43 found
Order:
 1.  27
  Scientific procedures.Ladislav Tondl - 1973 - Boston,: D. Reidel Pub. Co..
  For a decade, we have admired the incisive and broadly informed works of Ladislav Tondl on the foundations of science. Now it is indeed a pleasure to include this book among the Boston Studies in the Philosophy of Science. We hope that it will help to deepen the collaborative scholar ship of scientists and philosophers in Czechoslovakia with the English reading scholars of the world. Professor Ladislav Tondl was born in 1924, and completed his higher education at the Charles University (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2.  70
  Semiotic Foundation of Models and Modelling.Ladislav Tondl - 2000 - Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 15 (3):413-420.
  The paper analyses the model as an artefact sui generis establishing the role of semiosis, as a homomorphic representation, as an artefact securing the function of an interface between the author and the receiver. The receiver's ability of accepting the model and its interpretation possibility and/or quality depends on the receiver's competence including the linquistic competence, his knowledge of the represented sphere and the knowledge of the applied sign system and its rules.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Jazyková komunikace a hodnotová atmosféra.Ladislav Tondl - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):389-397.
  Tento článek z pozůstalosti profesora Ladislava Tondla poukazuje na to, že hodnoty představují neodmyslitelný kontext komunikace a rozhodování. Vychází z předpokladu, že každý komunikační akt se odehrává za jistých okolností a podmínek, ve spojení se zjištěnou problémovou situací a ve vztazích s určitými potřebami a cíli a směry naší činnosti. Součástí těchto podmínek je soubor vlivů a okolností, které lze charakterizovat jako hodnotová atmosféra. Tato atmosféra a s ní spojené faktory mohou modifikovat význam dané komunikace, a to nejen v sémantickém (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Problém Sémantiky.Ladislav Tondl - 1966 - Academia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 5.  85
  O problémech a cílech řízení znalostí.Ladislav Tondl - 2011 - Teorie Vědy / Theory of Science 33 (3):469-480.
  Studie nabízí přehled různých přístupů k pojmu „znalosti“. Hlavní důraz je kladen na relevanci vybraných a aplikovaných znalostí vzhledem k dané úloze nebo řešené problémové situaci a na kompetenci subjektu znalosti, zejména vzhledem k výběru a integraci různých znalostí. To zahrnuje nejen integraci různých oblastí znalostí, ale také integrací znalostí a hodnot.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hodnocení a hodnoty. 1. vyd. Praha.Ladislav Tondl - forthcoming - Filosofia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  20
  Rational Actions and the Integration of Knowledge.Ladislav Tondl - 2007 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 38 (1):91-110.
  The paper emphasizes the role of knowledge dimensions of an action which could be regarded as rational. Rational action usually results of specific decision — making process including selection, evaluation and acceptance of a preferred alternative. This process should integrate not only various types of knowledge but also the interdisciplinary or interdepartmental knowledge integration. The integration of knowledge may cover various forms, especially integration of knowledge relating to different domains, of different quality, of knowledge connected with different goal-orientations. The paper (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Alternativy a kreativní činnost jako hledání.Ladislav Tondl - 2003 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 10 (4):380-396.
  The paper analyses the role of alternatives in some important spheres of human creative activities, especially in the domain of cognitive actions conceived as a search for new knowledge alternatives, in the domain of technological creativity conceived as the creation of more perfect artefacts or more perfect alternatives of actual technological solutions of artefacts.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  1
  Hodnocení a hodnoty: metodologické rozměry hodnocení.Ladislav Tondl - 1999 - Praha: Filosofia.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Metamorfózy postojů k vědě a výzkumu.Ladislav Tondl - 2009 - Filosoficky Casopis 57:237-250.
  [The metamorphosis of attitudes to science and research].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Preference a preferenční uspořádání v kontextech hodnocení a rozhodování.Ladislav Tondl - 1999 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 6 (3):207-222.
