12 found
Order:
See also
Leszek Kopciuch
Maria Curie-Sklodowska University
 1. Dietricha von Hildebranda krytyka relatywizmu etycznego: ślepota na wartość i inne argumenty.Leszek Kopciuch - 2014 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 26:175-185.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Nicolai Hartmann`s Theory of Objectivated Spirit and its Main Difficulty.Leszek Kopciuch - 2013 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 25:95-106.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. O dyskusjach na temat statusu wartości.Leszek Kopciuch - 2010 - Studia Philosophica Wratislaviensia:153-166.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Multikulturalizm, wartości oraz relatywizm i (lub) pluralizm.Leszek Kopciuch - 2016 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 28 (1):5-21.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Nicolai Hartmann: poza egoizmem i altruizmem.Leszek Kopciuch - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:47-61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. O stosunku N. Hartmanna do A. Schopenhauera.Leszek Kopciuch - 2010 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 22 (22).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. On the Relation N. Hartmann – A. Schopenhauer.Leszek Kopciuch - 2010 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 22:51-61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Notes on Hume’s Views in German Material Ethics of Values.Leszek Kopciuch - 2020 - Ruch Filozoficzny 75 (4):83.
 9.  11
  The Ideas of Social Philosophy of Thomas Hobbes in the Later Theories of the Philosophy of History.Leszek Kopciuch - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):29-47.
 10.  12
  Stosunek Nicolaia Hartmanna do Gottfrieda Wilhelma Leibniza.Leszek Kopciuch - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):165-173.
  THE RELATION OF NICOLAI HARTMANN TO GEORG WILHELM LEIBNIZ In this paper I demonstrate the main aspects of the relation between the philosophy of N. Hartmann and G.W. Leibniz. Firstly, I present Hartmann’s two ideas of the history of philosophy. Secondly, I consider some chief domains in which Hartmann referred to the ideas formulated by Leibniz. These are ontology, epistemology, anthropology and ethics. Thirdly, I analyze several concrete examples of this relation (individuality, the principle of sufficient reason, free will). Keywords: (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Przedmiot czucia wartości w etyce Nikolaia Hartmanna.Leszek Kopciuch - 2007 - Etyka 40:49-61.
  Dla materialnej etyki wartości typowa jest teza, że wartości są ujmowane w akcie czucia. W artykule rozważam pytanie, co jest właściwym przedmiotem czucia wartości w etyce N. Hartmanna, który odróżnia wartościowy charakter, treść wartości oraz powinność. Stwierdzenie, że takim przedmiotem jest wartość, jest zatem zbyt ogólne. Analiza poglądów Hartmanna ukazuje, że w aksjologicznym czuciu dane są wprawdzie wszystkie te momenty wartości, ale niejasno. Faktem jest jednak, że tylko czucie ujmuje wartościowy charakter oraz powinność. Tę rolę czucie spełnia zarówno w praktycznym (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Kronika Instytutu Filozofii Umcs W Roku 2012.Leszek Kopciuch - 2013 - Annales Umcs. Sectio I (Filozofia, Socjologia) 38 (1):159-162.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark