Results for 'Koko Kwisda'

10 found
Order:
 1.  36
  Ethical Arguments Concerning Human-Animal Chimera Research: A Systematic Review.Koko Kwisda, Lucie White & Dietmar Hübner - 2020 - BMC Medical Ethics 21:1-14.
  The burgeoning field of biomedical research involving the mixture of human and animal materials has attracted significant ethical controversy. Due to the many dimensions of potential ethical conflict involved in this type of research, and the wide variety of research projects under discussion, it is difficult to obtain an overview of the ethical debate. This paper attempts to remedy this by providing a systematic review of ethical reasons in academic publications on human-animal chimera research. We conducted a systematic review of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 2.  6
  "Asahi" no hōdō wa koko ga okashii: gunji jōhō o meguru kyo to jitsu.Masamori Sase - 1988 - Tōkyō: Rikitomi Shobō.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Granulated time : Toshiya Tsunoda's O kokos tis anixis / Jennie Gottschalk ; Postlude to Chapter five.Bryn Harrison - 2019 - In Richard Glover (ed.), Being time: case studies in musical temporality. New York, N.Y.: Bloomsbury Academic.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Language and Man: Aristotle Meets Koko.R. J. Mclaughlin - 1981 - The Thomist 45 (4):541.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Suurempia, kilpailutetumpia, tieteidenvälisempiä – tiedepolitiikan trendit ja tutkimustieto.Panu Raatikainen - 2020 - Tiedepolitiikka 45 (3):19-25.
  Tiedepolitiikkaa on hallinnut ajatus, että rahankäyttöä voidaan tehostaa ja tutkimuksen laatua parantaa kilpailuttamalla, arvioimalla ja keskittämällä rahoitus huippututkimukselle. Huippututkimuksen ajatellaan edellyttävän suuria tutkimusryhmiä. Lisäksi rahoitusta keskitetty yhä enemmän tieteidenvälisille hankkeille. Kirjoituksessa tarkastellaan näitä trendejä kriittisesti viimeaikaisen tieteentutkimuksen ja tieteenfilosofian parhaan tiedon valossa. Näyttää siltä, että suosittu politiikka ei johda toivottuihin lopputuloksiin.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  99
  Leibniz ja universaalikirjasto.Markku Roinila - 2022 - Niin and Näin 2022 (3):71-86.
  Gottfried Wilhelm Leibnizia (1646–1716) on usein kutsuttu universaalineroksi. Luonnehdinta on varsin osuva ottaen huomioon Leibnizin intressien laajuuden, hänen luovan panoksensa monille eri aloille ja metafyysis-kulttuurisen vision, joka kajasti kaikkien hänen hankkeidensa, niin teoreettisten kuin käytännöllistenkin, taustalla. Leibniz tunnetaan nykyään ennen kaikkea filosofina ja matemaatikkona, mutta ei juurikaan siitä, että hän toimi suuren osan elämästään kahden eri kirjaston hoitajana: Hannoverin herttuallisen kirjaston ja edelleen maineikkaan, Wolfenbüttelissä sijaitsevan Herzog August Bibliothekin. Tämä katsausartikkeli esittelee Leibnizin kirjastouraa ja hänen kirjastonhoitoa koskevia näkemyksiään, jotka eivät (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  57
  Peter Singer's challenge.Eugene Goodheart - 2006 - Philosophy and Literature 30 (1):238-247.
  In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:Peter Singer’s ChallengeEugene GoodheartThe politicizing of the Terri Shiavo case has made it difficult to think clearly and judiciously (as distinguished from judicially) about what it means to decide to end the life of a terminally ill or disabled person. Can we take seriously the rhetoric of the sanctity of human life from the mouths of exponents of the death penalty? And yet there are those who consistently and (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  30
  Filosofisia tutkielmia.Gottfried Wilhelm Leibniz, Tuomo Aho & Markku Roinila (eds.) - 2011 - Gaudeamus.
  Filosofisia tutkielmia sisältää Leibnizin tärkeimmät metafyysiset teokset ja lisäksi varsin laajan valikoiman lyhyitä kirjoituksia monilta hänen filosofiansa aloilta: logiikkaa, tieto-oppia, etiikkaa, oikeusfilosofiaa, fysiikkaa, matematiikkaa ja eri uskontokuntien uskontunnustusten yhteensovittamisesta. Tutkielman lisäksi mukana on osia kirjeenvaihdosta Antoine Arnauld’n kanssa ja koko kuuluisa kirjeenvaihto Samuel Clarken kanssa. Teos sisältää myös johdannon sekä selitysosan, jotka avaavat nykylukijalle tämän monipuolisen filosofian ajattelua. A collection of Leibniz writings translated to Finnish with introduction and notes.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. Formalismin rajat.Panu Raatikainen - 2005 - Niin and Näin 2.
  Nykyaikaisen formaalisen logiikan kehityksen alkutaivalta leimasivat kunnianhimoiset tavoitteet ja vahva optimismi. Tavoitteena oli osoittaa koko matematiikalle ehdottoman varma perusta. Parhaimmillaan filosofian ongelmienkin uskottiin ratkeavan formaalisen logiikan avulla. Filosofisesti kuitenkin on mielenkiintoisinta, että nykyaikainen formaalinen logiikka on mahdollistanut formaalisen lähestymistavan rajoitusten kiistattoman ja matemaattisen täsmällisen osoittamisen. Tämäntyyppisillä tuloksilla on monia tärkeitä filosofisia seurauksia. Esittelen tässä artikkelissa tiettyjä keskeisiä tällaisia logiikan rajoittavia tuloksia.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Michael Dummett - ymmärtämisen ja logiikan filosofi.Panu Raatikainen - 2000 - Niinandnäin 1.
  Michael Dummett (1925- ) lienee sotienjälkeisen ajan vaikutukseltaan merkittävin brittifilosofi. Hän on toiminut lähes koko aikuisen ikänsä Oxfordin yliopistossa, ensiksi opettaen matematiikan filosofiaa ja lopulta logiikan professorina, mistä virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 1992.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark