Results for 'Ke Mu'

1000+ found
Order:
 1. Iṣlāḥ-I Muʻāsharah Ke Rahnumā Uṣūl: Muʻāshare Kī Iṣlāḥ Ke Liʼe Z̤arūrī Aur Bihtarīn Uṣūlon̲ Kā Ek Nafīs Majmūʻah.Muḥammad Hārūn Muʻāviyah - 2006 - Amrīkah Men̲ Milne [Kā Patah], Darul-Uloom Al-Madania.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  1
  Exploration of Entrepreneurship Education by Linear Regression and Psychological Factor Analysis.Ke Mu, Qin Shi, Yonghong Ma & Jiao Tan - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3. Effect of Gender on Development of Hippocampal Subregions From Childhood to Adulthood.Shu Hua Mu, Bin Ke Yuan & Li Hai Tan - 2020 - Frontiers in Human Neuroscience 14.
  The hippocampus is known to be comprised of several subfields, but the developmental trajectories of these subfields are under debate. In this study, we analyzed magnetic resonance imaging data from a cross-sectional sample using an automated segmentation tool to delineate the development of the hippocampal subregions from 6 to 26 years of age. We also examined whether gender and hemispheric differences influence the development of these subregions. For the whole hippocampus, the trajectory of development was observed to be an inverse-u. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Islāmī naz̤riyah-yi ḥayāt: ilḥād va ittiḥād, k̲h̲avārijiyat va iʻtizāl, jadīdiyat va rivayat parastī kī intihāʼaun̲ ke mābain muʻtadil bayāniyah.Muḥammad Zubair - 2020 - Maʼūnāth Bhanjan: Dārulfikr al-Islāmī.
  Study on definition of Islamic doctrines with observance of science and philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Sociologie jako cesta ke štěstí: česká verze.Zdeněk R. Nešpor - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (4):481-497.
  Zájem současné sociologie a dalších společenských věd o výzkumy spokojenosti a štěstí zatemňuje skutečnost, že původně právě sociologie chtěla „štěstí" poskytovat a nahrazovat tak náboženské přístupy ke světu. Tento implicitně nábo- ženský charakter je patrný i v rané české sociologii v dílech prvních propagátorů sociologie, jako byl především Emanuel Makovička, a později u některých následovníků a epigonů T. G. Masaryka, v meziválečném období zejména u Ladislava Kunteho, R. I. Malého, Alexandra Sommera-Batěka, Jindřicha Fleischnera a Jana Duška. Z hlediska vývoje české (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Frustrace ve vědecké praxi.Ondřej Sloup - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (1):77-95.
  Tato studie se zabývá dvěma spřízněnými jevy odehrávajícími se ve vědeckém prostředí. Jedná se o fenomén frustrace ve vědecké praxi a s ním spojenou touhu po rozpoznání vlastního výzkumu vědeckou komunitou a následně o otázku uznání od akademického společenství. Zmíněné fenomény jsou přitom úzce propojeny s ústředním tématem filosofie a sociologie vědy: kdo rozhoduje, co bude předmětem vědeckého bádání? Předkládaná studie nejprve představuje Mertonův mýtus o okamžitém rozpoznání vědeckého objevu a následně prostřednictvím exkurzu do oblasti ekonomie a na příkladech z (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Privatizovaná univerzita: o jedné další „velké transformaci“ vzdělávání.Jan Balon - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):453-463.
  Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Qiu dao: zai gu jin Zhong xi zhi jian.Songhua Fang (ed.) - 2019 - Beijing: Shang wu yin shu guan.
  Ben shu fen " zhong guo zhe xue " " wai guo zhe xue " " ma ke si zhu yi zhe xue " " ke xue ji shu zhe xue " " lun li xue " " mei xue " liu ge lan mu, shou lu " zhu xi yan jiu de shi lun " " guan yu zhe xue de kai duan wen ti " deng wen zhang.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Wang Yangming yan jiu wen xian suo yin quan bian.Yuming Lian (ed.) - 2019 - Beijing: Ke xue chu ban she.
  Ben shu shou lu le zi 1500 nian yi lai, Zhongguo, Riben, Hanguo he Ou Mei di qu gong kai chu ban, fa biao de Yangming xue ji qi xiang guan xue shuo de wen xian mu lu, gong ji 5 wan yu tiao. Quan shu fen wei 10 juan. Qi zhong, di yi, er juan shou lu Zhong,Ri, Han san guo ji Ou Mei di qu yan jiu Yangming xue de zhong yao wen xian, bing an zhao yu yan (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Song Ming shi qi Jiangxi ru xue yan jiu.Xiaojiang Zheng - 2014 - Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.
  Ben shu wei "Song Ming shi qi Chang Jiang zhong you de ru xue yan jiu" cong shu zhi yi: ben cong shu shi ren wen she hui ke xue chong dian yan jiu ji di-Wuhan da xue Zhongguo chuan tong wen hua yan jiu zhong xin tou biao, jing jiao yu bu zu zhi zhuan jia ping shen tong guo, zheng shi pi zhun de jiao yu bu ren wen she hui ke xue 2001 nian du zhong da yan (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ke Meihuai's updated version of the Tao te ching =.Meihuai Ke - 2022 - Paramus, New Jersey: Homa & Sekey Books.
  The Tao Te Ching by Laozi is the philosophical inception of all Chinese thoughts and concepts. As its disparate versions, it is very hard to backtrack to the very original meaning of the Tao Te Ching. There are three most important versions of the Tao Te Ching: the original Wang Bi's version, the silk book (versions A and B) and the Chu Jian version. The preferred version of Laozi is the original Wang Bi's version. This edition is mainly based on (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Madhāhib fikrīyah muʻāṣirah: ʻarḍ wa-naqd.Maḥmūd Mazrūʻah - 2018 - al-Qāhirah: Dār al-Yusr.
 13. Pak Sŏng-Mu Ŭi Pʻurŏ Ssŭnŭn Tasan Iyagi.Sŏng--mu Pak - 2005 - Munhak Suchʻŏp.
  2. Saebyŏngnyŏk chʻodang esŏ on pʻyŏnji.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ikke kun retsfilosofi: festskrift til Sten Schaumburg-Müller.Sten Schaumburg-Müller & Nis Jul Clausen (eds.) - 2016 - København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. al-Muʼtamar al-Sanawī al-Dawlī al-khāmis li-Qism al-Falsafah bi-ʻunwān Kayfa naqraʼ al-falsafah? fī jadal al-mufāraqah: 7-8 Nūfimbir 2019, silsilat abḥāth al-muʼtamar. [REVIEW]Ṣafāʼ ʻAbd al-Salām ʻAlī Jaʻfar, Ḥarbī ʻAbbās ʻAṭītū, Māhir ʻAbd al-Qādir Muḥammad ʻAlī & Ghādah ʻAbd al-Munʻim Mūsá (eds.) - 2019 - al-Iskandarīyah: Jāmiʻat al-Iskandarīyah, Kullīyat al-Ādāb, Qism al-Falsafah.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. al-Muʼtamar al-Sanawī al-Duwalī al-Rābiʻ li-Qism al-Falsafah bi-ʻunwān, Kayfa naqraʼu al-falsafah?: ruʼá ibdāʻīyah fī hīrmīnūṭīqā al-zaman: min 7-8 Nūfimbir 2018 bi-qāʻat al-nadawāt bi-al-Kullīyah. [REVIEW]Māhir ʻAbd al-Qādir Muḥammad ʻAlī, Ḥarbī ʻAbbās ʻAṭītū, Ṣafāʼ ʻAbd al-Salām Jaʻfar & Ghādah ʻAbd al-Munʻim Mūsá (eds.) - 2018 - al-Iskandarīyah: Jāmiʻat al-Iskandarīyah, Kullīyat al-Ādāb, Qism al-Falsafah.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. al-Muʼtamar al-Sanawī al-Duwalī al-Thālith li-Qism al-Falsafah: kayfa naqraʼu al-falsafah fī al-ibdāʻ wa-naqd al-naqd?: 7-8 Nūfimbir 2017, bi-qāʻat al-nadwāt bi-al-Kullīyah: abḥāth al-muʼtamar. [REVIEW]Māhir ʻAbd al-Qādir Muḥammad ʻAlī, Ḥarbī ʻAbbās ʻAṭītū, Ṣafāʼ ʻAbd al-Salām ʻAlī Jaʻfar & Ghādah ʻAbd al-Munʻim Mūsá (eds.) - 2017 - al-Iskandarīyah: Jāmiʻat al-Iskandarīyah, Kullīyat al-Ādāb, Qism al-Falsafah.