Results for 'Krzysztof Do����ga'

1000+ found
Order:
 1.  5
  Derisking Low-Saturation Gas in Tertiary Turbidite Reservoirs.Krzysztof M. Wojcik, Ezequiel Gonzalez & Robert E. Vines - 2016 - Interpretation: SEG 4 (3):SN31-SN43.
  Occurrences of low-saturation gas in tertiary turbidite reservoirs are common and often characterized by anomalous amplitude/amplitude variation with offset response, which can be classified as false positives. LSG cases are difficult to derisk with geophysical methods because the anomalous responses may be very similar to success-case anomalies. LSG failures may represent true residual gas in cases of seal integrity failure or variable saturation of gas in low net-to-gross laminated sandstone/siltstone or siltstone/mudstone intervals, which represent a type of reservoir failure. Derisking (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Posłowie do Platona.Krzysztof Okopień - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (17).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Elementy teorii dochodzenia jednostki do samorealizacji w świetle filozofii Kierkegaarda.Krzysztof Biernacki - 1983 - Colloquia Communia 9 (4-5):63-88.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Stosunek do istnienia w filozofii Henryka Elzenberga.Krzysztof Kaszyński - 1999 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 5.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Wprowadzenie do antropologii linii. O książce "Lines: A Brief History" Tima Ingolda.Krzysztof Maj - 2015 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 6 (2-3):124-133.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Od Kołomyi do Krakowa. Przyczynek do biografii Stanisława Daczyńskiego.Krzysztof Duda - 2021 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27 (2):317-360.
  The article presents the painter Stanisław Daczyński, a student of Jan Matejko, who having completed his art studies and leaving Krakow worked at a pottery school in Kolomyia in Pokuttia. There has been scarcely any research conducted about the life of Stanisław Daczyński. The present article is a continuation of the studies on this painter, previously published by the author, and aims to bring him back to the space of the history of Polish culture and bring closer the space in (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Kartezjańska i \"psychologiczna\" droga do transcendentalnej fenomenologii.Krzysztof Środa - 1987 - Studia Filozoficzne 254 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Do-Unto-Other-as-You-Have-Them-Do-Unto-You, a Corporate-View of Ultimate Reality.Ga Fierheller - 1993 - Ultimate Reality and Meaning 16 (3-4):241-244.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Pytania do Maxwella.Krzysztof Kościuszko - 2011 - Zagadnienia Naukoznawstwa 47 (189):295-296.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Dziwna Rzeczywistość: Wprowadzenie Do Ontologii Historii.Krzysztof Zamorski - 2008 - Księgarnia Akademicka.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Czytanie Husserla czyli fenomenologia do kwadratu.Krzysztof Okopień - 1996 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 18 (2):25-46.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Antycypacyjny charakter odniesienia do świata w logice hermeneutycznej Georga Mischa.Krzysztof Sołoducha - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 58 (2):121-135.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Idea substytucji w myśli Huysmansa i Lévinasa. Od eskapizmu do konwersji.Krzysztof Matuszewski - 2011 - Sztuka I Filozofia 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  28
  The Courage of Doing Philosophy: Essays Presented to Leszek Nowak.Krzysztof Kiedrowski - 2011 - Polish Journal of Philosophy 5 (1):161-170.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  5
  Od autobiografii do teatru. O niektórych utworach prozatorskich Gerharta Hauptmanna.Krzysztof A. Kuczyński - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  Der Aufsatz analysiert zwei Prosawerke von Gerhart Hauptmann, die in seinem gesamten Schaffen eine wichtige Position einnehmen und ein Schlüssel zugleich für seine Biographie sind. In der ausgewählten Bibliographie werden wichtigste polnische einschlägige Bücher und Studien angegeben.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Dynamika kultury. Od quasi-naturalnej indywidualności do cywilizacji mas.Krzysztof D. Szatrawski - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12:175-184.
