Results for 'Krzysztof W��jtowicz'

1000+ found
Order:
 1. Gramatyka Filozoficzna W Dobie Sporu o Podstawy Matematyki: Eseje o Drugiej Filozofii Wittgensteina.Krzysztof Rotter - 2006 - Wydawn. Uniwersytetu Opolskiego.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. W obronie internalizmu. Searle versus Putnam.Krzysztof Gajewski - 2008 - Filozofia Nauki 3.
  The article concerns the problem of reference in general, and the controversy internalism - externalism in particular. The author presents and discusses John R. Searle's criticism of Hilary Putnam's famous arguments for causal theory of reference: the elms-beech example and the Twin Earth example. Instead of external theory of reference Searle proposes his own intentional theory of reference. According to that theory the reference of a name is determined by intentional content of that name. The name is used properly only (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  5
  W trosce o kulturę logiczną w badaniach filozoficznych i teologicznych.Krzysztof Śleziński - 2019 - Philosophical Problems in Science 66:326-330.
  Book review: Polska filozofia chrześcijańska XX wieku. Stanisław Kamiński, Kazimierz Marek Wolsza [Polish Christian Philosophy: Stanisław Kamiński and Kazimierz Marek Wolsza]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019, ss. 232.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  W poszukiwaniu racjonalności ekonomicznej w dziełach Adama Smitha.Krzysztof M. Turek - 2019 - Philosophical Problems in Science 67:97-124.
  In Adam Smith’s Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations the term ‘rational’ occurs only twice. Neither of these uses assigns the property of rationality either to human beings or to economic agents. Despite that, Smith is widely recognised as the founder of modern mainstream economics, a science which is defined by the assumption of the rationality of an economic agent. This paper aims to locate and discuss the notion of rationality which is implied by Smith’s (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Kultura Obywatelska W Społeczeństwie Konsumpcyjnym.Krzysztof Przybyszewski - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 18:110-125.
  This paper reflects on how civic culture is shaped in consumer society. Contemporary society is now often described as a ‘consumer society’. In this society, identity and status are acquired and social inclusion or integration is considered to be achieved through participation in consumer activity.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Radość w obliczu śmierci (przeł. Krzysztof Matuszewski).Georges Bataille - 2002 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 2.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Logic Programming Paradigm: A 25-Year Perspective.Krzysztof R. Apt, Victor W. Marek, Mirek Truszczynski & David S. Warren - 2002 - Studia Logica 71 (1):145-148.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. W stronę powiązania Teorii Aktora.Krzysztof Arbiszewski - 2007 - Ruch Filozoficzny 3 (3).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Wypowiedzi performatywne w filozofii języka Eugeniusza Grodzińskiego.Krzysztof Rogucki - 2010 - Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)):123-137.
  Author: Rogucki Krzysztof Title: PERFORMATIVES IN PHILOSOPHY LANGUAGE OF EUGENIUSZ GRODZIŃSKI (Wypowiedzi performatywne w filozofii języka Eugeniusza Grodzińskiego) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.10, number: 2010/1, pages: 123-137 Keywords: JOHN L. AUSTIN, EUGENIUSZ GRODZIŃSKI, PHILOSOPHY OF LANGAUAGE, PERFORMATIVES Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The article is focused on the works of Eugeniusz Grodziński that concern performatives. The problem is if Austin’s theory of illocution is continuation of his theory of performatives (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Krzysztof Stachewicz. W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda.Józef Bremer - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):264-266.
  Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Forschung von Krzysztof Stachewicz liegt im Bereich der thomistischen und fenomenologischen Ethik. Das vorliegende Buch spiegelt diesen Interessenkreis des Autors wieder und es stellt zwei, auf den ersten Blick weit auseinander liegende Auffassungen über Ethik und Moral kritisch gegenüber: die Theorie des Naturrechts und die klassische Wertethik. Die beiden bilden zugleich zwei führende Traditionen, wenn es um die Begründung der Moral geht. Die Ethik des Naturrechts gründet in einer objektiven Ordnung und stützt die Moral auf (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Logos w poematach Empedoklesa z Akragas.Krzysztof Narecki - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 38 (2):135-155.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  10
  Status kategorii pracy w krytycznej teorii działania komunikacyjnego. Kontrowersje wokół Jürgena Habermasa interakcyjnego pojęcia pracy.Krzysztof Nowak - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):221-242.