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. al-Muʼtamar al-Sanawī al-Duwalī al-Thānī li-Qism al-Falsafah: kayfa naqraʼu al-falsafah fī al-ibdāʻ wa-naqd al-naqd?: 7-8 Nūfimbir 2016. [REVIEW]Māhir ʻAbd al-Qādir Muḥammad ʻAlī, Ḥarbī ʻAbbās ʻAṭītū, Ṣafāʼ ʻAbd al-Salām ʻAlī Jaʻfar & Ghādah ʻAbd al-Munʻim Mūsá (eds.) - 2016 - al-Iskandarīyah: Jāmiʻat al-Iskandarīyah, Kullīyat al-Ādāb, Qism al-Falsafah.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. al-Madīnah al-fāḍilah ʻinda Abī al-Āʻlá al-Mawdūdī: dirāsah taḥlīlīyah naqdīyah fī munṭalaqāt al-naẓarīyah al-siyāsīyah al-Islāmīyah al-muʻāṣirah.Mūsá Muʻayrish - 2018 - ʻAmmān: Dār al-Ayyām lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Falsafat al-tārīkh bayna falāsifat al-gharb wa-muʼarrikhī al-Islām.Maḥmūd Ismāʻīl - 2019 - al-Qāhirah: al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. al-Nazʻah al-naqdīyah fī al-falsafah al-ʻArabīyah al-muʻāṣirah: manhaj wa-taṭbīq.Maḥmūd Kīshānah - 2018 - ʻAmmān: al-Warrāq lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. al-Usus al-fikrīyah wa-al-manhajīyah fī al-falsafah al-Islāmīyah al-muʻaṣirah: namūdhaj Muḥammad ʻUthmān al-Khisht.Maḥmūd Kishānah - 2014 - [Cairo]: Rahaf lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Taʼammulāt fī azmat al-fikr al-Islāmī al-muʻāṣir: [naẓrah naqdīyah].Maḥmūd Ḥamdī Zaqzūq - 1986 - Madīnat Naṣr, al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-ʻArabī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  48
  The muʿtazila's arguments against divine command theory.Hashem Morvarid - 2022 - Religious Studies 58 (3):610-627.
  The Muʿtazilī theologians, particularly the later Imāmī ones, developed numerous interesting arguments against divine command theory. The arguments, however, have not received the attention they deserve. Some of the arguments have been discussed in passing, and some have not been discussed at all. In this article, I aim to present and analyse the arguments. To that end, I first distinguish between different semantic, ontological, epistemological, and theological theses that were often conflated in the debate, and examine the logical relation among (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  3
  Early Islamic Theology: The Mu`Tazilites and Al-Ash`Ari: Texts and Studies on the Development and History of Kalam, Vol. Ii.Richard M. Frank & Dimitri Gutas - 2007 - Routledge.
 26.  3
  Antecedents of Residents’ Pro-tourism Behavioral Intention: Place Image, Place Attachment, and Attitude.Ke Shen, Chuan Geng & Xinwei Su - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 27. Ke xue zhi dao: Guan Ming xue shu lun wen xuan.Ming Guan - 2014 - Xiamen Shi: Xiamen da xue chu ban she.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  19
  The role of agency for perceived ownership in the virtual hand illusion.Ke Ma & Bernhard Hommel - 2015 - Consciousness and Cognition 36:277-288.
 29.  35
  Body-ownership for actively operated non-corporeal objects.Ke Ma & Bernhard Hommel - 2015 - Consciousness and Cognition 36:75-86.
 30.  77
  Mu‘tazilites, al-Ash‘ari and Maimonides on Divine Attributes.Catarina Belo - 2007 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 52 (3):117-131.
  This article analyses the debate concerning divine attributes in medieval Islamic theology (kalam), more specifically in Mu‘tazilite and in Ash‘arite theology. It further compares their approach with that of medieval Jewish philosopher Moses Maimonides (d. 1204). In particular it studies the identification of the divine attributes with God’s essence in Mu‘tazilite theology, which flourished in the first half of the 9th century. It discusses the Ash‘arite response that followed, and which consisted in considering God’s attributes as real entities separate from (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Halakhah ke-hitraḥashut =.Avinoʻam Rozenaḳ (ed.) - 2016 - Yerushalayim: Hotsaʼat sefarim ʻa. sh. Y.L. Magnes, ha-Universiṭah ha-ʻIvrit.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Hsiang-Ke Chao's Representation and structure in economics: the methodology of econometric models of the consumption function. London: Routledge, 2008, 176 pp. [REVIEW]Christopher L. Gilbert - 2010 - Erasmus Journal for Philosophy and Economics 3 (2):136.
 33.  19
  Master-slave synchronization criteria for chaotic hindmarsh-rose neurons using linear feedback control.Ke Ding & Qing-Long Han - 2016 - Complexity 21 (5):319-327.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 34.  21
  How Perpetrator Gender Influences Reactions to Premeditated Versus Impulsive Unethical Behavior: A Role Congruity Approach.Ke Michael Mai, Aleksander P. J. Ellis & David T. Welsh - 2020 - Journal of Business Ethics 166 (3):489-503.
  A significant body of research has emerged in order to better understand unethical behavior at work and how gender plays a role in the process. In this study, we look to add to this literature by exploring how perpetrator gender influences reactions to distinct types of unethicality. Rather than viewing unethical behavior as a unitary construct, where all forms of lying, cheating, and stealing are the same, we integrate theories and concepts from the criminal justice and moral psychology literatures to (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35.  14
  The virtual-hand illusion: effects of impact and threat on perceived ownership and affective resonance.Ke Ma & Bernhard Hommel - 2013 - Frontiers in Psychology 4.
 36.  9
  Mood migration: How enfacing a smile makes you happier.Ke Ma, Roberta Sellaro, Dominique Patrick Lippelt & Bernhard Hommel - 2016 - Cognition 151:52-62.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 37.  8
  ΔEΔΥKe Men a ΣEΛAnna: the Pleiades in Mid-Heaven.Paula Reiner & David Kovacs - 1993 - Mnemosyne 46 (2):145-159.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  7
  Mu‘tazilites, al-Ash‘ari and Maimonides on Divine Attributes.Catarina Belo - 2007 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 52 (3).
  Este artigo analisa o debate acerca dos atributos divinos na teologia islâmica medieval, mais especificamente na teologia mu‘tazilita e ash‘arita. Nele se compara a abordagem da teologia islâmica medieval com a de Moisés Maimónides, filósofo judeu do período medieval. Em particular este artigo debruça-se sobre a identficação dos atributos divinos com a essência de Deus na teologia mu‘tazilita, que se desenvolveu na primeira metade do século IX, e analisa a reação dos ash‘aritas que se seguiu e que insistiu em considerar (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Qian Mu reads Zhuangzi: Regarding ‘there has not yet begun to be a “there has not yet begun to be nothing”’.John R. Williams - 2022 - Asian Philosophy 32 (2):164-171.
  To advance our understanding of both the Book of Zhuāngzǐ 莊子 and Qián Mù 錢穆 ’s Zhuāngzǐ studies 莊學, I aim to squarely face one of the more obscure passag...
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  6
  Supporting Creativity or Creative Unethicality? Empowering Leadership and the Role of Performance Pressure.Ke Michael Mai, David T. Welsh, Fuxi Wang, John Bush & Kaifeng Jiang - 2022 - Journal of Business Ethics 179 (1):111-131.
  Organizational leaders are eager to unlock the creative potential of followers. Yet, there is growing evidence that creativity can also have a dark side within organizations. Building on research linking creativity and unethical behavior, we develop the construct of creative unethicality—behavior that is both unethical and novel. We draw on social exchange theory to develop a model that identifies both why and when creative unethicality emerges within organizations. Specifically, we investigate the exchange dynamics through which creative support provided by empowering (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 41.  1
  Simple Threshold Rules Solve Explore/Exploit Trade‐offs in a Resource Accumulation Search Task.Ke Sang, Peter M. Todd, Robert L. Goldstone & Thomas T. Hills - 2020 - Cognitive Science 44 (2).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  11
  Mu’tezile’nin Kur’an-ı Kerim’in Bel'gatına Yönelik Eleştirilere Verdiği Cevaplar: K'dî Abdulcabb'r - İbnü’r-R'vendî Örneği.Mikail İpek - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):563-597.
  Prophets are messengers in charge of communicating the orders and prohibitions they received from God. Throughout history, there are those who believe in these prophets as well as those who do not. While the thought rejecting prophethood sometimes manifested itself as a trend, sometimes it came out on a personal basis. For example, the "Berâhime", known to be of Indian origin, and the "Sümeniyya" movement, which has different rumors about its origin, can be given as examples. Again, it can be (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ke xue zhe xue wen ti yan jiu.Guichun Guo (ed.) - 2016 - Beijing: Ke xue chu ban she.
  Ben shu fen wei yi ban ke xue zhe xue,Zi ran ke xue zhe xue yu shu xue zhe xue,She hui ke xue zhe xue,Ren zhi yu xin li xue zhe xue,Ke xue ji shu yu she hui wu ge bu fen,Ju ti nei rong bao kuo:gui fan xing wen ti de yu yi zhuan xiang yu yu yong jin lu,Gui ze zun xun yu yi yi de gui fan xing,Dang dai wu li xue zhe xue de yan jiu xian (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  26
  Master-Slave Synchronization of 4D Hyperchaotic Rabinovich Systems.Ke Ding, Christos Volos, Xing Xu & Bin Du - 2018 - Complexity 2018:1-9.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Pencarian Ke Dalam Diri: Merajut Ulang Budaya Luhur Bangsa: Tinjauan Filsafati Cerita Mahabharata Dan Ramayana.I. Gde Samba - 2011 - Yayasan Dajan Rurung Indonesia.
  Moral and ethical aspects in Mahabharata and Ramayana epics.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Ke kořenům evoluční teorie? [REVIEW]Pavel Doleček - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (3):366-373.
  Recenze: Vojtěch Hladký - Radim Kočandrle - Zděněk Kratochvíl, Evoluce před Darwinem. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, 248 s.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Von Münster über Paderborn nach Braunsberg : der Exeget und Dogmatiker Johannes Heinrich Oswald (1817-1903).Benjamin Dahlke - 2018 - In Dieter Hattrup & Markus Kneer (eds.), Anknüpfung und Widerspruch: Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften in der Debatte: Festgabe für Dieter Hattrup zum 70. Geburtstag. Aschendorff Verlag.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  1
  Ke Xue Zhe Xue Xin Jin Zhan: Cong Zheng Shi Dao Jian Gou = Kexue Zhexue Xinjinzhan: Cong Zhengshi Dao Jiangou.Weifu An - 2012 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ke vzniku pseudo-aristotelské nauky o analogii bytí.Pierre Aubenque - 2010 - Reflexe: Filosoficky Casopis 39:77-89.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Enosh Ke-Ḥatsir: ʻal Ha-Adam: Guf Ṿe-Nefesh, Regesh, Śekhel Ṿe-Ratson.Mikhaʼel Avraham - 2007 - Hotsaʼat Tam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000