  Kultura przekroczyła granice wyznaczone jej w binarnym rozróżnieniu ze światem natury. Osiągnięcia cywilizacyjne umożliwiły głęboką ingerencję w procesy przyrody, uniemożliwiając rozpoznanie rzeczywistych jej cech. Technologie informacyjne stały się systemem nerwowym toż- samości mas. Umasowienie społeczeństwa i rozwój technologii doprowadziły do takiego stanu ludzkiej cywilizacji, w którym natura stała się rzeczywistością mityczną.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  11
  Od mechanicyzmu do asocjacjonizmu, czyli rozwój koncepcji wyobraźni i wyobrażeń od Hobbesa do Hume’a.Krzysztof Wawrzonkowski - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (2):57-78.
  The article explains the nature of the power of imagination conceived from the perspective of the evolution of the notion in the 17th and 18th century British empiricism. Taking as a starting point Hobbes’ materialistic and mechanistic philosophical system we reconstruct the change of thought in Locke’s, Berkley’s and finally in Hume’s analyses. At the same time we observe the increase of those philosophers’ interest in associational relations and change in perceiving the role these relations played in the process of (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Fizyka Galileusza a arystotelizm. Przyczynek do roli krytyki w rozwoju wiedzy.Krzysztof Rotter - 1992 - Nowa Krytyka 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Piotr Bayle wobec socynianizmu. Przyczynek do kwestii roli socynianizmu w formowaniu się ideologii oświecenia.Krzysztof Pomian - 1960 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 6.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. A “Ideia de Filosofia Como Ciência Originária” Na Preleção Friburguense Do KNS (= Kriegsnotsemester) de 1919 (GA 56/57) de Martin Heidegger. [REVIEW]Bento Silva Santos - 2022 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 67 (1):e41533.
  Em busca de uma compreensão originária da filosofia entre 1919-1923, que incorpore a experienciação da vida em si e para si, e sem que essa ideia de realização de nossas vivências cotidianas dependa de representações abstratas, Martin Heidegger se confrontará criticamente com o cenário filosófico de sua época: a filosofia neokantiana, a fenomenologia, a hermenêutica e as filosofias da vida, entre outros. Para captar essa nova compreensão do pensamento filosófico no quadro de uma concepção hermenêutica da fenomenologia em gestação, o (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Systems, Subjects, Sessions: To What Extent Do These Factors Influence EEG Data?Andrew Melnik, Petr Legkov, Krzysztof Izdebski, Silke M. Kärcher, W. David Hairston, Daniel P. Ferris & Peter König - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 23. Od Solidarności Do Wolności: Szkice Etyczne.Makary Krzysztof Stasiak - 2009 - Wydawn. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej W Łodzi.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  10
  About the Sense Perceptions and the Adventitious Ideas in Descartes’s Philosophy.Krzysztof Wawrzonkowski - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):49-64.
  Artykuł ma na celu przedstawienie poglądów Kartezjusza dotyczących związków między postrzeżeniami zmysłowymi a ideami nabytymi. W związku z tym, że zagadnienia te były przez autora Medytacji opracowywane przez wiele lat i ujmowane z odmiennych perspektyw, zestawiam tutaj poszczególne ich ujęcia z najważniejszych pism. Analizy przeprowadzone są zgodnie z chronologią powstawania dzieł, dlatego autor rozpoczyna je od pism fizykalnych, przez metafizyczne i dotyczące anatomii człowieka, by skończyć na psychologicznych. Takie ujęcie tematu pozwala ukazać zmianę podejścia Kartezjusza do omawianego problemu od jego (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Od Davida Bloora do antypostmodernizmu.Krzysztof Kościuszko - 2013 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 19:29-38.
  Przeciwstawiając się B. Latourowi, określam stanowisko D. Bloora jako antyrelatywistyczny relatywizm i antykumulatywistyczny kumulatywizm. Bloor nie gubi autonomii nauki. Wykorzystuję rozważania Bloora do przezwyciężenia postmodernistycznego relatywizmu.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  5
  The Flame of Eternity: An Interpretation of Nietzsche's Thought.Krzysztof Michalski - 2011 - Princeton University Press.
  The Flame of Eternity provides a reexamination and new interpretation of Nietzsche's philosophy and the central role that the concepts of eternity and time, as he understood them, played in it. According to Krzysztof Michalski, Nietzsche's reflections on human life are inextricably linked to time, which in turn cannot be conceived of without eternity. Eternity is a measure of time, but also, Michalski argues, something Nietzsche viewed first and foremost as a physiological concept having to do with the body. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  29
  The Courage of Doing Philosophy: Essays Dedicated to Leszek Nowak.Jerzy Brzezinski, Andrzej Klawiter, Theo A. F. Kuipers, Krzysztof Lastowski, Katarzyna Paprzycka & Piotr Przybysz (eds.) - 2007 - Rodopi.
  Table of ContentsAndrzej KLAWITER, Krzystof #ASTOWSKI: Introduction: Originality, Courage and Responsibility List of Books by Leszek NowakSelected Bibliography of Leszek Nowak's WritingsScience and Idealization Theo A.F. KUIPERS: On Two ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 28.  40
  From Increasing Gas Efficiency to Enhancing Creativity: It Pays to Go Green. [REVIEW]Thomas Li-Ping Tang - 2010 - Journal of Business Ethics 94 (2):149 - 155.
  What are the common denominators for success when we consider increasing gas efficiency and enhancing creativity in organizations? As an analogy, the principles of increasing gas efficiency are applicable to enhancing creativity in organizations: Plan activities in advance, allocate sufficient time, resources, and set a SMART goal with clear priority and focus. Identify talent in ourselves and others and do not fall into the temptation of following others. Big ideas take time. Maintain momentum, avoid interruptions, incorporate new technologies, information, and (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 29. Albaum, Gerald, and Robert A. Peterson,“Ethical Attitudes of Future Business Leaders: Do They Vary by Gender and Religiosity?” 300. Berman, Shawn L., See Mattingly, JE Bernardi, Richard A., Susan M. Bosco, and Katie M. Vassill,“Does Female Representation on Boards of Directors Associate With Fortune's '100 Best Companies to Work For'List?”. [REVIEW]Frank Ga de Bakker, Peter Groenewegen & Frank den Hond - 2006 - Business and Society 45 (1):1-88.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Krzysztof Pomian – historia nauki i sieć relacji przyjacielsko-intelektualnych.Paweł Rodak - 2022 - Zagadnienia Naukoznawstwa 55 (3):117-125.
  Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie do tekstu Dominique’a Pestre’a, który został wygłoszony na konferencji „Parmi les hommes, les objets et les signes / Among humans, objects and signs. Hommage à Krzysztof Pomian”. Wydarzenie to zostało zorganizowane z okazji 85. rocznicy urodzin prof. Pomiana, jednego z najwybitniejszych żyjących polskich naukowców, od 1973 r. mieszkającego i pracującego głównie we Francji. Konferencja odbyła się w Paryżu w dniach 4–6 kwietnia 2019 r. Jej uczestnikami byli współpracownicy, uczniowie i przyjaciele Krzysztofa Pomiana z Polski, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  Emotions in Music: Hanslick and His False Follower.Krzysztof Guczalski - forthcoming - British Journal of Aesthetics.
  Nick Zangwill appears to be acquiring the status of repudiator-in-chief of emotion in music. He is invoked in this role by such authors as Kraut, Bonds, Robinson, Young, Davies and Kania. His ‘manifesto’ paper was recently reprinted in Lamarque and Olsen. This development is unfortunate, because Zangwill, for all his radical-sounding theses, actually argues against views that hardly anyone holds. What is more, some of his arguments in favour of the obvious seem confused and defective. But as for his really (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  A graph model for probabilities of nested conditionals.Anna Wójtowicz & Krzysztof Wójtowicz - 2022 - Linguistics and Philosophy 45 (3):511-558.
