Results for 'Katarzyna W. Kowalik'

1000+ found
Order:
 1.  23
  How Strong is Ramsey’s Theorem If Infinity Can Be Weak?Leszek Aleksander Kołodziejczyk, Katarzyna W. Kowalik & Keita Yokoyama - 2023 - Journal of Symbolic Logic 88 (2):620-639.
  We study the first-order consequences of Ramsey’s Theorem fork-colourings ofn-tuples, for fixed$n, k \ge 2$, over the relatively weak second-order arithmetic theory$\mathrm {RCA}^*_0$. Using the Chong–Mourad coding lemma, we show that in a model of$\mathrm {RCA}^*_0$that does not satisfy$\Sigma ^0_1$induction,$\mathrm {RT}^n_k$is equivalent to its relativization to any proper$\Sigma ^0_1$-definable cut, so its truth value remains unchanged in all extensions of the model with the same first-order universe.We give a complete axiomatization of the first-order consequences of$\mathrm {RCA}^*_0 + \mathrm {RT}^n_k$for$n \ge (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  13
  Weaker cousins of Ramsey's theorem over a weak base theory.Marta Fiori-Carones, Leszek Aleksander Kołodziejczyk & Katarzyna W. Kowalik - 2021 - Annals of Pure and Applied Logic 172 (10):103028.
 3.  22
  The rocky road from attitudes to behaviors: Charting the goal systemic course of actions.Arie W. Kruglanski, Katarzyna Jasko, Marina Chernikova, Maxim Milyavsky, Maxim Babush, Conrad Baldner & Antonio Pierro - 2015 - Psychological Review 122 (4):598-620.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4.  4
  Funkcja doświadczenia w teologii: próba oceny teologiczno-metodologicznej dyskusji we współczesnej literaturze niemieckoje̜zycznej.Krzysztof Kowalik - 2003 - Lublin: Wydawn. KUL.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Wojna i jej antropologiczne i kulturowe przesłanki w porównawczym ujęciu Girarda, Agambena i Santayany.Katarzyna Kremplewska - 2022 - Ruch Filozoficzny 78 (2):7-31.
  W eseju tym przyglądam się koncepcjom wojny i jej relacji do ludzkiej natury, kondycji, cywilizacji, tudzież immanentnej „struktury” władzy, autorstwa czterech dwudziestowiecznych filozofów – Arnolda Toynbee’go, René Girarda, Georgio Agambena i George’a Santayany. Zestawienie elementów tych teorii, a także krytyki kultury współczesnej, w którą wszyscy interlokutorzy się angażują, pozwala odkryć intrygujące punkty wspólne. Nawet jeśli niektóre analogie okazują się pozorne, to dyskusja rzuca nowe światło na zagadnienia takie jak związek między tożsamością a ofiarą, władzą a banitą, kłamstwem a systemem, czy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. W cieniu Ortegi, czyli filozofia racjowitalizmu Juliana Mariasa.Katarzyna Wawrzykowska - 1998 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 4.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  15
  Poetyka rozkwitania: różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray = Poetics of blossoming: sexuate difference in philosophy of Luce Irigaray.Katarzyna Szopa - 2018 - Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo.
 8. Udział semiotyki dwudziestowiecznej w przemianie paradygmatu pojęć estetycznych.Katarzyna Rosner - 1986 - Studia Semiotyczne 14:335-341.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  Zielony kolor fasad cerkwi województwa podlaskiego w świetle teologii i architektury sakralnej.Katarzyna Woszczenko - 2023 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 29 (3):131-150.
  Celem artykułu jest interdyscyplinarne ukazanie związku architektury z teologią. Do badań wykorzystano źródła rękopiśmienne (karty inwentarzowe zabytków architektury i budownictwa ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku), materiały drukowane, literaturę przedmiotu oraz źródła internetowe. Dokonano również inwentaryzacji fotograficznej obiektów sakralnych oraz przeprowadzono rozmowy z duchownymi. Celem badań była weryfikacja hipotezy mówiącej o istotnym wpływie teologii na kształtowanie architektury cerkwi. Symbolika w architekturze kościołów prawosławnych obejmuje wiele aspektów, w tym także kolorystykę fasad. W województwie podlaskim znajduje się największa liczba cerkwi (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Problem filozofii politycznej w myśli F.W.J. Schellinga – część 2.Katarzyna Filutowska - 2010 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 74.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  14
  Prekariat – nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce.Katarzyna Cymbranowicz - 2016 - Annales. Ethics in Economic Life 19 (2):17-30.
  Studies of the scale of unemployment in Poland and in Europe conducted in recent years lead to the conclusion that one of the largest and growing problems of the modern labour market is the unemployment rate among young people. An unfavourable phenomenon related to the problem that is increasingly appearing in public debate is the rising unemployment of graduates. Therefore, it is important to attempt to identify the phenomena in today's job market and one of them is the formation of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Problem filozofii narracyjnej W mysli schellinga.Katarzyna Filutowska - 2006 - Studia Philosophiae Christianae 42 (1):118-130.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  (rec.) Ulepszanie człowieka w perspektywie filozoficznej, red. Grzegorz Hołub i Piotr Duchliński, Seria: „Universum Ethicae Christianae”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.Agnieszka Lekka-Kowalik - 2019 - Studia Philosophiae Christianae 55 (3):125-135.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Klasa w ontologii Ingardena.Katarzyna Barska - 2008 - Estetyka I Krytyka 1 (1):49-64.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Sumienie i prasumienie w tomizmie i stoicyzmie.Łukasz Kowalik - 2019 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:87-114.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Widzące ręce–psychospołeczne funkcjonowanie w obszarze odbioru sztuk plastycznych osób z niepełnosprawnością wzroku.Katarzyna Szczęsna & Uniwersytet Szczeciński - 2000 - Trends in Cognitive Sciences 4:6.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Rola atmana w procesie poznawczym według bramińskiej szkoły filozoficznej njaji-waiśesziki.Katarzyna Zofia Gdowska - 2011 - Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny 14.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Związek duszy z ciałem w późnych filozoficznych dociekaniach Ludwiga Wittgensteina.Katarzyna Gurczyńska - 2009 - Studia Philosophica Wratislaviensia:39-50.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  1
  "Prolegomena filozofii pracy" Stanisława Brzozowskiego w kontekście naszych morderczych zmagań dla przyszłych pokoleń.Katarzyna Popek - 2014 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 26:467-484.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  5
  Obcy w świecie liberalnej utopii.Katarzyna Haremska - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 19:59-74.
  According to international conventions, everyone can leave his or her country and choose a country in which he or she wishes to live. This opportunity, however, raises some doubts. Are emigrants’ rights to choose their own state accompanied by the state’s obligation to accept them? Do the hosts have any duties with respect to strangers? To what conclusions does the dialectic of mutual rights lead in this regard? How does one resolve the conflict of conflicting values, interests and emotions felt (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  12
  Mały słownik terminów teorii tekstu.Katarzyna Wyrwas - 2005 - Kraków: Tow. Miłośników Języka Polskiego. Edited by Katarzyna Sujkowska-Sobisz.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Miłość i cnota polityczna: rodzina i kobieta w filozofii Hegla.Katarzyna Guczalska - 2002 - Kraków: Księgarnia Akademicka.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. W obronie realności doświadczenia zmysłowego. Nieredukcjonistyczny funkcjonalizm Davida Chalmersa.Katarzyna Kobos - 2007 - Filozofia Nauki 4.
