Results for 'Karol��na Dolansk��'

1000+ found
Order:
 1.  27
  Fenomenologia na drodze myślowej Martina Heideggera.Karol Michalski - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):45-58.
  Fenomenologia w dwudziestym wieku wiąże się z filozofią Edmunda Husserla. Punktem wyjścia jego myślenia jest założenie korelacji świata i świadomości. Podstawowe pojęcie intencjonalności świadomości ukazuje, że świadomość jest zawsze świadomością czegoś. Tak więc wszelkie bycie tego, co bytuje, istnieje o tyle, o ile ma odniesienie do doświadczającej, postrzegającej i myślącej świadomości. Swiat jest zatem korelatem świadomości. Fenomenologia nie jest początkiem drogi myślowej Martina Heideggera. Jego myślenie filozoficzne ma swoje korzenie w teologii i wczesnej fascynacji ontologią. Droga myślowa Heideggera wiedzie przez (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  3
  Karol Marks jako tyran – czy na pewno? Humanistyczne elementy filozofii.Przemysław Chmielecki - 2013 - Studia Z Historii Filozofii 4 (2):183-198.
  This article is an attempt to show Karl Marx from the humanistic perspective in order to prove that it is unauthorized to blame him for all the evil of totalitarianism. The semantic content of the presented material includes three key areas. The first figure refers to Karl Marx, his personal characteristics and activity. Secondly, a question of philosophical foundations on which the thought of Marx is set. The third aspect of the problem concerns his economic theory. All these planes are (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Kultura a odpowiedzialność człowieka. Na marginesie eseju Ernsta Cassirera Naturalistyczne i humanistyczne uzasadnienie filozofii kultury.Karol Chrobak - 2011 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 56.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Karol Wojtyla Y la crítica al utilitarismo.Martín Ugarteche - 2014 - Synesis 6 (2):107-121.
  O artigo visa apresentar a estrutura da crítica de Karol Wojtyla ao Utilitarismo na sua obra “Amor e responsabilidade”. Identificando no Utilitarismo não apenas uma corrente ética formulada filosoficamente na modernidade, mas também um modo de pensar que caracteriza aos homens e mulheres do nosso tempo, Wojtyla contrasta a chamada norma utilitarista com uma ética centrada no valor da pessoa humana. Além de não fazer justiça à estrutura do próprio prazer, o Utilitarismo também falsifica a própria natureza do agir moral. (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zagadnienie intuicji w kontekście współczesnego dyskursu metafizycznego.Karol Lenart - 2015 - Filozoficzne Rozważania o Człowieku, Kulturze I Nowoczesności.
  Istnieje spór w obrębie filozofii sięgający już starożytności i polemiki Platona z Sofistami, dotyczący ugruntowania metafizyki jako dziedziny autonomicznej, która byłaby zdolna do badania swoistych elementów rzeczywistości, przysługujących tylko i wyłącznie metafizyce. We wstępnych rozważaniach przedstawiamy sposób, w jaki ten spór można rozumieć oraz jak można go rozwiązać. Tezą metafilozoficzną naszych analiz będzie stwierdzenie, że w celu ugruntowania metafizyki musimy wskazać na swoiste doświadczenie, które mogłoby zapewnić bezpośredni dostęp poznawczy do abstrakcyjnego przedmiotu metafizyki. W niniejszych badaniach, rolę tego doświadczenia będzie (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  61
  Nagi substrat i teoria jednostkowienia.Karol Lenart - 2017 - In Natalia Anna Michna (ed.), Kierunki badawcze w filozofii 2017 "Nowe Horyzonty wiedzy". Łódź, Polska: pp. 67-76.
  W artykule rozważana jest koncepcja nagiego substratu w kontekście problemu indywiduacji. Głównym celem tekstu jest obrona teorii nagiego substratu (TNS) przed klasycznymi oraz współczesnymi zarzutami. Tok rozważań jest następujący: Autor we wstępie definiuje problem jednostkowienia i systematyzuje obecną dyskusję nad tym zagadnieniem. Następnie skupia się na porównaniu teorii wiązki i teorii nagiego substratu, ujętych jako alternatywne wyjaśnienia jednostkowości przedmiotów. Celem porównania dwóch teorii jest przedstawienie motywacji stojących za przyjęciem TNS. Głównym elementem tekstu jest punkt 2, w którym analizuje podstawowe założenia (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Periechontologia: wiedza o tym, co obejmujące jako podstawowa wiedza filozofii w myśleniu Karla Jaspersa.Karol Michalski - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):121-131.
  Podstawowy wiedzy filozoficzny nazywa Karl Jaspers „wiedzy o tym, co obejmujące ”. Przy przedstawieniu podstawowej wiedzy filozoficznej nie chodzi Jaspersowi o określenie tego, czym jest byt w ogóle. Nie chodzi mu o zbudowanie jakiejś nauki o bycie. W podstawowej filozoficznej wiedzy, w rozumieniu Jaspersowskim, chodzi o otwarcie przestrzeni, w której byt może nas napotkać. To przedsięwzięcie wyraża także nazwa „periechontologia", pochodząca od starogreckich pojęć periéchon i logos, która oznacza „naukę o tym, co obejmujące". Sens periechontologii nie leży w dostarczeniu jakiejś (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Hume i radykalny priorytaryzm.Karol Gromek - 2019 - Etyka 58 (1):243-253.
  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce powinny zająć osoby gorzej sytuowanew społeczeństwie. Autor wykorzystuje etyczną teorię Hume’a oraz współczesną zasadępriorytaryzmu do stworzenia nowego projektu polityki współodczuwania. Celem projektujest całkowite odwrócenie ról z uwzględnieniem obopólnych korzyści: wszyscy ci, którzy dotej pory byli wykluczeni, stają się administratorami dóbr, a reszta społeczeństwa przekształcasię w osoby od nich zależne.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Some Remarks on the Philosophy of Love in Dietrich von Hildebrand and Karol Wojtyla.Jarosław Merecki - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (3):5-13.
  Tematem artykułu jest filozofia miłości rozwijana przez dwóch wybitnych fenomenologów wymienionych w tytule: Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyłę. Obydwaj korzystali w swoich badaniach z metody fenomenologicznej; celem artykułu jest pokazanie, że w obydwu wypadkach metoda ta prowadziła do podobnych rezultatów. Autor czyni to w trzech krokach. Po pierwsze, pokazuje, że miłość pojętą w sensie ogólnym obydwaj autorzy rozumieją jako odpowiedź na wartość osoby. W Lubelskiej Szkole Personalizmu zasada miłości została wyrażona w formule: persona est affirmanda propter seipsam, a treścią (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Teoria narodu według Jana Karola Kochanowskiego.Grażyna Szumera - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Jan Karol Kochanowski, polski filozof i historyk, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, został już niemal zapomniany. Tylko dwie jego prace, tj. Tłum i jego przewódcy wydane w 1906 roku i Echa prawieku i błyskawice praw dziejowych na tle teraŸniejszooeci1, odbiły się większym echem zarówno w kraju jak i zagranicą. W filozofii polskiej jest jednym z autorów wzmiankowanych co najwyżej przez historyków dyscypliny. Należy do myślicieli niemal zupełnie zapomnianych, a autorzy, którzy interesowali się jego poglądami przyznają, że istniejące informacje (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Recepcja teorii Darwina w filozofii polskiej XIX wieku.Stefan Konstanczak - 2015 - In P. Bylica, K. Kilian, R. Piotrowski & D. Sagan (eds.), Filozofia-nauka-religia. Oficyna Uniwersytetu Zielonogorskiego. pp. 409-426.
  Artykuł przedstawia historię sporów i polemik naukowych na temat teorii ewolucji oraz publikacji Karola Darwina, jakie miały miejsce w w Polsce w drugiej połowie XIX wieku.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  Wojtylin dijalog sa znanošću.Iris Tićac - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):279-294.
  Svrha i cilj ovog članka sastoji se u pokušaju ukazati na važan doprinos Karola Wojtyle razvoju dijaloga između klasične filozofije i moderne misli, te klasične filozofije i znanosti, posebice na području etike.Pritom se analize oslanjaju poglavito na dio »Lublinskih predavanja« naslovljenih 'Čin i doživljaj' koja je Wojtyla kao mladi docent držao tijekom 1954/55. godine na Filozofskom fakultetu Katoličkog sveučilišta u Lublinu. Ta su predavanja paradigmatična za Wojtylin dijalog sa suvremenom mišlju i znanošću. U njima se Wojtyla bavi razlikom između psihologijskih (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  57
  KAROL WOJTYŁA's PERSONALIST PHILOSOPHY. UNDERSTANDING PERSON AND ACT.Miguel Acosta & Adrian Reimers - 2016 - Washington D.C., USA: CUA Press.
  An important milestone of 20th Century philosophy was the rise of personalism. After the crimes and atrocities against millions of human beings in two World Wars, especially the Second, some philosophers and other thinkers began to seek arguments showing the value of each human being, to expose and denounce the folly of political structures that violate the inalienable rights of the individual person. -/- Karol Wojtyla appeals to the ancient concept of 'person' to emphasize the particular value of each human (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  9
  Na-Na, Na-Na, Boo-Boo, the Accuracy of Your Philosophical Beliefs is Doo-Doo.Mark Walker - 2022 - Manuscrito 45 (2):1-49.
  The paper argues that adopting a form of skepticism, Skeptical-Dogmatism, that recommends disbelieving each philosophical position in many multi-proposition disputes- disputes where there are three or more contrary philosophical views-leads to a higher ratio of true to false beliefs than the ratio of the “average philosopher”. Hence, Skeptical-Dogmatists have more accurate beliefs than the average philosopher. As a corollary, most philosophers would improve the accuracy of their beliefs if they adopted Skeptical-Dogmatism.
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  2
  Karol Wojtyła’s Thinking on Truth in Advance.Grzegorz Hołub - forthcoming - International Philosophical Quarterly.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ican 2008-nas encruzilhadas do romance antigo espaços, fronteiras, intersecções.Nas Encruzilhadas do Romance Antigo Espaços - 2008 - Humanitas 60:380.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  1
  Karol Wojtyła’s Thinking on Truth.Grzegorz Hołub - 2021 - International Philosophical Quarterly 61 (4):387-396.
  In his book The Acting Person Karol Wojtyła makes frequent references to the concept of truth. He analyzes truth expressions in various realms, including the epistemological, the metaphysical, the moral, and the axiological. He does not, however, say exactly what he means by truth. This essay analyzes select passages from this book and tries to formulate a coherent understanding of truth as Wojtyła conceived it. This essay puts special emphasis on the question of axiological truth, for this concept is novel (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  7
  Helmuth Plessner's Social and Political Thought in Light of His Philosophy of Life.Karol Chrobak - 2020 - Diametros 18 (67):1-16.
  The essay contains an analysis of selected socio-political ideas of Helmuth Plessner. The basic assumption of this study is the existence of a close categorial relationship between Plessner’s reflections in The Limits of Community and in Die Stufen des Organischen. As the interpretative key, the author uses one of the pivotal concepts of Plessner’s philosophy of life, namely the category of “border.” Showing the adequacy of this category in relation to Plessner’s social and political concepts, the essay addresses the issue (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  81
  A Theory of Art.Karol Berger - 1999 - Oxford University Press.
  What, if anything, has art to do with the rest of our lives, and in particular with those ethical and political issues that matter to us most? Will art created today be likely to play a role in our lives as profound as that of the best art of the past? A Theory of Art shifts the focus of aesthetics from the traditional debate of "what is art?" to the engaging question of "what is art for?" Skillfully describing the social (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  94
  Grounding, Essence, and Contingentism.Karol Lenart - 2021 - Philosophia 49 (5):2157-2172.
  According to grounding necessitarianism if some facts ground another fact, then the obtaining of the former necessitates the latter. Proponents of grounding contingentism argue against this claim, stating that it is possible for the former facts to obtain without necessitating the latter. In this article I discuss a recent argument from restricted accidental generalisations provided by contingentists that advances such possibility. I argue that grounding necessitarianism can be defended against it. To achieve this aim, I postulate a relationship between grounding (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 21.  7
  Music and the Aesthetics of Modernity: Essays.Karol Berger, Anthony Newcomb & Reinhold Brinkmann (eds.) - 2005 - Harvard University Press.
