Order:
 1.  5
  Hermeneutyczne wyznaczniki ujmowania historii filozofii.Krystyna Bembennek - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):183-193.
  HERMENEUTIC INDICATORS OF PRESENTING THE HISTORY OF PHILOSOPHY The aim of the article is to discuss Hans-Georg Gadamer’s and Paul Ricoeur’s hermeneutic way of understanding the history of philosophy. I assume that hermeneutic reference to philosophical past appears as a unique dialogue with tradition, whereas their way of understanding the history of philosophy might be defined as “hermeneutic interpretation of tradition.” In order to show what its indicators are, I characterize the conception of hermeneutic experience (H.-G. Gadamer) as well as (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Problem niewolnej woli w ujęciu fenomenologii hermeneutycznej — stanowisko Paula Ricœura.Krystyna Bembennek - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (3):173-189.
  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wątków myśli Paula Ricreura, szczególnie jego rozważań dotyczących niewolnej woli. Po pierwsze, zaprezentowana zostaje Ricreurowska filozofia woli oraz koncepcja ludzkiej ułomności. Następnie omówionajest reinterpretacja fenomenologii Husserla, której dokonuje Ricreur, co prowadzi go do wypracowania hermeneutycznej formuły, wskazującej, że symbol daje do myślenia. Ostatecznie twierdzę, że fenomenologia hermeneu- tyczna Ricreura tworzy określoną wizję antropologiczną i rozumienie ludzkiej kondycji, które później stanie się częścią „hermeneutyki siebie”.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark