Results for 'Lucien S��ve'

1000+ found
Order:
 1.  21
  Bilinçdışı Ve Dil.Özlem KÖPRÜLÜ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):951-951.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  25
  Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi.Taner ÇİFÇİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):847-847.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Ölüm Kaygısı ve Dua Tutumu Üzerine Bir Araştırma.Beyazıt Yaşar Seyhan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):863-863.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  18
  Postmodernizmin Eklektik Anlayışı ve Afiş Tasarımlarına Etkisi.Merve Yildirim - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):959-959.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Engellilerin Engelliliğe Bakışı ve Dine Yaklaşımları.Vehbi Ünal - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1457-1482.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Gençlerin Sapmış Ve Suçlu Davranışlara Yönelmelerinde Benlik Saygısının Etkisi: Lise 11. Sınıf Örneğ.Hasan Sankir - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1311-1311.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. XVI. Tefsir Koordinasyon Toplantısı ve Uluslararası Hz. İbr'hîm ve Nü-büvvet Sempozyumu.İsmail Çalışkan - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1437-1442.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ve Başarı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrencilerinin Durum Değe.Sabriye Şener - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):875-875.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Ergenlerin Benlik Saygısı ve Sosyal Kayg.ERİŞ Yasemin - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):179-193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Bilimde Sınır Çizme Problemi: Popper, Lakatos, Kuhn ve Sonrası.Alper Bilgehan Yardımcı - 2018 - Dissertation,
  Bilimin ne olduğunun belirlenmesi ve bu bağlamda bilimin sözde bilim ya da bilimsel olmayan alanlara ilişkin sınırının nasıl çizileceği tartışması, bilim felsefesinde sınır çizme problemi olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın ana konusunu oluşturan bu problem, özellikle yirminci yüzyıldan itibaren, bilim felsefecileri tarafından birçok ölçüt ortaya konularak çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu ölçütler genellikle, bilim ile sözde bilim arasındaki sınırı belirlemek amacıyla, bilimi mantık ve mantıksal önermeler üzerinden değerlendirmektedir. Şu ana kadar Viyana Çevresi, Popper, Kuhn, Lakatos gibi filozoflarca ortaya konulan ölçütler, nihai olarak problemi (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 11. Tefsir Kaynaklarının İzzet ve Mülk Sahibi Olma Keyfiyetine Bakışı ve S'lih Amelin Bu Keyfiyet Üzerindeki Etkisine Dair Bir Değerlendirme.Hüseyin Yakar - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):107-147.
  Çalışmamızda Kur’ân’da izzet ve mülk kavramlarının nasıl bir üslupla sunulduğu ve tefsir kaynaklarımızda izzet ve mülkün elde edilme keyfiyetine nasıl yaklaşıldığı hususu ele alınmıştır. Bu kapsamda mülk ve izzetin teminine dair âyetler incelenmiş, Fâtır sûresinin 10. âyeti ise diğer âyetlere nispetle daha ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Zikri geçen âyetin çalışmanın merkezinde olmasına bağlı olarak konuyla ilgili kavramsal çerçeveye söz konusu âyetteki kavramlar da dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda izzet, mülk, amel, sâlih ve kelime kavramları makalenin sınırlı alanı kapsamında incelenmiştir. Sözü edilen (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  Ortodoks ve Protestan Kiliselerin Papanın Yanılmazlığı Doktrinine Bakışı ve Bu Kiliselerin Yanılmazl.Mürsel Özalp - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):707-707.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  CBS Kullanılarak Su Kalitesinin Dağılışı Ve Değerlendirilmesi: Cevizli Dere Havzası Örneğ.Emre ÖZŞAHİN - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1067-1067.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  12
  Kur''n Dili Arapça'nın Yapısı Ve Bazı Özellikleri.Emannullah Polat - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1817-1817.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Türkiye Tarımına ve Politikalarına Olan Bakış ve.Mustafa H. Aydoğdu - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 11):63-63.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  Bitkisel Dokular Konusunun Öğretilmesinde İşbirliğine Dayalı Öğretimin Öğrenci Başarısı Ve Kalıcılığ.Emrah Özbuğutu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1013-1013.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  14
  Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiir Anlayışı Ve Yaşama Sevinci Temalı Şiirlerinin, İçerikleri Açısından "Şi.Yıldıray Bulut - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):193-193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Antakya Şehri Ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Erozyonun Coğrafi Dağılışı Ve Analizi.Mehmet Değerli̇yurt - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1745-1745.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  13
  Nih'l Atsız'ın T'rih Algısı ve Türk T'rihi Hakkındaki Görüşleri.Murat Yilmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 9):469-469.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  18
  Zülfü Livaneli Anlatılarında Bakış Açısı ve Anlatıcı.Emrah Seferoğlu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1833-1833.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  6
  Dinî Grup Mensubu Kadınların Kadın Algısı ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumu Üzerine Nitel Bir Araştırma: İsmailağa Cemaati Örneği.Zehra IŞIK - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  2
  Kur’an-ı Kerim Işığında Kadının Yaratılışı ve İtibarsızlaştırılmasına Neden Olan Konuların Değerlendirilmesi.Mustafa Tunçer - forthcoming - Trabzon İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  45
  Tribal S Ocial Instin Cts a Nd the Cultural Evolution O F Institutions to Solv E Col Lecti Ve Action Problems.Peter Richerson - unknown
  Human social life is uniquely complex and diverse. Much of that complexity consists of culturally transmitted ideas and skills that underpin the operation of institutions that structure our social life. Considerable theoretical and empirical work has been devoted to the role of cultural evolutionary processes in the evolution of institutions. The most persistent controversy has been over the role of cultural group selection and gene-culture coevolution in early human populations the Pleistocene. We argue that cultural group selection and related cultural (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   22 citations  
 24.  1
  Doğu Bağdat’ta D'rülhil'fe’nin Ortaya Çıkışı ve Burada İnşa Edilen Saraylar.Saim Yilmaz & Ömer Sazak - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  9
  Arapçada "Açık Müenneslik T''sı" ve Kur''n-I Kerîm'de Kullanımı.Ahmet KÖMÜRCÜ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):651-651.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  9
  Asırlık Bir Sevda Öyküsü: Aşağıseyit Köyü Sudan Koyun Atlatma Yarışı ve Yörük Şenliği.Ayşegül Koyuncu Okca - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):483-483.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  Afrika'nın Sosyal Değişim Sorunu, Egemen Sosyal Paradigmalar ve Barış ve Gelişim İçin Ana Değerler.Felix Olusanjo Olatunji & & Philip Ogo Ujomu - 2014 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 4 (1):29.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  4
  Türk Sinemasında Sosyal Statü Algısı ve Giysilerin Dili.Mahmut GÜNGÖR - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):399-399.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  41
  Fen ve Teknoloji Dersinde Web Destekli Öğretim Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılar.S. Deniz Korkmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):927-927.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  7
  Bozkır Türk Kültüründe Demirin Ortaya Çıkışı ve İşlenip Yayılması.Kürşat KOÇAK - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 1):77-77.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  Turgut Uyar'ın "Kurtarmak Bütün Kaygıları" Adlı Şiirinde Politik Söylem: Düzenden Kaçış Ve Direniş.Yusuf Aydoğdu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):193-193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Martin Buber'in Ben-Sen Felsefesi, Eğitim Anlayışı ve Eğitime Dair Metaforları.Yasin Elçi - 2021 - Beytulhikme An International Journal of Philosophy 11 (11:4):1895-1921.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Eski Çağʹdan Günümüze Yönetim Anlayışı Ve Kurumlar.Feridun M. Emecen (ed.) - 2009 - Kitabevi.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Küreselleşme süreci̇nde üni̇versi̇teleri̇n i̇ş ve sanayi̇ sektörüyle Olan i̇li̇şki̇leri̇ i̇le öğrenci̇leri̇ne sağ.Murat Korkmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):847-847.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  BM Çözüm Planlarına Göre Kıbrıs'ta Kurulmak İstenen Federasyonun Ekonomik Yapısı Ve Özellikleri.Soyalp Tamçeli̇k - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):555-555.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  27
  You’Ve Got a Friend in Me: Sociable Robots for Older Adults in an Age of Global Pandemics.Nancy S. Jecker - 2020 - Ethics and Information Technology 23 (S1):35-43.
  Social isolation and loneliness are ongoing threats to health made worse by the coronavirus disease 2019 pandemic. During the pandemic, half the globe's population have been placed under strict physical distancing orders and many long-term care facilities serving older adults went into lockdown mode, restricting access to all visitors, including family members. Before the pandemic emerged, a 2020 National Academy of Sciences, Engineering and Medicine report warned of the underappreciated adverse effects of social isolation and loneliness on health, especially among (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 37.  12
  Tanzimat Aydınlarının Çağatay Türkçesine Bakışı ve Şemseddin Saminin Tesiri.Mesut Şen - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):81-81.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  20
  Öğretmen Adaylarının Kpss Kaygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.Hatice Karaçanta - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):869-869.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  11
  13. Tefsir Akademisyenleri Koordinasyon Toplantısı ve Akademik Tefsir Çalışmaları Sempozyumu.İsmail Çalışkan - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  8
  Cümle Vurgusuyla Değişen Anlamı Belirleme Başarısı ve Belirtme Becerisi Arasındaki İlişki.Arif ÇERÇİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):705-705.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  9
  B'hn'meye Bir Bakış ve Gelibolulu Mustafa Alî'nin B'hn'mesi.Ahmet Adigüzel - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):299-299.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  5
  Çaycuma İlçesinde Sanayinin Gelişimi, Yapısı ve Sorunları.Şaban ÇELİKOĞLU - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):135-135.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  8
  Anadolu Kırsalında Yaşayan Alevilerde Doğumla İlgili İnanış Ve Uygulamalar (Haço.Sami Kiliç - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):131-131.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  Rus General Mayewski'nin Raporuna Göre Van-Bitlis Vilayetlerinde Ermenilerin Sosyal-Dini Yapısı Ve E.Davut Kiliç - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 1):259-259.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  Dinler Tarihi Açısından Gök Cisimleri Ve Tabiatla İlgili İnanış Ve Uygulamalar.İsmet Eşmeli - 2015 - Dini Araştırmalar 18 (46):195-208.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  Beyşehir Yöresi'nde Sıcaklık, Yağış Ve Vejetasyon İlişkisinin Araştırılması.Baştürk Kaya - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 8):623-623.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  60
  Bilimde Keşif ve Gerekçelendirme Bağlamı Ayrımı Tartışmaları.Ş. Mert Ünal & Mehmet Ali Sarı - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 1 (36):27-38.
  Bilime ve bilimsel bilgiye yönelik yaygın görüş, bilimin objektif bir faaliyet olduğudur. Bu görüş bilimsel bilginin elde edilmesinde, bilim insanlarının nesnel bir tavır sergilediğini ve onların sosyal faktörlerden etkilenmediğini varsaymaktadır. Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde, Viyana Çevresi ve Karl Popper’ın düşünceleri ile bilimde sosyolojik ve psikolojik unsurların keşif bağlamı içerisinde görülebileceği, bilimsel kuramların ve araştırmaların gerekçelendirilmesine yönelik girişimlerin ise yalnızca nesnel, epistemik çalışmalardan oluştuğu ileri sürülmektedir. Keşif bağlamı ve gerekçelendirme bağlamı adı altında yapılan bu ayrıma ilişkin iddialar, Thomas Kuhn’un 1962 yılında (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  91
  Sıddık BAYSAL, Kur’an’da ve Tefsirlerde Yönetsel Kavramlar- I Ulu’l-Emr Kavramı, Bilge Matbaacılık, Ajans ve Reklamcılık, 1. Baskı, Ankara 2016. [REVIEW]Murat Bıyıklı - 2018 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 4 (1):383 - 390.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler çerçevesinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  8
  Dördüncü Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu Üzerine Bir Değerlendirme.Mustafa Mücahi̇t - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):201-230.
  Bu çalışma, İlkokul 4. Sınıflarda okutulmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 28.05.2018 tarih ve 78 kurul kararıyla 2018-2019 yılından itibaren 5 yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilen Barış Pınarbaşı’nın yazdığı, Ankara-2019 baskılı Tutku yayıncılıkça yayınlanan kitabı ele almaktadır. Çalışmamız sözü edilen ders kitabını görsel tasarım, içerik, dil ve anlatım ile eğitsel tasarımı oluşturan kazanımlar, öğretme-öğrenme süreci açısından değerlendirmektedir. Bir inancın öğrenilmesi, benimsenmesi ve birey tarafından yaşama geçirilmesinde öncelik, inanmanın iknaya dayalı olmasına bağlıdır. Bu ise ancak (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000