  In the article herein I address the issue of the non-reductive functionalist stance devised by David Chalmers and advocated by him in his 1995 paper entitled "Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia". I attend to the argument provided in support of the thesis. The argument takes on the guise of neuron-to-silicon-chip switch thought experiment that involves two alternative-end scenarios of phenomenal consciousness, i.e. qualia, either gradually fading away as silicon chips prevail over neurons in the brain or disappearing abruptly with (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Człowiek a przyroda (W. Schmied-Kowarzik, \"Das dialektische Verhaltins des Menschen zur Natur\", Munchen 1984).Katarzyna Moliter - 1986 - Studia Filozoficzne 251 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  6
  System i opowieść: filozofia narracyjna w myśli F.W.J. Schellinga w latach 1800-1811.Katarzyna Filutowska - 2007 - Wrocław: Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. „Refleksyjny specjalista” w społeczeństwie masowym.Katarzyna M. Machowska - 2004 - Principia 39.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Teza Lowe’a w świetle semantyki Lowe’a.Katarzyna Paprzycka - 2014 - Filozofia Nauki 22 (4):71-90.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  6
  Czy kapitalizm może być etyczny?Tadeusz Kowalik - 2008 - Annales. Ethics in Economic Life 11 (1):31-42.
  It is the individualistic approach which prevails in previous analysis of the problem of ethics in economy. The problem of the ethical attitude concerns individuals, business people, managers, politicians and economists. The publications about business ethics lack analysis of system circumstances in which individuals and companies act. If capitalism is just the power of capital owners over workers and if, according to Schumpeter, it is “the civilization of inequality and of the family fortune”, than it can be easily judged as (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  29
  Etyka w psychoterapii.Katarzyna Marchewka - 2014 - Diametros 42:124-149.
  The aim of this article is to present selected ethical issues in psychotherapy based on the most important Polish and foreign contributions to the area. In the article, the following issues will be taken into consideration: manipulation during psychotherapy, confidentiality and professional secrecy, the principle of the ideological neutrality of the therapist, ethical aspects of psychotherapy for children and adolescents, clinical supervision, and the relation between psychotherapy and law.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Antynomia niepokojow. Francis Bacon w świetle twórczości Tadeusza Różewicza.Katarzyna Młynarczyk - forthcoming - Estetyka I Krytyka 17 (17/18):111-128.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Problem bytu w filozofii Schellinga w kontekście tzw. filozofii narracyjnej.Katarzyna Filutowska - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):43-57.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  31
  Myślenie bez języka — problem w ujęciu Thomasa Hobbesa i Olivera Sacksa.Katarzyna Doliwa - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):61-84.
  Thomas Hobbes, który badaniu języka poświęcił wiele miejsca, zastanawiał się, czy możliwe jest myślenie — myślenie w ogóle i myślenie abstrakcyjne — bez języka? Hobbes zakładał, że ludzie pozbawieni języka mogą tworzyć własne, niedoskonałe, prywatne języki, pozwalające im na swoiście rozumiane rozumowanie. Na Hobbesowskie pytanie trzysta lat później odpowiada twierdząco wybitny neurolog i literat Oliver Sacks. Na podstawie danych, jakie przyniosła mu praca z osobami głuchymi, nieznającymi żadnego, nawet migowego, języka, dowodzi, że słowa i inne znaki umowne stają się niezbędne (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Od intencjalności do przedmiotu. Słowo w sporze o przedmiot intencjonalny w ontologii R. Ingardena.Katarzyna Barska - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2):29-40.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Miejsce wyobraźni w teorii dzieła literackiego.Łukasz Kowalik - 2020 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:405-421.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Ontologia Wittgensteina w późnej filozofii Bogusława Wolniewicza.Łukasz Kowalik - 2020 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria:163-186.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  64
  Życie jako insynuacja w ujęciu Henri Bergsona i George’a Santayany.Katarzyna Kremplewska - 2017 - Diametros 52:47-63.
  The article analyzes Henri Bergson’s understanding of human life in the light of his metaphor of life as “insinuation.” Comparing his ideas with the ideas of another original thinker of the age, George Santayana, allows shedding light on Bergson’s ontological strategy of making matter– as a threat to life –subject to mediation. Memory and imagination use matter to play out the past in the guise of the present–for the sake of life. The text also focuses on the formulas of freedom (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  6
  Ontologia Romana Ingardena wobec sporu o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka „Tropy i uniwersalia”.Katarzyna Barska - 2021 - Filozofia Nauki 29 (1):81-107.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby.Katarzyna Olbrycht - 2000 - Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego.
 39.  3
  Tożsamość kulturowa w perspektywie integracji europejskiej.Katarzyna Stawarz - 2008 - Annales. Ethics in Economic Life 11 (1):143-148.
  The beginning of the 21st century is the time of a new challenge for the Polish nation. Standing on the threshold of a new century, it has also stood on the ‘threshold’ of the united Europe. Culture is a binder thanks to which it is possible to discover and to maintain peoples’ identity and the bonds connecting individual members of the nation. The multitude of nations is a variety which makes Europe not a monolith in relation to culture; instead, it (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Rzecz sama/światoobraz : w poszukiwaniu fundamentu.Katarzyna Kasia - 2012 - In Iwona Lorenc, Mateusz Salwa & Piotr Schollenberger (eds.), Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna - założenia/zastosowania/konteksty. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean-Paulu Sartrze.Katarzyna Bartosiak - 2010 - Nowa Krytyka 24.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Miejsce jako czynnik sprawczy w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.Katarzyna Sobota - 2021 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 60 (1):33-63.
  The author analyses the relation between the literary character and the place in Gustaw Herling-Grudziński’s Most. Z kroniki naszego miasta. The author attempts to prove that places shown by Herling-Grudziński play a significant role in the writer’s biography and also influence the way of acting and decisions of literary characters created by the writer. Using geopoetics as its starting point, this perspective puts emphasis on the category of place considered in both geographic and literary dimension. In her interpretation of the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Dwuznaczność metafor i gier językowych w filozofii.Katarzyna Popek - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:225-245.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  4
  W dowód pamięci. Nieznane listy Elizy Orzeszkowej do Amelii Jeleńskiej.Katarzyna Kościewicz - 2022 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 67 (2):79-93.
  Autorka artykułu, opierając się na metodologii badań biograficznych, analizuje dwa nieznane listy Elizy Orzeszkowej adresowane do Amelii Jeleńskiej. Są one częścią niewielkiego zbioru korespondencji znajdującego się w archiwum wileńskiej pisarki Emmy Jeleńskiej-Dmochowskiej, prywatnie córki Amelii Jeleńskiej. Analiza listów pozwala pogłębić wiedzę na temat życia towarzyskiego i spraw prywatnych Elizy Orzeszkowej oraz przybliżyć mało znaną postać Amelii Jeleńskiej. W artykule został także podkreślony walor edytorski odnalezionej korespondencji. Do chwili obecnej uznawano ją za zaginioną. Archium Elizy Orzeszkowej nie zawiera bowiem żadnego listu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  Męka Chrystusa w rękopiśmiennej poezji karmelitańskiej.Katarzyna Kaczor - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 5:27-40.
  Before approaching the problem of „The Torment of Christ in Polish Carmelitan Poetry Manuscripts”, it was necessary, specifically for the purpose of this work, to consider the problem of the beginning passion of Christ in Polish poetry in the 13th century. The sources creative invention, as in art and literature in the Middle Ages is evangelical dramatic torment of Christ. This subject presents mediaeval liturgical dramas, passion’s mysteries, meditations, saint biographies, legends, etc. The inspiration for literature is dolorysm and a (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  10
  Znaczenie badań empirycznych w etyce. Psychologia moralności a etyka filozoficzna.Katarzyna Zachorodna - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):151.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Interpretacja mechaniki kwantowej Everetta w świetle realizmu modalnego Lewisa i semantyki Kripkego.Katarzyna Kuś & Marek Kuś - 2008 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 66.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Narratywizm w filozofii historii a fenomenologia.Katarzyna Rosner - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 42 (2):35-43.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Kobieta jako „twór” uprzedmiotowiony w obrazie filmowym.Katarzyna Reizer - 2008 - Colloquia Communia 84 (1-2):208-217.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Wyprawa po wolność z kamieniem w bucie - Cioran.Katarzyna Tanalska - 2010 - Nowa Krytyka 24.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000