  Author: Nowak Krzysztof Title: THE STATUS OF THE CATEGORY OF WORK IN THE CRITICAL THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION. THE CONTROVERSY OVER JÜRGEN HABERMAS’ INTERACTIVE CONCEPT OF WORK (Status kategorii pracy w krytycznej teorii działania komunikacyjnego. Kontrowersje wokół Jürgena Habermasa interakcyjnego pojęcia pracy) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 221-242 Keywords: HABERMAS, CATEGORY OF WORK, CRITICAL THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In this article I (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  27
  Celowość w ujęciu M.A. Krąpca, S. Mazierskiego i A. Maryniarczyka.Krzysztof Kruk - 2016 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 22 (1):270-289.
  One position on the interpretation of purposefulness adopted by Neo-Thomists says that the principle of purposefulness has universal significance, because it concerns every entity that can be defined by the term “action”: i.e. every entity which exists and can only be known through some form of action. Entities work to preserve their existence, and their pursuit of survival seems to be the purpose of their actions. So, if entities are already working, then they must also be working purposefully. We can (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Krzysztof rotter.Problem Niejasności Językowych W. Drugiej Filozofii, Wittgensteina I. Gramatyce Krytycznej Schachtera & I. Jego Konsekwencje - 2004 - Studia Semiotyczne 25:291.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. -W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda (Piotr Rambowicz).Krzysztof Stachewicz - 2004 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Przedmiot intencjonalny w kontekście procesu twórczego.Krzysztof Lipka - 2012 - Sztuka I Filozofia 40.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  10
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. W stronę definicji spotkania.Krzysztof Wieczorek - 1989 - Studia Filozoficzne 287 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Stereotypy w polemikach politycznych.Krzysztof Kiciński - 1992 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):155-162.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Krzysztof rotter.O. Filologicznym Nurcie W. Logice & I. Logika W. Dobie Kryzysu - 2001 - Studia Semiotyczne 24:115.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Wojna i prędkość – w stronę estetyki katastrofy – filozofia Paula Virilio.Krzysztof Loska - 2000 - Principia 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Instytucjonalizm w estetyce jako wyraz problemów z tożsamością sztuki współczesnej.Krzysztof Polit - 2000 - Colloquia Communia 70 (3):173-182.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Grzegorz J. Grzmot-Bilski, \\\"W poszukiwaniu syntezy. Między wiarą a rozumem\\\", Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, ss. 184. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2004 - Filo-Sofija 4 (1(4)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Jaegwon Kim, \\\"Umysł w świecie fizycznym. Esej na temat problemu umysłu i ciała oraz przyczynowania mentalnego\", tłum. R. Poczobut, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002, ss. 142. [REVIEW]Krzysztof Rogucki - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. O filozoficznym nurcie w logice.Krzysztof Rotter - 2001 - Studia Semiotyczne 24:115-139.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Problem niejasności językowych w drugiej filozofii Wittgensteina i gramatyce krytycznej Schächtera.Krzysztof Rotter - 2004 - Studia Semiotyczne 25:291-322.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Relacje metodologiczne w teoriach biologii ewolucyjnej.Krzysztof Łastowski - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Granice kategorii własności w gospodarce socjalistycznej.Krzysztof Jasiecki & Jerzy Kolarzowski - 1985 - Colloquia Communia 20 (3-6):293-296.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Filozofia Człowieka W Kontekście Piętnastowiecznych Krakowskich Dyskusji Antropologicznych-- Ciało-Dusza.Krzysztof Bochenek - 2008 - Wydawn. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Funkcjonowanie metaznaków w tekstach francuskich.Krzysztof Bogacki - 1970 - Studia Semiotyczne 1:67-74.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Teoria estetyczna w nauce Hume'a o naturze ludzkiej.Krzysztof Wawrzonkowski - 2006 - Filo-Sofija 6 (6).
  Author: Wawrzonkowski Krzysztof Title: AESTHETIC THEORY IN HUME’S SCIENCE OF HUMAN NATURE (Teoria estetyczna w nauce Hume’a o naturze ludzkiej) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 207-222 Keywords: AESTHETIC THEORY, HUME, CONCEPTION OF BEAUTY, AESTHETIC JUDGMENTS Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:The article deals with the problems of aesthetics found in two works of David Hume: Treatise of Human Nature and Of the Standard of Taste. Both works, being (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Problematyka Celowosci W Filozofii Henryka Bergsona.Krzysztof Pezdek - 2003 - Studia Philosophiae Christianae 39 (1):135-157.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Praktyczne zasady w psychologii - człowieczy los - zło i dobro. Modelowanie zmiany w psychologii.Krzysztof Pierwoła & Mirosław Zabierowski - 2008 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 9:141-162.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Obraz rzeki w myśli Heraklita z Efezu.Krzysztof Narecki - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:7-20.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Idea substytucji w myśli Huysmansa i Lévinasa. Od eskapizmu do konwersji.Krzysztof Matuszewski - 2011 - Sztuka I Filozofia 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Bogdan Lisiak. Pojęcie Piękna W „Process And Reality" I „Adventures of Ideas" Alfreda Northa Whiteheada [The Notion of Beauty in the „Process And Reality" and „Adventures of Ideas" of Alfred North Whitehead].Krzysztof Mądel - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4 (1):291-292.
  Alfred North Whitehead is a prominent contemporary philosopher and scientist. He was an active participant of the scientific revolution in the two very first decades of this century. In a concise book dedicated to his philosophy the Author considers the concept of beauty elaborated by Whitehead, especially in his two principal works: Process and Reality and Adventures of Ideas.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  2
  Semikompatybilizm J. M. Fischera w kontekście alternatywnych możliwości działań.Krzysztof Rojek - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:177-197.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Teodycea braku teodycei. Problem zła w koncepcji Johna Hicka.Krzysztof Hubaczek - 2006 - Diametros 7:1-21.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Pojęcie osoby ludzkiej w poglądach Antoniego Kępińskiego.Krzysztof Murawski - 1983 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Wokół problemu introspekcji w filozofii Karola Marksa.Krzysztof Murawski - 1987 - Studia Filozoficzne 263 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Doświadczenie I Urzeczywistnienie Wartości W Ujęciu Józefa Tischnera: Studium Z Antropologii Filozoficznej.Krzysztof Serafin - 2010 - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Znaczenie Muzyki - Znaczenia w Muzyce : Próba Ogólnej Teorii na Tle Estetyki Susanne Langer.Krzysztof Guczalski - 1999 - Kraków, Polska: Musica Iagellonica.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Zdrowie człowieka w zmieniającym się środowisku – punkt widzenia internisty praktyka.Krzysztof Marczewski - 2006 - Diametros 9:161-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  15
  Pojęcie Piękna W „Process And Reality" I „Adventures of Ideas" Alfreda Northa Whiteheada [The Notion of Beauty in the „Process And Reality" and „Adventures of Ideas" of Alfred North Whitehead].Krzysztof Mądel - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:291-292.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Kategoria \"życia\" w myśli filozoficznej S. Brzozowskiego.Krzysztof Kwiecień - 1988 - Studia Filozoficzne 268 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Naturalizm w filozofii matematyki.Krzysztof Wójtowicz - 2001 - Filozofia Nauki 1.
  In the contemporary philosophy of mathematics there is an ongoing discussion concerning the issue of the justification of mathematical axioms and independent sentences. The works of P. Maddy in which the author focuses on the set theory are extensive studies devoted to that problem. In one of the monographs she deals with the problem of the justification of set theory's sentences in a new way, assuming a different metaphilosophical standpoint. In the paper (which is the first part of the two-part (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Moralność w działaniu rewolucyjnym (Endre Farkas, Moral i riewolucynnost').Krzysztof Wojciechowski - 1981 - Etyka 19:221-223.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Dilthey — zarys dziejów recepcji w filozofii niemiec­kiej XX wieku.Krzysztof Sołoducha - 1994 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 39.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Pojęcie logiki hermeneutycznej w filozofii Georga Mischa.Krzysztof Sołoducha - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  In meinem Artikel versuche ich die theoretische Verbindung zwischen dem Programm der diltheyschen Kritik der historischen Vernunft und dem Einsatz der hermeneutischen Logik von Georg Misch zu finden. Diese Relation ist eher kompliziert. Da gibt es sowohl Kontinuität als auch einen radikalen Bruch. Georg Misch, von einer Seite, weiter entwickelt Wilhelm Diltheys Programm von Lebensphilosophie als Herstellung des theoretischen Zusammenhanges von Logos und Ethos, von anderer Seite aber findet eine ganz neue Form dafür. Und zwar die Form der Logik des (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Milczenie wobec Dobra. W stronę etyki apofatycznęj.Krzysztof Stachewicz - 2007 - Ruch Filozoficzny 4 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000