  This book encourages a debate over musical modernity; a debate considering the question whether an examination of the history of European art music may enrich our picture of modernity and whether our understanding of music's development may be transformed by insights into the nature of modernity provided by other historical disciplines.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Against Essentialism: Toward Language Awareness.Karol Janicki - 1999 - Lincom Europa.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  36
  Language Misconceived: Arguing for Applied Cognitive Sociolinguistics.Karol Janicki - 2006 - Lawerence Erlbaum.
  Linguistics is important. An understanding of linguistic principles is as essential to the layperson as it is to the language scholar. Using concrete examples from politics, law, and education, this book shows how people misconceive language every day and what the consequences of misconceptions can be. Since the meanings of words are often fuzzy at best, this volume argues for a flexible approach to meaning and definitions, and demonstrates how this approach can help us understand many conflicts. It is an (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. A política na caserna: A formação de Uma ideologia.Intervencionista Militar Na Crise Do Império - 1990 - História 9:95-106.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Beyond Reason: Wagner Contra Nietzsche.Karol Berger - 2016 - University of California Press.
  _Beyond Reason_ relates Wagner’s works to the philosophical and cultural ideas of his time, centering on the four music dramas he created in the second half of his career:_ Der Ring des Nibelungen_, _Tristan und Isolde_, _Die Meistersinger von Nürnberg_, and _Parsifal_. Karol Berger seeks to penetrate the “secret” of large-scale form in Wagner’s music dramas and to answer those critics, most prominently Nietzsche, who condemned Wagner for his putative inability to weld small expressive gestures into larger wholes. Organized by (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. O tempo de ontem na voz de hoje: Memória de idosas sergipanas.O. Tempo de Ontem Na Voz - 2010 - História 28:10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  35
  Ernst Cassirer and the Structural Conception of Objects in Modern Science: The Importance of the “Erlanger Programm”.Karol-Nobert Ihmig - 1999 - Science in Context 12 (4):513-529.
 28. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok.Andrzej Klimczuk - 2012 - Wiedza I Edukacja.
  "Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 29.  12
  Osoba I Czyn Oraz Inne Studia Antropologiczne.Karol Wojtyla - 2010 - Sententiae 23 (2):156-163.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 30.  11
  Karol Wojtyla: el surgimiento de una vocación a indagar por la verdad del hombre.Andrés Felipe López López - 2013 - Perseitas 1 (1):136.
  El incesante retorno de Karol Wojtyla al estudio del hombre y la defensa de la dignidad de la persona no son hechos producto del azar o del mero interés del pensador, sino que son resultado de la experiencia del fenómeno del totalitarismo durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial; además, sufrió todo el desprecio de la barbarie nazi y la posterior llegada del comunismo a su nación; estas “ideologías del mal” como él las llamó, dan cuenta de la naturaleza (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  13
  Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody.Czyli Jak Liberalizm Polityczny Odpowiada Na - 2013 - Diametros 37:13 - 33.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. The Person: Subject and Community.Karol Wojtyla - 1979 - Review of Metaphysics 33 (2):273 - 308.
  THIS ESSAY will examine the connection between the subjectivity of man as a person and the structure of the human community. That relationship was tentatively explored in The Acting Person, especially in the chapter entitled "Participation." The present study is an attempt to develop insights initially introduced there.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 33.  3
  On Karol Wojtyl.Peter Simpson - 2001 - Wadsworth Publishing Company.
  This brief text assists students in understanding Karol Wojtyla's philosophy and thinking so they can more fully engage in useful, intelligent class dialogue and improve their understanding of course content. Part of the Wadsworth Notes Series,, ON KAROL WOJTYLA is written by a philosopher deeply versed in the philosophy of this key thinker. Like other books in the series, this concise book offers sufficient insight into the thinking of a notable philosopher, better enabling students to engage in reading and to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  4
  Načo písať filozofiu na slovensku.K. Problému Písania Filozofie Na Slovensku - 2001 - Filozofia 56 (1):53.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  18
  Property and Power: Towards a Non-Marxian Historical Materialism.Karol Soltan - 1984 - Ethics 95 (1):160-162.
 36.  27
  Karol Wojtyla e os níveis de sentido da regra de ouro.Sergio De Souza Salles & Carlos Frederico Gurgel Calvet Da Silveira - 2014 - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs 59 (1):194-213.
  The golden rule, the ethical principle that we should do to others what we want others to do to us, is known also in Christian tradition as the rule of love of neighbor. The aim of this paper is to inquire the relationship between two levels of meaning of the golden rule according to Karol Wojtyla’s philosophical investigations, prior to his pontificate. One strand of the actual debate on the golden rule concerns its anthropological roots and ethical meaning. Karol Wojtyla’s (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Philosophie Und Regionalitèat.Karol Bal, Volker Caysa & Pirmin Stekeler-Weithofer - 1999 - Wdawn. Uniwersytetu Wrocawskiego.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Niejedna Rzeczywisto's'c Racjonalizm Krytyczny Leona Chwistka | Sens I Rzeczywisto's'c.Karol Chrobak & Leon Chwistek - 2004
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Február 1948 a Etapy Rozvoja Marxisticko-Leninskej Filozofie Na Slovensku.Filozofie Na Slovensku - 1978 - Filozofia 33:17.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  47
  The Political Economy of Socialism: A Marxist Social Theory. Branko Horvat.Karol E. Soltan - 1984 - Ethics 94 (2):333-335.
 41. Niejedna Rzeczywistość: Racjonalizm Krytyczny Leona Chwistka.Karol Chrobak - 2004 - "Inter Esse".
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 42.  7
  The Causal Theory of Justice.Karol Edward Soltan - 1989 - Ethics 99 (3):637-638.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 43. Information Theories with Adversaries, Intrinsic Information, and Entanglement.Karol Horodecki, Michał Horodecki, Pawel Horodecki & Jonathan Oppenheim - 2005 - Foundations of Physics 35 (12):2027-2040.
  There are aspects of privacy theory that are analogous to quantum theory. In particular one can define distillable key and key cost in parallel to distillable entanglement and entanglement cost. We present here classical privacy theory as a particular case of information theory with adversaries, where similar general laws hold as in entanglement theory. We place the result of Renner and Wolf—that intrinsic information is lower bound for key cost—into this general formalism. Then we show that the question of whether (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  1
  Streef Na Vrede Met Almal? Hebreërs 12:14 in Perspektief.Albert J. Coetsee - 2015 - HTS Theological Studies 71 (1).
  Strive for peace with everyone? Hebrews 12:14 in perspective. What sounds like a simple exhortation in Hebrews 12:14 has caused a great deal of discussion amongst biblical scholars. Does the writer of Hebrews command his hearers to strive for peace with everyone everywhere, or is he exhorting them to strive for peace with all the members of their faith ommunity? Both interpretations have arguments for and against. The main arguments of both interpretations are the interpretation of the place of this (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. O pojęciu moralności.Karol Frenkel - 1925 - Kwartalnik Filozoficzny 3 (4):433-478.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Reflections on Life and Literature.Naẓīr Ṣiddīqī - 1994 - Sana Publications.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  How to Deter Financial Misconduct If Crime Pays?Karol Marek Klimczak, Alejo José G. Sison, Maria Prats & Maximilian B. Torres - forthcoming - Journal of Business Ethics:1-18.
  Financial misconduct has come into the spotlight in recent years, causing market regulators to increase the reach and severity of interventions. We show that at times the economic benefits of illicit financial activity outweigh the costs of litigation. We illustrate our argument with data from the US Securities and Exchanges Commission and a case of investment misconduct. From the neoclassical economic paradigm, which follows utilitarian thinking, it is rational to engage in misconduct. Still, the majority of professionals refrain from misconduct, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  17
  A New Constitutionalism: Designing Political Institutions for a Good Society.Stephen L. Elkin & Karol Edward Soltan (eds.) - 1993 - University of Chicago Press.
  In _The New Constitutionalism_, seven distinguished scholars develop an innovative perspective on the power of institutions to shape politics and political life. Believing that constitutionalism needs to go beyond the classical goal of limiting the arbitrary exercise of political power, the contributors argue that it should—and can—be designed to achieve economic efficiency, informed democratic control, and other valued political ends. More broadly, they believe that political and social theory needs to turn away from the negativism of critical theory to consider (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  29
  On Absoluteness.Karol Habart - 1989 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 35 (5):469-480.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  19
  Karol Wojtyla. The Thought of the Man Who Became Pope John Paul II.William A. Frank - 1998 - Review of Metaphysics 51 (3):662-665.
1 — 50 / 1000