  The presented contribution stresses the role of preference ordering and of the logical culture in many spheres of human rational activities, especially in the domains connected with evaluating and decision-making tasks. Since preference relation is conceived as a relation of proposition-like-entities , any construction of preference ordering pre_- supposes the application of comparability principles. Preference expressions can be considered as a special form of propositional attitudes and the concept of preference itsself as an intensional operator.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Professional Communication as a Prerequisite for Practical Action.Ladislav Tondl - 2014 - Prakseologia 155.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Poznání jako systém.Ladislav Tondl - 1999 - Filosoficky Casopis 47:227-246.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Problémy sémantiky.Ladislav Tondl - 1966 - Praha,: Academia.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ryszard Wójcicki, "Metodologia formalna nauk empiryczych". [REVIEW]Ladislav Tondl - 1976 - Erkenntnis 10:234.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Science as a Vocation By Ladislav Tondl.Ladislav Tondl - 1979 - In Jan Bärmark (ed.), Perspectives in Metascience. Kungl. Vetenskaps- Och Vitterhets-Samhället. pp. 2--173.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sémiotické funkce konceptuálního rámce.Ladislav Tondl - 2005 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 12 (3):278-293.
  The paper concerns semiotic functions of a conceptual framework, i.e. the system of concepts connected with a specified thematic or problem domain, or, in other words, with a specific semantic space. Conceptual framework plays and important role in specifying the structure of the domain and its specific rules.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Stymulujące funkcje nauki i aktywne społeczeństwo.Ladislav Tondl - 2001 - Prakseologia 141 (141):203-218.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Structure of Decision-making process.Ladislav Tondl - 2009 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 16 (3):381-399.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Technisches Denken und Schlussfolgern. Neun Kapitel einer Philosophie der Technik.Ladislav Tondl - 2004 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 35 (1):203-204.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Technologické myšlení a usuzování: kapitoly z filozofie techniky.Ladislav Tondl - 1998 - Praha: Filosofia.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. The metamorphosis of sttitudes to science and research.Ladislav Tondl - 2009 - Filosoficky Casopis 57 (2):237-250.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. These přednášek "Lenin o dialektickém a historickém materialismu.".Ladislav Tondl - 1952 - Praha,: Státní pedagogické nakl..
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Vzpomínka na Otakara Zicha.Ladislav Tondl, Pavel Materna, Karel Berka & Miroslav Jauris - 2004 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 11 (2):228.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  2
  Znalost a její lidské, společenské a epistemické dimenze.Ladislav Tondl - 2002 - Praha: Filosofia.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  37
  The Model of an "Artistic Situation".Ladislav Tondl & Zdenek Mathauser - 2000 - Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 15 (3):497-513.
  The essay investigates the possibility of a closer connection of Husserlian phenomenology and that tradition in semiotics of art which originates mainly withSchelling and Goethe. The affinity between semiotically approached tropology and phenomenology is supported if a symbol is conceived not only as an analogy of the designated, but also as its direct grasping. This grasping shows some features of rational contemplation as understood by phenomenology. Modelling symbol as a synthetic trope enables us to proceed to the model of an (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  38
  Information and Systems Dimensions of Technological Artifacts.Ladislav Tondl - 1999 - Techné: Research in Philosophy and Technology 4 (3):195-207.
 28.  41
  On the concept of information synonymy.Ladislav Tondl - 1977 - Theory and Decision 8 (3):273-287.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  20
  Filosofické souvislosti kybernetiky. K 60. výročí kybernetiky.Ladislav Tondl - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (3):295-303.
  The paper presents the analysis of the philosophical roots of cybernetic thinking and its links to the important scientific trends. The programs launched by cybernetics have justified the accents placed on ‘intentionality’, ‘teleological worlds’, ‘worlds of the artificial’. The founder of cybernetics, Norbert Wiener, emphasized what he called ‘human use’ or ‘human dimensions’ of cybernetics and its applications.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  20
  Semioticke funkce konceptualniho R á mce.Ladislav Tondl - 2005 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 12 (1-3):278-293.
  The paper concerns semiotic functions of a conceptual framework, i.e. the system of concepts connected with a specified thematic or problem domain, or, in other words, with a specific semantic space. Conceptual framework plays and important role in specifying the structure of the domain and its specific rules.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  13
  JISTOTY, VĚDA A IDEOLOGIE (Sémiotický přístup).Ladislav Tondl - 1995 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 2 (3):244-258.
  The frequently used term "certainty" plays in the human life an important role, especially in specifying the goals of human activities. The presented study distinguishes two different meanings of this term: the certainty as a state of the mind and the certainty of anything, i.e. the certainty connected with a set of specific conditions. A certainty in the former meaning is usually presented as an important component of some ideologies. As an explanatory model of the certainty of anything, there could (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  13
  Poznámky k semiotice grafické komunikace.Ladislav Tondl - 1994 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 1 (3):175-191.
  Author initiated studies and teaching in semiotics and logical semantics in the fifties. Special conditions led him to work in the sphere of informatics, conputer-aided design and computer graphics. This situation led him to the problems and interpretations of graphic or pictorial communication, graphic, shapes or graphic languages. The graphic communication, especially in the sphere of engineering and design activities, has a special form of a text. The interpretation of this text is started from the master item or master datum (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  5
  On Qualified Use and Application of Knowledge.Ladislav Tondl - 2009 - Teorie Vědy / Theory of Science 31 (3-4):107-129.
  The new topics in the spheres of science and/or technology policy, i. e. the knowledge management, was influenced by problems connected with great and complicated technological projects. The paper presents the main motives and sources of knowledge management, of qualified use and application of knowledge, especially the selection and integration of adequate data and knowledge, the selection of relevant knowledge sets and their integration.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  5
  The Role of Values in Human Life.Ladislav Tondl - 2007 - Teorie Vědy / Theory of Science 29 (1):129-150.
  The author deems it expedient to single out the specific framework of the following reflections. A considerable portion of human beings who live, move, work and create around us, at least most of those who regard themselves as active members of the human society, view the realm that results from their own aspirations, requirements and preferences, hence the world we can describe as the “teleological world”, as more important than the actual world around them. Nothing is changed in this finding (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  10
  Struktury rozhodování.Ladislav Tondl - 2009 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 16 (3):381-399.
  The study expresses some personal experiences based on long collaborations and contacts with specialists in engineering or design spheres during more than two decades. These specialists had mostly bad experiences with some opinions or standpoints carried out by the decisions called as political or in the public interests or, as it was usually denoted, in the people’s interests. It was A.M. Weinberg who emphasized that the public frequently cannot know what the best is. The public meaning could be manipulated by (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Science as a Vocation.Ladislav Tondl - 1979 - In Jan Bärmark (ed.), Perspectives in Metascience. Kungl. Vetenskaps- Och Vitterhets-Samhället. pp. 173--184.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  12
  Review. [REVIEW]Maria Swieykowska & Ladislav Tondl - 1976 - Erkenntnis 10 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  78
  Science, values and the human dimensions.Ladislav Tondl - 2001 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 32 (2):307-327.
  The presented paper substantiates the principle that values are an immanent component of science and any rational cognitive activity. This principle belongs to the European cultural tradition starting from the book of Genesis of the Old Testament, the values of certainty in the antique Greek philosophy and Francis Bacon's coincidence of knowledge and power. Values in science form complicated structures inconnection with different types of knowledge including “the knowledge that”, empirical evidence, various types of generalizations or rules, methods, directions, algorithms, (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39.  3
  Professor Jean-Jacques Salomon Died.Ladislav Tondl - 2008 - Teorie Vědy / Theory of Science 30 (1):159-161.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  6
  Sémantika otázky v problémové situaci.Ladislav Tondl - 1970 - Journal of Symbolic Logic 35 (2):314-314.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Scientific procedures.Ladislav Tondl - 1973 - Boston,: D. Reidel Pub. Co..
  For a decade, we have admired the incisive and broadly informed works of Ladislav Tondl on the foundations of science. Now it is indeed a pleasure to include this book among the Boston Studies in the Philosophy of Science. We hope that it will help to deepen the collaborative scholar ship of scientists and philosophers in Czechoslovakia with the English reading scholars of the world. Professor Ladislav Tondl was born in 1924, and completed his higher education at the Charles University (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  33
  Prerequisites for quantification in the empirical sciences.Ladislav Tondl - 1972 - Theory and Decision 2 (3):238-261.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  30
  What is the thematic structure of science?Ladislav Tondl - 1998 - Journal for General Philosophy of Science / Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie 29 (2):245-264.
  The paper justifies the concept of “thematic structure” or “order of knowledge” over the traditional “classification of sciences” due to the uncertainty of many classification criteria. The thematic structure of science has, of course, various levels and various dimensions. Arguments against any forms of separating the humanities from sciences in the traditional sense of the term are presented and discussed. Equally unacceptable are attempts at sharp separation of technical disciplines and humanities. The thematic structure of humanities is not created by (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation