Results for 'Kadir Yildirim'

128 found
Order:
See also
Kadir Yildirim
Ruhr-Universität Bochum
 1.  21
  Tanzimat Döneminde Bir Osmanlı-İngiliz Tüccarı: Henry James Hanson ve Osmanlı Ticari Hayatındaki Ye.Kadir Yildirim - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):923-923.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Erdoğan Yildirim.Erdoğan Yildirim - 2010 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 9 (27):107-131.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  İslam Düşüncesinde Av'm-Hav's Ayrımı.Emine Taşçi̇ Yildirim - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Osmanlı'da İpekböcekçiliği Eğitimi: Burs.Mehmet Ali Yildirim - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):975-994.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Okul Müdürlerinin Müzakere Becerilerine İlişkin Bir Analiz.M. Cevat Yildirim - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):2277-2277.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  YILDIRIM, İsmail Milli Mücadele'nin Başlangıcında Eskişehir , Eskişehir.Handan Haykir - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):1273-1273.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Using The Text Relating To The Exquisite Subjects In History Teaching By Means Of The Hermeneutic Method.Kadir Ulusoy - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:2244-2282.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  YILDIRIM, İsmail Cumhuriyet Döneminde Demiryolları , Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.Yavuz Haykir - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):1277-1277.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  30
  Phenomenology with Big-Hearted Reason.Kadir Filiz, Claude Romano & Christina M. Gschwandtner - 2021 - Philosophy Today 65 (1):183-200.
  In this interview, Claude Romano discusses his phenomenological project of the event in relation to hermeneutics, reason, realism, and some other fundamental problems of phenomenology. He explains common themes in his phenomenological project and elucidates why he considers it important to leave behind the transcendental perspective in phenomenology. He distinguishes his descriptive realism from other realist movements in contemporary French philosophy. The interview also questions the Eurocentric orientation of many phenomenological authors and considers the possibility of going beyond such assumptions (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  Poetic Style and Social Commitment in Niyi Osundare’s Songs of the Marketplace.Kadir Ayinde Abdullahi - 2017 - Human and Social Studies. Research and Practice 6 (2):73-83.
  This essay studies some of the poetic devices employed by Osundare to project social commitment and vision in Songs of the Marketplace. It examines how the poet’s deployment of style makes his poetry more accessible to a larger audience than that of his predecessors. Like the oral traditional performance, his poetry employs rich Yoruba oral literary devices in a way that is unique and glaringly innovative. Osundare’s radical poetic style has a clearly defined concept and role. It is also central (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Developmental assets, creativity, thriving, and mental health among Malaysian emerging adults.Nor Ba’yah Abdul Kadir & Helma Mohd Rusyda - 2022 - Frontiers in Psychology 13.
  This study was part of a larger cross-national research project at the Norway’s University of Bergen, which involved participants from over 30 countries. This undertaking delves into developmental assets, creativity, and thriving, and the part they play in determining mental health. Thus, this study examined the developmental assets, creativity, thriving, and their importance to mental health in a sample of Malaysian emerging adults. This study was based on a sample of 394 undergraduate students, comprising 264 females and 130 males, ranging (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Gırnata Benî Ahmer Devleti ile Merînîler Devleti Arasındaki İlişkiler.Kadir Türkmen & Adnan Adigüzel - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):803-836.
  Müslümanlar 8. yüzyılın başlarından 897/1492’e kadar Endülüs’te siyasî varlıklarını devam ettirmişlerdir. İber Yarımadası’ndaki Müslümanların ilk devleti olan Endülüs Emevî Devleti'nin 422/1031’de yıkılmasından sonra, çok sayıda şehir devleti kurulmuştur. Mülûku't-tavâif denilen bu küçük şehir devletleri, 5/11. yüzyıl sonlarında Hıristiyan güçler karşısında zaman zaman yok olma tehlikesi yaşamışlardır. Bu durum karşısında Mağrib'teki Berberî asıllı Murâbıtlardan yardım istemişlerdir. Mağrib’ten gelen yardımlar sonucunda Endülüs’te 483/1090 yılından itibaren Murâbıtlar, ardından 541/1147'den sonra da Muvahhidler hâkimiyeti başlamıştır. Muvahhidlerin 7/13. yüzyıl başlarında yıkılmasıyla Endülüs’te yeniden Mülûku’t-tavâif dönemi ortaya (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  25
  1933 Yılında Âli İktisat Meclisi'nin Sanayi Raporu ve Sümerbank'ın Kurulması.Vehbi Emre Yildirim - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):561-561.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  11
  İnönü Dönemi'nin "Resmi Olmayan" Tarihi Muhafazakarların Dün Algısı.Erdal Yildirim Erinç - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):1199-1199.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  32
  Şeyh H'lid Efendi’nin Divan’ında İnsan-ı K'mil Düşüncesi.Kadir Özköse - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2):385-385.
  Sheikh Halid Sufi, as a Sufi poet, addresses human being as the main subject of his sufist dicourse. He is an important figure of our recent history as he primarily adopted the goal of human perfection and revealed a doctrine of humanity in the school of knowledge. In advance of our current century, when human is seen just in physical respect, he lived as a man of heart who handled human being with an integrated approach within the aspects of matter (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  America.Djelal Kadir - 2006 - Theory, Culture and Society 23 (2-3):417-419.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  İslâm sanatinin i̇rfânî boyutlari.Kadir ÖZKÖSE - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  Arayış Hazzının Postmodern Hüznü: Bin Hüzünlü Haz.Asiye Çiğri Yildirim - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 12):271-271.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  10
  İsmail YILDIRIMın Özgeçmişi.Mehmet KÖÇER - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):I-I.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  28
  Namık Kemal'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a Eski Yeni Tenkidi.Kadir Alper - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):85-85.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  25
  Türk Edebiyatında Süleym'n-n'meler.Kadir Alper - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 7):147-147.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  22
  Filibeli Ahmet Hilmi'ni A'm'k-ı Hay'l'inde Robert E. Ornstein'in Sezgisel Eğitimi.Kadir Alper - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):27-27.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  19
  Türk Nasihat Geleneğinden Bir Örnek: "Ris'le-i Pend-i Âşık'n".Kadir Alper - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):211-211.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  Gazi Hüsrev Bey Vakfı'nın Hicrî 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/ Mil'dî 1624/25, 1625/26, 1626/27, 1627.Kadir Arslanboğa - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 4):51-51.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  17
  A Humorous Treatise About XVI. Century Artisans of Bursa: Sun'î Chalabi's Tezyîn-N'me.Kadir Güler - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1281-1309.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Molla Gür'nî'nin el-Kevseru'l-C'rî Adlı Şerhinde Hadis İlimlerine Dair Kaynakları.Kadir Ayaz - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (48).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  14
  XIX. Yüzyıl Kaynaklarına Göre Kütahya'da Edebî Muhît Üzerine Değerlendirmeler.Kadir Güler - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1195-1195.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  12
  KARTAL, Ahmet 2011; Şiraz’dan İstanbul’a Türk-Fars Kültür Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, Kurtuba Kitap, İstanbul 2011.Kadir Güler - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2185-2187.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  11
  Siyasal Kimlikler Ve "Yaşam Tarzları": Güney Marmara Bölgesi Örneği.Kadir Canatan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):465-465.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  Siyasetname As An Interpretation Of Traditional Philosophy Of Politics And State -On The Philosophy Of Politics And State Of Great Statesman Nizamulmulk-.Kadir Canatan - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:194-220.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  5
  The Place Of Training Of Turkish Parent Language In Europian Countries Politica On Minorities “Models Of Sweden, France And Nedherlands”.Kadir Canatan - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:159-172.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  4
  Analysis Of Xenophobian Attitudes In The Dutch Society.Canatan Kadir - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:220-240.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  4
  Kel'm-ı Fasîh and Yûnus Emre.Kadir Güler - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:223-241.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  3
  Fir'kî Of Kütahya And His Known Poems.Kadir Güler - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1037-1066.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  Yetîmî from Germiy'n and His İbretn'me.Kadir Güler - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1012-1032.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Science, its Meaning and Method.Cemal Yildirim - 1971 - [Ankara]Middle East Technical University.
 37.  11
  Ahk'm Ayetlerini Yorumlamada Fıkhî Mezhep Faktörü: Cess's, Ebû Bekr İbnü’l-Arabî ve Kiy' el-Herr'sî Örneklemleri.İlyas Yildirim - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):623-653.
  Ayetler, ele aldıkları konular itibariyle geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Bu konuları ise bazen doğrudan ve yoruma gerek bırakmayacak şekilde bazen de bu netlikte olmadan ortaya koyarlar. Bu durum, ayetle muhatap olan kişinin metni doğru anlamasında belli bir yöntem ve birikime sahip olmasını gerekli kılar. Bu ise muhatabın metni anlama ve yorumlamasında, sahip olduğu bakış açısının etkisini baskın hale getirir. Bu bağlamda ahkâm ayetlerine bakıldığında onların sınırlı ve bazı alanları düzenleyici oldukları görülür. Ayrıca içerdikleri ahkâma dair de çoğu kez farklı (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  16
  Return of the Spirit and the Demise of Politics.Erdogan Yildirim - 2010 - Journal for the Study of Religions and Ideologies 9 (27):107-131.
  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} After Kant’s strict separation of the fields of pure reason and practical reason and his demonstration that reason cannot know anything apart from phenomena including the existence of God there was a continuous desire to reestablish the unity of both. The most successful attempt in that direction so far was (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Archaeological Analysis of Arabic-Malay Translation Works of Abdullah Basmeih.Azman Ariffin, Kasyfullah Abd Kadir & Idris Mansor - 2018 - Intellectual Discourse 26 (2):785-805.
  Utusan Melayu Company, Qalam Press Company and the Department of Islamic Affairs, Prime Minister’s Department are the main contributors to the translation discipline of religious texts in Malaysia. Abdullah Basmeih has worked with these institutions as a translator. His purpose is to assist the translation of religious writings from Al-Muṣawwar magazine and multi-disciplinary religious texts, among them sīrah, stories of the Prophet’s companions, ʿaqīdah, ‘Ibādah, social and politics. Sheikh Abdullah Basmeih migrated to Singapore in 1939 and worked with Qalam Press (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  9
  Moral distress in Turkish intensive care nurses.Serife Karagozoglu, Gulay Yildirim, Dilek Ozden & Ziynet Çınar - 2017 - Nursing Ethics 24 (2):209-224.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 41.  22
  Moral distress in Turkish intensive care nurses.S. Karagozoglu, G. Yildirim, D. Ozden & Z. C. nar - forthcoming - Nursing Ethics.
 42. Literature, the world, and you.Djelal Kadir - 2016 - In Thomas Claviez (ed.), The common growl: toward a poetics of precarious community. Fordham University Press.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. On sense and nonsense.Kazia Kadir - 1996 - In Naeem Ahmad (ed.), Philosophy in Pakistan. In Collaboration with, Council for Research in Values and Philosophy. pp. 161.
 44. Traces Left by Levinas: Is Humanism of the Other Possible?Sinan Kadir Celik - 2007 - Analecta Husserliana 93:269-282.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  9
  Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.V. S. Sukthankar & Shaikh Abdul Kadir - 1925 - Journal of the American Oriental Society 45:191.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  4
  Geli̇r eşi̇tsi̇zli̇ği̇, reji̇m baskiciliği ve si̇yasal şi̇ddet1.Edward N. Muller, Ferihan Polat Yildirim & Merve Gündoğan - 2018 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 28:139-143.
  Eski çağlardan beri siyasal şiddetin temel nedeninin gelir eşitsizliği olduğu ileri sürülmüştür. Bazı çalışmalar gelir eşitsizliği ve siyasal şiddet arasında hiçbir ilişkinin olmadığını belirtirken, bazıları ekonomik gelişme seviyesinin siyasal şiddetin daha güçlü bir belirleyicisi olduğunu savunmuşlardır. Göreceli yoksunluk tartışmaları ise yoksunluğun, uyarılmış hoşnutsuzluğun ve kolektif siyasal şiddetin çeşitli türleri arasında direk bir ilişki olduğunu savunurken kaynak seferberliği akımı; hoşnutsuzluk ve siyasal şiddet arasındaki direk bir ilişki varsayımını reddetmiştir. Rejim baskıcılığı ve siyasal şiddet arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışan araştırmalarda ise; siyasal şiddetin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  5
  Şeyhî'nin Kadir Gecesi Gazeli Çerçevesinde Klasik Türk Edebiyatında Kadir Gecesi Kavramı Üzerine Bir.Sevda Önal - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1271-1271.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Osmanlı'da İlm-i Kelâm: Âlimler, Eserler, Meseleler.Osman Demir, Kadir Gömbeyaz, Veysel Kaya & Ulvi Murat Kılavuz (eds.) - 2016 - İstanbul: İSAR Yayınları.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  8
  Mathematics Anxiety and Performance among College Students: Effectiveness of Systematic Desensitization Treatment.Najihah Akeb-Urai, Nor Ba’ Yah Abdul Kadir & Rohany Nasir - 2020 - Intellectual Discourse 28 (1):99-127.
  : This study examines the effectiveness of systematic desensitizationtreatment on mathematics anxiety and performance among year one collegestudents. This study employs a quasi-experimental research design. The samplefor this study is drawn based on convenience sampling. The sample consistsof 65 year one students of which 32 are under the experimental group andanother 33 are under to control group. The instruments used in collectingdata are The Adopt and Adapt Fennama-Sherman Mathematics Attitude Scale, Neo-Five-Factory Personality Inventory, MathematicsPerformance Test, and The Systematic Desensitization Module. (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  2
  Türkçe'de "Ağa" Kelimesi ve Türevleri Üzerine.Kübra Di̇laver Yildirim - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 4):1137-1137.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 128