Results for 'Krzysztof Do����ga'

1000+ found
Order:
 1. Funkcja doświadczenia w teologii: próba oceny teologiczno-metodologicznej dyskusji we współczesnej literaturze niemieckoje̜zycznej.Krzysztof Kowalik - 2003 - Lublin: Wydawn. KUL.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Posłowie do Platona.Krzysztof Okopień - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (17).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Stosunek do istnienia w filozofii Henryka Elzenberga.Krzysztof Kaszyński - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Do-unto-other-as-you-have-them-do-unto-you, a corporate-view of ultimate reality.Ga Fierheller - 1993 - Ultimate Reality and Meaning 16 (3-4):241-244.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Czytanie Husserla czyli fenomenologia do kwadratu.Krzysztof Okopień - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 18 (2):25-46.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Pytania do Maxwella.Krzysztof Kościuszko - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (189):295-296.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Doświadczenie i urzeczywistnienie wartości w ujęciu Józefa Tischnera: studium z antropologii filozoficznej.Krzysztof Serafin - 2010 - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Elementy teorii dochodzenia jednostki do samorealizacji w świetle filozofii Kierkegaarda.Krzysztof Biernacki - 1983 - Colloquia Communia 9 (4-5):63-88.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  14
  Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu, czyli rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a.Krzysztof Wawrzonkowski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (2):57-78.
  The article explains the nature of the power of imagination conceived from the perspective of the evolution of the notion in the 17th and 18th century British empiricism. Taking as a starting point Hobbes’ materialistic and mechanistic philosophical system we reconstruct the change of thought in Locke’s, Berkley’s and finally in Hume’s analyses. At the same time we observe the increase of those philosophers’ interest in associational relations and change in perceiving the role these relations played in the process of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kartezjańska i \"psychologiczna\" droga do transcendentalnej fenomenologii.Krzysztof Środa - 1987 - Studia Filozoficzne 254 (1).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Pięknie myśleć: księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego.Adam Hernas, Krzysztof Mech & Dawid Zmuda (eds.) - 2007 - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak".
 12.  1
  Wprowadzenie do antropologii linii. O książce "Lines: A Brief History" Tima Ingolda.Krzysztof Maj - 2015 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 6 (2-3):124-133.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Od Kołomyi do Krakowa. Przyczynek do biografii Stanisława Daczyńskiego.Krzysztof Duda - 2021 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2):317-360.
  The article presents the painter Stanisław Daczyński, a student of Jan Matejko, who having completed his art studies and leaving Krakow worked at a pottery school in Kolomyia in Pokuttia. There has been scarcely any research conducted about the life of Stanisław Daczyński. The present article is a continuation of the studies on this painter, previously published by the author, and aims to bring him back to the space of the history of Polish culture and bring closer the space in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Antycypacyjny charakter odniesienia do świata w logice hermeneutycznej Georga Mischa.Krzysztof Sołoducha - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 58 (2):121-135.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody.Józef Marceli Dołęga - 1986 - Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Od metody do metafizyki: poznanie teoretyczne w ujęciu Karla R. Poppera.Krzysztof Jerzy Kilian - 2001 - Rzeszʹow: Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Doświadczam i wierzę.Stanisław Celestyn Napiórkowski & Krzysztof Kowalik (eds.) - 1999 - Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sade - ewolucja myśli. Przyczynek do nowej lektury tekstów sadycznych.Krzysztof Matuszewski - 1988 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 5:203-228.
  Pour autant que nous lisions Sade dans la perspective de la métaphysique platonicienne, il nous apparaít comme un scélérat psychopathe, dont l'oeuvre est digne de bûcher. Car si ses romans sont le reflet de la réalité, il n'у a pas de justification pour lui. Mais le monde sadique, prétend-il, en effet, à être une copie du monde réel, dont l'existence n'est encore que potentielle? Faut-il alors craindre Sade et le prendre pour un fou en le mettant sous le boisseau? L'analyse (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Od autobiografii do teatru. O niektórych utworach prozatorskich Gerharta Hauptmanna.Krzysztof A. Kuczyński - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  Der Aufsatz analysiert zwei Prosawerke von Gerhart Hauptmann, die in seinem gesamten Schaffen eine wichtige Position einnehmen und ein Schlüssel zugleich für seine Biographie sind. In der ausgewählten Bibliographie werden wichtigste polnische einschlägige Bücher und Studien angegeben.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Idea substytucji w myśli Huysmansa i Lévinasa. Od eskapizmu do konwersji.Krzysztof Matuszewski - 2011 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 38.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Dziwna rzeczywistość: wprowadzenie do ontologii historii.Krzysztof Zamorski - 2008 - Kraków: Księgarnia Akademicka.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Veritas in caritate: księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC.Marcin Tkaczyk, Marzena Krupa, Krzysztof Jaworski & Andrzej Szostek (eds.) - 2016 - Lublin: Wydawnictwo KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  1
  Rozwój teologii ekologicznej w Polsce. Od teoekologii do ekoteologii.Krzysztof Małek - 2022 - Studia Philosophiae Christianae 58 (1):117-139.
  W artykule zaprezentowana została ekoteologia jako jeden ze stosunkowo nowych obszarów badawczych w polskiej teologii. Celem artykułu jest wskazanie zakresu prowadzonych badań oraz dalszych możliwości ich rozwoju. W pierwszej części przedstawiono historię rozwoju dyscypliny. Druga część zawiera biblijne podstawy wskazane przez ekoteologów. W trzeciej części zaprezentowane zostały wypracowane definicje dyscypliny, w tym również zaproponowano nowe, autorskie jej określenie. W zakończeniu wskazano luki w omawianym obszarze badawczym oraz możliwości ich zapełnienia. --------------------- Zgłoszono: 06/12/2021. Zrecenzowano: 21/02/2022. Zaakceptowano do publikacji: 29/04/2022.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Filozofia wobec zła: od spekulacji do transgresji = Philosophy and evil: from speculation to transgression.Marek Drwięga & Radosław Strzelecki (eds.) - 2018 - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Piotr Bayle wobec socynianizmu. Przyczynek do kwestii roli socynianizmu w formowaniu się ideologii oświecenia.Krzysztof Pomian - 1960 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 6.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  28
  The Courage of Doing Philosophy. [REVIEW]Krzysztof Kiedrowski - 2011 - Polish Journal of Philosophy 5 (1):161-170.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Od marksizmu do feminizmu: księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki.Kazimierz Ślęczka & Tomasz Czakon (eds.) - 2009 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Dynamika kultury. Od quasi-naturalnej indywidualności do cywilizacji mas.Krzysztof D. Szatrawski - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12:175-184.
  Kultura przekroczyła granice wyznaczone jej w binarnym rozróżnieniu ze światem natury. Osiągnięcia cywilizacyjne umożliwiły głęboką ingerencję w procesy przyrody, uniemożliwiając rozpoznanie rzeczywistych jej cech. Technologie informacyjne stały się systemem nerwowym toż- samości mas. Umasowienie społeczeństwa i rozwój technologii doprowadziły do takiego stanu ludzkiej cywilizacji, w którym natura stała się rzeczywistością mityczną.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Fizyka Galileusza a arystotelizm. Przyczynek do roli krytyki w rozwoju wiedzy.Krzysztof Rotter - 1992 - Nowa Krytyka 2.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  6
  The Courage of Doing Philosophy. [REVIEW]Krzysztof Kiedrowski - 2011 - Polish Journal of Philosophy 5 (1):161-170.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Antologia filozofii antycznej: od Talesa do Plotyna.Krzysztof Kubala & Przemysław Paczkowski (eds.) - 1998 - Rzeszów: Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ningen no jikaku ga yōssisuru dōtoku no ron.Tomio Hava - 1976
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  1
  "Asahi" no hōdō wa koko ga okashii: gunji jōhō o meguru kyo to jitsu.Masamori Sase - 1988 - Tōkyō: Rikitomi Shobō.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  Naze ikiru imi ga kanjirarenai no ka: michitarita kūkyo ni tsuite = why do I feel no meaning to live.Kanji Izumiya - 2022 - Tōkyō: Kasama Shoin.
  なぜ学校に行くのか、 なぜ仕事をするのか、 そもそもなぜ生きるのか......? 物質的な不足や社会的な不自由さがない状況で抱く「空虚感」とどう向き合うかを考える一冊。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Od Solidarności do wolności: szkice etyczne.Makary Krzysztof Stasiak - 2009 - Łódź: Wydawn. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Od marksizmu do feminizmu: księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki.Kazimierz Ślęczka & Tomasz Czakon (eds.) - 2009 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  30
  The Courage of Doing Philosophy: Essays Dedicated to Leszek Nowak.Jerzy Brzezinski, Andrzej Klawiter, Theo A. F. Kuipers, Krzysztof Lastowski, Katarzyna Paprzycka & Piotr Przybysz (eds.) - 2007 - Rodopi.
  Table of ContentsAndrzej KLAWITER, Krzystof #ASTOWSKI: Introduction: Originality, Courage and Responsibility List of Books by Leszek NowakSelected Bibliography of Leszek Nowak's WritingsScience and Idealization Theo A.F. KUIPERS: On Two ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  3
  A Modalidade Pré-Teórica da Doação Do Umwelt Na Preleção Do Semestre Emergencial, Por Motivo da Guerra de 1919, de Martin Heidegger (Ga 56/57). [REVIEW]Jorge Augusto da Silva Santos - 2023 - Dissertatio 57:25-50.
  O artigo examina a ideia da filosofia com base no questionamento sobre a esfera pré-teoréticada vivência do mundo do entorno (Umwelterlebnis) na segunda parte da preleção acadêmica intitulada“A ideia da filosofia e o problema da visão de mundo” de 1919 (GA 56/57, p. 63-76). Após desqualificar,na primeira parte da preleção, a teleologia crítica dos neokantianos da Escola de Baden a partir danecessidade de interrogar o que é dado quando se fala justamente de doação (material ou ideal nessadoutrina), Martin Heidegger privilegia (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  What Should Contractarian Economists Do?Tomasz Kwarciński & Krzysztof M. Turek - 2023 - Philosophy of the Social Sciences 53 (5):396-415.
  The paper examines Robert Sugden’s arguments for contractarian economics, which exclude objective valuation. From a metaethical stance we claim that it is possible and desirable to enrich the axiology of contractarian economics to make it more convincing and applicable. Analyzing Sugden’s argument against paternalism, we show that adopting a richer axiology is compatible with the contractarian framework. Examining Sugden’s claim for redistribution, we demonstrate that explaining the psychological stability of a market economy is problematic without a richer axiology. Considering sweatshop (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Albaum, Gerald, and Robert A. Peterson,“Ethical Attitudes of Future Business Leaders: Do They Vary by Gender and Religiosity?” 300. Berman, Shawn L., see Mattingly, JE Bernardi, Richard A., Susan M. Bosco, and Katie M. Vassill,“Does Female Representation on Boards of Directors Associate With Fortune's '100 Best Companies to Work For'List?”. [REVIEW]Frank Ga de Bakker, Peter Groenewegen & Frank den Hond - 2006 - Business and Society 45 (1):1-88.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Taking the Time to Understand Time at the Bottom/base of the Pyramid.Krzysztof Dembek, Danielle A. Chmielewski & Jennifer R. Beckett - 2022 - Business and Society 61 (8):2038-2069.
  This article examines the question: How do local organizations deal with competing temporal dynamics when building and implementing base/bottom of the pyramid initiatives? Time has been neglected in the BoP literature to date, yet, addressing poverty in a developing country requires a complex perspective of time. An analysis of 21 semi-structured interviews with locally based organizations implementing BoP initiatives in the Philippines revealed that the organizations had an ambitemporal perspective. In particular, we discover that they harmonize multiple temporal pacers by (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43. Samakālīna Bhāratīya darśana ke do dhruva, Ema. Ena. Rāya evaṃ Rādhākr̥shṇan.Gāyatrī Kumārī - 2007 - Mujaphpharapura: Abhidhā Prakāśana.
  Study on the works of M. N. Roy, 1887-1954, and, S. Radhakrishnan, 1888-1975, Indic philosophers.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  4
  Od Basho do Barthesa. Estetyka amerykańskich haiku.Lee Gurga, Agnieszka Prokop & Krzysztof Włodarczyk - 2004 - Estetyka I Krytyka 1 (6).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  From Metapsychologie to Realpsychologie: archetypal imagery in the psychologies of C.G. Jung and J. Hillman.Krzysztof Czapkowski & Andrzej Pankalla - 2023 - Analiza I Egzystencja 62:43-64.
  Choć teorie C.G. Junga i J. Hillmana były już dogłębnie analizowane w licznych tekstach, prezentowany artykuł ma na celu wprowadzenie nowego spojrzenia na genealogię ich koncepcji. Śledząc historię pojęć obrazu psychicznego oraz archetypu, tekst rekonstruuje ewolucję ich myśli na kanwie dwóch jakościowych podejść psychologii: freudowskiej Metapsychologii (pierwotnie rozumianej jako psychoanalityczną naukę skoncentrowaną na zastąpieniu metafizyki) oraz diltheyowskiej Psychologii Realnej (deskryptywnej psychologii badającej aktywność duszy). Prezentowane studium skupia się na okresie 1912-1979 rozciągającym się od ustanowienia integralnej szkoły jungowskiej do ustanowienia przez (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  2
  Ch'alsŭ Tawin, Han'guk ŭi hakcha rŭl mannada: chinhwaron ŭn Hn'guk sahoe esŏ ŏttŏk'e chinhwa haennŭn'ga.Chong-dŏk Ch'oe - 2010 - Sŏul-si: Hyumŏnisŭt'ŭ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Kulturowe funkcje filozofowania.Krzysztof Abriszewski - 2013 - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Pomiędzy filozofią a resztą kultury rośnie przepaść. Podczas gdy filozofowie są całkowicie przekonani o ważności swojej dziedziny i doniosłości tego, co się w niej robi – jej pytań, jej argumentacji, jej odpowiedzi, jej wynalazków pojęciowych, jej błyskotliwych idei, to niefilozofowie coraz powszechniej ważność tę kwestionują, w doniosłość powątpiewają, argumentacji nie cenią, błyskotliwości nie dostrzegają i w ogóle nie pojmują o co cały ambaras. Wszak filozofia drwa nie narąbie, wirusów z komputera nie usunie, cen w sklepach nie obniży, w rubryce „patenty (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  7
  Habermas on Rawls and the normative foundations of democracy.Krzysztof Kędziora - 2021 - European Journal of Social Theory 24 (4):545-561.
  The debate between Jürgen Habermas and John Rawls concerns the question of how to do political philosophy under conditions of cultural pluralism, if the aim of political philosophy is to uncover the normative foundation of a modern liberal democracy. Rawls’s political liberalism tries to bypass the problem of pluralism, using the intellectual device of the veil of ignorance, and yet paradoxically at the same time it treats it as something given and as an arbiter of justification within the political conception (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  6
  The Flame of Eternity: An Interpretation of Nietzsche's Thought.Krzysztof Michalski - 2011 - Princeton University Press.
  The Flame of Eternity provides a reexamination and new interpretation of Nietzsche's philosophy and the central role that the concepts of eternity and time, as he understood them, played in it. According to Krzysztof Michalski, Nietzsche's reflections on human life are inextricably linked to time, which in turn cannot be conceived of without eternity. Eternity is a measure of time, but also, Michalski argues, something Nietzsche viewed first and foremost as a physiological concept having to do with the body. (...)
 50.  41
  Applications of Conceptual Spaces : the Case for Geometric Knowledge Representation.Peter Gärdenfors & Frank Zenker (eds.) - 2015 - Cham: Springer Verlag.
  Why is a red face not really red? How do we decide that this book is a textbook or not? Conceptual spaces provide the medium on which these computations are performed, but an additional operation is needed: Contrast. By contrasting a reddish face with a prototypical face, one gets a prototypical ‘red’. By contrasting this book with a prototypical textbook, the lack of exercises may pop out. Dynamic contrasting is an essential operation for converting perceptions into predicates. The existence of (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
1 — 50 / 1000