science or science in general.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 15. Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' Analects.Chenyang Li - 2007 - Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of propriety). Confucius seems to have said inconsistent things about this relation. Some passages appear to suggest that ren is more fundamental than li, while others seem to imply the contrary. It is therefore not surprising that there have been different interpretations and characterizations of this relation. Using the analogy of language grammar and mastery (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   21 citations  
 16. Ketavim.Janusz Korczak - 1996 - Ha-Ḳibuts Ha-MeʼUḥad.
  kerekh 1. Ekh le-ehov yeled. Regaʻim ḥinukhiyim. Zekhut ha-yeled li-khevod -- kerekh 2. Prozah piyuṭit -- kerekh 3. Sipure ha-ḳaiṭanut -- kerekh 4. Yalde reḥov ṿe-yeled ha-ṭeraḳlin -- kerekh 5. ha-Tehilah ṿe-sipurim aḥadim -- kerekh 7. Humoresḳot u-filiṭonim, 2. -- kerekh 8. Ka-asher ashuv ṿe-ehyeh ḳaṭan. Bet ha-sefer shel ha-ḥayim -- kerekh 9. kelale ha-ḥayim, itonaʼut li-yeladim.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  Tema Sveučilišta U Crnim Bilježnicama Martina HeideggeraTopic of University in Martin Heidegger’s Black Notebooks.Saša Radojčić - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (2):35-47.
  Bilješke koje je Martin Heidegger unosio u takozvane »crne bilježnice« potakle su, netom nakon objavljivanja, intenzivne diskusije, osobito oko pitanja antisemitizma i nacionalsocijalizma. Je li se Heideggerova osobna naklonost ka ovim ideologijama odrazila i na njegovo filozofsko djelo? U ovom ogledu razmatra se jedna, s ovim pitanjima povezana, važna tema u Crnim bilježnicama – tema sveučilišta. Ona postaje frekventnija u tri navrata, obilježena značajnim događajima u Heideggerovoj profesionalnoj biografiji: preuzimanjem funkcije rektora sveučilišta u Freiburgu, napuštanjem te funkcije te isključenjem iz (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  15
  Was Faust a Member of ′Otpor′? On Subjectivistic Objectivism and Objectivistic Subjectivism in the Interpretation of (Post)Modern Social and Political Movements.Slobodan Naumovic - 2007 - Filozofija I Društvo 18 (3):117-145.
  The paper represents an attempt to channel polemical exchanges concerning the process of democratization in Serbia into the frames of scientific dialogue which is considered here to be a more productive genre of scientific communication than are polemics. The most important issue addressed concerns providing adequate theoretical explanations of the?revolution of October the 5th? and of the roles that the student / popular movement?Otpor? played in it. According to the thesis defended by the author, the models of?waves of democratization? and (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Probijanje »Četvrtog Zida« Kao Interaktivni Postupak Suvremenog Umjetničkog stvaralaštvaBreaking Through the “Fourth Wall” as an Interactive Process in Modern Artistic Creation.Miroslav Huzjak - 2020 - Metodicki Ogledi 27 (1):43-55.
  Suvremena umjetnost izgubila je svoju likovnost, a ostala joj je samo vizualnost. S druge strane, prijelaz od likovne moderne ka nelikovnoj suvremenoj umjetnosti donio je i mnogo novosti; jedna od njih je tzv. ‘probijanje četvrtog zida’. Radi se o kazališnom terminu koji označava trenutak kada se gledatelj na neki način interaktivno uključuje u predstavu, a likovi pokazuju svijest da su likovi u predstavi. Upravo će suvremena umjetnost istraživati postupke brisanja granica između umjetničkog i svakodnevnog čina, sugerirajući kako »sve je umjetnost« (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. The Origins of Chinese Thoughtyou Wu Dao Li, Shi Li Gui Ren 由巫到禮 釋禮歸仁: From Shamanism to Ritual Regulations and Humaneness.Zehou Li - 2018 - Brill.
