66 found
Order:
Disambiguations
Ludwik Borkowski [60]L. Borkowski [25]Laudwik Borkowski [1]
 1. Selected Works.Jan Łukasiewicz & L. Borkowski - 1973 - Synthese 26 (1):165-171.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 2.  19
  A logical system based on rules and its application in teaching mathematical logicO pewnym systemie logicznym opartym na regułach i jego zastosowaniu przy nauczaniu logiki matematycznejОб одноИ логическоИ системе, основанноИ на правилах и об ее применении в преподавании математическоИ логики.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71-113.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 3.  34
  A logical system based on rules and its application in teaching mathematical logic.Ludwik Borkowski & Jerzy Słupecki - 1958 - Studia Logica 7 (1):71 - 113.
 4.  24
  The logical works of J. Łukasiewicz.L. Borkowski & J. Sŀupecki - 1958 - Studia Logica 8 (1):7-56.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 5.  15
  O terminach modalnychО Модальных терминахOn modal terms.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 7 (1):7-41.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 6.  8
  Selected Works.L. Borkowski - 1973 - Journal of Philosophy 70 (3):81-85.
 7. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości.J. Słupecki & L. Borkowski - 1965 - Studia Logica 16:117-118.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 8.  48
  From the methodology of the deductive sciences.Kazimierz Ajdukiewicz & Ludwik Borkowski - 1966 - Studia Logica 19 (1):9 - 45.
 9.  32
  Deductive foundation and analytic propositions.Ludwik Borkowski - 1966 - Studia Logica 19 (1):59 - 74.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10.  11
  On proper quantifiers.L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 8:65.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 11.  11
  The Logical Works of J. Łukasiewicz.L. Borkowski - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (1):64-65.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 12.  7
  W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trojwartościowej Łukasiewieża.Ludwik Borkowski - 1977 - Roczniki Filozoficzne 25 (1):61-68.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13.  2
  Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych.Ludwik Borkowski - 1981 - Roczniki Filozoficzne 29 (1):9-14.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14.  61
  Reduction of arithmetic to logic based on the theory of types without the axiom of infinity and the typical ambiguity of arithmetical constants.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 8 (1):283 - 297.
 15.  19
  Systems of the propositional and of the functional calculus based on one primitive termSystemy rachunku zdań i rachunku funkcyjnego o jednym terminie pierwotnymСистемы исчисления предложений и функционального исчисления, содержащие один первичный термин.Ludwik Borkowski - 1957 - Studia Logica 6 (1):7-55.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 16. On proper quantifiers, part II.L. Borkowski - 1960 - Studia Logica 10:7-26.
 17.  27
  O terminach modalnych.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 7 (1):7 - 41.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18.  4
  Pewna wersja definicji klasycznego pojęcia prawdy.Ludwik Borkowski - 1980 - Roczniki Filozoficzne 28 (1):119-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 19.  14
  Reduction of arithmetic to logic based on types theory without axiom of infinity and typical of arithmetical constants.L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 8:283.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20.  39
  Systems of the propositional and of the functional calculus based on one primitive term.Ludwik Borkowski - 1957 - Studia Logica 6 (1):7 - 55.
 21.  30
  Recenzje.Andrzej Białynicki-Birula, Ludwik Borkowski, Jerzy Giedymin & Tadeusz Pawłowski - 1960 - Studia Logica 9 (1):257-265.
 22.  27
  A didactical approach to the zero-one decision procedure of the expressions of the first order monadic predicate calculus.L. Borkowski - 1961 - Studia Logica 11 (1):76.
 23. "Analiticheskie i sinteticheskie opredeleniya " [Russian].L. Borkowski - 1956 - Studia Logica 4:61.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Bezkwantyfikatorowy założeniowy system rachunku nazw. Część I.Ludwik Borkowski - 1980 - Roczniki Filozoficzne 28 (1):133-148.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  7
  Aksjornatyczna teoria konsekwencji a wynikanie logiczne.Ludwik Borkowski - 1978 - Roczniki Filozoficzne 26 (1):153-160.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  35
  Über analytische und synthetische definitionen.Ludwik Borkowski - 1956 - Studia Logica 4 (1):7 - 61.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  16
  Über Analytische und Synthetische DefinitionenO Definicjach analitycznych i syntetycznychАналитиеские и синтетические определения.Ludwik Borkowski - 1956 - Studia Logica 4 (1):7-61.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Bezkwantyfikatorowy założeniowy system rachunku nazw. Część I.Ludwik Borkowski - 1980 - Roczniki Filozoficzne 28 (1):133-148.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Charakterystyka kwantyfikatorów w aksjomatycznej teorii konsekwencji.Ludwik Borkowski - 1981 - Roczniki Filozoficzne 29 (1):5-7.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  26
  Correction to the paper “On proper quantifiers II”.Ludwik Borkowski - 1964 - Studia Logica 15 (1):272-272.
 31.  32
  Dydaktyczne ujęcie zerojedynkowej metody sprawdzania wyrażeń węższego jednoargumentowego rachunku predykatów.Ludwik Borkowski - 1961 - Studia Logica 11 (1):57 - 76.
 32.  3
  Formale Logik: logische Systeme: Einführung in die Metalogik.Ludwik Borkowski - 1976 - Berlin: Akademie Verlag. Edited by Lothar Kreiser.
 33.  57
  Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963).Ludwik Borkowski - 1965 - Studia Logica 16 (1):7 - 29.
 34.  29
  Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963).Ludwik Borkowski - 1966 - Studia Logica 18 (1):7 - 39.
 35.  12
  Kilka uwag o pojęciu definicji.Ludwik Borkowski - 1968 - Studia Logica 23 (1):59-69.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  32
  Mail box.Ludwik Borkowski - 1983 - Studia Logica 42 (1):113 -.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. O definicjach analitycznych i syntetycznych.L. Borkowski - 1956 - Studia Logica 4:61.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  36
  O kwantyfikatorach właściwych I.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 8 (1):129-129.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  20
  O kwantyfikatorach właściwych II.L. Borkowski - 1960 - Studia Logica 10 (1):27-27.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  3
  O kwantyfikatorach wlasciwych.L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 8:129.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. "O modal'nykh terminakh " [Russian].L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 7:38.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. On Modal Terms.L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 7:40.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  O operatorze deskrypcyjnym w ontologii Leśniewskiego.Ludwik Borkowski - 1978 - Roczniki Filozoficzne 26 (1):145-152.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. "Ob odnoii logicheskoii sisteme, osnovannoi na pravilakh i ob ee primenenii v prepodavanii matematicheskoii logiki " [Russian].L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 7:110.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  38
  On proper quantifiers I.Ludwik Borkowski - 1958 - Studia Logica 8 (1):65 - 130.
 46.  33
  On proper quantifiers II.Ludwik Borkowski - 1960 - Studia Logica 10 (1):7 - 28.
 47. O pewnym systemie logicznym opartym na regulach i jego zastosowaniu przy nauczaniu logiki matermatycznej.L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 7:107.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. "O sobstvennykh kvantorakh " [Russian].L. Borkowski - 1958 - Studia Logica 8:130.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. "O sobstvennykh kvantorakh II " [Russian].L. Borkowski - 1960 - Studia Logica 10:28.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  26
  Poprawki do artykułu “Dydaktyczne ujęcie zerojedynkowej metody sprawdzania wyrażeń węższego jednoargumentowego rachunku predykatów”.Ludwik Borkowski - 1964 - Studia Logica 15 (1):271-272.
1 — 50 / 66