  We define a model for computing probabilities of right-nested conditionals in terms of graphs representing Markov chains. This is an extension of the model for simple conditionals from Wójtowicz and Wójtowicz. The model makes it possible to give a formal yet simple description of different interpretations of right-nested conditionals and to compute their probabilities in a mathematically rigorous way. In this study we focus on the problem of the probabilities of conditionals; we do not discuss questions concerning logical and metalogical (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  4
  Od Basho Do Barthesa. Estetyka Amerykańskich Haiku.Lee Gurga, Agnieszka Prokop & Krzysztof Włodarczyk - 2004 - Estetyka I Krytyka 1 (6).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  16
  Ekspresja - prekursorska koncepcja Henryka Elzenberga a estetyka amerykańska.Krzysztof Guczalski - 2006 - Estetyka I Krytyka 9:110-128.
  Klasyczne teorie ekspresji, identyfikując treści uczuciowe dzieła sztuki z przeżyciami twórcy czy też odbiorcy, zdawały się wyprowadzać je poza dzieło. W konsekwencji formalizm treści takie – jako wobec dzieła zewnętrzne – uznawał za obojętne dla jego wartości i istoty. Sposobem wyjścia z dylematu okazało się dostrzeżenie i uznanie istnienia jakości psychicznych w samych zmysłowo postrzegalnych przedmiotach, a jednym z prekursorów tej idei był Henryk Elzenberg (1937). Koncepcja taka – ekspresywności jako własności – stała się, począwszy od lat pięćdziesiątych, za sprawą (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Argument teoriomodelowy trzydzieści lat później.Krzysztof Czerniawski - 2010 - Filozofia Nauki 18 (3).
  The paper aims at describing the discussion about the model-theorethic argument of Hilary Putnam in the past thirty years. First of all it presents the view of Timothy Bays, who through scrupulous examination of the formal side of the argument demonstrates that in fact it has very little in common with the model-theory. It is rather a simple and purely philosophical argument, which isn't more reliable and conclusive than any other argument in philosophy. Putnam tries to block the answer of (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Eliminacja etyki a realizm racji.Krzysztof Saja - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 21 (2):87-100.
  Antyrealizm etyczny reprezentowany jest obecnie przez około 30% filozofów analitycznych. Podzielają oni przekonanie, że nie istnieją moralne własności, fakty czy wartości. Przez długi okres rozwijany był on zwłaszcza przez akognitywistów. Jednak od czasu publikacji książki J. Mackiego Ethics. Inventingright and wrong (1977) antyrealistyczny sceptycyzm został zradykalizowany, przybierając także formę teorii globalnego błędu. Przyjęcie powyższego przekonania prowadzi do trzech strategii postępowania: 1. fikcjonalizmu asertorycznego (J. Mackie), 2. fikcjonalizmu nieasertorycznego (R. Joyce) oraz 3. eliminatywizmu (I. Hinckfuss i R. Garner). W artykule, przyjmując (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  16
  Boundedness and Absoluteness of Some Dynamical Invariants in Model Theory.Krzysztof Krupiński, Ludomir Newelski & Pierre Simon - 2019 - Journal of Mathematical Logic 19 (2):1950012.
  Let [Formula: see text] be a monster model of an arbitrary theory [Formula: see text], let [Formula: see text] be any tuple of bounded length of elements of [Formula: see text], and let [Formula: see text] be an enumeration of all elements of [Formula: see text]. By [Formula: see text] we denote the compact space of all complete types over [Formula: see text] extending [Formula: see text], and [Formula: see text] is defined analogously. Then [Formula: see text] and [Formula: see (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Climate Change, Moral Integrity, and Obligations to Reduce Individual Greenhouse Gas Emissions.Trevor Hedberg - 2018 - Ethics, Policy and Environment 21 (1):64-80.
  Environmental ethicists have not reached a consensus about whether or not individuals who contribute to climate change have a moral obligation to reduce their personal greenhouse gas emissions. In this paper, I side with those who think that such individuals do have such an obligation by appealing to the concept of integrity. I argue that adopting a political commitment to work toward a collective solution to climate change—a commitment we all ought to share—requires also adopting a personal commitment to reduce (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 39. Problem zwierzęcej świadomości.Krzysztof Chodasewicz - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia (2):67-79.
  The subject of this article is the problem of animal consciousness. Our folk interpretations and explanations of animal behaviour appeal to conscious mental states like e.g. fear or anger. Scholars, however, do not agree as to whether animals do in fact have conscious mental states similar to humans. According to Shettleworth, one may distinguish three positions in relation to this problem: radical opponents of the concept of animal consciousness who claim that animal are not conscious in any interesting sense; sceptics (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Bóg i antyrealizm.Krzysztof Czerniawski - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (4):135-161.
  Można wyróżnić dwa rodzaje powiązań między antyrealizmem semantycznym a teizmem. Pierwsze z nich ma swoje źródło w antyrealistycznym twierdzeniu, że język rozumiemy dzięki naszej znajomości uzasadnień sądów lub zdań. W konsekwencji tego staje się czymś niemożliwym przekazanie wiedzy Boga wierzącemu, jeśli ten ostatni osobiście nie zna uzasadnienia odpowiedniego zdania. Ze szczególnie mocnym przedstawieniem tej doktryny mamy do czynienia na ostatnich stronach Logicznej podstawy metafizyki Michaela Dummetta. Można to rozumieć jako całkowite odrzucenie każdego rodzaju iluminacjonizmu, a także pewnych w jakiś sposób (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  2
  Stanislaw Kowalczyk. Idea Sprawiedliwosci Spolecznej a Mysl Chrzescijanska [The Idea of Social Justice and the Christian Thought].Krzysztof Mądel - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):263-266.
  The idea of social justice belongs to a narrow group of philosophical concepts which have been frequently and eagerly discussed by moderns. Many different authors, not only philosophers, have recognized this idea as being crucial to any social approach - others have applied it with considerable enthusiasm to their own discourses on the social order. To mention Karl Marks and Frederic Engels is enough. Unfortunately, professional philosophical works dedicated to the idea of social justice have been scarce. It is so (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Henryka Kamieńskiego pytanie o Rosję: między filozofią dziejów a filozofią społeczną.Krzysztof Wołodźko - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Artykuł niniejszy stawia sobie za cel prezentację myśli Henryka Kamieńskiego, autora książki Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami. Polski filozof, socjolog i ekonomista starał się w latach 50-tych i 60-tych XIX wieku uświadomić swym współczesnym złożoność polsko-rosyjskich relacji, opisanych na szerokim, historycznym i geopolitycznym tle. Sprawy Rosji, którą określał mianem „barbarii”, uznawał za istotne nie tylko z polskiej perspektywy, ale wskazywał na cywilizacyjne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć dla Europy z lekceważenia imperium carów. Równocześnie, na co (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  19
  How to Think about the Debate over the Reality of Beliefs.Krzysztof Poslajko - 2021 - Review of Philosophy and Psychology 13 (1):85-107.
  The aim of this paper is to propose a new conceptualization of the distinction between realism and anti-realism about beliefs that is based on the division between natural and non-natural properties, as defined by Lewis. It will be argued that although the traditional form of anti-realism about beliefs, namely eliminative materialism, has failed, there is a possibility to reformulate the division in question. The background assumption of the proposal is the framework of deflationism about truth and existence: it will be (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  15
  Thinking About Provincialism in Thinking.Krzysztof Brzechczyn & Katarzyna Paprzycka (eds.) - 2012 - Rodopi.
  The volume addresses a problem rarely discussed by philosophers - the question of provincialism in science (in the broadest sense of the term). There are only a few great centers of science, which attract funding and provide almost ideal opportunities for research and development. They also attract some of the best researchers. Some - but not all. For a variety of reasons, some of the best researchers, or ones who have that potential, may do science outside these centers, in the (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  3
  Stoic Pragmatist Ethics in the Time of Pandemic.Krzysztof Piotr Skowroński - 2021 - Ethics and Bioethics (in Central Europe) 11 (1-2):82-91.
  The present paper is a response, of sorts, to the challenges of the coronavirus pandemic and lockdown that we all must face. We have an idea of what doctors, nurses, teachers, among many of the other professions, do for the general public, but one may ask whether there is something substantial that philosophers and ethicists can offer in these circumstances. The thesis of this paper is that the stoic attitude towards times of trouble and the pragmatist way of finding out (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  7
  Filozoficzne źródła antyrealizmu etycznego.Krzysztof Saja - 2014 - Roczniki Filozoficzne 62 (1):5-24.
  PHILOSOPHICAL SOURCES OF ETHICAL ANTI-REALISM S u m m a r y ! In the contemporary analytic philosophy about one-third of authors tend toward moral antirealism. Sources of its popularity have to be found in many arguments justifying the abandonment of moral realism. Every realist should meet them. Unfortunately, in Polish literature about ethics it is difficult to find a presentation and a critique of these arguments. Many philosophers who represent continental philosophy like Neo-Thomism, material Value-Ethics, hermeneutic ethics, assume ethical (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  8
  The Avant-Garde and the End of Art.Krzysztof Ziarek - 2014 - Filozofski Vestnik 35 (2).
  Modernism remains a complex and complicated term, contested not only with regard to its historical meaning or period boundaries but also with regard to its relevance for aesthetics and, more broadly, for the contemporary understanding of art. Is modernism the culmination of modernity, its crowning moment or perhaps its tipping point toward the purported postmodernity/postmodernism, or is the radical challenge instigated by modernism’s artistic inventiveness—what I call its avant-garde momentum—still extant and current beyond the apparent succession of modernism by postmodernism? (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  2
  Habermas on Rawls and the Normative Foundations of Democracy.Krzysztof Kędziora - 2021 - European Journal of Social Theory 24 (4):545-561.
  The debate between Jürgen Habermas and John Rawls concerns the question of how to do political philosophy under conditions of cultural pluralism, if the aim of political philosophy is to uncover the normative foundation of a modern liberal democracy. Rawls’s political liberalism tries to bypass the problem of pluralism, using the intellectual device of the veil of ignorance, and yet paradoxically at the same time it treats it as something given and as an arbiter of justification within the political conception (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  10
  Populism as the Cause of Legitimising Racism in Western Societies.Krzysztof Przybyszewski - 2021 - Dialogue and Universalism 31 (1):157-175.
  The article aims at demonstrating that a spike in populist narratives in Western societies leads to the legitimization of a new type of racism, xenoracism. Societies belonging to the so-called Western culture in the second half of the 20th century were attached to the liberal values where every sign of racism was negatively perceived as pejorative and attempts were made at eradicating it. In the 21st century, in turn, various economic and social crises caused by, inter alia, globalizing processes, were (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  1
  Henry Sidgwick i John Rawls o neutralności normatywnej teorii moralnej.Krzysztof Kędziora - 2008 - Etyka 41:130-146.
  W artykule zaprezentowane zostały zarówno podobieństwa, jak i różnice w rozumieniu projektu teorii moralnej u Henry’ego Sidgwicka i Johna Rawlsa. W pierwszej części omówione zostało rozumienie teorii moralnej przez autora The Methods of Ethics, w części drugiej przedstawiono koncepcję Rawlsa jako kontynuację, pod pewnymi względami, dzieła Sidgwicka. Według tego ostatniego teoria moralna jest porównawczą analizą różnych metod etyki odkrywanych w potocznej świadomości moralnej. Teoria moralna jest niezależna od metafizyki i psychologii oraz rozstrzygnięć właściwych dla nich problemów, takich jak problem wolnej (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000