  _From Shamanism to Ritual Regulations and Humaneness_ offers an account of the origins and nature of a uniquely Chinese way of thinking that, carried through Confucian tradition, continues to define the character of Chinese culture and society.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Xiang, Shiling 向世陵, ed., Collected Studies and Debates on the Argument of “Ke Ji Fu Li Wei Ren” “克己復禮為仁”研究與爭鳴: Beijing 北京: Xinxing Chubanshe 新星出版社, 2018, 541 pages.Jifen Li - 2022 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 21 (1):161-164.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. 《跨文化的儒家:李晨阳学术论集》Cross-cultural Confucian Philosophy: Selected Works of Chenyang Li.Chenyang Li - forthcoming - Guizhou, China: Kongxuetang Press.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  13
  Hu Shi and Li Ji.Li Guangmo - 2004 - Chinese Studies in History 37 (4):70-87.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  45
  The Poetry of Li Shang-Yin, Ninth-Century Baroque Chinese Poet.Li Chi, Li Shang-yin & James J. Y. Liu - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  31
  The Poems of Li Ho.Li Chi, J. D. Frodsham & Li Ho - 1973 - Journal of the American Oriental Society 93 (1):79.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  61
  A Theory of Scientific Study.Robert Luk - 2017 - Foundations of Science 22 (1):11-38.
  This paper presents a theory of scientific study which is regarded as a social learning process of scientific knowledge creation, revision, application, monitoring and dissemination with the aim of securing good quality, general, objective, testable and complete scientific knowledge of the domain. The theory stipulates the aim of scientific study that forms the basis of its principles. It also makes seven assumptions about scientific study and defines the major participating entities. It extends a recent process model of scientific study into (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 27.  2
  Servant Leadership, Social Entrepreneurship and the Will to Serve: Spiritual Foundations and Business Applications.Luk Bouckaert & Steven C. Van den Heuvel (eds.) - 2019 - Springer Verlag.
  This book brings together a number of important essays on the intersection of servant leadership and social entrepreneurship, examining them through a shared focus on ‘the will to serve’. This combination bears out the insight that inspiring social and economic leaders are able to transform a conflictual human settlement into a collaborative and caring human community. The book seeks to answer the question of whether we can induce from their ‘way of doing things’ a model of civic entrepreneurship and leadership (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 28. Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2005 - Ba Shu Shu She.
  本书内容包括:从康德的“道德宗教”论儒家的宗教性、重评张载由“气化论”证立的成德论、从历史中提取智慧、当今越南的宗教与社会等。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  68
  Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J.G. Arapura, Herbert Hörz.Ernest Joós, Zen Li, Carmen Cervera, J. G. Arapura & Herbert Hörz - 1988 - Philosophie Et Culture: Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie 5:607-608.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Qing Dai Li Xue Shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  19
  Bi̇r usûlcü olarak cüveynî’ni̇n hadi̇sçi̇li̇ği̇ ve hadi̇sçi̇li̇ği̇ne dâi̇r tartişmalar -“muʻâz hadi̇si̇” özeli̇nde-.Mehmet Macit Sevgi̇li̇ & Mehmet Macit Sevgili - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi:217-246.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  The Confucian Philosophy of Harmony.Chenyang Li - 2014 - New York, NY, USA: Routledge.
  Harmony is a concept essential to Confucianism and to the way of life of past and present people in East Asia. Integrating methods of textual exegesis, historical investigation, comparative analysis, and philosophical argumentation, this book presents a comprehensive treatment of the Confucian philosophy of harmony. The book traces the roots of the concept to antiquity, examines its subsequent development, and explicates its theoretical and practical significance for the contemporary world. It argues that, contrary to a common view in the West, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 33.  12
  On Li Ssu.Wang Shao-P'U. & Li Ch'ang-Ch'ing - 1975 - Chinese Studies in History 8 (1-2):225-241.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  44
  Singing of the Source: Nature and God in the Poetry of the Chinese Painter Wu Li.Stuart Sargent, Wu Li & Jonathan Chaves - 1995 - Journal of the American Oriental Society 115 (3):517.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35. Varieties of Positioning.Rom Harré & Luk van Langenhove - 1991 - Journal for the Theory of Social Behaviour 21 (4):393-407.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   30 citations  
 36. Art, Spirituality and Economics: Liber Amicorum for Laszlo Zsolnai.Luk Bouckaert, Knut J. Ims & Peter Rona (eds.) - 2018 - Springer Verlag.
  This volume celebrates the work of Laszlo Zsolnai, a leading researcher and scholar in the field of the ethical and spiritual aspects of economic life, who has made significant contributions to the connection between ethics, spirituality, aesthetics and economic theory. The book offers a selection of essays concerned with the ethical, spiritual and aesthetic context within which economics as a social studies discipline should be situated in order to avoid the sort of dehumanising consequences that theories based on utility maximisation (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  5
  Chen Ziying and Woods Hole: Bringing the Marine Biological Laboratory to Amoy, China, 1930–1936.Christine Y. L. Luk - 2021 - Journal of the History of Biology 54 (2):151-173.
  This article examines Chen Ziying, an American-trained Chinese biologist and his prewar efforts to bring his Woods Hole experience from the United States to China between 1930 and 1936. I argue that the Marine Biological Laboratory appears as a prominent American scientific institution in the twentieth century among visiting Chinese students and scholars who were drawn to the American approach of building world-class seaside laboratories to facilitate marine biological study while cultivating a collaborative culture via songs of biology. Chen was (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Bing Jia Guan Li Zhe Xue.Guisheng Li - 2011 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Cong "Quan Li" Zou Xiang "Quan Li": Xi Ou Jin Dai Zi You Zhu Yi Si Chao Yan Jiu.Hongtu Li - 2007 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  本书以自由的两种类型为基点, 在着力分析了自由和自由主义的内涵、自由主义的演进思路的基础上, 运用历史尤其是思想史的研究方法, 对英国革命时期、启蒙时代至19世纪中叶西欧自由主义思潮演变的轨迹做了细致的梳理和分析.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  本书分电视摄像艺术的技术基础、造型基础、镜语规则与实践三篇。内容有:摄像初步、镜头操作、曝光控制、电视画面造型的基础元素、电视语言等。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  16
  Li, Chenyang 李晨陽, and Hong X iao 肖紅, eds., Self-Replanting of Our Spiritual Roots: Chinese Philosophy and Overseas Chinese 靈根自植: 中國哲學與世界華人.Lizhu Li - 2020 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 19 (3):485-488.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Fa Li Fa Wai.Yongjun Li - 2004 - Zhongguo Fa Zhi Chu Ban She.
  本书主要记述作者赴欧盟国家考察法律制度的感受心得,收《权利,权利》、《丹麦的平民政治》、《风雨柏林墙》等40多篇文章。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Li Daozeng Wen Ji.Daozeng Li - 2006 - Zhongguo Jian Zhu Gong Ye Chu Ban She.
  本书包括一个思想者、一个建筑者、一个教育者等三大部分,收入了《古为今用,洋为中用,推陈出新》、《空间的平断面形状》、《美国购物中心的发展趋势》等文章。.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Li Gong Si Xiang Yan Jiu.Ruifang Li - 2011 - Ke Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Li Gong Wen Ji.Gong Li - 2011 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Li Huiguo Wen Ji =.Huiguo Li - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong.Minghui Li & Huanghai Qiu (eds.) - 2010 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Li Jie, Quan Shi Yu Ru Jia Chuan Tong.Minghui Li & Weifen Chen (eds.) - 2008 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Zhongguo Wen Zhe Yan Jiu Suo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Lun Li Xue Gang Yao.Zehou Li - 2010 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Li Shicen Jiang Yan Ji.Shicen Li - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  本书收录了著名学者李石岑先生的15篇讲演,涉及怀疑与信仰、哲学与人生、佛学与人生、教育与人生等哲学与生命论题。.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000